גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 024-2021

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות בתקופת החל"ת- עדכון

להלן הודעת המוסד לביטוח לאומי, אגף גבייה ממעסיקים מיום 5.4.2021 :

"בהמשך להודעתנו לגבי הפטור מתשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בתקופת הקורונה,
ההודעה מיועדת למעסיקים אשר דיווחו על עובדיהם בחל"ת למרות הדחיות שניתנו.


המוסד לביטוח לאומי יבטל את דוחות החל"ת שדווחו עבור החודשים 4/20 ועד 4/21 , בהתאם לפטור מתשלום,
כתוצאה מכך יזוכה תיק הניכויים בגובה חיוב הדוח ואין צורך להגיש בקשות החזר או דוחות הפרשים שליליים.
בימים הקרובים יפורסם החוזר המפורט בנושא"


להודעה של אגף גבייה ממעסיקים.

 

ראו לעניין זה חוזרנו מס' 21/2021 "פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות בתקופת החל"ת"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.