גרסת הדפסה
מושבים מספר: 066-2020

הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע

 

מועצת מקרקעי ישראל פרסמה לקראת ישיבתה ב 8.9.2020 בין היתר את הצעת ההחלטה לתיקון פרק משנה 4.2 - "הנחות אזור".

בהחלטה זו מצמידה רשות מקרקעי ישראל את סיווג אזורי העדיפות להחלטת ממשלה מספר 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון".

בחוזרנו 4/2019: "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – הבהרות", הבהרנו כי תוקף ההנחות עד כה בהקצאות קרקע ע"י רשות מקרקעי ישראל נקבע על פי החלטת הממשלה מס' 1527 "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מיום 13.06.2016.

על פי הצעת ההחלטה יסווגו הישובים הכפריים בהתאם לסיווג משרד השיכון והבינוי העדכני כדלקמן:

• ישובים בקבוצה א 1 ו- א 2 על פי החלטה 4302 יסווגו כאזור עדיפות לאומית א'.
• ישובים בקבוצה ב' על פי החלטה 4302 יסווגו כאזור עדיפות לאומית ב'.

בעקבות הסיווג החדש לפי החלטה 4302 צפוי לרדת סיווגם של 36 ישובים בעיקר מ-א' ל-ב' ראו טבלה "ישובים שסיווגם צפוי לרדת" הרצ"ב.

מאידך צפוי לעלות סיווגם של 17 ישובים בעיקר מ-ב ל-א ראו טבלה "רשימת ישובים שסיווגם צפוי לעלות" רצ"ב.

 

ביטול תקרת ההנחה הסוציואקונומית בישובים באזורי עדיפות

בעקבות מאבק ממושך של ראשי הרשויות של מ.א. משגב, מ.א. עמק יזרעאל ומ.א. גליל תחתון מוצע לבטל את תקרת ההנחה הסוציואקונומית בישובים באזורי עדיפות.

ראשי המועצות טענו כנגד המשך קיומה של תקרת ההנחות ש"להוראה זו השלכות שליליות על עידוד ההתיישבות בגליל ובנגב בכלל במועצות האזוריות משגב, הגליל התחתון ועמק יזרעאל בפרט.
המועצות האזוריות משקיעות משאבים ומאמצים רבים על מנת למשוך אליה אוכלוסייה חדשה וצעירה אשר נהנתה עד כה מההטבות.

הוראה זו, המצמצמת משמעותית את ההטבות, במידה ותתקבל, תפגע אנושות בהמשך מפעל ההתיישבות ותכניות רבות שהושקע בהן ממון רב תרדנה לטמיון."

לפיכך מוצע לבטל את סעיף 4.2.2 (ה) בקובץ ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל הקובע תקרת הנחה בת 50,000 ש"ח להנחה בהקצאת קרקע למגורים לישובים בעלי מעמד סוציואקונומי 8 ומעלה.


לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים