גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 056-2020

תעריפי מים החל מיולי 2020 - עדכון

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות לאחר שימוע את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ 1 ביולי 2020.

 בין היתר –

- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)
- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים).
- כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה).

להלן תעריפי המים החל מ 1.7.2020 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:

1. תעריפי מקורות לחקלאות (ש"ח למ"ק)

א. חקלאות שפירים –                   1.841
ב. חריגה עד 10% מהקצאה –      3.294
ג. שפד"ן לחקלאות –                    1.337
ד. שפד"ן לחקלאות בשנת 2021-   1.407
ה. חריגה עד 10% מהקצאה –       3.294
ו. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –  1.186
ז. קולחים באיכות שניונית –             1.02
ח. מים מליחים תעריף בסיס -         1.374
ט. מים עיליים מליחים תעריף בסיס- 1.237
י. מים עיליים מליחים במורד -           1.05
י"א . מים עיליים מליחים במעלה-     1.423

 

2. תעריפי מקורות לבית (ש"ח למ"ק)

א. כמות מוכרת –                          0.974
ב. כמות מוכרת למפיק ספק –           0.91
ג. מעבר לכמות מוכרת –                  6.09
ד. מעבר לכמות מוכרת מפיק ספק    6.026
ה. גינון ציבורי –                             4.804
ו. גינון ציבורי מפיק ספק –               4.741

 

3. תעריפי ספקים מקומיים (ש"ח למ"ק התעריפים כוללים מע"מ)

א. כמות מוכרת –                           3.787
ב. מעבר לכמות מוכרת –                9.863
ג. גינון ציבורי –                             7.634

 

4. קרן שיקום –                            0.436 ש"ח למ"ק (כלולה בתעריף לצרכן הקצה)

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.