כותרת מאמר מספר מאמר
043-2001

מעמד השטחים הציבוריים באגודה

סעיף 90 לצו המועצות האיזוריות קובע שכל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי.
02-07-2001
סעיף 90 לצו המועצות האיזוריות קובע שכל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי.
042-2001

קריטריון הירידה ברווח מחקלאות כתנאי לקבלת פיצויי המים

האגודה תגיש לרשויות מס הכנסה בקשה לתמיכה ע"ג טופס מיוחד וכן תמלא כנדרש טופס "דין וחשבון לחקלאי" בין השנים 1998-1996, 2000
29-06-2001
האגודה תגיש לרשויות מס הכנסה בקשה לתמיכה ע"ג טופס מיוחד וכן תמלא כנדרש טופס "דין וחשבון לחקלאי" בין השנים 1998-1996, 2000
041-2001

דרישות הסוכנות מהאגודות בעת שינוי יעוד מקרקעין

קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה – מועצת מקרקעי ישראל – לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו
26-06-2001
קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה – מועצת מקרקעי ישראל – לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו
040-2001

דמי היתר בגין תוספת זכויות מקרקעין

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בנושא דמי היתר שמינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") גובה.
22-06-2001
לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בנושא דמי היתר שמינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") גובה.
039-2001

המרת מים שפירים במי קולחין

למשמעויות המרות מים שפירים במי קולחין משמעויות בכל הנוגע לזכויות המשקים והיבטים נוספים כדלקמן
20-06-2001
למשמעויות המרות מים שפירים במי קולחין משמעויות בכל הנוגע לזכויות המשקים והיבטים נוספים כדלקמן
038-2001

החזרי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים /מושבים שיתופיים

בתיקון מספר 30 לחוק הביטוח הלאומי התאמת גמלה לשכר המינימום שאושר בכנסת ב - 30/11/98 נקבע כי גמלאות ביטוח לאומי והבסיס לתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי לא יפחתו משכר המינימום של העובד העומד מאפריל 2001 על 3267 ₪.
18-06-2001
בתיקון מספר 30 לחוק הביטוח הלאומי התאמת גמלה לשכר המינימום שאושר בכנסת ב - 30/11/98 נקבע כי גמלאות ביטוח לאומי והבסיס לתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי לא יפחתו משכר המינימום של העובד העומד מאפריל 2001 על 3267 ₪.
037-2001

תביעת הסוכנות לחלקה בהשבחת קרקעות המדינה

בשנים האחרונות מתנהל ויכוח בין הסוכנות היהודית (להלן "הסוכנות") למינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") בעינין זכויותיה של הסוכנות במקרקעין שמשנים את יעודם במקרים בהם הסוכנות היא צד לחוזה המשבצת
10-06-2001
בשנים האחרונות מתנהל ויכוח בין הסוכנות היהודית (להלן "הסוכנות") למינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") בעינין זכויותיה של הסוכנות במקרקעין שמשנים את יעודם במקרים בהם הסוכנות היא צד לחוזה המשבצת
036-2001

תמצית תקן בינלאומי41 (IAS) - חקלאות

התקן ממליץ על הטיפול החשבונאי, הצגת הדוחו"ת הכספיים והגילוי הנדרש בקשר לפעילות חקלאית.
30-05-2001
התקן ממליץ על הטיפול החשבונאי, הצגת הדוחו"ת הכספיים והגילוי הנדרש בקשר לפעילות חקלאית.
035-2001

חדרי אירוח (צימרים) – היבטי מע"מ

ענף הקיט הכפרי ("צימרים") צבר תאוצה רבה בשנים האחרונות והאירוח הכפרי הפך לאחד ממוקדי התיירות הנפוצים והמקובלים בישראל. משפחות רבות מנהלות חדרי אירוח כפרי ברחבי הארץ דבר שהפך בילוי בקרב כל שכבות האוכלוסייה.
24-05-2001
ענף הקיט הכפרי ("צימרים") צבר תאוצה רבה בשנים האחרונות והאירוח הכפרי הפך לאחד ממוקדי התיירות הנפוצים והמקובלים בישראל. משפחות רבות מנהלות חדרי אירוח כפרי ברחבי הארץ דבר שהפך בילוי בקרב כל שכבות האוכלוסייה.
034-2001

קיבוץ אינו חייב במקדמות בשל הוצאות עודפות על הוצאות שהן בגדר "אספקת מחייה"

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ברכה אופיר תום קיבלה באופן חלקי את ערעורו של קיבוץ מגדל עוז על ידי עורך דין קובי גולדמן ועורך דין משה היבל על חיובו בתשלום מקדמות בשל הוצאות עודפות עמה 1085/99 קיבוץ מגדל עוז נ מס הכנסה
21-05-2001
שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ברכה אופיר תום קיבלה באופן חלקי את ערעורו של קיבוץ מגדל עוז על ידי עורך דין קובי גולדמן ועורך דין משה היבל על חיובו בתשלום מקדמות בשל הוצאות עודפות עמה 1085/99 קיבוץ מגדל עוז נ מס הכנסה
033-2001

הקמת אגודת רפת

להלן ריכוז ההנחיות לטיפול במקרים בהם קיבוץ שהוא אגודה שיתופית והוא יצרן חלב בעל מכסת חלב בהתאם לצו בדבר ייצור חלב, מקים אגודה שיתופית חקלאית יעודית לרפת או אגודה המפעילה את הפעילויות החקלאיות של הקיבוץ לרבות הרפת.
15-05-2001
להלן ריכוז ההנחיות לטיפול במקרים בהם קיבוץ שהוא אגודה שיתופית והוא יצרן חלב בעל מכסת חלב בהתאם לצו בדבר ייצור חלב, מקים אגודה שיתופית חקלאית יעודית לרפת או אגודה המפעילה את הפעילויות החקלאיות של הקיבוץ לרבות הרפת.
032-2001

שיוך בתי מגורים לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים – (א)

בהחלטות 692, ו-751 של מועצת מקרקעי ישראל הוחלט לאפשר שיוך בתי המגורים לחברים בדרך של הפרדה בין השטח החקלאי לבין המגורים לרבות אפשרות של הרחבה למגורים
10-05-2001
בהחלטות 692, ו-751 של מועצת מקרקעי ישראל הוחלט לאפשר שיוך בתי המגורים לחברים בדרך של הפרדה בין השטח החקלאי לבין המגורים לרבות אפשרות של הרחבה למגורים
031-2001

פיצוי בשל קיצוץ מכסות מים מרצון בשנת 2001 – עדכון

בעקבות החלטת ועדת המנכ"לים שדנה במשבר במשק המים, הוחלט לשנות את מתכונת הפיצוי על קיצוץ מרצון במכסות מים לשנת 2001
06-05-2001
בעקבות החלטת ועדת המנכ"לים שדנה במשבר במשק המים, הוחלט לשנות את מתכונת הפיצוי על קיצוץ מרצון במכסות מים לשנת 2001
030-2001

הספקת מי קולחין מרשויות מקומיות לצרכנים

לאחרונה קיבלנו פניות רבות מלקוחותינו לברור מחירי העברה, באם קיימים כאלו, של מי קולחין ממתקני טיהור שפכים עירוניים לרשות המשתמש החקלאי,זאת ועוד, החקיקה המתהווה של חוק תאגידי מים וביוב מגבירה את אי הבהירות באשר לקביעת מחירי הקולחין בשער המט"ש.
02-05-2001
לאחרונה קיבלנו פניות רבות מלקוחותינו לברור מחירי העברה, באם קיימים כאלו, של מי קולחין ממתקני טיהור שפכים עירוניים לרשות המשתמש החקלאי,זאת ועוד, החקיקה המתהווה של חוק תאגידי מים וביוב מגבירה את אי הבהירות באשר לקביעת מחירי הקולחין בשער המט"ש.
029-2001

הקפאת הפטור מהיטל השבחה בהרחבת דירת מגורים

ב- 4/12/00 קיבלה הכנסת את תיקון 53 לחוק התכנון והבניה המעניק מספר הקלות שעיקרן הן:
24-04-2001
ב- 4/12/00 קיבלה הכנסת את תיקון 53 לחוק התכנון והבניה המעניק מספר הקלות שעיקרן הן:
028-2001

תביעה נגד הביטוח הלאומי בעניין קיצבאות ילדים - עדכון

במהלך יוני 1996 הוגשה ע"י משרד עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל תביעה של כ- 90 קיבוצים ומושבים שיתופיים נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין אפליית הקיבוצים לרעה בקשר לקצבאות ילדים.התביעה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו.
20-04-2001
במהלך יוני 1996 הוגשה ע"י משרד עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל תביעה של כ- 90 קיבוצים ומושבים שיתופיים נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין אפליית הקיבוצים לרעה בקשר לקצבאות ילדים.התביעה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו.
027-2001

מיסוי הפיצויים על הקיצוץ במכסות המים

על פי החלטות הממשלה בשנים האחרונות ניתנו פיצויים עבור קיצוץ במכסות המים בשנים 1999, 2000, 2001.
17-04-2001
על פי החלטות הממשלה בשנים האחרונות ניתנו פיצויים עבור קיצוץ במכסות המים בשנים 1999, 2000, 2001.
026-2001

הצעת חוק תאגידי מים וביוב התשס"א – 2001

הצעת החוק הנדונה סיימה את הליכי החקיקה לקריאה שניה ושלישית בכנסת ותועלה להצבעה מייד עם חזרת הכנסת מהפגרה (7.5.01)
10-04-2001
הצעת החוק הנדונה סיימה את הליכי החקיקה לקריאה שניה ושלישית בכנסת ותועלה להצבעה מייד עם חזרת הכנסת מהפגרה (7.5.01)
025-2001

התאמת הדיווח החשבונאי והדיווח לצורכי מס לירידה ברמת האינפלציה

בשנות האינפלציה הדוהרת של תחילת שנות השמונים התעוררה בעיה של אי התאמת הדיווח החשבונאי והדיווח לצרכי מס הנומינלי לתוצאה הכלכלית של העסק. עסק יכל להרוויח "על הנייר" סכומים גבוהים כאשר בפועל נשחק ההון העצמי של העסק. על רקע זה גם החשבונאות וגם שלטונות המס יצרו מנגנונים למדידה נכונה, (או קרובה יותר של הכנסה חשבונאית ולצורכי מס) לפי העניין.
05-04-2001
בשנות האינפלציה הדוהרת של תחילת שנות השמונים התעוררה בעיה של אי התאמת הדיווח החשבונאי והדיווח לצרכי מס הנומינלי לתוצאה הכלכלית של העסק. עסק יכל להרוויח "על הנייר" סכומים גבוהים כאשר בפועל נשחק ההון העצמי של העסק. על רקע זה גם החשבונאות וגם שלטונות המס יצרו מנגנונים למדידה נכונה, (או קרובה יותר של הכנסה חשבונאית ולצורכי מס) לפי העניין.
024-2001

בוררות בסכסוכים עם הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודית להלן "הסוכנות" בתוקף הוראות סעיף 3 לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל תשי"ג 1952 והאמנה שנכרתה על פיו עוסקת בישוב יהודים על אדמת מקרקעי ישראל כהגדרתם באותו חוק.
02-04-2001
הסוכנות היהודית להלן "הסוכנות" בתוקף הוראות סעיף 3 לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל תשי"ג 1952 והאמנה שנכרתה על פיו עוסקת בישוב יהודים על אדמת מקרקעי ישראל כהגדרתם באותו חוק.
023-2001

הארכת ההקלות במס בהסדרי המגזר החקלאי עד 31.12.2002

במהלך השנה הקודמת ובמיוחד לקראת סופה הופעלו לחצים כבדים ע"י גורמים מקצועיים על הקיבוצים והמושבים השיתופיים לבצע פעולות חפוזות של מכירת מקרקעין , הפרטות , תיאגוד וארגון מחדש של פעילויות המשק עד תום השנה מהנימוק העיקרי שתוקף ההקלות במס יפוג ב 31.12.00 .
29-03-2001
במהלך השנה הקודמת ובמיוחד לקראת סופה הופעלו לחצים כבדים ע"י גורמים מקצועיים על הקיבוצים והמושבים השיתופיים לבצע פעולות חפוזות של מכירת מקרקעין , הפרטות , תיאגוד וארגון מחדש של פעילויות המשק עד תום השנה מהנימוק העיקרי שתוקף ההקלות במס יפוג ב 31.12.00 .
022-2001

פיצויים על קיצוץ מרצון במכסות מים

בימים אלו מפרסמים משרד החקלאות ונציבות המים מודעות בעיתונים בקריאה לחקלאים לויתור מרצון על מכסות מים בתמורה למתן פיצוי כספי.
22-03-2001
בימים אלו מפרסמים משרד החקלאות ונציבות המים מודעות בעיתונים בקריאה לחקלאים לויתור מרצון על מכסות מים בתמורה למתן פיצוי כספי.
021-2001

מכירת מגרשים בהרחבות קיבוצים – תיקון הוראות המעבר

להלן הוראת האגף החקלאי שהוצאה בעקבות החלטת הנהלת המינהל מיום 7.3.01 :
18-03-2001
להלן הוראת האגף החקלאי שהוצאה בעקבות החלטת הנהלת המינהל מיום 7.3.01 :
020-2001

גבית תמורה במכירת מגרשים ביישובי קו עימות צפון

בחוזרנו מס 52/00 הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בצפון הצגנו את הרקע להחלטה מס 888 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 המאפשרת לגבות תמורה ממכירת מגרשים בהרחבת יישובים בקו העימות בצפון.
15-03-2001
בחוזרנו מס 52/00 הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בצפון הצגנו את הרקע להחלטה מס 888 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 המאפשרת לגבות תמורה ממכירת מגרשים בהרחבת יישובים בקו העימות בצפון.
019-2001

הנחות בהקצאות קרקע בישובי הצפון

החלטה 897 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.1.01 עוסקת במתן הנחות בהקצאת קרקע בישובי הצפון, להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
13-03-2001
החלטה 897 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.1.01 עוסקת במתן הנחות בהקצאת קרקע בישובי הצפון, להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
018-2001

מענקים והטבות מס עפ"י החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות לשנת 2001

במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2001 תוקצב סך של כ- 106.2 מלש"ח בהרשאה להתחייב
12-03-2001
במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2001 תוקצב סך של כ- 106.2 מלש"ח בהרשאה להתחייב
017-2001

תיקון תקנות הקיבוץ לתקופת ניסיון

בתוקף סמכותו לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות, התקין שר העבודה והרווחה ב- 18.2.01 תקנה חדשה כדלקמן: (פורסם בק. ת 6089 מיום 22.2.01)
11-03-2001
בתוקף סמכותו לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות, התקין שר העבודה והרווחה ב- 18.2.01 תקנה חדשה כדלקמן: (פורסם בק. ת 6089 מיום 22.2.01)
016-2001

זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

לאחרונה הוצאה על ידי רשויות מס הכנסה חוזר מקצועי בנוגע לנושא זיכוי ממס בגין תרומות למוסד ציבורי. בין הוראות החוזר המקצועי יש הוראות הרלוונטיות לקיבוצים כדלקמן
09-03-2001
לאחרונה הוצאה על ידי רשויות מס הכנסה חוזר מקצועי בנוגע לנושא זיכוי ממס בגין תרומות למוסד ציבורי. בין הוראות החוזר המקצועי יש הוראות הרלוונטיות לקיבוצים כדלקמן
015-2001

עובדים זרים במשק החקלאי – הבהרות

בחוזרינו 63/2000 מיום 1.12.2000 וחוזרנו 2/2001 מיום 4.1.2001 פרטנו את השינויים ביחס למיסוי עובדים זרים לשנים 2000-2002.
04-03-2001
בחוזרינו 63/2000 מיום 1.12.2000 וחוזרנו 2/2001 מיום 4.1.2001 פרטנו את השינויים ביחס למיסוי עובדים זרים לשנים 2000-2002.
014-2001

מועד חיוב במע"מ על פיצוי כספי בהשבת קרקע לממ"י (727)

בהסכם המשבצת החקלאית המעוגן בסעיף 10 להחלטה מספר 1 של מועצת מקרקעי ישראל נאמר כי בעת שינוי יעודה של קרקע חקלאית ליעוד אחר, יבוא הסכם החכירה לידי גמר והקרקע תוחזר למנהל מקרקעי ישראל. המחזיק יהא זכאי לפיצויים עבור הפקעות זכויותיו במקרקעין
25-02-2001
בהסכם המשבצת החקלאית המעוגן בסעיף 10 להחלטה מספר 1 של מועצת מקרקעי ישראל נאמר כי בעת שינוי יעודה של קרקע חקלאית ליעוד אחר, יבוא הסכם החכירה לידי גמר והקרקע תוחזר למנהל מקרקעי ישראל. המחזיק יהא זכאי לפיצויים עבור הפקעות זכויותיו במקרקעין
013-2001

הערכות לפיצויים עבור קיצוץ במכסות מים-2001

משרד החקלאות ומשרד האוצר סיכמו וחתמו השבוע על עקרונות התמיכה עבור הקיצוץ במכסות המים לשנת 2001 .
18-02-2001
משרד החקלאות ומשרד האוצר סיכמו וחתמו השבוע על עקרונות התמיכה עבור הקיצוץ במכסות המים לשנת 2001 .
012-2001

עריכת דוחות כספיים לשנת 2000 - מחירים נורמטיביים - הבהרות

בחודש ינואר 2001 הפיץ משרדנו את חוברת "עריכת דוחות כספיים לשנת 2000 - מחירים נורמטיביים" וכן הנחיות נוספות הנוגעות לעריכת מאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים
08-02-2001
בחודש ינואר 2001 הפיץ משרדנו את חוברת "עריכת דוחות כספיים לשנת 2000 - מחירים נורמטיביים" וכן הנחיות נוספות הנוגעות לעריכת מאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים
011-2001

השכרה או החכרת משנה של מקרקעי ישראל

החלטה 834 של מועצת מקרקעי ישראל מאפשרת השכרה או החכרת משנה ל-25 שנה ללא צורך בקבלת הסכמה של המינהל או בתשלום דמי הסכמה
05-02-2001
החלטה 834 של מועצת מקרקעי ישראל מאפשרת השכרה או החכרת משנה ל-25 שנה ללא צורך בקבלת הסכמה של המינהל או בתשלום דמי הסכמה
010-2001

דמי חכירה שנתיים מופחתים

החלטה 870 של מועצת מקרקעי ישראל קובעת כי באיזורים בהם נהוגה הנחה בדמי חכירה מהוונים אזי התשלום השנתי עבור השמוש בגין חכירה או הרשאה לזמן קצר יגזר מהמחיר המופחת לתשלום הנהוג באותו מקום לאותה מטרת שמוש
02-02-2001
החלטה 870 של מועצת מקרקעי ישראל קובעת כי באיזורים בהם נהוגה הנחה בדמי חכירה מהוונים אזי התשלום השנתי עבור השמוש בגין חכירה או הרשאה לזמן קצר יגזר מהמחיר המופחת לתשלום הנהוג באותו מקום לאותה מטרת שמוש
009-2001

המלצות הועדה הבין מושבית בעניין היטל השבחה

להלן המלצות בעניין היטל השבחה שהתקבלו בועדה הבין מושבית בראשותו של ח"כ שלום שמחון מזכיר תנועת המושבים והמרכז החקלאי, הועדה משותפת לכל התנועות המושביות ולהחלטה משקל רב
01-02-2001
להלן המלצות בעניין היטל השבחה שהתקבלו בועדה הבין מושבית בראשותו של ח"כ שלום שמחון מזכיר תנועת המושבים והמרכז החקלאי, הועדה משותפת לכל התנועות המושביות ולהחלטה משקל רב
008-2001

חישוב הכנסת חבר קיבוץ / מושב שיתופי לעניין מקדמות ביטוח לאומי לשנת 2001

סעיף 5 ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי הביטוח
31-01-2001
סעיף 5 ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי הביטוח
007-2001

ניוד זכויות בקרקע חקלאית - עדכון

בחוזי המשבצת החקלאית המצויים בידי הקיבוצים והמושבים נקבע חד משמעית כי לא ניתן לנייד זכויות חקלאיות אלא אם ניתן לכך אישור מפורש של הממונה מטעם חוק ההתישבות (ראו חוזרינו 36/2000- "העמדת קרקע חלקאית לרפת משותפת"). נוכח המציאות הכלכלית ומדיניות הממשלה בעניין איחוד רפתות הוחלט במינהל מקרקעי ישראל לאשר ניוד זכויות בקרקע חקלאית במגבלות שיפורטו להלן
23-01-2001
בחוזי המשבצת החקלאית המצויים בידי הקיבוצים והמושבים נקבע חד משמעית כי לא ניתן לנייד זכויות חקלאיות אלא אם ניתן לכך אישור מפורש של הממונה מטעם חוק ההתישבות (ראו חוזרינו 36/2000- "העמדת קרקע חלקאית לרפת משותפת"). נוכח המציאות הכלכלית ומדיניות הממשלה בעניין איחוד רפתות הוחלט במינהל מקרקעי ישראל לאשר ניוד זכויות בקרקע חקלאית במגבלות שיפורטו להלן
006-2001

ניכוי דמי חכירה בגין שימוש חריג בקרקע חקלאית

במגזר החקלאי ישנן פעילויות לא חקלאיות המתבצעות ללא היתר, בניגוד לחוזי החכירה, תוך הפרה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל וחוק התכנון והבניה. ( להלן "שימוש חריג")
21-01-2001
במגזר החקלאי ישנן פעילויות לא חקלאיות המתבצעות ללא היתר, בניגוד לחוזי החכירה, תוך הפרה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל וחוק התכנון והבניה. ( להלן "שימוש חריג")
005-2001

פטור מהיטל השבחה בהרחבת דירת מגורים

סעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה (להלן "התוספת") מעניק פטור מהיטל השבחה לבניה של דירת מגורים. עד עתה הפטור שניתן היה לדירה בגודל של 120 מ"ר. לאחרונה תוקן חוק התכנון והבניה והפטור הורחב לדירה בגודל של 160 מ"ר. ובכלל זה גם מחסן עד לגודל של 20 מ"ר. להלן נסקור את הוראות החוק והוראות הפטור בעניין זה
16-01-2001
סעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה (להלן "התוספת") מעניק פטור מהיטל השבחה לבניה של דירת מגורים. עד עתה הפטור שניתן היה לדירה בגודל של 120 מ"ר. לאחרונה תוקן חוק התכנון והבניה והפטור הורחב לדירה בגודל של 160 מ"ר. ובכלל זה גם מחסן עד לגודל של 20 מ"ר. להלן נסקור את הוראות החוק והוראות הפטור בעניין זה
004-2001

נקודות זיכוי לתושבי חוץ בשנת המס 2000

הרחבות במושבים וקיבוצים הינם המפעל ההתיישבותי הגדול והמצליח ביותר שבוצע במדינה בעשור האחרון. בסופו של תהליך תוכפל ואף תשולש האוכלוסייה הכפרית ובמיוחד באזורי העדיפות ולאורך קווי העימות
14-01-2001
הרחבות במושבים וקיבוצים הינם המפעל ההתיישבותי הגדול והמצליח ביותר שבוצע במדינה בעשור האחרון. בסופו של תהליך תוכפל ואף תשולש האוכלוסייה הכפרית ובמיוחד באזורי העדיפות ולאורך קווי העימות
003-2001

הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון – הוראת שעה

הרחבות במושבים וקיבוצים הינם המפעל ההתיישבותי הגדול והמצליח ביותר שבוצע במדינה בעשור האחרון. בסופו של תהליך תוכפל ואף תשולש האוכלוסייה הכפרית ובמיוחד באזורי העדיפות ולאורך קווי העימות
11-01-2001
הרחבות במושבים וקיבוצים הינם המפעל ההתיישבותי הגדול והמצליח ביותר שבוצע במדינה בעשור האחרון. בסופו של תהליך תוכפל ואף תשולש האוכלוסייה הכפרית ובמיוחד באזורי העדיפות ולאורך קווי העימות
002-2001

מיסוי עובדים זרים במשק החקלאי

בהמשך לחוזרנו מס 57/2000 מיום 1.12.2000 כללי מס הכנסה נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי הוראת שעה התשסא 2000 ואודות לפעולת חבר כנסת שלום שמחון – מזכל תנועת המושבים והמרכז החקלאי אושרו ביום 3.1.2001 הכללים למתן 2.25 נקודות זיכוי לעובד זר החל מיום הגעתו לישראל.
04-01-2001
בהמשך לחוזרנו מס 57/2000 מיום 1.12.2000 כללי מס הכנסה נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי הוראת שעה התשסא 2000 ואודות לפעולת חבר כנסת שלום שמחון – מזכל תנועת המושבים והמרכז החקלאי אושרו ביום 3.1.2001 הכללים למתן 2.25 נקודות זיכוי לעובד זר החל מיום הגעתו לישראל.
001-2001

עלות מלאי הוצאות מראש ומחירים נורמטיביים ליום 31.12.2000

מדד המחירים לצרכן וכן מדדי התשומות בחקלאות עלו בשנת 2000 בשיעורים נמוכים.
01-01-2001
מדד המחירים לצרכן וכן מדדי התשומות בחקלאות עלו בשנת 2000 בשיעורים נמוכים.
071-2000

החטאות המס של ועדת מילגרום

בהמלצותיה קובעת הועדה מהו שיעור הפיצוי שצריכים החקלאים לקבל בעת שינוי יעוד (החלטה 727), וכן מהו התשלום שהחקלאים צריכים לשלם עבור הזכויות במימוש החלטה 737 ו- 717.
31-12-2000
בהמלצותיה קובעת הועדה מהו שיעור הפיצוי שצריכים החקלאים לקבל בעת שינוי יעוד (החלטה 727), וכן מהו התשלום שהחקלאים צריכים לשלם עבור הזכויות במימוש החלטה 737 ו- 717.
070-2000

הערכה מחדש של נכסי הקיבוץ /המושב השיתופי

בעקבות המלצת "ועדת אמרני" (ראו חוזרנו 58/00) שדנה במעמדו של הועד המקומי בקיבוץ ובמושב עלתה במלוא חשיבותה סוגיית מעמדם של הנכסים המשמשים את כלל הציבור והנמצאים במסגרת חוזה המשבצת של הקיבוץ (באגודה השיתופית החקלאית) הערכה מחודשת של נכסים אלו מתבקשת לאור העובדה שהם מוצגים בערכים כמעט אפסיים במרבית הישובים.
28-12-2000
בעקבות המלצת "ועדת אמרני" (ראו חוזרנו 58/00) שדנה במעמדו של הועד המקומי בקיבוץ ובמושב עלתה במלוא חשיבותה סוגיית מעמדם של הנכסים המשמשים את כלל הציבור והנמצאים במסגרת חוזה המשבצת של הקיבוץ (באגודה השיתופית החקלאית) הערכה מחודשת של נכסים אלו מתבקשת לאור העובדה שהם מוצגים בערכים כמעט אפסיים במרבית הישובים.
069-2000

ועדת מילגרום – שינוי יעוד קרקע חקלאית

"ועדת מילגרום" הינה ועדה בין משרדית שמונתה ע"י ראש הממשלה לבחינת מכלול ההיבטים הנוגעים לשינוי יעוד של קרקע חקלאית וכן להמליץ בקשר לביצוע החלטות 717, 727 ו-737 של מועצת מקרקעי ישראל
24-12-2000
"ועדת מילגרום" הינה ועדה בין משרדית שמונתה ע"י ראש הממשלה לבחינת מכלול ההיבטים הנוגעים לשינוי יעוד של קרקע חקלאית וכן להמליץ בקשר לביצוע החלטות 717, 727 ו-737 של מועצת מקרקעי ישראל
068-2000

הרחבת ישובים 737 – המלצות מילגרום להוראות מעבר

להלן המלצות ו. מילגרום בעניין תחולה והוראת מעבר ביחס להרחבות מושבים וקיבוצים לפי 737:
24-12-2000
להלן המלצות ו. מילגרום בעניין תחולה והוראת מעבר ביחס להרחבות מושבים וקיבוצים לפי 737:
067-2000

"יתרות חוב מדומות" בתיקי הניכויים במס הכנסה

ב- 31/03/2001 יסתיים האישור לפטור מניכוי במקור.
20-12-2000
ב- 31/03/2001 יסתיים האישור לפטור מניכוי במקור.
066-2000

החלת סעיף 61 לפקודה על מושב שיתופי

סעיף 61 לפקודת מס הכנסה מסמיך את נציב מס הכנסה להורות כי הוראת סימן א' לפקודת מס הכנסה יופעלו על מושבים שיתופיים, דהיינו שיטת חישוב המס הנהוגה בקיבוץ תיושם גם במושב שיתופי וזאת בהתקיים שני תנאים מצטברים:
17-12-2000
סעיף 61 לפקודת מס הכנסה מסמיך את נציב מס הכנסה להורות כי הוראת סימן א' לפקודת מס הכנסה יופעלו על מושבים שיתופיים, דהיינו שיטת חישוב המס הנהוגה בקיבוץ תיושם גם במושב שיתופי וזאת בהתקיים שני תנאים מצטברים:
065-2000

הפקעת מקרקעין ע"י רשות מקומית

קיימים מספר חוקים המאפשרים לרשויות השלטוניות להפקיע מקרקעין . להלן נסקור מספר חוקים:
10-12-2000
קיימים מספר חוקים המאפשרים לרשויות השלטוניות להפקיע מקרקעין . להלן נסקור מספר חוקים:
064-2000

דרישת חשבוניות מס תקינות

לאחרונה עדים אנו למצבים בהם אין שלטונות המע"מ מתירים בניכוי מס תשומות על שרותי עבודה למרות שהתשלום ע"י העוסק שולם במלואו וזאת בין היתר משום שנותן השירות אינו רשום כדין במע"מ, והוציא חשבונית מס של עוסק אחר שלא ביצע העבודה בפועל.
03-12-2000
לאחרונה עדים אנו למצבים בהם אין שלטונות המע"מ מתירים בניכוי מס תשומות על שרותי עבודה למרות שהתשלום ע"י העוסק שולם במלואו וזאת בין היתר משום שנותן השירות אינו רשום כדין במע"מ, והוציא חשבונית מס של עוסק אחר שלא ביצע העבודה בפועל.
063-2000

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ) (תיקון), התשס"א –2000, כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א - 2000

רצ"ב תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשס"א – 2000, (להלן- "התקנות") וכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א – 2000 (להלן – "הכללים").
01-12-2000
רצ"ב תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשס"א – 2000, (להלן- "התקנות") וכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א – 2000 (להלן – "הכללים").
062-2000

הרחבה למגורים (737) בתנאי 727, הארכת המועד להקצאת מגרשים 737 – לפי הוראות המעבר

סעיף 10(ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 737 קובע:
28-11-2000
סעיף 10(ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 737 קובע:
061-2000

תקנות האגודות השיתופיות - תיקוני חקיקה

ביום 7 בנובמבר 2000 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את התיקון ל"תקנות האגודות השיתופיות" (ניהול וביקורת חשבונות) ו-"תקנות האגודות השיתופיות" (מאזנים, פנקסים ודוחות) . עיקרי השינוי הינם כדלהלן:
24-11-2000
ביום 7 בנובמבר 2000 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את התיקון ל"תקנות האגודות השיתופיות" (ניהול וביקורת חשבונות) ו-"תקנות האגודות השיתופיות" (מאזנים, פנקסים ודוחות) . עיקרי השינוי הינם כדלהלן:
060-2000

הערכות ותכנון המס לתום שנת המס 2000

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2000 :
20-11-2000
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2000 :
059-2000

הטבות המס בהשקעות קיבוצים ומושבים שיתופיים בקופות גמל

חישוב הניכויים והזיכויים בגין השקעות בקופות גמל (לתגמולים) "עמית קיבוץ"/"עמית מושב שיתופי" נעשה במרוכז כאשר ההשקעה מחולקת שווה לכל החברים שהיו בקיבוץ בתום שנת המס לפי העיקרון בו מחושבת שומת הקיבוץ והמושב השיתופי. (סעיף 57 לפקודת מס הכנסה).
11-11-2000
חישוב הניכויים והזיכויים בגין השקעות בקופות גמל (לתגמולים) "עמית קיבוץ"/"עמית מושב שיתופי" נעשה במרוכז כאשר ההשקעה מחולקת שווה לכל החברים שהיו בקיבוץ בתום שנת המס לפי העיקרון בו מחושבת שומת הקיבוץ והמושב השיתופי. (סעיף 57 לפקודת מס הכנסה).
058-2000

מעמדו של הוועד המקומי במועצה האזורית

עקב שינויים שחלו בשנים האחרונות בהתיישבות השיתופית גדל במידה ניכרת מספר התושבים הגרים במושבים ובקיבוצים שאינם חברי האגודה השיתופית.
09-11-2000
עקב שינויים שחלו בשנים האחרונות בהתיישבות השיתופית גדל במידה ניכרת מספר התושבים הגרים במושבים ובקיבוצים שאינם חברי האגודה השיתופית.
057-2000

הקצאת קרקע למתקנים לטיפול בשופכין ולמתקנים לאגירת מי קולחין, רישום תאגיד העוסק בטיהור שפכים כעוסק לצרכי מס ערך מוסף

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 נתקבלה ההחלטה הבאה:
05-11-2000
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 נתקבלה ההחלטה הבאה:
056-2000

סוגיות מיסוי – ברפורמה במשק החלב

להלן נוסח הצעת החוק (חוק תכנון משק החלב (תיקון) התשס"א – 2000) שאושרה בועדת שרים ב - 30.10.00 .
30-10-2000
להלן נוסח הצעת החוק (חוק תכנון משק החלב (תיקון) התשס"א – 2000) שאושרה בועדת שרים ב - 30.10.00 .
055-2000

הארכת תוקף הקלות במס בהסדרי המגזר החקלאי

לבקשת המינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ ,הואיל וטרם הסתיים הטיפול בהסדרת החובות , הוכנה במשרד האוצר טיוטת הצעת חוק להארכת תוקף חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (התשמ"ט - 1989) (תיקון מס' 8) בהצעת החוק נקבע:
28-10-2000
לבקשת המינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ ,הואיל וטרם הסתיים הטיפול בהסדרת החובות , הוכנה במשרד האוצר טיוטת הצעת חוק להארכת תוקף חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (התשמ"ט - 1989) (תיקון מס' 8) בהצעת החוק נקבע:
054-2000

פטור ממיסוי מקרקעין באיחוד ובהחלפת מקרקעין - הצעה

בחוק התכנון והבניה בפרק ג' סימן ז' סעיף 121 , נקבע כי בתכנית מתאר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות בדבר איחוד מגרשים ובדבר חלוקתם של מגרשים שאוחדו בין בעליהם , הן בהסכמת הבעלים והן שלא בהסכמתם . פעולות איחוד וחלוקה מהוות שלב מרכזי והכרחי בתכנון מתחמי קרקע לבנייה בכלל ובמסגרת פרויקטי פינוי בינוי ופרויקטים לבניה רוויה במתחמים עירוניים בפרט.
26-10-2000
בחוק התכנון והבניה בפרק ג' סימן ז' סעיף 121 , נקבע כי בתכנית מתאר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות בדבר איחוד מגרשים ובדבר חלוקתם של מגרשים שאוחדו בין בעליהם , הן בהסכמת הבעלים והן שלא בהסכמתם . פעולות איחוד וחלוקה מהוות שלב מרכזי והכרחי בתכנון מתחמי קרקע לבנייה בכלל ובמסגרת פרויקטי פינוי בינוי ופרויקטים לבניה רוויה במתחמים עירוניים בפרט.
053-2000

תביעה לפיצוי מים -עדכון

כתוצאה מהטיפול האינטנסיבי לשחרור המקדמה הראשונה עבור הקיצוץ במכסות מים 2000 טרם טופלו עשרות בקשות שהוגשו על ידנו במחצית השניה של חודש אוגוסט. אנו צופים כי תשלומי המקדמה הראשונה יועברו מיד לאחר החגים.
15-10-2000
כתוצאה מהטיפול האינטנסיבי לשחרור המקדמה הראשונה עבור הקיצוץ במכסות מים 2000 טרם טופלו עשרות בקשות שהוגשו על ידנו במחצית השניה של חודש אוגוסט. אנו צופים כי תשלומי המקדמה הראשונה יועברו מיד לאחר החגים.
052-2000

הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בצפון

בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בארותיים (ע"א 4014/97 ) ניתנה ביום י"ז בשבט תשנ"ס (3.2.99) חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין החלטה 737 של המועצה, לפיה גביית תשלום מהמועמד, ע"י האגודה או מי שהורשה על ידה להמליץ למינהל על המועמד, מהווה "התעשרות שלא כדין ממקרקעי ישראל, תוך ניצול פסול של מדיניות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה 737 להחכיר את המגרשים בהרחבה בדמי חכירה מופחתים".
12-10-2000
בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בארותיים (ע"א 4014/97 ) ניתנה ביום י"ז בשבט תשנ"ס (3.2.99) חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין החלטה 737 של המועצה, לפיה גביית תשלום מהמועמד, ע"י האגודה או מי שהורשה על ידה להמליץ למינהל על המועמד, מהווה "התעשרות שלא כדין ממקרקעי ישראל, תוך ניצול פסול של מדיניות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה 737 להחכיר את המגרשים בהרחבה בדמי חכירה מופחתים".
051-2000

דמי חכירה של נחלה וקרקע חקלאית לשנת תשס"א

שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב.
28-09-2000
שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב.
050-2000

סוגיות בנושא שינויים בקיבוצים – עמדת מנהל מקרקעי ישראל

לפי עמדת מנהל מקרקעי ישראל מסירת זכויות בקרקע חקלאית המוחכרת לקיבוץ במסגרת חוזה המשבצת כנחלות, או חלקים ממנה, על ידו, לתאגידים נפרדים המוקמים על ידי הקיבוץ, לרבות לתאגידים של בעלי מניות, אם נעשתה, מהווה הפרה יסודית של תנאי חוזה המשבצת ,בין אם הוא חוזה חכירה לדורות ובין אם הוא חוזה שכירות למשבצת תלת שנתי (דו צדדי או תלת צדדי), האוסרים על מסירת זכויות בקרקע לאחר, בכל צורה שהיא, ללא אישור מראש ובכתב של המינהל.
25-09-2000
לפי עמדת מנהל מקרקעי ישראל מסירת זכויות בקרקע חקלאית המוחכרת לקיבוץ במסגרת חוזה המשבצת כנחלות, או חלקים ממנה, על ידו, לתאגידים נפרדים המוקמים על ידי הקיבוץ, לרבות לתאגידים של בעלי מניות, אם נעשתה, מהווה הפרה יסודית של תנאי חוזה המשבצת ,בין אם הוא חוזה חכירה לדורות ובין אם הוא חוזה שכירות למשבצת תלת שנתי (דו צדדי או תלת צדדי), האוסרים על מסירת זכויות בקרקע לאחר, בכל צורה שהיא, ללא אישור מראש ובכתב של המינהל.
049-2000

מיצוי זכויות לפי חוק עידוד המגזר העיסקי

משרדנו טיפל בשנים 96' - 91' במיצוי זכויות קיבוצים ומפעליהם לפי החוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) התשנ"א 1991 (להלן החוק).
20-09-2000
משרדנו טיפל בשנים 96' - 91' במיצוי זכויות קיבוצים ומפעליהם לפי החוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) התשנ"א 1991 (להלן החוק).
048-2000

הרחבות במושבים ובקיבוצים לפי 737 –עדכון

נערך דיון בועדת משנה לעניני ממ"י של ועדת הכספים של הכנסת בדיון השתתפו מרבית הגורמים המעורבים בנושא. בדיון הוצגו באופן מפורט וברור המכשלות המונעות ישום מדיניות הממשלה בענין הרחבת המושבים (ראו חוזרנו 43/00 ).
14-09-2000
נערך דיון בועדת משנה לעניני ממ"י של ועדת הכספים של הכנסת בדיון השתתפו מרבית הגורמים המעורבים בנושא. בדיון הוצגו באופן מפורט וברור המכשלות המונעות ישום מדיניות הממשלה בענין הרחבת המושבים (ראו חוזרנו 43/00 ).
047-2000

העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם

הננו להביא לידיעת מי מכם אשר מעסיקים עובדים באמצעות קבלני כוח אדם כי ב- 28.7.00 הועבר תיקון ל"חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם" לפיו:
05-09-2000
הננו להביא לידיעת מי מכם אשר מעסיקים עובדים באמצעות קבלני כוח אדם כי ב- 28.7.00 הועבר תיקון ל"חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם" לפיו:
046-2000

שינויים במחירי מים והיטלי הפקה

בסוף חודש יולי אישרה ועדת הכספים של הכנסת שינויים בתעריפי המים המסופקים ע"י מקורות והיטלי הפקה.
04-09-2000
בסוף חודש יולי אישרה ועדת הכספים של הכנסת שינויים בתעריפי המים המסופקים ע"י מקורות והיטלי הפקה.
045-2000

דרישת הסוכנות היהודית לכספים בהרחבת ישובים לפי 737

כידוע, קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה –מועצת מקרקעי ישראל- לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו.
31-08-2000
כידוע, קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה –מועצת מקרקעי ישראל- לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו.
044-2000

מיסוי שכ"ע עובדים זרים במגזר שאינו עסקי

יש הסוברים (בטעות!) כי מתשלום שכר לעובדים זרים העוסקים במתן שירותים אישיים לחברי הקיבוץ אין צורך לנכות מס במקור על פי הוראות פקודת מס הכנסה.
28-08-2000
יש הסוברים (בטעות!) כי מתשלום שכר לעובדים זרים העוסקים במתן שירותים אישיים לחברי הקיבוץ אין צורך לנכות מס במקור על פי הוראות פקודת מס הכנסה.
043-2000

הרחבה בקיבוצים ובמושבים לפי 737 - עדכונים

ח"כ שלום שמחון העלה בועדה המלווה לענין אישור ביצוע הרחבות במתכונת הקודמת (כלומר גביית תמורה עבור הזכות למגרש - עפ"י חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה עליה מבוססת הוראת האגף החקלאי 51 י"ג) נושאים עקרוניים שטרם נתנה להם התיחסות ו/או פתרון ראוי כדלקמן:
23-08-2000
ח"כ שלום שמחון העלה בועדה המלווה לענין אישור ביצוע הרחבות במתכונת הקודמת (כלומר גביית תמורה עבור הזכות למגרש - עפ"י חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה עליה מבוססת הוראת האגף החקלאי 51 י"ג) נושאים עקרוניים שטרם נתנה להם התיחסות ו/או פתרון ראוי כדלקמן:
042-2000

הכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי – שינויים צפויים, ומעמד חבר קיבוץ שמשלמים לו דמי אבטלה

להלן ההצעה לשינויים בקביעת הכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים שתידון בקרוב בצוות המשותף למוסד לביטוח לאומי ולנציגי התנועות (קיבוצים ומושבים שיתופיים):
11-08-2000
להלן ההצעה לשינויים בקביעת הכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים שתידון בקרוב בצוות המשותף למוסד לביטוח לאומי ולנציגי התנועות (קיבוצים ומושבים שיתופיים):
041-2000

היטל השבחה על קרקע חקלאית כתוצאה משינוי יעוד

כאשר מתבצע שינוי יעוד מתעוררת שאלת החבות בהיטל השבחה. חוק התכנון והבניה (להלן "החוק") מטיל חבות "בהיטל השבחה" על בעל קרקע כאשר חלה השבחה במקרקעין.
10-08-2000
כאשר מתבצע שינוי יעוד מתעוררת שאלת החבות בהיטל השבחה. חוק התכנון והבניה (להלן "החוק") מטיל חבות "בהיטל השבחה" על בעל קרקע כאשר חלה השבחה במקרקעין.
040-2000

פיצויי מים 2000

בימים אלו אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מסגרת התקציב לתמיכה לחקלאים בגין קיצוץ במכסות מים 2000.
28-07-2000
בימים אלו אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מסגרת התקציב לתמיכה לחקלאים בגין קיצוץ במכסות מים 2000.
039-2000

הצעת חוק הקיבוצים (ארגון מחדש של קיבוץ), התש"ס –2000

נושא ביצוע שינויים בקיבוצים הינו מהנושאים המורכבים ביותר הן בשל הרגישות הציבורית (החיצונית והפנימית) והן נוכח המגבלות שנקבעו בחוזי החכירה של המשבצת הקרקעית והחלטות מועצת מקרקעי ישראל השונות וחוקים אחרים שקבעו מגבלות נוספות.
27-07-2000
נושא ביצוע שינויים בקיבוצים הינו מהנושאים המורכבים ביותר הן בשל הרגישות הציבורית (החיצונית והפנימית) והן נוכח המגבלות שנקבעו בחוזי החכירה של המשבצת הקרקעית והחלטות מועצת מקרקעי ישראל השונות וחוקים אחרים שקבעו מגבלות נוספות.
038-2000

הוצאות בגין רכישת מכסות חלב

לבקשת המועצה לענף החלב בישראל הכין עו"ד רם יולוס חוות דעת הבוחנת את מהות הוצאת רכישת מכסת החלב והיבטי המס ברכישת מכסת חלב.
13-07-2000
לבקשת המועצה לענף החלב בישראל הכין עו"ד רם יולוס חוות דעת הבוחנת את מהות הוצאת רכישת מכסת החלב והיבטי המס ברכישת מכסת חלב.
037-2000

מיסוי מקרקעין במשק המשפחתי החקלאי – הערות לרפורמה

בהמשך לדיונים במשרד האוצר ולהמלצות ועדת הרפורמה העומדות בסימן שאלה נכון לימים אלה אנו מביאים בפניכם את הערות יחידת המיסוי הבין מושבית ביחס לרפורמה העומדת על הפרק ככל שהן נוגעות למיסוי מקרקעין ודירות מגורים במשק החקלאי וההשלכות האפשריות כתוצאה מיישום המלצות ועדת הרפורמה אם בכלל.
10-07-2000
בהמשך לדיונים במשרד האוצר ולהמלצות ועדת הרפורמה העומדות בסימן שאלה נכון לימים אלה אנו מביאים בפניכם את הערות יחידת המיסוי הבין מושבית ביחס לרפורמה העומדת על הפרק ככל שהן נוגעות למיסוי מקרקעין ודירות מגורים במשק החקלאי וההשלכות האפשריות כתוצאה מיישום המלצות ועדת הרפורמה אם בכלל.
036-2000

העמדת קרקע חקלאית לרפת משותפת ועקרונות תיאגוד יצרני חלב

נושא הקצאת הקרקע החקלאית הינו אחד הנושאים החשובים והמורכבים המשפיעים באופן מהותי על השיקולים בתיאגוד הרפת המשותפת.
22-06-2000
נושא הקצאת הקרקע החקלאית הינו אחד הנושאים החשובים והמורכבים המשפיעים באופן מהותי על השיקולים בתיאגוד הרפת המשותפת.
035-2000

תשלום עבור מכסת חלב – הוצאה לצרכי מס?

ענף הבקר לחלב בישראל הוא מן היציבים והמצליחים ביותר בין ענפי החקלאות בישראל ומן המתקדמים בעולם. פרות החלב בישראל הגיעו לשיא עולמי בתנובת החלב השנתית לפרה, חרף המגבלות האקלימיות והסביבתיות עמן מתמודד הענף.
06-06-2000
ענף הבקר לחלב בישראל הוא מן היציבים והמצליחים ביותר בין ענפי החקלאות בישראל ומן המתקדמים בעולם. פרות החלב בישראל הגיעו לשיא עולמי בתנובת החלב השנתית לפרה, חרף המגבלות האקלימיות והסביבתיות עמן מתמודד הענף.
034-2000

הוצאות פיתוח בהרחבת מושבים /קיבוצים - עמדת ממ"י

בעקבות פניות חוזרות ונישנות ממרץ 1999, מועד הוצאת הוראת אגף חקלאי 51 (י) בקשר להרחבות במושבים ובקיבוצים, פרסם מר משה אדרי סמנכ"ל שיווק וכלכלה את ההנחיות והעקרונות של מנהל מקרקעי ישראל לאשור הוצאות פיתוח (הוראת אגף שיווק וכלכלה מס' 366).
05-06-2000
בעקבות פניות חוזרות ונישנות ממרץ 1999, מועד הוצאת הוראת אגף חקלאי 51 (י) בקשר להרחבות במושבים ובקיבוצים, פרסם מר משה אדרי סמנכ"ל שיווק וכלכלה את ההנחיות והעקרונות של מנהל מקרקעי ישראל לאשור הוצאות פיתוח (הוראת אגף שיווק וכלכלה מס' 366).
033-2000

הערכות חשבונאית בנושא קיצוץ מכסות המים - 2000

משרד החקלאות הוציא סיכום דיון שנערך בעקבות החלטת הממשלה בדבר תמיכה לחקלאים עקב קיצוץ במכסות המים .
02-06-2000
משרד החקלאות הוציא סיכום דיון שנערך בעקבות החלטת הממשלה בדבר תמיכה לחקלאים עקב קיצוץ במכסות המים .
032-2000

רכישת חברה בעלת הפסד לצרכי מס

ביום 1.5.97 ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א פס"ד יואב רובינשטיין ושות' ע"י כב' השופט איתמר פלפל הדן בתחולת סעיף 86 לפקודה על רכישת חברה עם הפסדים צבורים לצרכי מס.
30-05-2000
ביום 1.5.97 ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א פס"ד יואב רובינשטיין ושות' ע"י כב' השופט איתמר פלפל הדן בתחולת סעיף 86 לפקודה על רכישת חברה עם הפסדים צבורים לצרכי מס.
031-2000

המחשת המלצות ועדת בן בסט בקיבוצים

בימים אלו הגישה הועדה לרפורמה במיסוי הישיר (להלן: "ועדת בן בסט") את המלצותיה. המלצות הועדה עוררו סערה ציבורית ויש ספק לגבי יישומם של חלק מההמלצות. בין יתר ההמלצות מוצע גם להרחיב את מדרגות המס בהדרגה במשך שלוש שנים, לבטל את הניכוי הנובע מהפקדות לקרן השתלמות ולבטל את חצי נקודת זיכוי המוענקת כיום לאישה. בחוזר זה תוצג השפעת הרפורמה על חבות המס של הקיבוץ /מושב שיתופי.
21-05-2000
בימים אלו הגישה הועדה לרפורמה במיסוי הישיר (להלן: "ועדת בן בסט") את המלצותיה. המלצות הועדה עוררו סערה ציבורית ויש ספק לגבי יישומם של חלק מההמלצות. בין יתר ההמלצות מוצע גם להרחיב את מדרגות המס בהדרגה במשך שלוש שנים, לבטל את הניכוי הנובע מהפקדות לקרן השתלמות ולבטל את חצי נקודת זיכוי המוענקת כיום לאישה. בחוזר זה תוצג השפעת הרפורמה על חבות המס של הקיבוץ /מושב שיתופי.
030-2000

תקנות מס מכירה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב - 17/4/2000 תקנות מיסוי חדשות לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), (פטור ממס מכירה) התש"ס – 2000 ( להלן: התקנות) לפיהן נקבע פטור ממס מכירה לעסקות שנהנות מפטור מלא או חלקי ממס שבח.
18-05-2000
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב - 17/4/2000 תקנות מיסוי חדשות לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), (פטור ממס מכירה) התש"ס – 2000 ( להלן: התקנות) לפיהן נקבע פטור ממס מכירה לעסקות שנהנות מפטור מלא או חלקי ממס שבח.
029-2000

רפורמה במס – הוראות לתקופת ביניים

משרד האוצר יזם שורה של הוראות מעבר לתקופת הביניים שבין מועד פרסום דו"ח ועדת בן בסט לכניסת הוראות החוק בעקבות ישום הדו"ח לתוקפן. ההוראות נועדו למניעת עקיפת הרפורמה באמצעות תכנוני מס באפיונים הפיננסיים השונים בתקופת הביניים, להלן ההוראות:
14-05-2000
משרד האוצר יזם שורה של הוראות מעבר לתקופת הביניים שבין מועד פרסום דו"ח ועדת בן בסט לכניסת הוראות החוק בעקבות ישום הדו"ח לתוקפן. ההוראות נועדו למניעת עקיפת הרפורמה באמצעות תכנוני מס באפיונים הפיננסיים השונים בתקופת הביניים, להלן ההוראות:
028-2000

דגשים בחישוב המס לעובד תאילנדי המועסק בחקלאות

על פי החוק העובד התאילנדי זכאי לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה להבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, תוספת יוקר, וכיוצא בזה.
08-05-2000
על פי החוק העובד התאילנדי זכאי לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה להבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, תוספת יוקר, וכיוצא בזה.
027-2000

זכויות בתנובה

לאחרונה קיבלו קיבוצים ומושבים הודעות מתנובה על רישומי תנובה ביחס לאחזקותיהם בתנובה.
07-05-2000
לאחרונה קיבלו קיבוצים ומושבים הודעות מתנובה על רישומי תנובה ביחס לאחזקותיהם בתנובה.
026-2000

החזר מע"מ בגין חוב אבוד - הבהרות

עמדת רשויות מס ערך מוסף לאורך כל השנים הייתה כי הפיכת חוב של חייב לאבוד אינה מזכה את העוסק בהחזר המע"מ אשר שולם על ידו בעת ביצוע העסקאות.
18-04-2000
עמדת רשויות מס ערך מוסף לאורך כל השנים הייתה כי הפיכת חוב של חייב לאבוד אינה מזכה את העוסק בהחזר המע"מ אשר שולם על ידו בעת ביצוע העסקאות.
025-2000

דמי הסכמה במכירת נחלה עדכון סכומים, הנחות ופטורים

בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה מינהל מקרקעי ישראל את מתן הסכמתו בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון במספר פסקי דין הכיר בזכותו של המנהל לדרוש תמורה עבור הסכמתו להעברת החכירה בקרקע.
11-04-2000
בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה מינהל מקרקעי ישראל את מתן הסכמתו בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון במספר פסקי דין הכיר בזכותו של המנהל לדרוש תמורה עבור הסכמתו להעברת החכירה בקרקע.
024-2000

שינוי מספר תיק "איחוד עוסקים" במע"מ

בימים אלה נשלחה הודעה מטעם אגף המכס והמע"מ לעוסקים שונים ובכלל זה מושבים וקיבוצים רבים, בה נמסר כי אגף המכס והמע"מ מתכוון לשנות את מספר תיק "איחוד העוסקים" ממספר התיק של העוסק כחברה או כאגודה שיתופית למספר תיק של שותפות.
09-04-2000
בימים אלה נשלחה הודעה מטעם אגף המכס והמע"מ לעוסקים שונים ובכלל זה מושבים וקיבוצים רבים, בה נמסר כי אגף המכס והמע"מ מתכוון לשנות את מספר תיק "איחוד העוסקים" ממספר התיק של העוסק כחברה או כאגודה שיתופית למספר תיק של שותפות.
023-2000

החכרת מגרשי מגורים מבונים במושבים

ב- 19/12/99 הוציא האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל את הוראה מס' 66 שקבעה את הכללים להקצאת מגרשי מגורים מבונים השיכים לאגודת מושב או כפר שיתופי. (ראו גם חוזרינו 3/2000.) עד להוראה זו הקצאת מגרשים מבונים בוצעה בהתאם להחלטות 438 ו- 454.
06-04-2000
ב- 19/12/99 הוציא האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל את הוראה מס' 66 שקבעה את הכללים להקצאת מגרשי מגורים מבונים השיכים לאגודת מושב או כפר שיתופי. (ראו גם חוזרינו 3/2000.) עד להוראה זו הקצאת מגרשים מבונים בוצעה בהתאם להחלטות 438 ו- 454.
022-2000

החכרת מגרשי מגורים מבונים במושבים

ב- 19/12/99 הוציא האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל את הוראה מס' 66 שקבעה את הכללים להקצאת מגרשי מגורים מבונים השיכים לאגודת מושב או כפר שיתופי. (ראו גם חוזרינו 3/2000.) עד להוראה זו הקצאת מגרשים מבונים בוצעה בהתאם להחלטות 438 ו- 454.
06-04-2000
ב- 19/12/99 הוציא האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל את הוראה מס' 66 שקבעה את הכללים להקצאת מגרשי מגורים מבונים השיכים לאגודת מושב או כפר שיתופי. (ראו גם חוזרינו 3/2000.) עד להוראה זו הקצאת מגרשים מבונים בוצעה בהתאם להחלטות 438 ו- 454.
021-2000

הוצאות פיתוח תשתיות על ופינוי בהרחבה - עדכון

א. הוצאות פיתוח תשתיות על ופינוי בהרחבה - עדכון ב. צרוף שטח למשבצת לצורך הרחבה בישובי קו עימות ג. שומת מגרשים גדולים באזורי עדיפות
04-04-2000
א. הוצאות פיתוח תשתיות על ופינוי בהרחבה - עדכון ב. צרוף שטח למשבצת לצורך הרחבה בישובי קו עימות ג. שומת מגרשים גדולים באזורי עדיפות
020-2000

הועד המקומי שינויים בחקיקה והיבטי מיסוי

לועד המקומי מעמד של רשות מקומית, דבר שמעניק לו פטור והקלות מס כפי שניתן לכל רשות מקומית אחרת.להלן נביא את עיקרי תיקון הצו ונרחיב בעניין היבטי המס בפעילות הועד המקומי. והאגודה השיתופית בתפקידיה הקהילתיים.
26-03-2000
לועד המקומי מעמד של רשות מקומית, דבר שמעניק לו פטור והקלות מס כפי שניתן לכל רשות מקומית אחרת.להלן נביא את עיקרי תיקון הצו ונרחיב בעניין היבטי המס בפעילות הועד המקומי. והאגודה השיתופית בתפקידיה הקהילתיים.
019-2000

פיצוי על קיצוץ מכסות מים 2000

בימים אלו עומד להיחתם הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות על כללי הפיצוי בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2000 .
25-03-2000
בימים אלו עומד להיחתם הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות על כללי הפיצוי בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2000 .
018-2000

התרה בניכוי של הוצאות מסויימות

בימים אלו אושרו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון), התש"ס – 2000 (להלן: "התקנות") בעניין הוצאות לינה, ארוחות, ביגוד, כיבוד, אירוח וטלפון.
24-03-2000
בימים אלו אושרו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון), התש"ס – 2000 (להלן: "התקנות") בעניין הוצאות לינה, ארוחות, ביגוד, כיבוד, אירוח וטלפון.
017-2000

הפעלת מס המכירה והפטור המוצע

ההצעה לתקנות מס שבח מקרקעין (מס מכירה) מכוח סעיף 72ג' לחוק שטרם אושרה בועדת כספים של הכנסת והפרשנויות המובאות מבוססות על הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2000 לעניין מס מכירה.
20-03-2000
ההצעה לתקנות מס שבח מקרקעין (מס מכירה) מכוח סעיף 72ג' לחוק שטרם אושרה בועדת כספים של הכנסת והפרשנויות המובאות מבוססות על הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2000 לעניין מס מכירה.
016-2000

דמי חכירה מהוונים בבניה למגורים (737) - הכללים החדשים שנקבעו

הוראת אגף מס 51 ט'ו מיום 9/1/2000 קבעה כללים חדשים לעניין דמי החכירה המהוונים בבניה למגורים בישובים במגזר החקלאי . לבקשת תנועת המושבים נערכה חוו"ד בעניין חוקיות הוראת אגף 51 ט"ו על ידי עו"ד חיים פרוכטר ועו"ד רון רוגין.
17-03-2000
הוראת אגף מס 51 ט'ו מיום 9/1/2000 קבעה כללים חדשים לעניין דמי החכירה המהוונים בבניה למגורים בישובים במגזר החקלאי . לבקשת תנועת המושבים נערכה חוו"ד בעניין חוקיות הוראת אגף 51 ט"ו על ידי עו"ד חיים פרוכטר ועו"ד רון רוגין.
015-2000

ערבות בנקאית בהקצאת קרקע לשמוש שאינו חקלאי במשבצת ישוב חקלאי, לרבות בחלקה א' של נחלה

החלטות מינהל מקרקעי ישראל 653, 755 ו- 717 מאפשרות לבצע שימושים שאינם חקלאים בקרקע חקלאית.
15-03-2000
החלטות מינהל מקרקעי ישראל 653, 755 ו- 717 מאפשרות לבצע שימושים שאינם חקלאים בקרקע חקלאית.