הרשמה לחוזרים מקצועיים

  • מושבים
  • קיבוצים
:הנני מאשר/ת
:הנני מאשר/ת

אודות המשרד

המשרד נוסד בשנת 1986 ופועל ממועד היווסדו במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון בעיקר במגזר החקלאי וההתיישבותי. למשרד תחומי פעילויות ייחודיים במיזמים למיצוי זכויות במגוון רחב של נושאים.

המשרד, בהתאם להחלטה אסטרטגית, מייצג בעיקר גופים במגזר ההתיישבותי.

למשרד מומחיות ויידע ייחודיים, רב-תחומיים ואינטגרטיביים בענייני המגזר החקלאי–ההתיישבותי, לרבות מיסוי מקרקעין ומים.