כותרת מאמר מספר מאמר
045-2002

הספקת מים לסרבני תשלום ושיוך הזכות לשימוש במים

לאחרונה פורסמו מספר פסקי דין בנושא זכויות מים ואכיפת השימוש במים, להם השלכות על משק המים בהתיישבות -
28-06-2002
לאחרונה פורסמו מספר פסקי דין בנושא זכויות מים ואכיפת השימוש במים, להם השלכות על משק המים בהתיישבות -
044-2002

הנחות על הקצאת מקרקעין לתיירות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.6.2002 הוחלט על מתן הנחות להקצאת מקרקעין לתיירות על פי מפת אזורי העדיפות של משרד התיירות (תיקון החלטה 817).
26-06-2002
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.6.2002 הוחלט על מתן הנחות להקצאת מקרקעין לתיירות על פי מפת אזורי העדיפות של משרד התיירות (תיקון החלטה 817).
043-2002

שינוי יעוד וניצול של קרקע חקלאית במגזר העירוני

בכוונת מינהל מקרקעי ישראל לערוך שינויים מהותיים במדיניות שינוי יעוד וניצול במגזר העירוני (שינוי החלטה 402). ראו חוזרנו 36/2002 "הצעה לשינוי יעוד קרקעות במגזר העירוני".
25-06-2002
בכוונת מינהל מקרקעי ישראל לערוך שינויים מהותיים במדיניות שינוי יעוד וניצול במגזר העירוני (שינוי החלטה 402). ראו חוזרנו 36/2002 "הצעה לשינוי יעוד קרקעות במגזר העירוני".
042-2002

סוגיות בשיווק עצמי של מגרשי הרחבה –737

בחוזרנו מס' 39/02 עדכנו אתכם על הקריטריונים שנקבעו בהחלטת הנהלת המינהל לגבי שיווק עצמי של מגרשי ההרחבה לפי סעיף 10(ג) להחלטה 737. להלן מספר סוגיות שיש לשים לב אליהם לפני ביצוע המהלך של שיווק עצמי של מגרשים. אנו מצפים כי הוראת הנוהל בנושא שתצא בקרוב ע"י האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל תבהיר הסוגיות שלהלן.
20-06-2002
בחוזרנו מס' 39/02 עדכנו אתכם על הקריטריונים שנקבעו בהחלטת הנהלת המינהל לגבי שיווק עצמי של מגרשי ההרחבה לפי סעיף 10(ג) להחלטה 737. להלן מספר סוגיות שיש לשים לב אליהם לפני ביצוע המהלך של שיווק עצמי של מגרשים. אנו מצפים כי הוראת הנוהל בנושא שתצא בקרוב ע"י האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל תבהיר הסוגיות שלהלן.
041-2002

הפקעת מקרקעין ע"י רשויות מקומיות וועדות תכנון

קיימים מספר חוקים המאפשרים לרשויות השלטוניות להפקיע מקרקעין (בעניין זה ראו בהרחבה חוזרינו 65/00).
18-06-2002
קיימים מספר חוקים המאפשרים לרשויות השלטוניות להפקיע מקרקעין (בעניין זה ראו בהרחבה חוזרינו 65/00).
040-2002

ניוד זכויות עיבוד ואחזקה וגידול בע"ח בקרקע חקלאית

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 915 "החלטה בדרך ניוד זכויות עיבוד בקרקע חקלאית וניוד זכויות לאחזקה וגידול בעלי חיים בקרקע חקלאית- הוראת שעה" התקבלה ב- 05.11.01.
13-06-2002
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 915 "החלטה בדרך ניוד זכויות עיבוד בקרקע חקלאית וניוד זכויות לאחזקה וגידול בעלי חיים בקרקע חקלאית- הוראת שעה" התקבלה ב- 05.11.01.
039-2002

שיווק עצמי של מגרשי הרחבה לפי 727

בהמשך לחוזרנו מספר 37/02 "שיווק עצמי של מגרשים (737 בתנאי 727)", להלן ההנחיות הסופיות כפי שגובשו ע"י מינהל מקרקעי ישראל.
12-06-2002
בהמשך לחוזרנו מספר 37/02 "שיווק עצמי של מגרשים (737 בתנאי 727)", להלן ההנחיות הסופיות כפי שגובשו ע"י מינהל מקרקעי ישראל.
038-2002

הנחיות לביצוע השינוי בשיעור מע"מ

הצו בדבר שינוי שיעור מס ערך מוסף מ – 17% ל – 18% חל מיום 15.6.2002. להלן הנחיות כלליות בקשר לחיוב במע"מ בסוגים שונים של עסקאות שפורסמו ע"י הנהלת המכס והמע"מ.
06-06-2002
הצו בדבר שינוי שיעור מס ערך מוסף מ – 17% ל – 18% חל מיום 15.6.2002. להלן הנחיות כלליות בקשר לחיוב במע"מ בסוגים שונים של עסקאות שפורסמו ע"י הנהלת המכס והמע"מ.
037-2002

שיווק עצמי של מגרשים (737 בתנאי 727)

בימים הקרובים תופץ על ידי מנהל מקרקעי ישראל הנחיה חדשה בקשר לשיווק עצמי של מגרשי ההרחבה (ביצוע 737 בתנאי 727) לפי סעיף 10 (ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 737 . להלן ההוראות המתגבשות אשר אינן סופיות אך מפאת חשיבותן והזמן הקצר העומד לרשות האגודות מצאנו לנכון להציגן לפניכם.
30-05-2002
בימים הקרובים תופץ על ידי מנהל מקרקעי ישראל הנחיה חדשה בקשר לשיווק עצמי של מגרשי ההרחבה (ביצוע 737 בתנאי 727) לפי סעיף 10 (ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 737 . להלן ההוראות המתגבשות אשר אינן סופיות אך מפאת חשיבותן והזמן הקצר העומד לרשות האגודות מצאנו לנכון להציגן לפניכם.
036-2002

ההצעה לשינוי ייעוד קרקעות במגזר העירוני

התאחדות האיכרים בישראל ואיכרים ותיקים בראשון לציון ונס ציונה הגישו בתאריך 26/05/2002 עתירה לבג"צ שמטרתה למנוע פגיעה בזכויות החקלאים הפרטיים בדרך של שינוי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 402.
26-05-2002
התאחדות האיכרים בישראל ואיכרים ותיקים בראשון לציון ונס ציונה הגישו בתאריך 26/05/2002 עתירה לבג"צ שמטרתה למנוע פגיעה בזכויות החקלאים הפרטיים בדרך של שינוי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 402.
035-2002

פיצויים בגין קיצוץ במכסות מים 2002

ביום 28.04.02 אושרה ע"י הממשלה הרפורמה בתעריפי המים ( ראה חוזרנו מס' 33/2002 ) נגזר מהחלטה זו אישור ברמה העקרונית של הענקת תמיכות בגין קיצוץ במכסות מים לשנת 2002. בסעיף 7 לרפורמה נקבע כי :
21-05-2002
ביום 28.04.02 אושרה ע"י הממשלה הרפורמה בתעריפי המים ( ראה חוזרנו מס' 33/2002 ) נגזר מהחלטה זו אישור ברמה העקרונית של הענקת תמיכות בגין קיצוץ במכסות מים לשנת 2002. בסעיף 7 לרפורמה נקבע כי :
034-2002

מס מעסיקים ומס שכר בקיבוץ או במושב שיתופי

בסעיף 4 לחוק מע"מ נקבע כי "על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת רווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם....."
15-05-2002
בסעיף 4 לחוק מע"מ נקבע כי "על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת רווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם....."
033-2002

הרפורמה בתעריפי המים

לאחרונה אשרה הממשלה הרפורמה במשק המים רפורמה שמטרתה ע"פ לשון יוזמיה "להביא לשימוש יעיל במים בסקטור החקלאי ולשמר את היעדים הלאומיים של החקלאות" או בשפה אחרת העברת התמיכה לכאורה הניתנת למ"ק מים שפירים לקרקע מעובדת.
06-05-2002
לאחרונה אשרה הממשלה הרפורמה במשק המים רפורמה שמטרתה ע"פ לשון יוזמיה "להביא לשימוש יעיל במים בסקטור החקלאי ולשמר את היעדים הלאומיים של החקלאות" או בשפה אחרת העברת התמיכה לכאורה הניתנת למ"ק מים שפירים לקרקע מעובדת.
032-2002

התביעה להחזר קצבאות ילדים לקיבוצים

במהלך יוני 1996 הוגשה ע"י משרד עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל תביעה של כ- 90 קיבוצים ומושבים שיתופיים נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין אפליית הקיבוצים לרעה בקשר לקצבאות ילדים.התביעה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו.
30-04-2002
במהלך יוני 1996 הוגשה ע"י משרד עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל תביעה של כ- 90 קיבוצים ומושבים שיתופיים נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין אפליית הקיבוצים לרעה בקשר לקצבאות ילדים.התביעה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו.
031-2002

עידוד העסקת עובדים במגזר העסקי

במטרה להגדיל את מספר המועסקים במשק ולצמצם את שיעור האבטלה החליטה הממשלה בישיבתה מיום 28.4.02 על תמרוץ מעסיקים במגזר העסקי אשר יגדילו את מספר העובדים המועסקים על ידם , וזאת לתקופה מוגבלת , על פי העקרונות שלהלן :
28-04-2002
במטרה להגדיל את מספר המועסקים במשק ולצמצם את שיעור האבטלה החליטה הממשלה בישיבתה מיום 28.4.02 על תמרוץ מעסיקים במגזר העסקי אשר יגדילו את מספר העובדים המועסקים על ידם , וזאת לתקופה מוגבלת , על פי העקרונות שלהלן :
030-2002

השלכות תיקון 50 על מיסוי עסקאות לפי החלטה 717

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 717, מאפשרת חכירת קרקע שיעודה שונה למטרות תעסוקה בחוזה חכירה ישיר לחוכר החקלאי או לתאגיד בו החוכר החקלאי מחזיק לפחות 26% מהזכויות. בעניין זה הוצאה הוראת ביצוע מס שבח 17/98 על ידי רשויות המס אשר במסגרתה הותוו המסלולים המקובלים לביצוע עסקאות בדרכים שלהלן:
26-04-2002
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 717, מאפשרת חכירת קרקע שיעודה שונה למטרות תעסוקה בחוזה חכירה ישיר לחוכר החקלאי או לתאגיד בו החוכר החקלאי מחזיק לפחות 26% מהזכויות. בעניין זה הוצאה הוראת ביצוע מס שבח 17/98 על ידי רשויות המס אשר במסגרתה הותוו המסלולים המקובלים לביצוע עסקאות בדרכים שלהלן:
029-2002

פסיקה סופית בעניין זכאות חיילים משוחררים למענק עבודה מועדפת

מתחילת שנות התשעים עמדתנו הפומבית והנחרצת היא שחיילים משוחררים בני קיבוצים ומושבים העובדים בקיבוץ או במושב השיתופי לאחר שחרורם זכאים למענק עבודה מועדפת.
22-04-2002
מתחילת שנות התשעים עמדתנו הפומבית והנחרצת היא שחיילים משוחררים בני קיבוצים ומושבים העובדים בקיבוץ או במושב השיתופי לאחר שחרורם זכאים למענק עבודה מועדפת.
028-2002

ביצוע הרחבה בתנאי החלטה 727-התפתחויות חדשות

עמדת מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") בקשר לביצוע הרחבה בהתאם לתנאי החלטה 727 השתנתה ב- 19.11.01. לפי העמדה שהשתנתה המינהל יאפשר ככלל, הפעלת הסעיף רק כאשר הישוב יפנה למינהל בבקשה להחיל סעיף זה על תוכנית ההרחבה בשלמותה.
18-04-2002
עמדת מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") בקשר לביצוע הרחבה בהתאם לתנאי החלטה 727 השתנתה ב- 19.11.01. לפי העמדה שהשתנתה המינהל יאפשר ככלל, הפעלת הסעיף רק כאשר הישוב יפנה למינהל בבקשה להחיל סעיף זה על תוכנית ההרחבה בשלמותה.
027-2002

השינויים בקיבוצים – הקמת ועדה ציבורית

לאחרונה הוגשה הצעה להחלטת ממשלה בענין הקמת ועדה ציבורית אשר תדון בהשלכות השינויים בקיבוצים.
14-04-2002
לאחרונה הוגשה הצעה להחלטת ממשלה בענין הקמת ועדה ציבורית אשר תדון בהשלכות השינויים בקיבוצים.
026-2002

חוזה משבצת דו צדדי עם המינהל ללא הסוכנות

קיבוצים ומושבים רבים מחזיקים במשבצת הקרקע מכוח החוזה המשולש דהיינו החוזה התלת שנתי המתחדש שהסוכנות היהודית הינה צד לו.
10-04-2002
קיבוצים ומושבים רבים מחזיקים במשבצת הקרקע מכוח החוזה המשולש דהיינו החוזה התלת שנתי המתחדש שהסוכנות היהודית הינה צד לו.
025-2002

החזר היטל השבחה במועצות האזוריות

בהחלטה 402 של מועצת מקרקעי ישראל נקבע מנגנון שיפוי על ידי המינהל לחוכר המשלם היטל השבחה לועדה המקומית לתכנון ולבניה בגובה של מחצית התשלום למינהל או מחצית היטל השבחה כנמוך שביניהם.
26-03-2002
בהחלטה 402 של מועצת מקרקעי ישראל נקבע מנגנון שיפוי על ידי המינהל לחוכר המשלם היטל השבחה לועדה המקומית לתכנון ולבניה בגובה של מחצית התשלום למינהל או מחצית היטל השבחה כנמוך שביניהם.
024-2002

הבטי מיסוי בהחלטה 727 בעקבות תיקון 50

החלטה 727 של מועצת מקרקעי ישראל, מאפשרת לחוכר קרקע למטרה חקלאית, לקבל תמורה בדרך של פיצוי כספי או פיצוי בקרקע בעקבות הפקעת זכויותיו בקרקע שהוחזקה על ידו בחוזה המוגבל לשימוש חקלאי בלבד.
24-03-2002
החלטה 727 של מועצת מקרקעי ישראל, מאפשרת לחוכר קרקע למטרה חקלאית, לקבל תמורה בדרך של פיצוי כספי או פיצוי בקרקע בעקבות הפקעת זכויותיו בקרקע שהוחזקה על ידו בחוזה המוגבל לשימוש חקלאי בלבד.
023-2002

מיסוי הרחבה (737) בדרך של בניה מרוכזת עם קבלן

לעיתים מעונינים קיבוצים/מושבים לבצע את ההרחבה (737) בדרך של בניה מרוכזת באמצעות קבלן.
22-03-2002
לעיתים מעונינים קיבוצים/מושבים לבצע את ההרחבה (737) בדרך של בניה מרוכזת באמצעות קבלן.
022-2002

מיסוי משכורות חבר קיבוץ ממספר מקומות עבודה

כידוע חברי קיבוץ העובדים במסגרת התקשרות אישית אצל מעסיק מחוץ לקיבוץ נחשבים כעובדיו לצורך דיני המס ועל המעסיק לנכות מס במקור מההכנסה ולשלם מס מעסיקים או מס שכר לפי העניין (פס"ד אוהלו).
20-03-2002
כידוע חברי קיבוץ העובדים במסגרת התקשרות אישית אצל מעסיק מחוץ לקיבוץ נחשבים כעובדיו לצורך דיני המס ועל המעסיק לנכות מס במקור מההכנסה ולשלם מס מעסיקים או מס שכר לפי העניין (פס"ד אוהלו).
021-2002

הארכת מועדים למכירת מגרשים בהרחבות באזורי עדיפות

להלן הנחיות מינהל מקרקעי ישראל שפורסמו השבוע ע"י מנהלת האגף החקלאי, גב' שולה בן צבי, בעניין הארכת מועדים למכירת מגרשים בהרחבה באזורי עדיפות תחת הכותרת "הוראת אגף 51י"ח ארכה- החלטת הנהלה מיום 24.12.01 מספר 411".
18-03-2002
להלן הנחיות מינהל מקרקעי ישראל שפורסמו השבוע ע"י מנהלת האגף החקלאי, גב' שולה בן צבי, בעניין הארכת מועדים למכירת מגרשים בהרחבה באזורי עדיפות תחת הכותרת "הוראת אגף 51י"ח ארכה- החלטת הנהלה מיום 24.12.01 מספר 411".
020-2002

תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין

ביום רביעי ה- 13/03/2002 אושר במליאת הכנסת חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מספר 50) (הוראת שעה), התשס"ב – 2002.
14-03-2002
ביום רביעי ה- 13/03/2002 אושר במליאת הכנסת חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מספר 50) (הוראת שעה), התשס"ב – 2002.
019-2002

עידכון מחירי קרקע בהרחבות

מנהל מקרקעי ישראל עדכן ב – 10.03.2002 את מחירי הקרקע בהרחבות. (משרדנו עדכן אתכם אודות המחיר המעודכן ב- 3.3.02 ) בעיקבות ירידת מחירי הקרקעות הופחתו המחירים בעשרות יישובים לעיתים בשיעורים גבוהים. ב- 13.3.02 הוצא ע"י האגף החקלאי במנהל מקרקעי ישראל נוסח מעודכן להוראת אגף חקלאי 51 ט"ו ובו הנחיות למצב החדש שנוצר בו הופחתו המחירים לגבי מי שבידו אישור עיסקה שטרם נחתם.
13-03-2002
מנהל מקרקעי ישראל עדכן ב – 10.03.2002 את מחירי הקרקע בהרחבות. (משרדנו עדכן אתכם אודות המחיר המעודכן ב- 3.3.02 ) בעיקבות ירידת מחירי הקרקעות הופחתו המחירים בעשרות יישובים לעיתים בשיעורים גבוהים. ב- 13.3.02 הוצא ע"י האגף החקלאי במנהל מקרקעי ישראל נוסח מעודכן להוראת אגף חקלאי 51 ט"ו ובו הנחיות למצב החדש שנוצר בו הופחתו המחירים לגבי מי שבידו אישור עיסקה שטרם נחתם.
018-2002

מיסוי משכורות חברי קיבוץ עובדי חוץ

בחוזרנו נסקור נושאים הנוגעים למיסוי משכורות לחברים עובדי חוץ בקיבוץ או מושב שיתופי.
03-10-2002
בחוזרנו נסקור נושאים הנוגעים למיסוי משכורות לחברים עובדי חוץ בקיבוץ או מושב שיתופי.
017-2002

פטור ממס בהחלפת קרקע חקלאית

סעיף 68 לחוק מיסוי מקרקעין ( שבח , מכירה ורכישה ) מאפשר החלפת קרקע חקלאית בין חברי אגודה שיתופית חקלאית מקומית. להלן נוסח הסעיף:
06-03-2002
סעיף 68 לחוק מיסוי מקרקעין ( שבח , מכירה ורכישה ) מאפשר החלפת קרקע חקלאית בין חברי אגודה שיתופית חקלאית מקומית. להלן נוסח הסעיף:
016-2002

שיווק המגרשים המופשרים בהרחבות

ב 2.12.2001 פנה דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי ומרכז הועדה הבין מושבית, למנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל , יעקב אפרתי , לבטל החלטתו מיום 12.11.01 האוסרת שיווק מגרשי ההרחבה על פי תנאי 727 ראו חוזרינו מס' 84/2001 " הרחבה בתנאי החלטה 727 - עדכון" .
20-02-2002
ב 2.12.2001 פנה דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי ומרכז הועדה הבין מושבית, למנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל , יעקב אפרתי , לבטל החלטתו מיום 12.11.01 האוסרת שיווק מגרשי ההרחבה על פי תנאי 727 ראו חוזרינו מס' 84/2001 " הרחבה בתנאי החלטה 727 - עדכון" .
015-2002

שינויים במיסוי בעקבות חוק ההסדרים לשנת 2002

החוק דן בנושאים רבים ובין היתר גם בנושאים הרלוונטיים למגזר החקלאי העלולים להשפיע בצורה זו או אחרת על מיסוי המגזר. להלן נביא בקצרה את השינויים המוצעים וההוראות הרלוונטיות העולות מהצעת החוק:
18-02-2002
החוק דן בנושאים רבים ובין היתר גם בנושאים הרלוונטיים למגזר החקלאי העלולים להשפיע בצורה זו או אחרת על מיסוי המגזר. להלן נביא בקצרה את השינויים המוצעים וההוראות הרלוונטיות העולות מהצעת החוק:
014-2002

השוואת מיסוי הקיבוץ וחבריו לכל נישום אחר

כבוד השופטת ברכה אופיר- תום אבחנה בפס"ד מגדל עוז ( עמה 1085/00 ) את הקיבוץ כ"נישום ייחודי החורג באפיוניו בכלל ובאלה שבתחום המס בפרט, מכל נישום אחר במשק". בקביעת מדיניות מיסוי הקיבוץ וחבריו לפי פסיקת כבוד השופטת: "יש להעמיד במרכז הדיון את תכלית החוק ואת מטרותיו החברתיות, הכלכליות מבלי להיצמד אל האות הכתובה" וזאת בדרך של "השוואתו של נישום זה לכל נישום אחר, אם על ידי מניעת העדפתו על האחרים, ואם על ידי מניעת קיפוחו."
14-02-2002
כבוד השופטת ברכה אופיר- תום אבחנה בפס"ד מגדל עוז ( עמה 1085/00 ) את הקיבוץ כ"נישום ייחודי החורג באפיוניו בכלל ובאלה שבתחום המס בפרט, מכל נישום אחר במשק". בקביעת מדיניות מיסוי הקיבוץ וחבריו לפי פסיקת כבוד השופטת: "יש להעמיד במרכז הדיון את תכלית החוק ואת מטרותיו החברתיות, הכלכליות מבלי להיצמד אל האות הכתובה" וזאת בדרך של "השוואתו של נישום זה לכל נישום אחר, אם על ידי מניעת העדפתו על האחרים, ואם על ידי מניעת קיפוחו."
013-2002

התאמת אישורי ניכוי מס לחשבוניות של איחוד עוסקים

להלן הנוסח המלא של ההנחיה כפי שפורסמה ע"י נציבות מס הכנסה :
06-02-2002
להלן הנוסח המלא של ההנחיה כפי שפורסמה ע"י נציבות מס הכנסה :
012-2002

מיסוי משכורות חברי קיבוץ עובדי חוץ

הבסיס החוקי לניכוי מס במקור ממשכורות ושכר עבודה, הנו סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן- "הפקודה) הקובע:
05-02-2002
הבסיס החוקי לניכוי מס במקור ממשכורות ושכר עבודה, הנו סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן- "הפקודה) הקובע:
011-2002

תחולת החיוב בהיטל השבחה במועצות אזוריות

בחוזר זה נסקור מספר סוגיות הנוגעות להיטל השבחה במרחב התכנון של המועצות האזוריות ולאור תיקון החוק מ- 1/1/2000 שביטל את שיקול הדעת שהיה לועדה המקומית לתכנון ובניה במרחב תכנון אזורי לקבוע את שיעור ההיטל בין 0 ל- 50%. בעקבות תיקון החוק שיעור ההיטל הינו 50% מההשבחה.
01-02-2002
בחוזר זה נסקור מספר סוגיות הנוגעות להיטל השבחה במרחב התכנון של המועצות האזוריות ולאור תיקון החוק מ- 1/1/2000 שביטל את שיקול הדעת שהיה לועדה המקומית לתכנון ובניה במרחב תכנון אזורי לקבוע את שיעור ההיטל בין 0 ל- 50%. בעקבות תיקון החוק שיעור ההיטל הינו 50% מההשבחה.
010-2002

כפל מיסוי רעיוני בשינוי יעוד מקרקעי המדינה

"בתחום המיסוי של עיסקאות המינהל עדיין הפרוץ מרובה על העומד". כך פותח בית המשפט העליון את פסק הדין שניתן בערעור שהגיש מנהל מס שבח בענין קיבוץ עין צורים .
27-01-2002
"בתחום המיסוי של עיסקאות המינהל עדיין הפרוץ מרובה על העומד". כך פותח בית המשפט העליון את פסק הדין שניתן בערעור שהגיש מנהל מס שבח בענין קיבוץ עין צורים .
009-2002

הכנסת חבר קיבוץ / מושב שיתופי לעניין מקדמות ביטוח לאומי לשנת 2002

סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי הביטוח.
20-01-2002
סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי הביטוח.
008-2002

תשלום הפרשי מס לשנת 2001

השינויים הכלכליים במשק מחייבים אותנו לבחון ללא הרף את התנהגותנו העיסקית. בחוזר זה נתייחס לשיקולים להקדמת תשלומי הפרשי מס עבור שנת המס 2001 . סעיף 187א לפקודת מס הכנסה קובע תמריצים להקדמת תשלומי מס כדלקמן :
18-01-2002
השינויים הכלכליים במשק מחייבים אותנו לבחון ללא הרף את התנהגותנו העיסקית. בחוזר זה נתייחס לשיקולים להקדמת תשלומי הפרשי מס עבור שנת המס 2001 . סעיף 187א לפקודת מס הכנסה קובע תמריצים להקדמת תשלומי מס כדלקמן :
007-2002

עלות מלאי הוצאות מראש ומחירים נורמטיביים ליום 31.12.2001

מדד המחירים לצרכן וכן מדדי התשומות בחקלאות עלו בשנת 2000 בשיעורים נמוכים. רצ"ב טבלת שיעור עליית מדדים בענפי החקלאות בשנת 2001 לעומת שנת 2000.
17-01-2002
מדד המחירים לצרכן וכן מדדי התשומות בחקלאות עלו בשנת 2000 בשיעורים נמוכים. רצ"ב טבלת שיעור עליית מדדים בענפי החקלאות בשנת 2001 לעומת שנת 2000.
006-2002

התניית קבלת מענקים ופיצויים בהשבת מניות מקורות

בימים האחרונים מתנהלת מערכה מצד משרד האוצר, החשב הכללי ל"הלאמת" מניות מקורות המוחזקות בידי הגורמים הלא ממשלתיים , אגודות חקלאיות , חקלאים ורשויות מקומיות. הנחיית החשב הכללי מבוססת על החלטת ממשלה מיולי 2001:
16-01-2002
בימים האחרונים מתנהלת מערכה מצד משרד האוצר, החשב הכללי ל"הלאמת" מניות מקורות המוחזקות בידי הגורמים הלא ממשלתיים , אגודות חקלאיות , חקלאים ורשויות מקומיות. הנחיית החשב הכללי מבוססת על החלטת ממשלה מיולי 2001:
005-2002

פטור מדמי חכירה – קו עימות לבנון ורמת הגולן

בהחלטה 817 של מועצת מקרקעי ישראל ( להלן "המועצה") מיום 10.2.98 ניתן פטור מלא מדמי חכירה בהקצאת מקרקעין ביישובי קו עימות בגזרת לבנון.
15-01-2002
בהחלטה 817 של מועצת מקרקעי ישראל ( להלן "המועצה") מיום 10.2.98 ניתן פטור מלא מדמי חכירה בהקצאת מקרקעין ביישובי קו עימות בגזרת לבנון.
004-2002

המשך הנחות בהקצאות קרקע ביישובי הצפון

ביום 22.1.01 החליטה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 897 בדבר הנחות בהקצאת קרקע לישובי הצפון . החלטה זו באה בהמשך להחלטת הממשלה מיום 14.1.01 , ובמגמה לחזק את יישובי הגליל והצפון . השיעורים המופחתים שנקבעו הם :
14-01-2002
ביום 22.1.01 החליטה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 897 בדבר הנחות בהקצאת קרקע לישובי הצפון . החלטה זו באה בהמשך להחלטת הממשלה מיום 14.1.01 , ובמגמה לחזק את יישובי הגליל והצפון . השיעורים המופחתים שנקבעו הם :
003-2002

שינוי מספר תיק "איחוד עוסקים" במע"מ - הבהרות

ביום 8.1.2002 התקיימה ישיבה בנושא הנדון בהשתתפות רו"ח ארז אורעד - מנהל תחום בנציבות מס הכנסה, מר מיוחס לוי – סגן מנהל המכס והמע"מ – גביה ואכיפה מהנהלת מס ערך מוסף, נציגי לשכת רואי חשבון, נציגי מערך מס הכנסה ומע"מ של שע"מ ונציגי משרדנו, רו"ח דוד רותם ורו"ח חן שחרור.
09-01-2002
ביום 8.1.2002 התקיימה ישיבה בנושא הנדון בהשתתפות רו"ח ארז אורעד - מנהל תחום בנציבות מס הכנסה, מר מיוחס לוי – סגן מנהל המכס והמע"מ – גביה ואכיפה מהנהלת מס ערך מוסף, נציגי לשכת רואי חשבון, נציגי מערך מס הכנסה ומע"מ של שע"מ ונציגי משרדנו, רו"ח דוד רותם ורו"ח חן שחרור.
002-2002

שינוי בכללי החזרי מע"מ במגזר החקלאי

על פי הנחיות הנהלת המכס והמע"מ החל מדוחות המע"מ של חודש 01.2002 הצפויים להיות מוגשים ב 15.02.02 לא ניתן יהיה לקבל החזרי מע"מ בהליך של החזר מזורז (ב20 או 21 לחודש ) אלא אם הוגש הדוח באמצעות קובץ (דיסקט ) המכיל גם את הדוח (טופס 835 ) וגם את רשימת החשבוניות המלאה ( 100% מחשבוניות התשומות ) בגינן נדרש החזר ( טופס 874 ).
06-01-2002
על פי הנחיות הנהלת המכס והמע"מ החל מדוחות המע"מ של חודש 01.2002 הצפויים להיות מוגשים ב 15.02.02 לא ניתן יהיה לקבל החזרי מע"מ בהליך של החזר מזורז (ב20 או 21 לחודש ) אלא אם הוגש הדוח באמצעות קובץ (דיסקט ) המכיל גם את הדוח (טופס 835 ) וגם את רשימת החשבוניות המלאה ( 100% מחשבוניות התשומות ) בגינן נדרש החזר ( טופס 874 ).
001-2002

המשך שיווק מגרשי ההרחבה - 737

כידוע, הוטלו מגבלות שונות ונקבעו מועדים שונים בכל הקשור להמשך ביצוע הרחבת הקיבוצים/המושבים לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 737 .
02-01-2002
כידוע, הוטלו מגבלות שונות ונקבעו מועדים שונים בכל הקשור להמשך ביצוע הרחבת הקיבוצים/המושבים לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 737 .
093-2001

פטור ממס מכירה לכיסוי חובות בהסדרי ההתיישבות

ביום 17/4/2000 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התקנות המפרטות הקריטריונים למתן פטור ממס מכירה במכירת זכות במקרקעין
24-12-2001
ביום 17/4/2000 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התקנות המפרטות הקריטריונים למתן פטור ממס מכירה במכירת זכות במקרקעין
092-2001

מיסוי מכירת מכסות חלב - עדכון

למימוש הסיכום מיום 25.2.99 בין משרד האוצר למשרד החקלאות בעניין מיסוי מכירת מכסות חלב לעידוד הרפורמה ברפת פורסמה ביום 17.12.2001 הצעת חוק מטעם הממשלה בנדון
23-12-2001
למימוש הסיכום מיום 25.2.99 בין משרד האוצר למשרד החקלאות בעניין מיסוי מכירת מכסות חלב לעידוד הרפורמה ברפת פורסמה ביום 17.12.2001 הצעת חוק מטעם הממשלה בנדון
091-2001

הערות להצעת חוק מיסוי מקרקעין בעקבות "ועדת רבינוביץ"

הצעת חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח , מכירה , ורכישה ) (תיקון מס' 50 ) , התשס"ב – 2001 הופצה בין שרי הממשלה לקראת הדיון הצפוי בקרוב בועדת שרים לענייני חקיקה
16-12-2001
הצעת חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח , מכירה , ורכישה ) (תיקון מס' 50 ) , התשס"ב – 2001 הופצה בין שרי הממשלה לקראת הדיון הצפוי בקרוב בועדת שרים לענייני חקיקה
090-2001

הוצאות פיתוח בהרחבות 737 - עדכון

בעדכון להנחיות שהוציא לאחרונה מר משה אדרי סמנכ"ל שווק וכלכלה (הוראות אגף שווק וכלכלה מס' 366 ב' ) עודכנו הנושאים הבאים
12-12-2001
בעדכון להנחיות שהוציא לאחרונה מר משה אדרי סמנכ"ל שווק וכלכלה (הוראות אגף שווק וכלכלה מס' 366 ב' ) עודכנו הנושאים הבאים
089-2001

מיסוי שינוי ייעוד במקרקעין- פס"ד הדרי חוף

מאמרים רבים נכתבו ודעות רבות הובעו בשאלה האם שינוי ייעוד במקרקעין מהווה אירוע מס. השאלה מתעוררת במקרים שחוכר מחזיק במקרקעין לשימוש חקלאי, וכעבור זמן משתנה ייעוד המקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל מעניק לחוכר זכויות נוספות
06-12-2001
מאמרים רבים נכתבו ודעות רבות הובעו בשאלה האם שינוי ייעוד במקרקעין מהווה אירוע מס. השאלה מתעוררת במקרים שחוכר מחזיק במקרקעין לשימוש חקלאי, וכעבור זמן משתנה ייעוד המקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל מעניק לחוכר זכויות נוספות
088-2001

הרחבה 737 בדרך של בניה מרוכזת

להלן הוראת אגף חקלאי 51 (כ"א) העוסקת בנהלים לביצוע הרחבה בדרך של בניה מרוכזת:
05-12-2001
להלן הוראת אגף חקלאי 51 (כ"א) העוסקת בנהלים לביצוע הרחבה בדרך של בניה מרוכזת:
087-2001

ההנחיות בעקבות החלטת בג"ץ לצמצום צו הביניים

בעקבות החלטת בג"ץ מיום 14.11.01 לצמצום צו הביניים בענין הפשרת קרקעות חקלאיות (ראו חוזרנו 55/01), הוציא מינהל מקרקעי ישראל ע"י היועצת המשפטית, עו"ד רחל זכאי-נוימן, הנחיות משלימות להנחיות שהוצאו ב- 31.10.01 (ראו חוזרנו 75/01 ו- 70/01):
02-12-2001
בעקבות החלטת בג"ץ מיום 14.11.01 לצמצום צו הביניים בענין הפשרת קרקעות חקלאיות (ראו חוזרנו 55/01), הוציא מינהל מקרקעי ישראל ע"י היועצת המשפטית, עו"ד רחל זכאי-נוימן, הנחיות משלימות להנחיות שהוצאו ב- 31.10.01 (ראו חוזרנו 75/01 ו- 70/01):
086-2001

הערכות ותכנון המס לתום שנת המס 2001

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2001 :
30-11-2001
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2001 :
085-2001

השינויים המוצעים במיסוי הקיבוצים- עדכון

בעקבות פרסום דוח הועדה למיסוי הקיבוצים (ראו חוזרנו 80/2001), פרסמה נציבות מס הכנסה טיוטת הוראת ביצוע בעניין "מיסוי קיבוצים מסורתיים" ראו חוזרנו 85/2001).
28-11-2001
בעקבות פרסום דוח הועדה למיסוי הקיבוצים (ראו חוזרנו 80/2001), פרסמה נציבות מס הכנסה טיוטת הוראת ביצוע בעניין "מיסוי קיבוצים מסורתיים" ראו חוזרנו 85/2001).
084-2001

הרחבה בתנאי החלטה 727 – עדכון

בדיון שנערך בהנהלת מינהל מקרקעי ישראל ב- 12.11.2001 בעניין יישום הוראות סעיף 10(ג) להחלטה 737 (ביצוע הרחבה בתנאי 727) הוחלט כי "המינהל יאפשר ככלל, הפעלת הסעיף רק כאשר הישוב יפנה למינהל בבקשה להחיל סעיף זה על תוכנית ההרחבה בשלמותה.
25-11-2001
בדיון שנערך בהנהלת מינהל מקרקעי ישראל ב- 12.11.2001 בעניין יישום הוראות סעיף 10(ג) להחלטה 737 (ביצוע הרחבה בתנאי 727) הוחלט כי "המינהל יאפשר ככלל, הפעלת הסעיף רק כאשר הישוב יפנה למינהל בבקשה להחיל סעיף זה על תוכנית ההרחבה בשלמותה.
083-2001

חישוב פיצויי המים – מיצוי מלוא הזכויות

קיימות מספר פרשנויות לעניין דרך חישוב הפיצויים על קיצוץ במכסות המים לשנים 2001,2000,1999 השונות מאלו של נציבות מס הכנסה ע"פ ההסכם בין משרד החקלאות ואגף התקציבים במשרד האוצר, והכל בהתבסס על החלטת הממשלה בעניין
21-11-2001
קיימות מספר פרשנויות לעניין דרך חישוב הפיצויים על קיצוץ במכסות המים לשנים 2001,2000,1999 השונות מאלו של נציבות מס הכנסה ע"פ ההסכם בין משרד החקלאות ואגף התקציבים במשרד האוצר, והכל בהתבסס על החלטת הממשלה בעניין
082-2001

מיסוי "הקיבוץ החדש"

חוזר זה יוגדש להמלצות הועדה לבחינת שיטת מיסוי הקיבוצים (להלן "הועדה") בכל הקשור למיסוי "הקיבוץ החדש".
20-11-2001
חוזר זה יוגדש להמלצות הועדה לבחינת שיטת מיסוי הקיבוצים (להלן "הועדה") בכל הקשור למיסוי "הקיבוץ החדש".
081-2001

השוואת מיסוי הקיבוץ המסורתי עם הקיבוץ החדש

להלן השוואת שיטות המיסוי בין הקיבוץ המסורתי לקיבוץ החדש כפי שהובא בנספח ה לדו"ח הועדה לבחינת שיטת מיסוי הקיבוצים.
20-11-2001
להלן השוואת שיטות המיסוי בין הקיבוץ המסורתי לקיבוץ החדש כפי שהובא בנספח ה לדו"ח הועדה לבחינת שיטת מיסוי הקיבוצים.
080-2001

המלצות הועדה למיסוי הקיבוצים

ב- 13 בספטמבר 2000, מונתה ע"י נציב מס הכנסה ועדה שמטרתה לבחון את שיטת חישוב ההכנסה והמס של הקיבוץ המסורתי וחבריו, כפי שהיא מוסדרת כיום בסעיפים 54 עד 58 א לפקודה, ולהמליץ על השינויים הנדרשים לאור התמורות שחלו במבנה הכלכלי והחברתי של קיבוצים רבים
19-11-2001
ב- 13 בספטמבר 2000, מונתה ע"י נציב מס הכנסה ועדה שמטרתה לבחון את שיטת חישוב ההכנסה והמס של הקיבוץ המסורתי וחבריו, כפי שהיא מוסדרת כיום בסעיפים 54 עד 58 א לפקודה, ולהמליץ על השינויים הנדרשים לאור התמורות שחלו במבנה הכלכלי והחברתי של קיבוצים רבים
079-2001

החלטת בג"ץ לצמצום צו הביניים – הפשרת קרקעות חקלאיות

להלן נוסח החלטה של שבעת שופטי בג"ץ לצמצום צו הביניים בבג"ץ 244/00 בעניין שינוי יעוד קרקעות חקלאיות.
15-11-2001
להלן נוסח החלטה של שבעת שופטי בג"ץ לצמצום צו הביניים בבג"ץ 244/00 בעניין שינוי יעוד קרקעות חקלאיות.
078-2001

המלצות לרפורמה במערכת מיסוי מקרקעין

בתחילת חודש אוגוסט 2001 מינה סגן ראש הממשלה ושר האוצר מר סילבן שלום ועדה ציבורית לבחינת רפורמה במערכת מיסוי המקרקעין. ביום 7/11/2001 מסרה הועדה את המלצותיה לשר האוצר.
09-11-2001
בתחילת חודש אוגוסט 2001 מינה סגן ראש הממשלה ושר האוצר מר סילבן שלום ועדה ציבורית לבחינת רפורמה במערכת מיסוי המקרקעין. ביום 7/11/2001 מסרה הועדה את המלצותיה לשר האוצר.
077-2001

ביטול תוקף אישורי פטור מניכוי מס במקור

בתחילת שנת 2001 הנפיקו שלטונות מס הכנסה אישורי פטור מניכוי מס במקור השונים לתקופה של שנתיים בתוקף עד 31/03/2003.
08-11-2001
בתחילת שנת 2001 הנפיקו שלטונות מס הכנסה אישורי פטור מניכוי מס במקור השונים לתקופה של שנתיים בתוקף עד 31/03/2003.
076-2001

עדכון תעריפי היטלי הפקה

ביום ג 6/11/01 אושרו בועדת הכספים של הכנסת תקנות המים היטלי הפקה, תיקון התשס"א – 2001 ובהם שינויים בתעריפי הטלי ההפקה.
06-11-2001
ביום ג 6/11/01 אושרו בועדת הכספים של הכנסת תקנות המים היטלי הפקה, תיקון התשס"א – 2001 ובהם שינויים בתעריפי הטלי ההפקה.
075-2001

הקפאת שינוי יעוד הקרקעות- עדכון

ביום 21/10/01 הוציא מנהל מקרקעי ישראל הנחיות מיוחדות המתייחסות להחלטת הבג"ץ בעניין הקפאת החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 737, 727 ו- 717 שתכנס לתוקף ב- 15/11/2001.
05-11-2001
ביום 21/10/01 הוציא מנהל מקרקעי ישראל הנחיות מיוחדות המתייחסות להחלטת הבג"ץ בעניין הקפאת החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 737, 727 ו- 717 שתכנס לתוקף ב- 15/11/2001.
074-2001

הרחבות זכאות חברי הקיבוץ לדמי אבטלה

להלן הנחיות שהוצאו ע"י מר אבי צרפתי מנהל אגף גמלאות מחליפות שכר, בחוזר ביטוח אבטלה :1352
01-11-2001
להלן הנחיות שהוצאו ע"י מר אבי צרפתי מנהל אגף גמלאות מחליפות שכר, בחוזר ביטוח אבטלה :1352
073-2001

רישום חשבונאי והיבטי מס - הפרשי שומה לביטוח לאומי

לאחרונה ביצע המוסד לביטוח לאומי הפרשי שומה לקיבוצים ולמושבים שיתופיים לשנים 1996 ואילך ראו חוזרנו 38/2000 מיום 18.6.2000 החזרי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים ומושבים שיתופים וחוזרנו מספר 67/2001 הפרשי שומה לביטוח לאומי - התקנות חדשות.
27-10-2001
לאחרונה ביצע המוסד לביטוח לאומי הפרשי שומה לקיבוצים ולמושבים שיתופיים לשנים 1996 ואילך ראו חוזרנו 38/2000 מיום 18.6.2000 החזרי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים ומושבים שיתופים וחוזרנו מספר 67/2001 הפרשי שומה לביטוח לאומי - התקנות חדשות.
072-2001

שיוך הנחלות בקיבוצים לחבריהם

בקיבוצים / מושבים שיתופיים רבים קיים רוב של חברים המבקשים לבצע שינויים כלכליים וחברתיים שתמציתם הפרטה מרבית של הנכסים, זכויות הייצור ומתן אפשרות לחבר לממש / למכור / להוריש את זכויותיו
26-10-2001
בקיבוצים / מושבים שיתופיים רבים קיים רוב של חברים המבקשים לבצע שינויים כלכליים וחברתיים שתמציתם הפרטה מרבית של הנכסים, זכויות הייצור ומתן אפשרות לחבר לממש / למכור / להוריש את זכויותיו
071-2001

דמי חכירה של נחלה וקרקע חקלאית לשנת תשס"ב

שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב
24-10-2001
שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב
070-2001

הנחיות מנהל מקרקעי ישראל - הקפאת שינוי יעוד קרקעות המדינה

מנהל מקרקעי ישראל הוציא ביום 21/10/01 הנחיות מיוחדות המתייחסות להחלטת הבג"ץ בענין הקפאת החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 737, 727 ו- 717 שתכנס לתוקף ב- 15/11/2001.
22-10-2001
מנהל מקרקעי ישראל הוציא ביום 21/10/01 הנחיות מיוחדות המתייחסות להחלטת הבג"ץ בענין הקפאת החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 737, 727 ו- 717 שתכנס לתוקף ב- 15/11/2001.
069-2001

הרחבת ההחלטה בדבר החכרה של קרקע לטיפול במי קולחין

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 896 (ראו חוזרנו 57/2000 "הקצאת קרקע לטיפול בשופכין ומתקנים לאגירת מי קולחין") קבעה כי ההחלטה חלה על רשות מקומית אשר הוגדרה כעירייה מועצה מקומית או מועצה אזורית או תאגיד משותף של מספר רשויות מקומיות.
18-10-2001
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 896 (ראו חוזרנו 57/2000 "הקצאת קרקע לטיפול בשופכין ומתקנים לאגירת מי קולחין") קבעה כי ההחלטה חלה על רשות מקומית אשר הוגדרה כעירייה מועצה מקומית או מועצה אזורית או תאגיד משותף של מספר רשויות מקומיות.
068-2001

החכרת קרקע להקמת מפעלי מים והתפלה

בהחלטת הממשלה מיום 24.4.01 בעניין הדרכים לשיפור משק המים בישראל הוטל על מינהל מקרקעי ישראל "להסדיר את תחום החכרת הקרקע להקמת מפעלי מים והתפלה, לרבות נושא דמי החכירה"
16-10-2001
בהחלטת הממשלה מיום 24.4.01 בעניין הדרכים לשיפור משק המים בישראל הוטל על מינהל מקרקעי ישראל "להסדיר את תחום החכרת הקרקע להקמת מפעלי מים והתפלה, לרבות נושא דמי החכירה"
067-2001

הפרשי שומה ביטוח לאומי- התקנות החדשות

בתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד – 1954 נקבע:
14-10-2001
בתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד – 1954 נקבע:
066-2001

הקפאת שינוי יעוד קרקעות – פעולות מידיות לביצוע

ב- 15.8.01 ניתנה בבג"ץ החלטת ביניים בעתירה שהגישה עמותת שיח חדש - למען השיח הדמוקרטי ("הקשת המזרחית" ) בעניין יישום החלטת 717 , 727 ו 737. (ליתר הרחבה בעניין זה ראו חוזרינו 55/01 , 64/01 ).
12-10-2001
ב- 15.8.01 ניתנה בבג"ץ החלטת ביניים בעתירה שהגישה עמותת שיח חדש - למען השיח הדמוקרטי ("הקשת המזרחית" ) בעניין יישום החלטת 717 , 727 ו 737. (ליתר הרחבה בעניין זה ראו חוזרינו 55/01 , 64/01 ).
065-2001

ניכוי הוצאות מימון

לאחרונה התקבל בבית משפט המחוזי בתל אביב פס"ד פז גז בעניין ניכוי הוצאות מימון בגין הלוואה שנלקחה ע"י המערערת למימון חלוקת דיבידנד לבעלי המניות שחולק בעקבות מיזוג החברה עם חברת פטרולגז.
10-10-2001
לאחרונה התקבל בבית משפט המחוזי בתל אביב פס"ד פז גז בעניין ניכוי הוצאות מימון בגין הלוואה שנלקחה ע"י המערערת למימון חלוקת דיבידנד לבעלי המניות שחולק בעקבות מיזוג החברה עם חברת פטרולגז.
064-2001

צמצום צו הביניים של בג"צ בעניין שינוי ייעוד קרקעות המדינה

ביום 15.8.01 ניתן צו ביניים בבג"צ הקשת המזרחית נגד חוקיות החלטות 717, 727, 737, של מועצת מקרקעי ישראל. צו הביניים יכנס לתוקפו החל מיום 15.11.01 עפ"י הצו יישום ההחלטות הנ"ל יופסק עד למתן פס"ד או החלטה אחרת של בג"צ, למעט כל אותן עסקאות המפורטות בהוראות המעבר של דו"ח מילגרום
04-10-2001
ביום 15.8.01 ניתן צו ביניים בבג"צ הקשת המזרחית נגד חוקיות החלטות 717, 727, 737, של מועצת מקרקעי ישראל. צו הביניים יכנס לתוקפו החל מיום 15.11.01 עפ"י הצו יישום ההחלטות הנ"ל יופסק עד למתן פס"ד או החלטה אחרת של בג"צ, למעט כל אותן עסקאות המפורטות בהוראות המעבר של דו"ח מילגרום
063-2001

חובות אבודים בגין עסקאות עם עוסקים פלסטינים

סוגיית החובות האבודים לעניין חוק מע"מ הינה סוגיה מורכבת אשר יצרה פתח לבעיות ואי הבנות בין הנישומים ושלטונות מע"מ.
28-09-2001
סוגיית החובות האבודים לעניין חוק מע"מ הינה סוגיה מורכבת אשר יצרה פתח לבעיות ואי הבנות בין הנישומים ושלטונות מע"מ.
062-2001

הערכות לשינוי מספר תיק "איחוד עוסקים" במע"מ

בעבר נשלחו הודעות מטעם אגף המכס והמע"מ לעוסקים שונים בה נמסר כי אגף המכס והמע"מ מתכוון לשנות את מספר תיק ה"איחוד עוסקים" ממספר התיק של האגודה למספר תיק של שותפות.
20-09-2001
בעבר נשלחו הודעות מטעם אגף המכס והמע"מ לעוסקים שונים בה נמסר כי אגף המכס והמע"מ מתכוון לשנות את מספר תיק ה"איחוד עוסקים" ממספר התיק של האגודה למספר תיק של שותפות.
061-2001

כללים למתן מענקים - היטלי הפקה

בהמשך לחוזרנו מספר 56/01 "החזר עלויות הפקת מים" ,חתמו שרי התשתיות והאוצר על הכללים למענקים למפיקי מים וספקים שעלות המים שלהם גבוהה.
11-09-2001
בהמשך לחוזרנו מספר 56/01 "החזר עלויות הפקת מים" ,חתמו שרי התשתיות והאוצר על הכללים למענקים למפיקי מים וספקים שעלות המים שלהם גבוהה.
060-2001

הטבות המס בהשקעות קיבוצים ומושבים שיתופיים בקופות גמל- 2001

חישוב הניכויים והזיכויים בגין השקעות בקופות גמל (לתגמולים) "עמית קיבוץ"/"עמית מושב שיתופי" נעשה במרוכז כאשר ההשקעה מחולקת שווה לכל החברים שהיו בקיבוץ בתום שנת המס לפי העיקרון בו מחושבת שומת הקיבוץ והמושב השיתופי. (סעיף 57 לפקודת מס הכנסה).
10-09-2001
חישוב הניכויים והזיכויים בגין השקעות בקופות גמל (לתגמולים) "עמית קיבוץ"/"עמית מושב שיתופי" נעשה במרוכז כאשר ההשקעה מחולקת שווה לכל החברים שהיו בקיבוץ בתום שנת המס לפי העיקרון בו מחושבת שומת הקיבוץ והמושב השיתופי. (סעיף 57 לפקודת מס הכנסה).
059-2001

קרנות השתלמות לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים - 2001

בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ”ו - 1996, נקבעה אפשרות תביעת הפקדות לקרנות השתלמות עבור חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים כהוצאה מותרת.
07-09-2001
בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ”ו - 1996, נקבעה אפשרות תביעת הפקדות לקרנות השתלמות עבור חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים כהוצאה מותרת.
058-2001

שיוך בתי המגורים לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים (ג)

בחוזרינו הקודמים 32/2001 ו- 52/2001 סקרנו את היבטי התשלום למינהל והיבטי המיסוי בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 692, 751 (להלן "ההחלטה").
02-09-2001
בחוזרינו הקודמים 32/2001 ו- 52/2001 סקרנו את היבטי התשלום למינהל והיבטי המיסוי בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 692, 751 (להלן "ההחלטה").
057-2001

פטור ממס מכירה במכירה לכיסוי חובות

ב- 14/4/99 עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון מס' 45 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, ורכישה), התשכ"ג- 1963 . התיקון ביטל את החיוב במס רכוש ובמקום זה הוגדלו שיעורי מס הרכישה ומוטל מס מכירה בשיעור 2.5% החל מ 1/1/2000.
28-08-2001
ב- 14/4/99 עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון מס' 45 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, ורכישה), התשכ"ג- 1963 . התיקון ביטל את החיוב במס רכוש ובמקום זה הוגדלו שיעורי מס הרכישה ומוטל מס מכירה בשיעור 2.5% החל מ 1/1/2000.
056-2001

החזר עלויות הפקת מים

במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה , התשנ"ט - 1999 מיום 15.2.99 (תיקון פרק ה' לחוק המים) פורקה קרן האיזון והוטל היטל הפקה בשלב הראשון על אקוויפר החוף ומאוחר יותר גם על אקוויפר ההר. ראו חוזרנו מס'( 46/99 ) מאוקטובר 1999.
24-08-2001
במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה , התשנ"ט - 1999 מיום 15.2.99 (תיקון פרק ה' לחוק המים) פורקה קרן האיזון והוטל היטל הפקה בשלב הראשון על אקוויפר החוף ומאוחר יותר גם על אקוויפר ההר. ראו חוזרנו מס'( 46/99 ) מאוקטובר 1999.
055-2001

השלכות צו הביניים של בג"צ בעניין שינוי יעוד קרקעות המדינה

שבעת שופטי בג"צ הוציאו ב 15.08.01 צו ביניים המקפיא את ביצוע שינוי יעוד קרקעות המדינה עד ההכרעה בעתירות הנדונות בבג"צ
20-08-2001
שבעת שופטי בג"צ הוציאו ב 15.08.01 צו ביניים המקפיא את ביצוע שינוי יעוד קרקעות המדינה עד ההכרעה בעתירות הנדונות בבג"צ
054-2001

תוצאות החתימה על הסכמה להפעיל את סעיף 62 – תנובה ותעמ"ת

לאור פניות רבות של אגודות , מושבים וקיבוצים למשרדנו לקבלת התיחסותינו לפנית תנובה ותעמ"ת (להלן : ת"ת ) לחתימה על הסכמה להפעלת סעיף 62 לפקודת מס הכנסה על ת"ת וחבריה עלינו להבהיר כדלקמן
15-08-2001
לאור פניות רבות של אגודות , מושבים וקיבוצים למשרדנו לקבלת התיחסותינו לפנית תנובה ותעמ"ת (להלן : ת"ת ) לחתימה על הסכמה להפעלת סעיף 62 לפקודת מס הכנסה על ת"ת וחבריה עלינו להבהיר כדלקמן
053-2001

חוק תאגידי מים וביוב

הכנסת אישרה ב- 17 ביולי 2001 את חוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001. כתוצאה ממחלוקות שהתגלו במהלך הדיון בחוק החליטה הממשלה לתקן את החוק במספר נושאים מייד לאחר פגרת הכנסת
10-08-2001
הכנסת אישרה ב- 17 ביולי 2001 את חוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001. כתוצאה ממחלוקות שהתגלו במהלך הדיון בחוק החליטה הממשלה לתקן את החוק במספר נושאים מייד לאחר פגרת הכנסת
052-2001

שיוך בתי מגורים לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים (ב)

בחוזרינו מס' 32/2001 סקרנו את נושא תשלום דמי ההיוון למינהל מקרקעי ישראל. בחוזר זה נסקור את השלכות המיסוי של פעולות שיוך והקצאת הבתים על שם החברים.
08-08-2001
בחוזרינו מס' 32/2001 סקרנו את נושא תשלום דמי ההיוון למינהל מקרקעי ישראל. בחוזר זה נסקור את השלכות המיסוי של פעולות שיוך והקצאת הבתים על שם החברים.
051-2001

שיווק עצמי של מגרשי הרחבה 737

בעקבות פניית נפתלי בן סירא מזכיר תנועת המושבים הועלה נושא שיווק המגרשים בהרחבות על ידי האגודות לבחינה נוספת והוחלט לאפשר לאגודות לבצע שיווק עצמי של מגרשי הרחבה למגורים (737) לפי כללי 727
06-08-2001
בעקבות פניית נפתלי בן סירא מזכיר תנועת המושבים הועלה נושא שיווק המגרשים בהרחבות על ידי האגודות לבחינה נוספת והוחלט לאפשר לאגודות לבצע שיווק עצמי של מגרשי הרחבה למגורים (737) לפי כללי 727
050-2001

פטור ממס רכוש בעת שינוי יעוד קרקע חקלאית

בשנת 1998 התקבל בועדת ערר מס רכוש פסק דין שמואל בהריר ואחר כך על ידי עורך דין משה ליפקה בעניין פטור ממס רכוש בעת שינוי יעוד קרקע חקלאית.
02-08-2001
בשנת 1998 התקבל בועדת ערר מס רכוש פסק דין שמואל בהריר ואחר כך על ידי עורך דין משה ליפקה בעניין פטור ממס רכוש בעת שינוי יעוד קרקע חקלאית.
049-2001

כללי התמיכה בגין הפחתת שימוש במים מרצון לשנת 2001

להלן הכללים המעודכנים בעניין קיצוץ מים מרצון כפי שפורסמו על ידי משרד החקלאות ב- 17.7.2001.
26-07-2001
להלן הכללים המעודכנים בעניין קיצוץ מים מרצון כפי שפורסמו על ידי משרד החקלאות ב- 17.7.2001.
048-2001

הוצאות פיתוח בהרחבת קיבוצים / מושבים – הנחיות מעודכנות

בחוזר זה מובא נוסח מעודכן של הוראת אגף שיווק וכלכלה במנהל מקרקעי ישראל בעניין גביית הוצאות פיתוח, עלויות פינוי ותשתיות על בהרחבות עפ"י הוראת אגף שיווק וכלכלה מספר 366א שעודכנה השבוע.
24-07-2001
בחוזר זה מובא נוסח מעודכן של הוראת אגף שיווק וכלכלה במנהל מקרקעי ישראל בעניין גביית הוצאות פיתוח, עלויות פינוי ותשתיות על בהרחבות עפ"י הוראת אגף שיווק וכלכלה מספר 366א שעודכנה השבוע.
047-2001

הרחבות לפי 737 בקיבוצים ובמושבים – הוראות חדשות

הציפיות להסרת המכשולים ולתנופה מחודשת בהרחבות בקיבוצים ובמושבים טרם מימשו עצמם. נושאים רבים הנמצאים במחלוקת טרם נדונו ונשארו ללא פתרון. הצעתנו לקידום ההרחבות באזורי עדיפות והעדפת בני המשק גם הם טרם יושמו
18-07-2001
הציפיות להסרת המכשולים ולתנופה מחודשת בהרחבות בקיבוצים ובמושבים טרם מימשו עצמם. נושאים רבים הנמצאים במחלוקת טרם נדונו ונשארו ללא פתרון. הצעתנו לקידום ההרחבות באזורי עדיפות והעדפת בני המשק גם הם טרם יושמו
046-2001

פיצויי מים - קריטריון הירידה ברווח– ניתוח חשבונאי

תנאי הכרחי לקבלת פיצויי המים לשנת 2000 הוא כי ההכנסה החייבת מחקלאות בשנת 2000 ירדה בשיעור מ- 10% בהשוואה להכנסה החייבת מחקלאות הממוצעת המתואמת למדד המחירים לצרכן בשנים 1998- 1996 (פירוט נוסף בחוזר משרדנו 42/01, 33/00).
15-07-2001
תנאי הכרחי לקבלת פיצויי המים לשנת 2000 הוא כי ההכנסה החייבת מחקלאות בשנת 2000 ירדה בשיעור מ- 10% בהשוואה להכנסה החייבת מחקלאות הממוצעת המתואמת למדד המחירים לצרכן בשנים 1998- 1996 (פירוט נוסף בחוזר משרדנו 42/01, 33/00).
045-2001

הנחות ממס לתושבי באר שבע והנגב

ביום 14.2.2001 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 125 – הוראת שעה, התשסא – 2001 בעניין זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב. ביום 28 במרץ 2001 התקבל בכנסת חוק ההסדרים המתקן את החוק שבנדון.
10-07-2001
ביום 14.2.2001 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 125 – הוראת שעה, התשסא – 2001 בעניין זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב. ביום 28 במרץ 2001 התקבל בכנסת חוק ההסדרים המתקן את החוק שבנדון.
044-2001

פיצוי מים – קיצוץ מרצון 2001

ועדת שרים לענייני כלכלה החליטה בישיבתה מיום 1.7.2001 לאשר פיצוי בגין קיצוץ מרצון של מכסות מים לשנת 2001
06-07-2001
ועדת שרים לענייני כלכלה החליטה בישיבתה מיום 1.7.2001 לאשר פיצוי בגין קיצוץ מרצון של מכסות מים לשנת 2001
043-2001

מעמד השטחים הציבוריים באגודה

סעיף 90 לצו המועצות האיזוריות קובע שכל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי.
02-07-2001
סעיף 90 לצו המועצות האיזוריות קובע שכל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי.
042-2001

קריטריון הירידה ברווח מחקלאות כתנאי לקבלת פיצויי המים

האגודה תגיש לרשויות מס הכנסה בקשה לתמיכה ע"ג טופס מיוחד וכן תמלא כנדרש טופס "דין וחשבון לחקלאי" בין השנים 1998-1996, 2000
29-06-2001
האגודה תגיש לרשויות מס הכנסה בקשה לתמיכה ע"ג טופס מיוחד וכן תמלא כנדרש טופס "דין וחשבון לחקלאי" בין השנים 1998-1996, 2000
041-2001

דרישות הסוכנות מהאגודות בעת שינוי יעוד מקרקעין

קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה – מועצת מקרקעי ישראל – לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו
26-06-2001
קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה – מועצת מקרקעי ישראל – לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו
040-2001

דמי היתר בגין תוספת זכויות מקרקעין

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בנושא דמי היתר שמינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") גובה.
22-06-2001
לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בנושא דמי היתר שמינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") גובה.
039-2001

המרת מים שפירים במי קולחין

למשמעויות המרות מים שפירים במי קולחין משמעויות בכל הנוגע לזכויות המשקים והיבטים נוספים כדלקמן
20-06-2001
למשמעויות המרות מים שפירים במי קולחין משמעויות בכל הנוגע לזכויות המשקים והיבטים נוספים כדלקמן