גרסת הדפסה
מושבים מספר: 035-2018

הפעלת החלטה 1553 לרבות התחשבנות מחדש- תזכורת ועדכון

ביום 26.3.2018 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:" רמ"י") כי החל מיום 10.4.2018 תופעל החלטה 1523 (כיום 1553) "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית".

לפיכך, בעל זכויות שביצע, תוספת בנייה, פיצול מגרש מנחלה ו/או חתימת הסכם להעברת זכויות בנחלה לאחר יום 9.6.2011 ועד למועד תחילת הפעלת החלטה 1523 יהיה זכאי לביצוע התחשבנות מחדש בגין הפעולה.

מועד האחרון להגשת בקשה לביצוע התחשבנות הוא 9.4.2019

לעניין זה ראו חוזרנו מס' 22/2018 " הפעלת החלטה 1523 לרבות התחשבנות מחדש " .

בישיבה מועצת מקרקעי ישראל מיום 07.05.2018, אשר קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.05.2018, הוחלט על תיקון החלטה 1523 והתקבלה החלטה 1553.

במסגרת ההחלטה החדשה שונה סעיף 5.4.3 בנוגע לזכות להתחשבנות בפיצול מגרש מנחלה, לפיו זכות ההתחשבנות הוגבלה לבעל הזכויות בנחלה.

לעניין זה ראו חוזרינו מס' 32/2018 " קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב - החלטה 1553"

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.