גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 018-2018

פניית ביטוח לאומי בעניין הקיבוץ המתחדש - דיווח חודשי

להלן פניה שהועברה לאחרונה למייצגי הקיבוצים המתחדשים:


"מזה כחצי שנה, קולט המוסד לביטוח הלאומי, מידי חודש, דיווחים אודות עיסוקי החברים והכנסתם. מהניסיון שנצבר עד כה, הגענו למסקנה שיש לשנות במקצת את אופן הדיווח וזאת על מנת שנוכל להתייחס להכנסתם החודשית של חברי הקיבוץ בצורה המדויקת ביותר.

1. בעיות בפורמט הדיווח - הקבצים בפורמט הנוכחי מאפשרים טיפול בהכנסה כל עוד אין מדובר בשכר נוסף או/ו בהפרשים. כידוע לכם, במצב בו מדווח שכר נוסף יש להתייחס אליו בהתאם לכללים שנקבעו בתקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי בעניין תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח, דהיינו יש לבצע פריסה ולשייך את החלק היחסי של השכר הנוסף לחודש הדיווח ו- 11 חודשים אחורה. כיום, במצב בו קיים בחודש מסוים תשלום נוסף, הוא לא נקלט. כנ"ל לגבי הפרשים.

השינוי המתבקש - כדי להתגבר על הבעיה, בחנו בכובד ראש את כל האפשרויות והחלופות כך שנוכל לבצע שינויים מזעריים במסגרת הכלים הקיימים בידכם היום, וללא פיתוחים מהותיים נוספים. הפתרון המיטבי הינו שינוי פורמט הדיווח לפורמט דיווח של טופס 100, דהיינו כל שינוי שמתייחס למספר חודשים יגרום לדיווח מחדש של כל אותם החודשים בדיווח החודשי.

2. בעיות כלליות – להלן מספר בעיות שכיחות מאד שתיקונן הכרחי, ואינו קשור בפורמט הקובץ:
- בלתי מזוהים.
- שדה מין שגוי.
- מספר הזהות שגוי - סיפרת הביקורת לא נכונה.
- תאריך לידה לא נומרי - (ריק).
- תאריך לידה עתידי.
- מספר זהות אינו נומרי.
- דיווח על נפטרים.
- קוד אי העסקה עם נתוני שכר - לא יתכן קוד 5 אי העסקה עם נתוני שכר.
- חסר סוג מעסיק ראשי משני - השדה שדה חובה.
- מקרים בהם דווח למבוטח 2 קיבוצים שונים באותה תקופה.
- מספר דוח שגוי- חוזה דיווח שונה מהערכים 1 או 2.
- דמי ביטוח מעסיק לא נומרי.
- תאריך הפסקת עבודה עתידי לא יתכן תאריך הפסקת עבודה גדול מחודש הדיווח".

3. על מנת לפתור את הבעיות הנ"ל, תערך בהקדם פגישה בין המייצגים ובתי התוכנה לביטוח לאומי.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.