כותרת מאמר מספר מאמר
010-2024

תעריפי מים החל מיולי 2024

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות עדכון למכלול כללי המים החל מ1 ביולי 2024, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון) התשפ"ד 2024, כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון מס' 2) התשפ"ד2024, כללי המים ( חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה)(תיקון מס'2) התשפ"ד 2024 ועוד.  
04-07-2024
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות עדכון למכלול כללי המים החל מ1 ביולי 2024, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון) התשפ"ד 2024, כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון מס' 2) התשפ"ד2024, כללי המים ( חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה)(תיקון מס'2) התשפ"ד 2024 ועוד.  
010-2024

תעריפי מים החל מיולי 2024

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות עדכון למכלול כללי המים החל מ1 ביולי 2024, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון) התשפ"ד 2024, כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון מס' 2) התשפ"ד2024, כללי המים ( חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה)(תיקון מס'2) התשפ"ד 2024 ועוד.  
04-07-2024
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות עדכון למכלול כללי המים החל מ1 ביולי 2024, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון) התשפ"ד 2024, כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון מס' 2) התשפ"ד2024, כללי המים ( חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה)(תיקון מס'2) התשפ"ד 2024 ועוד.  
009-2024

הנחות בהקצאת קרקע למגורים באזורי עדיפות

ב- 5.5.2024 הוטמעו השינויים בסיווג אזורי העדיפות בסעיף 4.2.11 בקובץ מקרקעי ישראל.
22-05-2024
ב- 5.5.2024 הוטמעו השינויים בסיווג אזורי העדיפות בסעיף 4.2.11 בקובץ מקרקעי ישראל.
009-2024

הנחות בהקצאת קרקע למגורים באזורי עדיפות

ב- 5.5.2024 הוטמעו השינויים בסיווג אזורי העדיפות בסעיף 4.2.11 בקובץ מקרקעי ישראל.
22-05-2024
ב- 5.5.2024 הוטמעו השינויים בסיווג אזורי העדיפות בסעיף 4.2.11 בקובץ מקרקעי ישראל.
008-2024

ישובים ששיעור ההנחה בהקצאת קרקע יעלה- תזכורת

סיווג אזורי העדיפות לפי החלטת ממשלה 1069 מ- 16.11.2023 טרם נכנס לתוקף. ראו חוזרינו מספר 36/2023 "סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069"
07-05-2024
סיווג אזורי העדיפות לפי החלטת ממשלה 1069 מ- 16.11.2023 טרם נכנס לתוקף. ראו חוזרינו מספר 36/2023 "סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069"
008-2024

ישובים ששיעור ההנחה בהקצאת קרקע יעלה- תזכורת

סיווג אזורי העדיפות לפי החלטת ממשלה 1069 מ- 16.11.2023 טרם נכנס לתוקף. ראו חוזרינו מספר 36/2023 "סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069"
07-05-2024
סיווג אזורי העדיפות לפי החלטת ממשלה 1069 מ- 16.11.2023 טרם נכנס לתוקף. ראו חוזרינו מספר 36/2023 "סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069"
007-2024

ישובים ששיעור ההנחה בהקצאת קרקע ירד – תזכורת

סיווג אזורי העדיפות לפי החלטת ממשלה 1069 מ- 16.11.2023 טרם נכנס לתוקף. ראו חוזרינו מספר 36/2023 "סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069"
07-05-2024
סיווג אזורי העדיפות לפי החלטת ממשלה 1069 מ- 16.11.2023 טרם נכנס לתוקף. ראו חוזרינו מספר 36/2023 "סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069"
007-2024

ישובים ששיעור ההנחה בהקצאת קרקע ירד – תזכורת

סיווג אזורי העדיפות לפי החלטת ממשלה 1069 מ- 16.11.2023 טרם נכנס לתוקף. ראו חוזרינו מספר 36/2023 "סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069"
07-05-2024
סיווג אזורי העדיפות לפי החלטת ממשלה 1069 מ- 16.11.2023 טרם נכנס לתוקף. ראו חוזרינו מספר 36/2023 "סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069"
006-2024

הטלת היטל השבחה על מקרקעי ישראל – תיקון עיוות היסטורי

בבג"ץ הקרקעות (244/00) ניתנה דוגמא יחידה למכשיר להשגת צדק חלוקתי והיא היטל ההשבחה (סעיף 39 לפס"ד בפסקה שנייה) על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן ה"חוק") משנת 1999 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה. בפסק דין בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן על ידי ביהמ"ש העליון ביום 3.9.2014, נקבע כי יש…
21-04-2024
בבג"ץ הקרקעות (244/00) ניתנה דוגמא יחידה למכשיר להשגת צדק חלוקתי והיא היטל ההשבחה (סעיף 39 לפס"ד בפסקה שנייה) על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן ה"חוק") משנת 1999 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה. בפסק דין בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן על ידי ביהמ"ש העליון ביום 3.9.2014, נקבע כי יש…
006-2024

הטלת היטל השבחה על מקרקעי ישראל – תיקון עיוות היסטורי

בבג"ץ הקרקעות (244/00) ניתנה דוגמא יחידה למכשיר להשגת צדק חלוקתי והיא היטל ההשבחה (סעיף 39 לפס"ד בפסקה שנייה) על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן ה"חוק") משנת 1999 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה. בפסק דין בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן על ידי ביהמ"ש העליון ביום 3.9.2014, נקבע כי יש…
21-04-2024
בבג"ץ הקרקעות (244/00) ניתנה דוגמא יחידה למכשיר להשגת צדק חלוקתי והיא היטל ההשבחה (סעיף 39 לפס"ד בפסקה שנייה) על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן ה"חוק") משנת 1999 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה. בפסק דין בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן על ידי ביהמ"ש העליון ביום 3.9.2014, נקבע כי יש…
005-2024

הגדלת הנחות חיילי מילואים באזורי עדיפות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה בתאריך 20.3.2024 בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו הוגדלו בשיעור ניכר ההנחות לחיילי המילואים באזורי עדיפות.הגדלת ההנחות נעשתה בעקבות פעולתו המשפטית והמקצועית של עו"ד רון רוגין, ובהנהגה ותכלול של מנכ"ל משרד רוה"מ יוסי שלי, ובתמיכת שרים וח"כ רבים ובראשם השר עמיחי שיקלי וח"כ אריק קלנר יו"ר שדולת הגליל.להלן עיקר השינויים:
24-03-2024
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה בתאריך 20.3.2024 בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו הוגדלו בשיעור ניכר ההנחות לחיילי המילואים באזורי עדיפות.הגדלת ההנחות נעשתה בעקבות פעולתו המשפטית והמקצועית של עו"ד רון רוגין, ובהנהגה ותכלול של מנכ"ל משרד רוה"מ יוסי שלי, ובתמיכת שרים וח"כ רבים ובראשם השר עמיחי שיקלי וח"כ אריק קלנר יו"ר שדולת הגליל.להלן עיקר השינויים:
005-2024

הגדלת הנחות חיילי מילואים באזורי עדיפות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה בתאריך 20.3.2024 בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו הוגדלו בשיעור ניכר ההנחות לחיילי המילואים באזורי עדיפות.הגדלת ההנחות נעשתה בעקבות פעולתו המשפטית והמקצועית של עו"ד רון רוגין, ובהנהגה ותכלול של מנכ"ל משרד רוה"מ יוסי שלי, ובתמיכת שרים וח"כ רבים ובראשם השר עמיחי שיקלי וח"כ אריק קלנר יו"ר שדולת הגליל.להלן עיקר השינויים:
24-03-2024
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה בתאריך 20.3.2024 בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו הוגדלו בשיעור ניכר ההנחות לחיילי המילואים באזורי עדיפות.הגדלת ההנחות נעשתה בעקבות פעולתו המשפטית והמקצועית של עו"ד רון רוגין, ובהנהגה ותכלול של מנכ"ל משרד רוה"מ יוסי שלי, ובתמיכת שרים וח"כ רבים ובראשם השר עמיחי שיקלי וח"כ אריק קלנר יו"ר שדולת הגליל.להלן עיקר השינויים:
004-2024

הנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות – הבהרות

1. בסוף חודש ינואר 2024 עודכן סעיף 4.2.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 13.9.2023 בעניין "הנחות בהקצאת קרקע".
04-02-2024
1. בסוף חודש ינואר 2024 עודכן סעיף 4.2.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 13.9.2023 בעניין "הנחות בהקצאת קרקע".
004-2024

הנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות – הבהרות

1. בסוף חודש ינואר 2024 עודכן סעיף 4.2.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 13.9.2023 בעניין "הנחות בהקצאת קרקע".
04-02-2024
1. בסוף חודש ינואר 2024 עודכן סעיף 4.2.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 13.9.2023 בעניין "הנחות בהקצאת קרקע".
003-2024

האגף לשימושים חקלאיים ברשות מקרקעי ישראל

להלן דו"ח האגף לשימושים חקלאות המובא בדו"ח השנתי של רמ"י לשנת 2022:
07-01-2024
להלן דו"ח האגף לשימושים חקלאות המובא בדו"ח השנתי של רמ"י לשנת 2022:
003-2024

האגף לשימושים חקלאיים ברשות מקרקעי ישראל

להלן דו"ח האגף לשימושים חקלאות המובא בדו"ח השנתי של רמ"י לשנת 2022:
07-01-2024
להלן דו"ח האגף לשימושים חקלאות המובא בדו"ח השנתי של רמ"י לשנת 2022:
001-2024

הקניית בעלות בשטחי המגורים והתעסוקה בישובי קווי העימות

על פי הוראות סעיף 5.1.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – הקובץ) , בבניית צמודת קרקע למטרת מגורים עד 3 דונם ובשטחי תעסוקה עד 10 דונמים באזורי עדיפות לאומית וקו עימות ניתן להקנות הבעלות היא ללא תשלום. להלן הוראות סעיף 5.1.4 לקובץ:
02-01-2024
על פי הוראות סעיף 5.1.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – הקובץ) , בבניית צמודת קרקע למטרת מגורים עד 3 דונם ובשטחי תעסוקה עד 10 דונמים באזורי עדיפות לאומית וקו עימות ניתן להקנות הבעלות היא ללא תשלום. להלן הוראות סעיף 5.1.4 לקובץ:
001-2024

הקניית בעלות בשטחי המגורים והתעסוקה בישובי קווי העימות

על פי הוראות סעיף 5.1.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – הקובץ) , בבניית צמודת קרקע למטרת מגורים עד 3 דונם ובשטחי תעסוקה עד 10 דונמים באזורי עדיפות לאומית וקו עימות ניתן להקנות הבעלות היא ללא תשלום. להלן הוראות סעיף 5.1.4 לקובץ:
02-01-2024
על פי הוראות סעיף 5.1.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – הקובץ) , בבניית צמודת קרקע למטרת מגורים עד 3 דונם ובשטחי תעסוקה עד 10 דונמים באזורי עדיפות לאומית וקו עימות ניתן להקנות הבעלות היא ללא תשלום. להלן הוראות סעיף 5.1.4 לקובץ:
002-2024

תעריפי מים החל מינואר 2024

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות עדכון למכלול כללי המים החל מינואר 2024, בחציון זה בעקבות המלחמה, הכללים עודכנו אך ורק בשיעור שינוי המדד המשולב של משק המיםּ+0.74%, הודעת המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ד -2023, הודעת המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשפ"ד 2023, כללי המים ( חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשפ"ד 2023 ועוד.
02-01-2024
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות עדכון למכלול כללי המים החל מינואר 2024, בחציון זה בעקבות המלחמה, הכללים עודכנו אך ורק בשיעור שינוי המדד המשולב של משק המיםּ+0.74%, הודעת המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ד -2023, הודעת המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשפ"ד 2023, כללי המים ( חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשפ"ד 2023 ועוד.
002-2024

תעריפי מים החל מינואר 2024

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות עדכון למכלול כללי המים החל מינואר 2024, בחציון זה בעקבות המלחמה, הכללים עודכנו אך ורק בשיעור שינוי המדד המשולב של משק המיםּ+0.74%, הודעת המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ד -2023, הודעת המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשפ"ד 2023, כללי המים ( חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשפ"ד 2023 ועוד.
03-01-2024
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות עדכון למכלול כללי המים החל מינואר 2024, בחציון זה בעקבות המלחמה, הכללים עודכנו אך ורק בשיעור שינוי המדד המשולב של משק המיםּ+0.74%, הודעת המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ד -2023, הודעת המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשפ"ד 2023, כללי המים ( חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשפ"ד 2023 ועוד.
037-2023

חיזוק ההתיישבות בקווי העימות – החלטה שפורסמה ועדכון

באתר רשות מקרקעי ישראל פורסמה ב 28.12.2023 החלטה בעניין תיקון סעיף 9.24 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "חרבות ברזל" (הוראת השעה) להלן סעיפי ההחלטה שאושרה השונים מהנוסח שהובא לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 22.11.2023.
31-12-2023
באתר רשות מקרקעי ישראל פורסמה ב 28.12.2023 החלטה בעניין תיקון סעיף 9.24 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "חרבות ברזל" (הוראת השעה) להלן סעיפי ההחלטה שאושרה השונים מהנוסח שהובא לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 22.11.2023.
037-2023

חיזוק ההתיישבות בקווי העימות – החלטה שפורסמה ועדכון

באתר רשות מקרקעי ישראל פורסמה ב 28.12.2023 החלטה בעניין תיקון סעיף 9.24 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "חרבות ברזל" (הוראת השעה) להלן סעיפי ההחלטה שאושרה השונים מהנוסח שהובא לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 22.11.2023.
31-12-2023
באתר רשות מקרקעי ישראל פורסמה ב 28.12.2023 החלטה בעניין תיקון סעיף 9.24 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "חרבות ברזל" (הוראת השעה) להלן סעיפי ההחלטה שאושרה השונים מהנוסח שהובא לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 22.11.2023.
036-2023

סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069

ביום 16.11.2023 קיבלה הממשלה את החלטה 1069 שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן -החלטה 1069). "בין השינויים הרלוונטיים לענייננו בהחלטה 919 הגדרת ישובים מאוימים הורחבה כך שנכללים בה גם יישובים המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 3-5 במרחק של עד 500 מטרים ממכשול התפר ביהודה ושומרון. כמו כן, נוספה קבוצת היישובים הקדמיים (בטווח של עד 4 ק"מ מגבולות המדינה או מגדר המערכת שסביב רצועת עזה). לאחר בחינה, נמצא שיש מקום לאמץ את השינויים האמורים במסגרת מפת העדיפות הלאומית בתחום הבינוי והשיכון, בשל השיקול הביטחוני המשפיע על הביקוש למגורים ביישובים הרלוונטיים, וכן לאור האינטרס…
26-11-2023
ביום 16.11.2023 קיבלה הממשלה את החלטה 1069 שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן -החלטה 1069). "בין השינויים הרלוונטיים לענייננו בהחלטה 919 הגדרת ישובים מאוימים הורחבה כך שנכללים בה גם יישובים המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 3-5 במרחק של עד 500 מטרים ממכשול התפר ביהודה ושומרון. כמו כן, נוספה קבוצת היישובים הקדמיים (בטווח של עד 4 ק"מ מגבולות המדינה או מגדר המערכת שסביב רצועת עזה). לאחר בחינה, נמצא שיש מקום לאמץ את השינויים האמורים במסגרת מפת העדיפות הלאומית בתחום הבינוי והשיכון, בשל השיקול הביטחוני המשפיע על הביקוש למגורים ביישובים הרלוונטיים, וכן לאור האינטרס…
036-2023

סיווג אזורי עדיפות- החלטת ממשלה 1069

ביום 16.11.2023 קיבלה הממשלה את החלטה 1069 שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן -החלטה 1069). "בין השינויים הרלוונטיים לענייננו בהחלטה 919 הגדרת ישובים מאוימים הורחבה כך שנכללים בה גם יישובים המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 3-5 במרחק של עד 500 מטרים ממכשול התפר ביהודה ושומרון. כמו כן, נוספה קבוצת היישובים הקדמיים (בטווח של עד 4 ק"מ מגבולות המדינה או מגדר המערכת שסביב רצועת עזה). לאחר בחינה, נמצא שיש מקום לאמץ את השינויים האמורים במסגרת מפת העדיפות הלאומית בתחום הבינוי והשיכון, בשל השיקול הביטחוני המשפיע על הביקוש למגורים ביישובים הרלוונטיים, וכן לאור האינטרס…
26-11-2023
ביום 16.11.2023 קיבלה הממשלה את החלטה 1069 שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן -החלטה 1069). "בין השינויים הרלוונטיים לענייננו בהחלטה 919 הגדרת ישובים מאוימים הורחבה כך שנכללים בה גם יישובים המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 3-5 במרחק של עד 500 מטרים ממכשול התפר ביהודה ושומרון. כמו כן, נוספה קבוצת היישובים הקדמיים (בטווח של עד 4 ק"מ מגבולות המדינה או מגדר המערכת שסביב רצועת עזה). לאחר בחינה, נמצא שיש מקום לאמץ את השינויים האמורים במסגרת מפת העדיפות הלאומית בתחום הבינוי והשיכון, בשל השיקול הביטחוני המשפיע על הביקוש למגורים ביישובים הרלוונטיים, וכן לאור האינטרס…
035-2023

החלטות בעניין חיזוק ישובי קווי העימות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 22.11.2023 דנו בדרכים לחיזוק יישובי קווי העימות, עוטף עזה, הצפון והגולן. ההצעה המרכזית שהופיעה בסדר היום ב 8.11.2023 ונמחקה מסדר היום המעודכן ל 22.11.2023 למתן חלף היטל השבחה על שלא שווי המקרקעין - לא עלתה. תוקף ההחלטות שניתנו בהוראת השעה נקבע לתקופה עד 31.12.2028.
22-11-2023
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 22.11.2023 דנו בדרכים לחיזוק יישובי קווי העימות, עוטף עזה, הצפון והגולן. ההצעה המרכזית שהופיעה בסדר היום ב 8.11.2023 ונמחקה מסדר היום המעודכן ל 22.11.2023 למתן חלף היטל השבחה על שלא שווי המקרקעין - לא עלתה. תוקף ההחלטות שניתנו בהוראת השעה נקבע לתקופה עד 31.12.2028.
035-2023

החלטות בעניין חיזוק ישובי קווי העימות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 22.11.2023 דנו בדרכים לחיזוק יישובי קווי העימות, עוטף עזה, הצפון והגולן. ההצעה המרכזית שהופיעה בסדר היום ב 8.11.2023 ונמחקה מסדר היום המעודכן ל 22.11.2023 למתן חלף היטל השבחה על שלא שווי המקרקעין - לא עלתה. תוקף ההחלטות שניתנו בהוראת השעה נקבע לתקופה עד 31.12.2028.
22-11-2023
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 22.11.2023 דנו בדרכים לחיזוק יישובי קווי העימות, עוטף עזה, הצפון והגולן. ההצעה המרכזית שהופיעה בסדר היום ב 8.11.2023 ונמחקה מסדר היום המעודכן ל 22.11.2023 למתן חלף היטל השבחה על שלא שווי המקרקעין - לא עלתה. תוקף ההחלטות שניתנו בהוראת השעה נקבע לתקופה עד 31.12.2028.
034-2023

חיזוק ישובי קו העימות – עדכון

ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנועדה לקבל החלטות בעניין חיזוק ישובי קו העימות בעקבות מצב המלחמה נדחתה מ 8.11.2023 ל 22.11.2023. ראו חוזרינו מס' 33/2023 "מתן כלים לחיזוק ישובי קו העימות"
19-11-2023
ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנועדה לקבל החלטות בעניין חיזוק ישובי קו העימות בעקבות מצב המלחמה נדחתה מ 8.11.2023 ל 22.11.2023. ראו חוזרינו מס' 33/2023 "מתן כלים לחיזוק ישובי קו העימות"
034-2023

חיזוק ישובי קו העימות – עדכון

ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנועדה לקבל החלטות בעניין חיזוק ישובי קו העימות בעקבות מצב המלחמה נדחתה מ 8.11.2023 ל 22.11.2023. ראו חוזרינו מס' 33/2023 "מתן כלים לחיזוק ישובי קו העימות"
17-11-2023
ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנועדה לקבל החלטות בעניין חיזוק ישובי קו העימות בעקבות מצב המלחמה נדחתה מ 8.11.2023 ל 22.11.2023. ראו חוזרינו מס' 33/2023 "מתן כלים לחיזוק ישובי קו העימות"
033-2023

מתן כלים לחיזוק ישובי קו העימות

ב- 8.11.2023 תעלה לישיבת מועצת מקרקעי ישראל "הצעה לתיקון סעיף 9.24 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "חרבות ברזל – (הוראת שעה)"
02-11-2023
ב- 8.11.2023 תעלה לישיבת מועצת מקרקעי ישראל "הצעה לתיקון סעיף 9.24 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "חרבות ברזל – (הוראת שעה)"
033-2023

מתן כלים לחיזוק ישובי קו העימות

ב- 8.11.2023 תעלה לישיבת מועצת מקרקעי ישראל "הצעה לתיקון סעיף 9.24 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "חרבות ברזל – (הוראת שעה)"
02-11-2023
ב- 8.11.2023 תעלה לישיבת מועצת מקרקעי ישראל "הצעה לתיקון סעיף 9.24 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "חרבות ברזל – (הוראת שעה)"
032-2023

הקלות במשק המים בתקופת המלחמה

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות מכלול כללים לעניין הקלות שונות בתקופת המלחמה הנוכחית לתחולה מ 8 לאוקטובר 2023. כללי המים (קביעת כמות מוכרת) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה ) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023, כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023 וכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה) התשפ"ד-2023.
01-11-2023
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות מכלול כללים לעניין הקלות שונות בתקופת המלחמה הנוכחית לתחולה מ 8 לאוקטובר 2023. כללי המים (קביעת כמות מוכרת) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה ) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023, כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023 וכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה) התשפ"ד-2023.
032-2023

הקלות במשק המים בתקופת המלחמה

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות מכלול כללים לעניין הקלות שונות בתקופת המלחמה הנוכחית לתחולה מ 8 לאוקטובר 2023. כללי המים (קביעת כמות מוכרת) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה ) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023, כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023 וכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה) התשפ"ד-2023.
01-11-2023
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות מכלול כללים לעניין הקלות שונות בתקופת המלחמה הנוכחית לתחולה מ 8 לאוקטובר 2023. כללי המים (קביעת כמות מוכרת) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה ) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023, כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (הוראת שעה) התשפ"ד 2023 וכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (הוראת שעה) התשפ"ד-2023.
031-2023

חיזוק קווי העימות במרחב הכפרי

הנהלת רמ"י גיבשה ב 30.10.2023 שורת החלטות חדשות במטרה לעודד ולחזק תושבי ישובי קווי העימות בצפון ובדרום. להלן ההחלטות שאושרו בהנהלת רמ"י הדורשות אישור במועצת מקרקעי ישראל:
31-10-2023
הנהלת רמ"י גיבשה ב 30.10.2023 שורת החלטות חדשות במטרה לעודד ולחזק תושבי ישובי קווי העימות בצפון ובדרום. להלן ההחלטות שאושרו בהנהלת רמ"י הדורשות אישור במועצת מקרקעי ישראל:
031-2023

חיזוק קווי העימות במרחב הכפרי

הנהלת רמ"י גיבשה ב 30.10.2023 שורת החלטות חדשות במטרה לעודד ולחזק תושבי ישובי קווי העימות בצפון ובדרום. להלן ההחלטות שאושרו בהנהלת רמ"י הדורשות אישור במועצת מקרקעי ישראל:
31-10-2023
הנהלת רמ"י גיבשה ב 30.10.2023 שורת החלטות חדשות במטרה לעודד ולחזק תושבי ישובי קווי העימות בצפון ובדרום. להלן ההחלטות שאושרו בהנהלת רמ"י הדורשות אישור במועצת מקרקעי ישראל:
030-2023

הקלות בגביית ערבויות להסדרת שימושים לישובי עוטף עזה

הנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה בתאריך 11.10.2023 את החלטה מספר 5505 בעניין "מדיניות גביית ערבויות בישובי עוטף עזה לנוכח האירועים שהובילו למבצע חרבות ברזל"
19-10-2023
הנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה בתאריך 11.10.2023 את החלטה מספר 5505 בעניין "מדיניות גביית ערבויות בישובי עוטף עזה לנוכח האירועים שהובילו למבצע חרבות ברזל"
030-2023

הקלות בגביית ערבויות להסדרת שימושים לישובי עוטף עזה

הנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה בתאריך 11.10.2023 את החלטה מספר 5505 בעניין "מדיניות גביית ערבויות בישובי עוטף עזה לנוכח האירועים שהובילו למבצע חרבות ברזל"
19-10-2023
הנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה בתאריך 11.10.2023 את החלטה מספר 5505 בעניין "מדיניות גביית ערבויות בישובי עוטף עזה לנוכח האירועים שהובילו למבצע חרבות ברזל"
029-2023

דחיית מועדים בשל מצב המלחמה

הנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה בתאריך 11.10.2023 את החלטה 5504 בעניין "דחיית מועדים בשל מצב מלחמה".להלן תוכן ההחלטה שפורסמה:
19-10-2023
הנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה בתאריך 11.10.2023 את החלטה 5504 בעניין "דחיית מועדים בשל מצב מלחמה".להלן תוכן ההחלטה שפורסמה:
029-2023

דחיית מועדים בשל מצב המלחמה

הנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה בתאריך 11.10.2023 את החלטה 5504 בעניין "דחיית מועדים בשל מצב מלחמה".להלן תוכן ההחלטה שפורסמה:
19-10-2023
הנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה בתאריך 11.10.2023 את החלטה 5504 בעניין "דחיית מועדים בשל מצב מלחמה".להלן תוכן ההחלטה שפורסמה:
028-2023

הבהרות לתחולת החלטת סיווג אזורי עדיפות לאומית

להלן מספר הבהרות בנוגע לתחולת החלטת ממשלה 919 בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית"
01-10-2023
להלן מספר הבהרות בנוגע לתחולת החלטת ממשלה 919 בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית"
028-2023

הבהרות לתחולת החלטת סיווג אזורי עדיפות לאומית

להלן מספר הבהרות בנוגע לתחולת החלטת ממשלה 919 בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית"
01-10-2023
להלן מספר הבהרות בנוגע לתחולת החלטת ממשלה 919 בעניין "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית"
027-2023

הגדלת ההנחות בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות

בהודעת דוברות רמ"י מיום 14.09.2023 שכותרתה "מועצת מקרקעי ישראל אישרה: הנחת אזור לבעל תעודת זכאות של חסר דיור" אשר פורסמה לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 13.09.2023 נכתב בכדלקמן:" המטרה: לעודד שיווקים ולתמרץ תכנון מחודש להגדלת מספר יח"ד לשיווק ביישובים באזורי עדיפות לאומית.  
21-09-2023
בהודעת דוברות רמ"י מיום 14.09.2023 שכותרתה "מועצת מקרקעי ישראל אישרה: הנחת אזור לבעל תעודת זכאות של חסר דיור" אשר פורסמה לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 13.09.2023 נכתב בכדלקמן:" המטרה: לעודד שיווקים ולתמרץ תכנון מחודש להגדלת מספר יח"ד לשיווק ביישובים באזורי עדיפות לאומית.  
027-2023

הגדלת ההנחות בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות

בהודעת דוברות רמ"י מיום 14.09.2023 שכותרתה "מועצת מקרקעי ישראל אישרה: הנחת אזור לבעל תעודת זכאות של חסר דיור" אשר פורסמה לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 13.09.2023 נכתב בכדלקמן:" המטרה: לעודד שיווקים ולתמרץ תכנון מחודש להגדלת מספר יח"ד לשיווק ביישובים באזורי עדיפות לאומית.
21-09-2023
בהודעת דוברות רמ"י מיום 14.09.2023 שכותרתה "מועצת מקרקעי ישראל אישרה: הנחת אזור לבעל תעודת זכאות של חסר דיור" אשר פורסמה לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 13.09.2023 נכתב בכדלקמן:" המטרה: לעודד שיווקים ולתמרץ תכנון מחודש להגדלת מספר יח"ד לשיווק ביישובים באזורי עדיפות לאומית.
026-2023

סיווג יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית- עדכון נוסף

בישיבת הממשלה ביום 10.9.2023 התקבלה החלטת ממשלה 919 "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית."
20-09-2023
בישיבת הממשלה ביום 10.9.2023 התקבלה החלטת ממשלה 919 "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית."
026-2023

סיווג יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית- עדכון נוסף

לישיבת הממשלה ביום 10.9.2023 התקבלה החלטת ממשלה 919 "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית."
20-09-2023
לישיבת הממשלה ביום 10.9.2023 התקבלה החלטת ממשלה 919 "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית."
025-2023

הקניית בעלות ללא תמורה - עדכון

רשות מקרקעי ישראל פרסמה לאחרונה הודעה לציבור כדלקמן:
15-09-2023
רשות מקרקעי ישראל פרסמה לאחרונה הודעה לציבור כדלקמן:
025-2023

הקניית בעלות ללא תמורה - עדכון

רשות מקרקעי ישראל פרסמה לאחרונה הודעה לציבור כדלקמן:
15-09-2023
רשות מקרקעי ישראל פרסמה לאחרונה הודעה לציבור כדלקמן:
024-2023

"התר אגודות מוטה" – התשפ"ד

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין. כבכל שנה, המגזר החקלאי מקווה כי "תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה", ומייחל כי סוף כל סוף יוכרו הזכויות המלאות בשטח המחנה בחלקת המגורים ויוסר העול הבירוקרטי והמכביד של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהרי הוא בבחינת אגודות מוטה למגזר החקלאי.
14-09-2023
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין. כבכל שנה, המגזר החקלאי מקווה כי "תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה", ומייחל כי סוף כל סוף יוכרו הזכויות המלאות בשטח המחנה בחלקת המגורים ויוסר העול הבירוקרטי והמכביד של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהרי הוא בבחינת אגודות מוטה למגזר החקלאי.
024-2023

"התר אגודות מוטה" – התשפ"ד

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין. כבכל שנה, המגזר החקלאי מקווה כי "תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה", ומייחל כי סוף כל סוף יוכרו הזכויות המלאות בנחלות החקלאיות לרבות בחלקת המגורים ויוסר העול הבירוקרטי המכביד של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהרי הוא בבחינת אגודות מוטה למגזר החקלאי.
14-09-2023
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין. כבכל שנה, המגזר החקלאי מקווה כי "תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה", ומייחל כי סוף כל סוף יוכרו הזכויות המלאות בנחלות החקלאיות לרבות בחלקת המגורים ויוסר העול הבירוקרטי המכביד של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהרי הוא בבחינת אגודות מוטה למגזר החקלאי.
022-2023

הנחות בתשלום דמי רכישה לקרובי משפחה של חללי מערכות ישראל

בישיבת רשות מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 תעלה בין השאר הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל בעניין "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים לנחלה" עפ"י ההצעה תינתן הנחה לבן זוג או הורה של חייל שנספה במערכה או של חלל שנספה בפעולות איבה ולחייבם בדמי רכישה בשעור של 20% בלבד, במקום 33%. על שיעור זה חלות גם הנחות אזורי עדיפות לאומית.
09-09-2023
בישיבת רשות מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 תעלה בין השאר הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל בעניין "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים לנחלה" עפ"י ההצעה תינתן הנחה לבן זוג או הורה של חייל שנספה במערכה או של חלל שנספה בפעולות איבה ולחייבם בדמי רכישה בשעור של 20% בלבד, במקום 33%. על שיעור זה חלות גם הנחות אזורי עדיפות לאומית.
022-2023

הנחות בתשלום דמי רכישה לקרובי משפחה של חללי מערכות ישראל

בישיבת רשות מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 תעלה בין השאר הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל בעניין "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים לנחלה" עפ"י ההצעה תינתן הנחה לבן זוג או הורה של חייל שנספה במערכה או של חלל שנספה בפעולות איבה ולחייבם בדמי רכישה בשעור של 20% בלבד, במקום 33%. על שיעור זה חלות גם הנחות אזורי עדיפות לאומית.
09-09-2023
בישיבת רשות מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 תעלה בין השאר הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל בעניין "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ז': עיגון זכויות למגורים בחלקת המגורים לנחלה" עפ"י ההצעה תינתן הנחה לבן זוג או הורה של חייל שנספה במערכה או של חלל שנספה בפעולות איבה ולחייבם בדמי רכישה בשעור של 20% בלבד, במקום 33%. על שיעור זה חלות גם הנחות אזורי עדיפות לאומית.
021-2023

הכפלת שיעור הייזום במיזמי דיור להשכרה לאגודות ישובים חקלאיים

לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 עולה הצעה ל"תיקון פרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ב': קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה" כדלקמן:
08-09-2023
לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 עולה הצעה ל"תיקון פרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ב': קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה" כדלקמן:
021-2023

הכפלת שיעור הייזום במיזמי דיור להשכרה לאגודות ישובים חקלאיים

לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 עולה הצעה ל"תיקון פרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ב': קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה" כדלקמן:
08-09-2023
לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 עולה הצעה ל"תיקון פרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ב': קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה" כדלקמן:
023-2023

הקצאת קרקע למטרת הטמנה של פסולת – עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 תעלה בין השאר הצעה לתיקון פרק משנה 7.4 בעניין "הקצאת קרקע למטרת הטמנה של פסולת" להלן דברי ההסבר שצורפו להצעת החלטה:
12-09-2023
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 תעלה בין השאר הצעה לתיקון פרק משנה 7.4 בעניין "הקצאת קרקע למטרת הטמנה של פסולת" להלן דברי ההסבר שצורפו להצעת החלטה:
023-2023

הקצאת קרקע למטרת הטמנה של פסולת – עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 תעלה בין השאר הצעה לתיקון פרק משנה 7.4 בעניין "הקצאת קרקע למטרת הטמנה של פסולת" להלן דברי ההסבר שצורפו להצעת החלטה:
12-09-2023
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.9.2023 תעלה בין השאר הצעה לתיקון פרק משנה 7.4 בעניין "הקצאת קרקע למטרת הטמנה של פסולת" להלן דברי ההסבר שצורפו להצעת החלטה:
020-2023

נחלות לא מאויישות – איוש, המרה למגרשי מגורים וביטול נחלות

להלן הצעות החלטה העולות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקבועה לישיבה ליום 13.09.2023: א."הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ח': איוש נחלות פנויות" ב. "הצעה לתיקון פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים" ג. "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ט': ביטול נחלות שאינן מאויישות" ההצעות משולבות אחת עם השניה בעיקר ביחס למועדים. 1. תיקון פרק משנה 8.3 -איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל ההצעה מאריכה את המועדים לאיוש הנחלות הפנויות בנגב ובגליל עד 31.12.2028 (במקום עד 31.12.2023), אך מצמצמת את תחולת הארכת המועד לאזורים הקבועים…
08-09-2023
להלן הצעות החלטה העולות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקבועה לישיבה ליום 13.09.2023: א."הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ח': איוש נחלות פנויות" ב. "הצעה לתיקון פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים" ג. "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ט': ביטול נחלות שאינן מאויישות" ההצעות משולבות אחת עם השניה בעיקר ביחס למועדים. 1. תיקון פרק משנה 8.3 -איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל ההצעה מאריכה את המועדים לאיוש הנחלות הפנויות בנגב ובגליל עד 31.12.2028 (במקום עד 31.12.2023), אך מצמצמת את תחולת הארכת המועד לאזורים הקבועים…
020-2023

נחלות לא מאויישות – איוש, המרה למגרשי מגורים וביטול נחלות

להלן הצעות החלטה העולות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקבועה לישיבה ליום 13.09.2023: א."הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ח': איוש נחלות פנויות" ב. "הצעה לתיקון פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים" ג. "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ט': ביטול נחלות שאינן מאויישות" ההצעות משולבות אחת עם השניה בעיקר ביחס למועדים. 1. תיקון פרק משנה 8.3 -איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל ההצעה מאריכה את המועדים לאיוש הנחלות הפנויות בנגב ובגליל עד 31.12.2028 (במקום עד 31.12.2023), אך מצמצמת את תחולת הארכת המועד לאזורים הקבועים…
08-09-2023
להלן הצעות החלטה העולות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקבועה לישיבה ליום 13.09.2023: א."הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ח': איוש נחלות פנויות" ב. "הצעה לתיקון פרק משנה 8.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל: המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים" ג. "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ט': ביטול נחלות שאינן מאויישות" ההצעות משולבות אחת עם השניה בעיקר ביחס למועדים. 1. תיקון פרק משנה 8.3 -איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל ההצעה מאריכה את המועדים לאיוש הנחלות הפנויות בנגב ובגליל עד 31.12.2028 (במקום עד 31.12.2023), אך מצמצמת את תחולת הארכת המועד לאזורים הקבועים…
019-2023

סיווג יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית- עדכון

לישיבת הממשלה ביום 10.9.2023 עולה הצעה בעניין "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית."להלן סעיף 1 להצעת הממשלה:  
07-09-2023
לישיבת הממשלה ביום 10.9.2023 עולה הצעה בעניין "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית."להלן סעיף 1 להצעת הממשלה:  
019-2023

סיווג יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית- עדכון

לישיבת הממשלה ביום 10.9.2023 עולה הצעה בעניין "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית."להלן סעיף 1 להצעת הממשלה:  
07-09-2023
לישיבת הממשלה ביום 10.9.2023 עולה הצעה בעניין "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית."להלן סעיף 1 להצעת הממשלה:  
018-2023

הרחבת תחולת ועדת הקבלה בישובים קהילתיים

הצעת החוק לתיקון לפקודת האגודות השיתופיות (מס' 12) התשפ"ג – 2023 בעניין הרחבת התחולה לעניין ועדות קבלה הישובים קהילתיים אושרה בכנסת ב 25.7.2023 הודעת יו"ר הועדה למיזמים ציבוריים
27-07-2023
הצעת החוק לתיקון לפקודת האגודות השיתופיות (מס' 12) התשפ"ג – 2023 בעניין הרחבת התחולה לעניין ועדות קבלה הישובים קהילתיים אושרה בכנסת ב 25.7.2023 הודעת יו"ר הועדה למיזמים ציבוריים
018-2023

הרחבת תחולת ועדת הקבלה בישובים קהילתיים

הצעת החוק לתיקון לפקודת האגודות השיתופיות (מס' 12) התשפ"ג – 2023 בעניין הרחבת התחולה לעניין ועדות קבלה הישובים קהילתיים אושרה בכנסת ב 25.7.2023 הודעת יו"ר הועדה למיזמים ציבוריים
27-07-2023
הצעת החוק לתיקון לפקודת האגודות השיתופיות (מס' 12) התשפ"ג – 2023 בעניין הרחבת התחולה לעניין ועדות קבלה הישובים קהילתיים אושרה בכנסת ב 25.7.2023 הודעת יו"ר הועדה למיזמים ציבוריים
017-2023

הקניית בעלות בישובים קהילתיים באזורי עדיפות - הבהרות

בעקבות פניות של אגודות ישובים קהילתיים למשרדנו (בישובים קהילתיים באזורי עדיפות) למתן הבהרות לפרק משנה 5.1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין הקניית בעלות.להלן התייחסותנו:
17-07-2023
בעקבות פניות של אגודות ישובים קהילתיים למשרדנו (בישובים קהילתיים באזורי עדיפות) למתן הבהרות לפרק משנה 5.1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין הקניית בעלות.להלן התייחסותנו:
017-2023

הקניית בעלות בישובים קהילתיים באזורי עדיפות - הבהרות

בעקבות פניות של אגודות ישובים קהילתיים למשרדנו (בישובים קהילתיים באזורי עדיפות) למתן הבהרות לפרק משנה 5.1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין הקניית בעלות.להלן התייחסותנו:
17-07-2023
בעקבות פניות של אגודות ישובים קהילתיים למשרדנו (בישובים קהילתיים באזורי עדיפות) למתן הבהרות לפרק משנה 5.1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין הקניית בעלות.להלן התייחסותנו:
016-2023

תעריפי מים החל מיולי 2023

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בעקבות עלייה במדד המשולב את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ג -2023 ואת מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מיולי 2023. להלן תעריפי המים לאחר העדכון החל מ 1.7.2023 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:
03-07-2023
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בעקבות עלייה במדד המשולב את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ג -2023 ואת מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מיולי 2023. להלן תעריפי המים לאחר העדכון החל מ 1.7.2023 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:
016-2023

תעריפי מים החל מיולי 2023

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בעקבות עלייה במדד המשולב את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ג -2023 ואת מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מיולי 2023. להלן תעריפי המים לאחר העדכון החל מ 1.7.2023 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:
03-07-2023
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בעקבות עלייה במדד המשולב את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ג -2023 ואת מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מיולי 2023. להלן תעריפי המים לאחר העדכון החל מ 1.7.2023 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:
015-2023

סיווג אזורי עדיפות לאומית ומתן הנחות על הקצאת קרקע

בהודעת דוברות רמ"י לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 12.6.2023 נכתב בהתייחסות להצעה ל"תיקון פרק משנה 4.2 בסימן א' – הנחות אזור: תיקון מפת אזורי עדיפות לאומית ועדכון תנאי פרק משנה זה לצורך עידוד הבנייה ביישובי הנגב והגליל" כדלקמן:
19-06-2023
בהודעת דוברות רמ"י לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 12.6.2023 נכתב בהתייחסות להצעה ל"תיקון פרק משנה 4.2 בסימן א' – הנחות אזור: תיקון מפת אזורי עדיפות לאומית ועדכון תנאי פרק משנה זה לצורך עידוד הבנייה ביישובי הנגב והגליל" כדלקמן:
015-2023

סיווג אזורי עדיפות לאומית ומתן הנחות על הקצאת קרקע

בהודעת דוברות רמ"י לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 12.6.2023 נכתב בהתייחסות להצעה ל"תיקון פרק משנה 4.2 בסימן א' – הנחות אזור: תיקון מפת אזורי עדיפות לאומית ועדכון תנאי פרק משנה זה לצורך עידוד הבנייה ביישובי הנגב והגליל" כדלקמן:  
19-06-2023
בהודעת דוברות רמ"י לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 12.6.2023 נכתב בהתייחסות להצעה ל"תיקון פרק משנה 4.2 בסימן א' – הנחות אזור: תיקון מפת אזורי עדיפות לאומית ועדכון תנאי פרק משנה זה לצורך עידוד הבנייה ביישובי הנגב והגליל" כדלקמן:  
014-2023

קביעת אזורי עדיפות לאומית – החלטת ממשלה 561

בישיבת הממשלה ב 21.5.2023 התקבלה החלטת ממשלה מס' 561 בנושא "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"
28-05-2023
בישיבת הממשלה ב 21.5.2023 התקבלה החלטת ממשלה מס' 561 בנושא "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"
014-2023

קביעת אזורי עדיפות לאומית – החלטת ממשלה 561

בישיבת הממשלה ב 21.5.2023 התקבלה החלטת ממשלה מס' 561 בנושא "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"
28-05-2023
בישיבת הממשלה ב 21.5.2023 התקבלה החלטת ממשלה מס' 561 בנושא "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"
013-2023

קביעת אזורי עדיפות לאומית – החלטת ממשלה

בישיבת הממשלה ב 21.5.2023 עלתה הצעת החלטה בנושא "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"
22-05-2023
בישיבת הממשלה ב 21.5.2023 עלתה הצעת החלטה בנושא "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"
013-2023

קביעת אזורי עדיפות לאומית – החלטת ממשלה

בישיבת הממשלה ב 21.5.2023 עלתה הצעת החלטה בנושא "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"
22-05-2023
בישיבת הממשלה ב 21.5.2023 עלתה הצעת החלטה בנושא "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"
012-2023

רכישת זכויות מגורים בחלקת המגורים בנחלה במושב – עדכון

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסם לאחרונה עדכון מתאריך 04.05.2023 לנוהל B38.04 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבי עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".
18-05-2023
באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסם לאחרונה עדכון מתאריך 04.05.2023 לנוהל B38.04 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבי עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".
011-2023

אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון – הארכת תוקף נוספת

בישיבת ממשלה ביום 30.4.2023 הוחלט כדלקמן: הממשלה החליטה להאריך את תוקפה של החלטת הממשלה מס' 1371 מיום 10.4.2022 שעניינה הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית עד ליום 31.7.2023. זאת על מנת לאפשר למשרדי הממשלה להשלים את עבודת המטה שהחלה עם הקמת הממשלה בכל הנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית.
30-04-2023
בישיבת ממשלה ביום 30.4.2023 הוחלט כדלקמן: הממשלה החליטה להאריך את תוקפה של החלטת הממשלה מס' 1371 מיום 10.4.2022 שעניינה הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית עד ליום 31.7.2023. זאת על מנת לאפשר למשרדי הממשלה להשלים את עבודת המטה שהחלה עם הקמת הממשלה בכל הנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית.
012-2023

אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון – הארכת תוקף נוספת

בישיבת ממשלה ביום 30.4.2023 הוחלט כדלקמן: הממשלה החליטה להאריך את תוקפה של החלטת הממשלה מס' 1371 מיום 10.4.2022 שעניינה הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית עד ליום 31.7.2023. זאת על מנת לאפשר למשרדי הממשלה להשלים את עבודת המטה שהחלה עם הקמת הממשלה בכל הנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית.
30-04-2023
בישיבת ממשלה ביום 30.4.2023 הוחלט כדלקמן: הממשלה החליטה להאריך את תוקפה של החלטת הממשלה מס' 1371 מיום 10.4.2022 שעניינה הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית עד ליום 31.7.2023. זאת על מנת לאפשר למשרדי הממשלה להשלים את עבודת המטה שהחלה עם הקמת הממשלה בכל הנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית.
010-2023

תעריפי מים החל מאפריל 2023- עדכון

בעקבות הוזלת תעריף החשמל, מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בין היתר את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס 2) התשפ"ג - 2023 ואת כללי המים (תעריפים למים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון מס 2) התשפ"ג – 2023 לעניין עדכון תעריפי מים החל מאפריל 2023.  
18-04-2023
בעקבות הוזלת תעריף החשמל, מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בין היתר את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס 2) התשפ"ג - 2023 ואת כללי המים (תעריפים למים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון מס 2) התשפ"ג – 2023 לעניין עדכון תעריפי מים החל מאפריל 2023.  
011-2023

תעריפי מים החל מאפריל 2023- עדכון

בעקבות הוזלת תעריף החשמל, מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בין היתר את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס 2) התשפ"ג - 2023 ואת כללי המים (תעריפים למים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון מס 2) התשפ"ג – 2023 לעניין עדכון תעריפי מים החל מאפריל 2023.  
18-04-2023
בעקבות הוזלת תעריף החשמל, מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בין היתר את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס 2) התשפ"ג - 2023 ואת כללי המים (תעריפים למים שמספקים ספקים מקומיים)(תיקון מס 2) התשפ"ג – 2023 לעניין עדכון תעריפי מים החל מאפריל 2023.  
010-2023

אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון – הארכת תוקף נוספת

בישיבת ממשלה ביום 2.4.2023 הוחלט כדלקמן: "הממשלה האריכה את תוקפה של החלטה מספר 4302 מיום 25.11.2018 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון עד ליום 23.5.2023 או עד לקבלת החלטה חדשה בעניין לפי המוקדם מביניהם"
03-04-2023
בישיבת ממשלה ביום 2.4.2023 הוחלט כדלקמן: "הממשלה האריכה את תוקפה של החלטה מספר 4302 מיום 25.11.2018 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון עד ליום 23.5.2023 או עד לקבלת החלטה חדשה בעניין לפי המוקדם מביניהם"
009-2023

אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון – הארכת תוקף נוספת

בישיבת ממשלה ביום 2.4.2023 הוחלט כדלקמן: "הממשלה האריכה את תוקפה של החלטה מספר 4302 מיום 25.11.2018 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון עד ליום 23.5.2023 או עד לקבלת החלטה חדשה בעניין לפי המוקדם מביניהם"
03-04-2023
בישיבת ממשלה ביום 2.4.2023 הוחלט כדלקמן: "הממשלה האריכה את תוקפה של החלטה מספר 4302 מיום 25.11.2018 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון עד ליום 23.5.2023 או עד לקבלת החלטה חדשה בעניין לפי המוקדם מביניהם"
009-2023

בניה למגורים בקיבוצים - הסדר ביניים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום חמישי ה- 23 מרץ 2023, אושרה בשינויים הצעת החלטה לתיקון קובץ החלטות המועצה – פרק 8.4 סימן ג': בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר ביניים.
23-03-2023
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום חמישי ה- 23 מרץ 2023, אושרה בשינויים הצעת החלטה לתיקון קובץ החלטות המועצה – פרק 8.4 סימן ג': בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר ביניים.
008-2023

שינויים במדיניות ההנחות בקרקע באזורי עדיפות

בחוזרינו מס 4/2023 "הארכת תוקף ההנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות -עדכון נוסף" עדכנו אתכם כי "הממשלה האריכה את תוקפה של מפת העדיפות הלאומית עד ליום 30.4.2023 לכל היותר על מנת לאפשר לממשלה לגבש מדיניות סדורה בנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית".
12-03-2023
בחוזרינו מס 4/2023 "הארכת תוקף ההנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות -עדכון נוסף" עדכנו אתכם כי "הממשלה האריכה את תוקפה של מפת העדיפות הלאומית עד ליום 30.4.2023 לכל היותר על מנת לאפשר לממשלה לגבש מדיניות סדורה בנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית".
008-2023

שינויים במדיניות ההנחות בקרקע באזורי עדיפות

בחוזרינו מס 4/2023 "הארכת תוקף ההנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות -עדכון נוסף" עדכנו אתכם כי "הממשלה האריכה את תוקפה של מפת העדיפות הלאומית עד ליום 30.4.2023 לכל היותר על מנת לאפשר לממשלה לגבש מדיניות סדורה בנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית".
12-03-2023
בחוזרינו מס 4/2023 "הארכת תוקף ההנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות -עדכון נוסף" עדכנו אתכם כי "הממשלה האריכה את תוקפה של מפת העדיפות הלאומית עד ליום 30.4.2023 לכל היותר על מנת לאפשר לממשלה לגבש מדיניות סדורה בנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית".
007-2023

תעריפי חובה למים למטרות בית ולצריכה אחרת

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשנ"ד 1994 - קובעים את החבות של ספקים מקומיים בהספקת מים למטרות שונות. בהתאם לכללים שהיו תקפים עד סוף 2022, לישוב מתוכנן/קיבוץ/מושב/כפר שיתופי הייתה החרגה לעניין תעריפי חובה למים למטרות בית והישוב נדרש שלא לגבות יותר מתעריפי החובה אך הייתה לו האפשרות לגבות פחות מתעריפי החובה. הנוסח הקודם – "(2) כללים אלה, למעט סעיפים 4א ו-4ב ולמעט חיוב מרבי לצרכן, לא יחולו, לעניין המים המסופקים ביישוב מתוכנן כהגדרתו בכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976; ואולם לבקשת ספק מקומי שהוא אגודה שיתופית, מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע תעריף אחר אם שוכנעה כי אין בתעריפים…
27-02-2023
כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשנ"ד 1994 - קובעים את החבות של ספקים מקומיים בהספקת מים למטרות שונות. בהתאם לכללים שהיו תקפים עד סוף 2022, לישוב מתוכנן/קיבוץ/מושב/כפר שיתופי הייתה החרגה לעניין תעריפי חובה למים למטרות בית והישוב נדרש שלא לגבות יותר מתעריפי החובה אך הייתה לו האפשרות לגבות פחות מתעריפי החובה. הנוסח הקודם – "(2) כללים אלה, למעט סעיפים 4א ו-4ב ולמעט חיוב מרבי לצרכן, לא יחולו, לעניין המים המסופקים ביישוב מתוכנן כהגדרתו בכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976; ואולם לבקשת ספק מקומי שהוא אגודה שיתופית, מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע תעריף אחר אם שוכנעה כי אין בתעריפים…
007-2023

תעריפי חובה למים למטרות בית ולצריכה אחרת

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשנ"ד 1994 - קובעים את החבות של ספקים מקומיים בהספקת מים למטרות שונות. בהתאם לכללים שהיו תקפים עד סוף 2022, לישוב מתוכנן/קיבוץ/מושב/כפר שיתופי הייתה החרגה לעניין תעריפי חובה למים למטרות בית והישוב נדרש שלא לגבות יותר מתעריפי החובה אך הייתה לו האפשרות לגבות פחות מתעריפי החובה.  
27-02-2023
כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשנ"ד 1994 - קובעים את החבות של ספקים מקומיים בהספקת מים למטרות שונות. בהתאם לכללים שהיו תקפים עד סוף 2022, לישוב מתוכנן/קיבוץ/מושב/כפר שיתופי הייתה החרגה לעניין תעריפי חובה למים למטרות בית והישוב נדרש שלא לגבות יותר מתעריפי החובה אך הייתה לו האפשרות לגבות פחות מתעריפי החובה.  
006-2023

החלטת ממשלה בדבר ייעול השימוש בקרקע בישובים חקלאיים באזורי ביקוש

בישיבת הממשלה מיום 24.2.2023 אושרה בין השאר התוכנית הכלכלית לשנים 2023-2024 ושם הוחלט בין השאר על "ייעול השימוש בקרקע בישובים חקלאיים באזורי ביקוש" כדלקמן:
24-02-2023
בישיבת הממשלה מיום 24.2.2023 אושרה בין השאר התוכנית הכלכלית לשנים 2023-2024 ושם הוחלט בין השאר על "ייעול השימוש בקרקע בישובים חקלאיים באזורי ביקוש" כדלקמן:
006-2023

החלטת ממשלה בדבר ייעול השימוש בקרקע בישובים חקלאיים באזורי ביקוש

בישיבת הממשלה מיום 24.2.2023 אושרה בין השאר התוכנית הכלכלית לשנים 2023-2024 ושם הוחלט בין השאר על "ייעול השימוש בקרקע בישובים חקלאיים באזורי ביקוש" כדלקמן:
24-02-2023
בישיבת הממשלה מיום 24.2.2023 אושרה בין השאר התוכנית הכלכלית לשנים 2023-2024 ושם הוחלט בין השאר על "ייעול השימוש בקרקע בישובים חקלאיים באזורי ביקוש" כדלקמן:
005-2023

העברת הרשות לתכנון ולפיתוח החקלאות למשרד הנגב והגליל

לישיבת הממשלה ביום 5.2.2023 הוגשה הצעה בנושא "שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי" והעברת שטחי פעולה". בהודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה נאמר בין השאר כי "הממשלה החליטה על שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי", על העברת שטחי פעולה למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ועל העברת סמכויות הנתונות על פי חוק, לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי" ראו החלטת הממשלה מספר 109 בנושא. בין שאר הנושאים הועברו לתחומי פעילות המשרד הנגב והגליל והחוסן החברתי תחומי הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר כמפורט בסעיף 6 להצעת ההחלטה:
05-02-2023
לישיבת הממשלה ביום 5.2.2023 הוגשה הצעה בנושא "שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי" והעברת שטחי פעולה". בהודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה נאמר בין השאר כי "הממשלה החליטה על שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי", על העברת שטחי פעולה למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ועל העברת סמכויות הנתונות על פי חוק, לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי" ראו החלטת הממשלה מספר 109 בנושא. בין שאר הנושאים הועברו לתחומי פעילות המשרד הנגב והגליל והחוסן החברתי תחומי הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר כמפורט בסעיף 6 להצעת ההחלטה:
005-2023

העברת הרשות לתכנון ולפיתוח החקלאות למשרד הנגב והגליל

לישיבת הממשלה ביום 5.2.2023 הוגשה הצעה בנושא "שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי" והעברת שטחי פעולה". בהודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה נאמר בין השאר כי "הממשלה החליטה על שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי", על העברת שטחי פעולה למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ועל העברת סמכויות הנתונות על פי חוק, לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי" ראו החלטת הממשלה מספר 109 בנושא. בין שאר הנושאים הועברו לתחומי פעילות המשרד הנגב והגליל והחוסן החברתי תחומי הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר כמפורט בסעיף 6 להצעת ההחלטה:
05-02-2023
לישיבת הממשלה ביום 5.2.2023 הוגשה הצעה בנושא "שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי" והעברת שטחי פעולה". בהודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה נאמר בין השאר כי "הממשלה החליטה על שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי", על העברת שטחי פעולה למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ועל העברת סמכויות הנתונות על פי חוק, לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי" ראו החלטת הממשלה מספר 109 בנושא. בין שאר הנושאים הועברו לתחומי פעילות המשרד הנגב והגליל והחוסן החברתי תחומי הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר כמפורט בסעיף 6 להצעת ההחלטה:
004-2023

הארכת תוקף ההנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות – עדכון נוסף

בישיבת הממשלה ב 22 לינואר 2023 הוחלט להאריך את ההנחות בהקצאת קרקע עד 30.04.2023."הממשלה האריכה את תוקפה של מפת העדיפות הלאומית עד ליום 30.4.2023 לכל היותר על מנת לאפשר לממשלה לגבש מדיניות סדורה בנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית." להלן ההצעה להחלטת הממשלה מיום 22.1.2023:  
05-02-2023
בישיבת הממשלה ב 22 לינואר 2023 הוחלט להאריך את ההנחות בהקצאת קרקע עד 30.04.2023."הממשלה האריכה את תוקפה של מפת העדיפות הלאומית עד ליום 30.4.2023 לכל היותר על מנת לאפשר לממשלה לגבש מדיניות סדורה בנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית." להלן ההצעה להחלטת הממשלה מיום 22.1.2023:  
004-2023

הארכת תוקף ההנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות – עדכון נוסף

בישיבת הממשלה ב 22 לינואר 2023 הוחלט להאריך את ההנחות בהקצאת קרקע עד 30.04.2023."הממשלה האריכה את תוקפה של מפת העדיפות הלאומית עד ליום 30.4.2023 לכל היותר על מנת לאפשר לממשלה לגבש מדיניות סדורה בנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית." להלן ההצעה להחלטת הממשלה מיום 22.1.2023:  
22-01-2023
בישיבת הממשלה ב 22 לינואר 2023 הוחלט להאריך את ההנחות בהקצאת קרקע עד 30.04.2023."הממשלה האריכה את תוקפה של מפת העדיפות הלאומית עד ליום 30.4.2023 לכל היותר על מנת לאפשר לממשלה לגבש מדיניות סדורה בנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית." להלן ההצעה להחלטת הממשלה מיום 22.1.2023:  
004-2023

הארכת תוקף ההנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות – עדכון נוסף

בישיבת הממשלה ב 22 לינואר 2023 הוחלט להאריך את ההנחות בהקצאת קרקע עד 30.04.2023."הממשלה האריכה את תוקפה של מפת העדיפות הלאומית עד ליום 30.4.2023 לכל היותר על מנת לאפשר לממשלה לגבש מדיניות סדורה בנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית." להלן ההצעה להחלטת הממשלה מיום 22.1.2023:  
22-01-2023
בישיבת הממשלה ב 22 לינואר 2023 הוחלט להאריך את ההנחות בהקצאת קרקע עד 30.04.2023."הממשלה האריכה את תוקפה של מפת העדיפות הלאומית עד ליום 30.4.2023 לכל היותר על מנת לאפשר לממשלה לגבש מדיניות סדורה בנוגע לעדכון מפת העדיפות הלאומית." להלן ההצעה להחלטת הממשלה מיום 22.1.2023:  
003-2023

טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות - עדכון

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסמה בתאריך 18.01.2023 "טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות" המהווה שינוי (העלאה) לתעריפים שפורסמה בטבלה בתאריך 17.08.2021.
19-01-2023
באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסמה בתאריך 18.01.2023 "טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות" המהווה שינוי (העלאה) לתעריפים שפורסמה בטבלה בתאריך 17.08.2021.
003-2023

טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות - עדכון

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסמה בתאריך 18.01.2023 "טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות" המהווה שינוי (העלאה) לתעריפים בטבלה שפורסמה בתאריך 17.08.2021.
19-01-2023
באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסמה בתאריך 18.01.2023 "טבלת ערכי קרקע לשימושים נלווים לחקלאות בנחלות" המהווה שינוי (העלאה) לתעריפים בטבלה שפורסמה בתאריך 17.08.2021.
002-2023

קביעת אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון

לישיבת הממשלה ביום 8.1.2013 עלתה הצעה לעדכון החלטת ממשלה 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן -החלטה 4302) להחלטה מס' 420 מיום 12.9.2021, החלטה מס' 1236 מיום 6.3.2022, החלטה מס' 1372 מיום 10.4.2022 והחלטה 1919 מיום 27.11.2022.
10-01-2023
לישיבת הממשלה ביום 8.1.2013 עלתה הצעה לעדכון החלטת ממשלה 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן -החלטה 4302) להחלטה מס' 420 מיום 12.9.2021, החלטה מס' 1236 מיום 6.3.2022, החלטה מס' 1372 מיום 10.4.2022 והחלטה 1919 מיום 27.11.2022.
002-2023

קביעת אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון

לישיבת הממשלה ביום 8.1.2013 עלתה הצעה לעדכון החלטת ממשלה 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן -החלטה 4302) להחלטה מס' 420 מיום 12.9.2021, החלטה מס' 1236 מיום 6.3.2022, החלטה מס' 1372 מיום 10.4.2022 והחלטה 1919 מיום 27.11.2022. הממשלה החליטה להאריך את תוקפה של החלטה 4302 עד ליום 9.4.2023 או עד לקבלת החלטה חדשה בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, לפי המוקדם מבניהם. בהתאם להצעת ההחלטה שהוצעה ערב החלטת הממשלה אמורים היו לחול השינויים הבאים: - 92 ישובים אמורים היו לשנות מצבם לרעה מתוכם 38 ישנו סיווגם גם לעניין הנחות…
10-01-2023
לישיבת הממשלה ביום 8.1.2013 עלתה הצעה לעדכון החלטת ממשלה 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן -החלטה 4302) להחלטה מס' 420 מיום 12.9.2021, החלטה מס' 1236 מיום 6.3.2022, החלטה מס' 1372 מיום 10.4.2022 והחלטה 1919 מיום 27.11.2022. הממשלה החליטה להאריך את תוקפה של החלטה 4302 עד ליום 9.4.2023 או עד לקבלת החלטה חדשה בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, לפי המוקדם מבניהם. בהתאם להצעת ההחלטה שהוצעה ערב החלטת הממשלה אמורים היו לחול השינויים הבאים: - 92 ישובים אמורים היו לשנות מצבם לרעה מתוכם 38 ישנו סיווגם גם לעניין הנחות…
001-2023

תעריפי מים החל מינואר 2023 - עדכון

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות הודעת תיקון טעויות בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ג -2022 את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2023. להלן תעריפי המים לאחר העדכון החל מ 1.1.2023 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:
05-01-2023
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות הודעת תיקון טעויות בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ג -2022 את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2023. להלן תעריפי המים לאחר העדכון החל מ 1.1.2023 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:
001-2023

תעריפי מים החל מינואר 2023 - עדכון

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות הודעת תיקון טעויות בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ג -2022 את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2023. להלן תעריפי המים לאחר העדכון החל מ 1.1.2023 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:
05-01-2023
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות הודעת תיקון טעויות בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשפ"ג -2022 את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2023. להלן תעריפי המים לאחר העדכון החל מ 1.1.2023 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:
026-2022

עידוד ההתיישבות בנגב ובגליל בהסכמים הקואליציוניים

לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל ניתן מקום חשוב בהסכמים הקואליציוניים להם התחייבה הממשלה. להלן סעיפים נבחרים מתוך ההסכמים: א. הוזלת מחירי הדיור
29-12-2022
לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל ניתן מקום חשוב בהסכמים הקואליציוניים להם התחייבה הממשלה. להלן סעיפים נבחרים מתוך ההסכמים: א. הוזלת מחירי הדיור
027-2022

עידוד ההתיישבות בנגב ובגליל בהסכמים הקואליציוניים

לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל ניתן מקום חשוב בהסכמים הקואליציוניים להם התחייבה הממשלה. להלן סעיפים נבחרים מתוך ההסכמים: א. הוזלת מחירי הדיור
29-12-2022
לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל ניתן מקום חשוב בהסכמים הקואליציוניים להם התחייבה הממשלה. להלן סעיפים נבחרים מתוך ההסכמים: א. הוזלת מחירי הדיור
025-2022

תעריפי מים החל מינואר 2023

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2023.
28-12-2022
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2023.
026-2022

תעריפי מים החל מינואר 2023

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2023.
28-12-2022
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2023.
023-2022

השלכות השינויים בדרוג המדד החברתי כלכלי על ההנחות בקרקע

ביום ה- 23.11.2022 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את אפיון היחידות הגאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2019 (להלן "המדד החברתי כלכלי החדש"). " הניתוח נערך עבור 255 רשויות מקומיות, מתוכן 201 עיריות ומועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות, לפי המפה המוניציפלית המעודכנת לשנת 2019.אוכלוסיית המדד כוללת גם את רוב דיירי המוסדות, ואינה כוללת דיירי מוסדות סיעודיים, בתי סוהר וכדומה."  
28-11-2022
ביום ה- 23.11.2022 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את אפיון היחידות הגאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2019 (להלן "המדד החברתי כלכלי החדש"). " הניתוח נערך עבור 255 רשויות מקומיות, מתוכן 201 עיריות ומועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות, לפי המפה המוניציפלית המעודכנת לשנת 2019.אוכלוסיית המדד כוללת גם את רוב דיירי המוסדות, ואינה כוללת דיירי מוסדות סיעודיים, בתי סוהר וכדומה."