• קו למושב 7.1.2016

         מיסוי לפי החלטה 1399 - מימוש זכויות בחלקת המגורים נחלה

 • קו למושב 24.9.2015

          מה העסיק את אנשי ההתיישבות החקלאית בתשע"ה?

 • קו למושב 6.8.2015

          שיווק מגרשי הרחבה באזורים שאינם בנגב ובגליל

 • קו למושב 4.6.2015

          יש הסדר לקבלת אישורי מס רכישה

 • קו למושב 12.3.2015

          חשיבות שמירת מפעל המים במושב ובקיבוץ

 • קו למושב 15.1.2015

          התחלה חדשה

 • קו למושב 8.1.2015

          וגר לא תחלץ

 • קו למושב 18.4.2013

          הפינה להערותכם

 • הארץ 22.2.2013

          הפתרון למצוקת הדיור: ביטול הפטור למדינה מהיטל ההשבחה

 • גלובס 24.7.2011

          הדרך לפתרון: שיקום מועצת מקרקעי ישראל

 • גלובס 22.3.2010

          מוכר נחלה חכה ליישום 979

 • גלובס 12.4.2009

          פטור מדמי היתר על תוספות בנייה

 • גלובס 18.5.2008

          תוכנית חירום ליישוב הנגב והגליל

 • גלובס 16.12.2007

          סדקים בבג"ץ הקרקעות

 • גלובס 29.7.2007

          הצהרות לחוד ומעשים לחוד

 • גלובס 6.5.2007

          מושב ולא יישוב קהילתי

 • גלובס 4.3.2007

          דרושה רפורמה בהיטל השבחה

 • גלובס 21.1.2007

          מורה נבוכים להוראות מעבר

 • גלובס 6.8.2006

          מכירת נחלה: הקרקע החקלאית חייבת

 • גלובס 15.1.2006

          מעמד נחלות שטרם אוישו: ועדת הבר חרגה מסמכותה

 • גלובס 28.8.2005

          איוש נחלות פנויות במושבים: המינהל פועל בניגוד לסמכותו

 • גלובס 31.1.2005

          השאלה היא, מהי בעצם קרקע עירונית

 • גלובס 8.8.2004

          לשווק את הנחלות הפנויות במושבים

 • גלובס 15.12.2002

          כך הופכים קיבוץ לכפר שיתופי

 • גלובס 9.9.2002

          העובדות שלא הפריעו לבג"ץ

 • גלובס 14.7.2002

          עוד מחסום בפני הפשרת קרקע חקלאית

 • גלובס 24.9.2000

          שלטונות המס הכירו בזכויות החקלאים באדמותיהם