גרסת הדפסה

פרופיל

המשרד נוסד בשנת 1986 ופועל ממועד היווסדו במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון בעיקר במגזר החקלאי וההתיישבותי. למשרד תחומי פעילויות ייחודיים במיזמים למיצוי זכויות במגוון רחב של נושאים.

המשרד, בהתאם להחלטה אסטרטגית, מייצג בעיקר גופים במגזר ההתיישבותי.

למשרד מומחיות ויידע ייחודיים, רב-תחומיים ואינטגרטיביים בענייני המגזר החקלאי–ההתיישבותי, לרבות מיסוי מקרקעין ומים.

המשרד מבסס את פעילותו על טיפול שוטף בצרכי לקוחותיו, משרוך ועד קודקוד, באמצעות אנשי המפתח בתחומם, באופן שוטף ועקבי.

במשרד מועסקים מעל ל-50 עובדים ביניהם: רואי חשבון, עורכי דין, כלכלנים, יועצי מס, עובדים מקצועיים ועובדים מנהליים.

רו"ח בועז מקלר, פועל מעל שלושים שנה בנושאי מיסוי המגזר החקלאי במסגרת התנועות ההתיישבותיות בקרב רשויות המס בכל הקשור לחקיקה, להסדרים ולהסכמים פורצי דרך.

---------------------------------

א. מתן שירותי ראיית חשבון
המשרד מבצע ביקורת של דוחות כספיים ועורך דוחות תאום לצרכי מס של תאגידי התיישבות וכן נותן יעוץ שוטף בנושאי מיסים (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מיסוי מוניציפאלי, מע"מ, ביטוח לאומי) המצויים בתחום ההתמחות של המשרד.
במסגרת זו המשרד נותן שירות בעיקר לתאגידים במגזר החקלאי התיישבותי: קיבוצים, מושבים, מפעליהם ותאגידיהם לרבות תאגידי גד"ש, רפת ועדרי בקר משותפים, תאגידי מים, אגודות קהילתיות וועדים מקומיים.

ב. יעוץ מיסוי עסקי כלכלי וליווי לעסקאות נדל"ן
המשרד נותן שירותי יעוץ כלכלי ומיסוי לעסקאות נדל"ן, במסגרת יישום החלטות מועצת מקרקעי ישראל להקצאת קרקע אשר שונה ייעודה למגורים, לתעסוקה, למסחר, לתעשייה, לתיירות, לתחנות דלק, למתקני תשתית לאומית כגון אנרגיה סולארית ועוד.
השירותים הניתנים במסגרת זו כוללים ליווי המו"מ העסקי תוך יישום הניסיון שהצטבר במשרד בנושאים אלו ושילוב היבטי המס לבחינת התמורה הכלכלית המתקבלת מהחלופות האפשריות לאחר חישוב המס, הגשת הדיווחים המתאימים לרשויות המס וטיפול בסגירת השומות.

ג. יעוץ וליווי הרחבות קהילתיות ושיוך דירות
המשרד מלווה קיבוצים ומושבים וקיבוצים בתהליך ההרחבה למגורים בסיוע בקבלת ההחלטה למסגרת האופטימאלית, השתלבות במשא ומתן עם יזמים במידת הצורך, ניתוח התמורה הכוללת הצפויה לישוב לאחר המס, דיווח לרשויות וסגירת השומות.
למשרד ניסיון רב, מעל 18 שנים, בליווי שיוך דירות וקליטת חברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים, תוך מתן מענה שלם לסוגיות המיסוי לרבות היטל השבחה ובעיות קצה המתעוררות בתהליך השיוך.

ד. שינויי מבנה והפרטות
המשרד מלווה קיבוצים ומושבים שיתופיים במגוון של תהליכי שינוי מבנה והפרטות. בתהליך זה מוביל המשרד מספר מודלים חדשניים ויעילים להשגת הזכויות המרביות לחברים במגבלות חוזי המשבצת, רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות ורשם האגודות.

ה. משק המים
אגף המים במשרד מסייע לאגודות הישובים החקלאים ואחרים בדיווחים העיתיים לרשות המים הנדרשים ע"פ כללי המים, בבדיקת חשבונות מקורות והיטלי הפקה ובתמחיר מים לישובים לצורך קביעת תעריפי מים.

ו. רשויות מקומיות
המשרד מטפל למעלה מחמש עשרה שנים בבדיקת תקבולים מעסקאות שנים קודמות בהן לא הועבר לרשות המקומית חלף היטל השבחה. בד בבד מעניק המשרד ייעוץ שוטף וטיפול בקבלת חלף היטל השבחה מעסקאות השנה השוטפת.


ז. הפקת חוזרים מקצועיים ייחודיים למגזר החקלאי התיישבותי
בחוזרי המשרד המיועדים לקיבוצים, למושבים שיתופיים, למושבים והמשק המשפחתי החקלאי, מופץ מידע, ייחודי ועדכני בנושאי מיסוי, מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, הרחבות קהילתיות, קליטת בנים ושיוך דירות בקיבוצים, שיוך חוזי, שינוי סיווג למושב, איוש נחלות, שינוי ייעוד, מיזמים עסקיים, ניהול משק המים, ניהול מוניציפאלי ועוד. החוזרים חשובים במיוחד לבעלי תפקידים במגזר החקלאי וההתישבותי.
את רשימת נושאי החוזרים ניתן לראות באתר האינטרנט של המשרד בפילוח לפי שנים או לפי נושאים מקצועיים: מיסוי מקרקעין, מקרקעין ורשות מקרקעי ישראל, שיוך דירות, שינוי קיבוץ למושב, איוש נחלות, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, ניהול ומיסוי מוניציפאלי, ניהול משק המים, חשבונאות ודיווח כספי ונושאים ייחודיים נוספים.