כותרת מאמר מספר מאמר
097-2015

תיקון החלטה 1317 איוש ו/או המרת נחלות במגרשי מגורים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 27.10.2015 תעלה בין השאר הצעה לתיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
20-10-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 27.10.2015 תעלה בין השאר הצעה לתיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
096-2015

פיצוי קרקעי עפ"י החלטה 727

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד , אחיסמך מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן" המושב") נגד מנהל מקרקעי ישראל ( ה"פ 50489-07-11 ) ע"י כבוד השופט צבי דותן, התקבלה עמדתו של מושב אחיסמך, שיוצג עו"ד שאול ראובני, בעניין סכום הפיצוי הקרקעי לו זכאי המושב עפ"י החלטה 727 ,מכוח הסכם, לשינוי ייעוד, שנחתם בינו לבין רשות מקרקעי ישראל ("להלן: רמ"י") ונקבע כי המושב זכאי לתוספת של 219 יחידות דיור נוספות מעבר לאמור בהסכם.
18-10-2015
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד , אחיסמך מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן" המושב") נגד מנהל מקרקעי ישראל ( ה"פ 50489-07-11 ) ע"י כבוד השופט צבי דותן, התקבלה עמדתו של מושב אחיסמך, שיוצג עו"ד שאול ראובני, בעניין סכום הפיצוי הקרקעי לו זכאי המושב עפ"י החלטה 727 ,מכוח הסכם, לשינוי ייעוד, שנחתם בינו לבין רשות מקרקעי ישראל ("להלן: רמ"י") ונקבע כי המושב זכאי לתוספת של 219 יחידות דיור נוספות מעבר לאמור בהסכם.
093-2015

יישום בדיעבד של הוראות החלטה 1399 בעניין זכויות חלקת המגורים

בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) 3139 "נוהל להחלטה 979/1155 למושב ולקיבוץ", מיום 17.1.2012, הוחלט כי רמ"י תתחשבן מחדש מול מחזיקי נחלות שיבקשו ליישם את החלטת 1399 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה שיתופית חקלאית", בפעולות שיבוצעו החל מ 9.6.2011 בקשר לבניה נוספת בנחלה, העברת זכויות, פיצול מגרש מנחלה וזאת משום שרמ"י טרם נערכה ליישום ההחלטה.
12-10-2015
בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) 3139 "נוהל להחלטה 979/1155 למושב ולקיבוץ", מיום 17.1.2012, הוחלט כי רמ"י תתחשבן מחדש מול מחזיקי נחלות שיבקשו ליישם את החלטת 1399 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה שיתופית חקלאית", בפעולות שיבוצעו החל מ 9.6.2011 בקשר לבניה נוספת בנחלה, העברת זכויות, פיצול מגרש מנחלה וזאת משום שרמ"י טרם נערכה ליישום ההחלטה.
095-2015

הקניית בעלות/שידרוג זכות חכירה בתמורה וללא תמורה-נוהל רמ"י

בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל", פרסמה הנהלת רמ"י ביום 13.10.2015 באתר האינטרנט את נוהל "הקניית בעלות/שדרוג זכות חכירה ללא תמורה, ובתמורה בנכסים ששטחם אינו עולה על דונם". הנוהל שמספרו 22.01B אושר בהחלטת צוות הטמעת מפת"ח ביום 5.08.2015.
16-10-2015
בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל", פרסמה הנהלת רמ"י ביום 13.10.2015 באתר האינטרנט את נוהל "הקניית בעלות/שדרוג זכות חכירה ללא תמורה, ובתמורה בנכסים ששטחם אינו עולה על דונם". הנוהל שמספרו 22.01B אושר בהחלטת צוות הטמעת מפת"ח ביום 5.08.2015.
100-2015

הקניית בעלות/שידרוג זכות חכירה בתמורה וללא תמורה-נוהל רמ"י

בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל", פרסמה הנהלת רמ"י ביום 13.10.2015 באתר האינטרנט את נוהל "הקניית בעלות/שדרוג זכות חכירה ללא תמורה, ובתמורה בנכסים ששטחם אינו עולה על דונם". הנוהל שמספרו 22.01B אושר בהחלטת צוות הטמעת מפת"ח ביום 5.08.2015.
16-10-2015
בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל", פרסמה הנהלת רמ"י ביום 13.10.2015 באתר האינטרנט את נוהל "הקניית בעלות/שדרוג זכות חכירה ללא תמורה, ובתמורה בנכסים ששטחם אינו עולה על דונם". הנוהל שמספרו 22.01B אושר בהחלטת צוות הטמעת מפת"ח ביום 5.08.2015.
094-2015

האם מוניטין מוציא מסיווג של "איגוד מקרקעין"?

בפס"ד שניתן לאחרונה ע"י ועדת הערר שליד ביהמ"ש המחוזי בת"א יפו, התקבלה טענת העוררת אלדר נכסים בע"מ (להלן: "העוררת"), אותה ייצג עו"ד זיו שרון, ונקבע כי מוניטין, הגורם לתשואה העודפת על תשואה של השכרה פאסיבית של נכס מניב, הינו נכס בלתי מוחשי המוציא את החברה מהגדרת "איגוד מקרקעין" לעניין חוק מיסוי מקרקעין.
14-10-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה ע"י ועדת הערר שליד ביהמ"ש המחוזי בת"א יפו, התקבלה טענת העוררת אלדר נכסים בע"מ (להלן: "העוררת"), אותה ייצג עו"ד זיו שרון, ונקבע כי מוניטין, הגורם לתשואה העודפת על תשואה של השכרה פאסיבית של נכס מניב, הינו נכס בלתי מוחשי המוציא את החברה מהגדרת "איגוד מקרקעין" לעניין חוק מיסוי מקרקעין.
099-2015

האם מוניטין מוציא מסיווג של "איגוד מקרקעין"?

בפס"ד שניתן לאחרונה ע"י ועדת הערר שליד ביהמ"ש המחוזי בת"א יפו, התקבלה טענת העוררת אלדר נכסים בע"מ (להלן: "העוררת"), אותה ייצג עו"ד זיו שרון, ונקבע כי מוניטין, הגורם לתשואה העודפת על תשואה של השכרה פאסיבית של נכס מניב, הינו נכס בלתי מוחשי המוציא את החברה מהגדרת "איגוד מקרקעין" לעניין חוק מיסוי מקרקעין.
14-10-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה ע"י ועדת הערר שליד ביהמ"ש המחוזי בת"א יפו, התקבלה טענת העוררת אלדר נכסים בע"מ (להלן: "העוררת"), אותה ייצג עו"ד זיו שרון, ונקבע כי מוניטין, הגורם לתשואה העודפת על תשואה של השכרה פאסיבית של נכס מניב, הינו נכס בלתי מוחשי המוציא את החברה מהגדרת "איגוד מקרקעין" לעניין חוק מיסוי מקרקעין.
097-2015

כמות מים מוכרת לשנת 2016

  1. רשות המים פרסמה ב- 7.10.2015 את טופס הדיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות דרך קבע נכון ל 1 באוקטובר 2015 (לצורך קביעת כמות מוכרת לשנת 2016),
07-10-2015
  1. רשות המים פרסמה ב- 7.10.2015 את טופס הדיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות דרך קבע נכון ל 1 באוקטובר 2015 (לצורך קביעת כמות מוכרת לשנת 2016),
091-2015

כמות מים מוכרת לשנת 2016

  1. רשות המים פרסמה ב- 7.10.2015 את טופס הדיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות דרך קבע נכון ל 1 באוקטובר 2015 (לצורך קביעת כמות מוכרת לשנת 2016),
07-10-2015
  1. רשות המים פרסמה ב- 7.10.2015 את טופס הדיווח על המספר הכולל של הנפשות המתגוררות דרך קבע נכון ל 1 באוקטובר 2015 (לצורך קביעת כמות מוכרת לשנת 2016),
092-2015

תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה - נוהל רמ"י

בעקבות החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 1265 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה" ומס' 1316 "שימושים נלווים לפעולות החקלאיות בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים", פרסמה הנהלת רמ"י ביום 06.10.2015 באתר האינטרנט את נוהל "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה". הנוהל שמספרו 37.04B אשר הוכן ע"י עו"ד אסף רפלד מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים אושר בהחלטת צוות הטמעת מפת"ח ביום 19.08.2015.
08-10-2015
בעקבות החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 1265 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה" ומס' 1316 "שימושים נלווים לפעולות החקלאיות בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים", פרסמה הנהלת רמ"י ביום 06.10.2015 באתר האינטרנט את נוהל "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה". הנוהל שמספרו 37.04B אשר הוכן ע"י עו"ד אסף רפלד מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים אושר בהחלטת צוות הטמעת מפת"ח ביום 19.08.2015.
098-2015

תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה – נוהל רמ"י

בעקבות החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 1265 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה" ומס' 1316 "שימושים נלווים לפעולות החקלאיות בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים", פרסמה הנהלת רמ"י ביום 06.10.2015 באתר האינטרנט את נוהל "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה". הנוהל שמספרו 37.04B אשר הוכן ע"י עו"ד אסף רפלד מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים אושר בהחלטת צוות הטמעת מפת"ח ביום 19.08.2015.
08-10-2015
בעקבות החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 1265 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה" ומס' 1316 "שימושים נלווים לפעולות החקלאיות בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים", פרסמה הנהלת רמ"י ביום 06.10.2015 באתר האינטרנט את נוהל "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה". הנוהל שמספרו 37.04B אשר הוכן ע"י עו"ד אסף רפלד מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים אושר בהחלטת צוות הטמעת מפת"ח ביום 19.08.2015.
090-2015

פעילות אגף החוזים לדורות בהתיישבות

בכנס רשות מקרקעי ישראל, "עורכי דין שותפים לשינוי", שנערך בתחילת השנה הוצגו בין השאר פעילויות אגף החוזים לדורות בהתיישבות.ניתן לצפות במצגת הפעילות באתר רשות מקרקעי ישראל.להלן חלקים מתוך מצגת "אגף חוזים לדורות בהתיישבות – חטיבה עסקית" המתייחסת למושבים ולחבריהם:
27-09-2015
בכנס רשות מקרקעי ישראל, "עורכי דין שותפים לשינוי", שנערך בתחילת השנה הוצגו בין השאר פעילויות אגף החוזים לדורות בהתיישבות.ניתן לצפות במצגת הפעילות באתר רשות מקרקעי ישראל.להלן חלקים מתוך מצגת "אגף חוזים לדורות בהתיישבות – חטיבה עסקית" המתייחסת למושבים ולחבריהם:
089-2015

עדכוני גמלאות המוסד לביטוח לאומי

להלן עדכוני גמלאות המוסד לביטוח לאומי:
24-09-2015
להלן עדכוני גמלאות המוסד לביטוח לאומי:
096-2015

פעילות אגף החוזים לדורות בהתיישבות

בכנס רשות מקרקעי ישראל "עורכי דין שותפים לשינוי שנערך בתחילת השנה הוצגו בין השאר פעילויות אגף החוזים לדורות בהתיישבות.ניתן לצפות במצגת הפעילות באתר רשות מקרקעי ישראל.להלן חלקים מתוך מצגת "אגף חוזים לדורות בהתיישבות – חטיבה עסקית" המתייחסת לקיבוצים ולמושבים שיתופיים.
27-09-2015
בכנס רשות מקרקעי ישראל "עורכי דין שותפים לשינוי שנערך בתחילת השנה הוצגו בין השאר פעילויות אגף החוזים לדורות בהתיישבות.ניתן לצפות במצגת הפעילות באתר רשות מקרקעי ישראל.להלן חלקים מתוך מצגת "אגף חוזים לדורות בהתיישבות – חטיבה עסקית" המתייחסת לקיבוצים ולמושבים שיתופיים.
095-2015

עדכוני גמלאות המוסד לביטוח לאומי

להלן עדכוני גמלאות המוסד לביטוח לאומי:
24-09-2015
להלן עדכוני גמלאות המוסד לביטוח לאומי:
088-2015

הערכות להורדת שיעור מע"מ ל- 17% החל ב 1.10.2015

ביום 10 בספטמבר 2015 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), התשע"ה-2015. בצו נקבע כי החל מ-1 באוקטובר 2015 (להלן: "מועד השינוי"), שיעור המס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יהיה 17% ממחיר העסקה או הטובין.
20-09-2015
ביום 10 בספטמבר 2015 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), התשע"ה-2015. בצו נקבע כי החל מ-1 באוקטובר 2015 (להלן: "מועד השינוי"), שיעור המס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יהיה 17% ממחיר העסקה או הטובין.
094-2015

הערכות להורדת שיעור מע"מ ל- 17% החל ב 1.10.2015

ביום 10 בספטמבר 2015 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), התשע"ה-2015. בצו נקבע כי החל מ-1 באוקטובר 2015 (להלן: "מועד השינוי"), שיעור המס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יהיה 17% ממחיר העסקה או הטובין.
20-09-2015
ביום 10 בספטמבר 2015 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(תיקון), התשע"ה-2015. בצו נקבע כי החל מ-1 באוקטובר 2015 (להלן: "מועד השינוי"), שיעור המס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יהיה 17% ממחיר העסקה או הטובין.
087-2015

הקצאת מים לחקלאות לשנים 2016-2018

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה) תשע"ו -2015.
16-09-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה) תשע"ו -2015.
093-2015

הקצאת מים לחקלאות לשנים 2016-2018

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה) תשע"ו -2015.
16-09-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה) תשע"ו -2015.
086-2015

הסדרת השימושים בקרקע חקלאית - תכנית רמ"י

במסמך עיקרי תכנית העבודה של רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) לשנת 2015 אשר פורסם באתר רמ"י ב 1.7.2015 הובא פרק שכותרתו "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית"
13-09-2015
במסמך עיקרי תכנית העבודה של רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) לשנת 2015 אשר פורסם באתר רמ"י ב 1.7.2015 הובא פרק שכותרתו "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית"
092-2015

הסדרת השימושים בקרקע חקלאית - תכנית רמ"י

במסמך עיקרי תכנית העבודה של רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) לשנת 2015 אשר פורסם באתר רמ"י ב 1.7.2015 הובא פרק שכותרתו "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית"
13-09-2015
במסמך עיקרי תכנית העבודה של רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) לשנת 2015 אשר פורסם באתר רמ"י ב 1.7.2015 הובא פרק שכותרתו "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית"
085-2015

"התר אגודות מוטה" - תשע"ו

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המובאים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
08-09-2015
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המובאים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
091-2015

"התר אגודות מוטה" - תשע"ו

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המובאים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
08-09-2015
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המובאים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
084-2015

פטור מהיטל השבחה במגרש משותף למי שאינם קרובי משפחה

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים, "דיבון שלום ירושלים ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה פתח תקווה" (רע"א 8907/13 ), מפי כבוד השופטים, אליקים רובינשטיין, ניל הנדל, צבי זילברטל נקבע בדעת רוב, כי אין לגבות היטל השבחה במחזיקים במשותף שאינם קרובי משפחה בהתאם לסעיף 19 (א)1 לחוק התכנון והבנייה. נקבע כי יש להעניק פטור לכל אחד מהשותפים בקרקע, עבור כל אחת מהדירות, פעולה שתגשים את מטרת הפטור להקל על בעלי הזכויות ולשפר את תנאי מגוריהם, מבלי שיישאו בנטל הכלכלי הנוסף של תשלום היטל ההשבחה.
06-09-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים, "דיבון שלום ירושלים ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה פתח תקווה" (רע"א 8907/13 ), מפי כבוד השופטים, אליקים רובינשטיין, ניל הנדל, צבי זילברטל נקבע בדעת רוב, כי אין לגבות היטל השבחה במחזיקים במשותף שאינם קרובי משפחה בהתאם לסעיף 19 (א)1 לחוק התכנון והבנייה. נקבע כי יש להעניק פטור לכל אחד מהשותפים בקרקע, עבור כל אחת מהדירות, פעולה שתגשים את מטרת הפטור להקל על בעלי הזכויות ולשפר את תנאי מגוריהם, מבלי שיישאו בנטל הכלכלי הנוסף של תשלום היטל ההשבחה.
090-2015

פטור מהיטל השבחה במגרש משותף למי שאינם קרובי משפחה

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים, "דיבון שלום ירושלים ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה פתח תקווה" (רע"א 8907/13 ), מפי כבוד השופטים, אליקים רובינשטיין, ניל הנדל, צבי זילברטל נקבע בדעת רוב, כי אין לגבות היטל השבחה במחזיקים במשותף שאינם קרובי משפחה בהתאם לסעיף 19 (א)1 לחוק התכנון והבנייה. נקבע כי יש להעניק פטור לכל אחד מהשותפים בקרקע, עבור כל אחת מהדירות, פעולה שתגשים את מטרת הפטור להקל על בעלי הזכויות ולשפר את תנאי מגוריהם, מבלי שיישאו בנטל הכלכלי הנוסף של תשלום היטל ההשבחה.
06-09-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים, "דיבון שלום ירושלים ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה פתח תקווה" (רע"א 8907/13 ), מפי כבוד השופטים, אליקים רובינשטיין, ניל הנדל, צבי זילברטל נקבע בדעת רוב, כי אין לגבות היטל השבחה במחזיקים במשותף שאינם קרובי משפחה בהתאם לסעיף 19 (א)1 לחוק התכנון והבנייה. נקבע כי יש להעניק פטור לכל אחד מהשותפים בקרקע, עבור כל אחת מהדירות, פעולה שתגשים את מטרת הפטור להקל על בעלי הזכויות ולשפר את תנאי מגוריהם, מבלי שיישאו בנטל הכלכלי הנוסף של תשלום היטל ההשבחה.
089-2015

משבר היתרי בניה בקיבוצים – דחיית עתירת קיבוץ ניר אליהו

בית משפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור שהוגש ע"י קיבוץ ניר אליהו (להלן" הקיבוץ") ביום 17.8.2015 (רע"א 4969/15) נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י"), על החלטתו של בית המשפט המחוזי , לעכב את התובענה שהגיש הקיבוץ, בטענה כי קיימת עתירה אחרת שהוגשה ע"י התנועה הקיבוצית שמתבררת בבג"ץ באותו עניין.
03-09-2015
בית משפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור שהוגש ע"י קיבוץ ניר אליהו (להלן" הקיבוץ") ביום 17.8.2015 (רע"א 4969/15) נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י"), על החלטתו של בית המשפט המחוזי , לעכב את התובענה שהגיש הקיבוץ, בטענה כי קיימת עתירה אחרת שהוגשה ע"י התנועה הקיבוצית שמתבררת בבג"ץ באותו עניין.
082-2015

הקצאת קרקע בפטור ממכרז מנימוקים מיוחדים

לאחרונה אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את נוהל ביצוע מס' 2.6.10.2.11 "הקצאת קרקע בפטור בנימוקים מיוחדים."
28-08-2015
לאחרונה אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את נוהל ביצוע מס' 2.6.10.2.11 "הקצאת קרקע בפטור בנימוקים מיוחדים."
087-2015

הקצאת קרקע בפטור ממכרז מנימוקים מיוחדים

  לאחרונה אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את נוהל ביצוע מס' 2.6.10.2.11 "הקצאת קרקע בפטור בנימוקים מיוחדים."
28-08-2015
  לאחרונה אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את נוהל ביצוע מס' 2.6.10.2.11 "הקצאת קרקע בפטור בנימוקים מיוחדים."
083-2015

קביעת כמויות מים לסוגיהם לשנת 2014

בימים אלו מוציאה רשות המים הודעות לספקים בדבר קביעת כמויות מים שסופקו כדין למטרת חקלאות, תעשייה, בית וכל צריכה אחרת לשנת 2014.
31-08-2015
בימים אלו מוציאה רשות המים הודעות לספקים בדבר קביעת כמויות מים שסופקו כדין למטרת חקלאות, תעשייה, בית וכל צריכה אחרת לשנת 2014.
088-2015

קביעת כמויות מים לסוגיהם לשנת 2014

בימים אלו מוציאה רשות המים הודעות לספקים בדבר קביעת כמויות מים שסופקו כדין למטרת חקלאות, תעשייה, בית וכל צריכה אחרת לשנת 2014.
31-08-2015
בימים אלו מוציאה רשות המים הודעות לספקים בדבר קביעת כמויות מים שסופקו כדין למטרת חקלאות, תעשייה, בית וכל צריכה אחרת לשנת 2014.
081-2015

איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל לפי 1317 - נוהל ביצוע

הנהלת רמ"י פרסמה ביום 26.8.2015 באתר האינטרנט את נוהל "איוש נחלה פנויה במשבצת". הנוהל שמספרו 3.2.2.10.1 אשר הוכן ע"י עו"ד אסף רפלד מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים אושר בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3782 מיום 5.8.2015.
26-08-2015
הנהלת רמ"י פרסמה ביום 26.8.2015 באתר האינטרנט את נוהל "איוש נחלה פנויה במשבצת". הנוהל שמספרו 3.2.2.10.1 אשר הוכן ע"י עו"ד אסף רפלד מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים אושר בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3782 מיום 5.8.2015.
086-2015

איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל לפי 1317 - נוהל ביצוע

הנהלת רמ"י פרסמה ביום 26.8.2015 באתר האינטרנט את נוהל "איוש נחלה פנויה במשבצת". הנוהל שמספרו 3.2.2.10.1 אשר הוכן ע"י עו"ד אסף רפלד מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים אושר בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3782 מיום 5.8.2015.
26-08-2015
הנהלת רמ"י פרסמה ביום 26.8.2015 באתר האינטרנט את נוהל "איוש נחלה פנויה במשבצת". הנוהל שמספרו 3.2.2.10.1 אשר הוכן ע"י עו"ד אסף רפלד מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים אושר בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3782 מיום 5.8.2015.
080-2015

תוקפו המחייב של חוזה החכירה ההיסטורי

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום, מפי כבוד השופטת נסרין עדוינקבע על ידי בית המשפט כי לחוזה החכירה ההיסטורי של קיבוץ יש תוקף מחייב.
16-08-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום, מפי כבוד השופטת נסרין עדוינקבע על ידי בית המשפט כי לחוזה החכירה ההיסטורי של קיבוץ יש תוקף מחייב.
079-2015

פיצויי השבת קרקע חקלאית שיעודה שונה - החלטה 1426

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1285 בעניין " הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 3.8.2015 ומספרה 1426.
13-08-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1285 בעניין " הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 3.8.2015 ומספרה 1426.
085-2015

תוקפו המחייב של חוזה החכירה ההיסטורי

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום, מפי כבוד השופטת נסרין עדוינקבע על ידי בית המשפט כי לחוזה החכירה ההיסטורי של קיבוץ יש תוקף מחייב.
16-08-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום, מפי כבוד השופטת נסרין עדוינקבע על ידי בית המשפט כי לחוזה החכירה ההיסטורי של קיבוץ יש תוקף מחייב.
084-2015

פיצויי השבת קרקע חקלאית שיעודה שונה - החלטה 1426

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1285 בעניין " הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 3.8.2015 ומספרה 1426.
13-08-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1285 בעניין " הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 3.8.2015 ומספרה 1426.
078-2015

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען- החלטה 1424

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 הוחלט על תיקון החלטה 1326 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 3.8.2015 ומספרה 1424.
09-08-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 הוחלט על תיקון החלטה 1326 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 3.8.2015 ומספרה 1424.
083-2015

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען- החלטה 1424

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 הוחלט על תיקון החלטה 1326 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 3.8.2015 ומספרה 1424.
09-08-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 הוחלט על תיקון החלטה 1326 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 3.8.2015 ומספרה 1424.
077-2015

תוספת מים לחקלאות

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה) - התשע"ה 2015 במסגרתם מנהל רשות המים רשאי לתת היתר לאספקת כמות מים נוספת, מעבר למכסה השנתית, למפיקים וספקים שמקורות המים שלהם הינם מן המערכת הארצית.
07-08-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה) - התשע"ה 2015 במסגרתם מנהל רשות המים רשאי לתת היתר לאספקת כמות מים נוספת, מעבר למכסה השנתית, למפיקים וספקים שמקורות המים שלהם הינם מן המערכת הארצית.
082-2015

תוספת מים לחקלאות

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה) - התשע"ה 2015 במסגרתם מנהל רשות המים רשאי לתת היתר לאספקת כמות מים נוספת, מעבר למכסה השנתית, למפיקים וספקים שמקורות המים שלהם הינם מן המערכת הארצית.
07-08-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה) - התשע"ה 2015 במסגרתם מנהל רשות המים רשאי לתת היתר לאספקת כמות מים נוספת, מעבר למכסה השנתית, למפיקים וספקים שמקורות המים שלהם הינם מן המערכת הארצית.
081-2015

עדכון הסדר הביניים לבנייה בקיבוצים- החלטה 1425

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1314 בעניין הסדר ביניים לחתימה על בקשות להיתר בניה ולהקמת בתי מגורים חדשים בחלקות המגורים בקיבוצים אשר החליטו על אימוץ החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 בדבר שינויים במבנה הארגוני והקצאת קרקע בקיבוצים. ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב- 3.8.2015.
05-08-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1314 בעניין הסדר ביניים לחתימה על בקשות להיתר בניה ולהקמת בתי מגורים חדשים בחלקות המגורים בקיבוצים אשר החליטו על אימוץ החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 בדבר שינויים במבנה הארגוני והקצאת קרקע בקיבוצים. ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב- 3.8.2015.
076-2015

פניית רמ"י לקבלת אישור להקניית בעלות עפ"י החלטה 1370

בימים האחרונים פנתה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) באיגרת למושבים ולקיבוצים ברחבי הארץ בבקשות לאישור "להקניית בעלות בנכסי מגורים" וזאת מכוח סעיף 3.9.1 להחלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
03-08-2015
בימים האחרונים פנתה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) באיגרת למושבים ולקיבוצים ברחבי הארץ בבקשות לאישור "להקניית בעלות בנכסי מגורים" וזאת מכוח סעיף 3.9.1 להחלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
075-2015

הצעה לתיקון חוק מיסוי מקרקעין במסגרת חוק ההסדרים

במסגרת הצעת חוק ההסדרים המתגבשת בימים אלו מוצעות החלטות לשינוי חוק מיסוי מקרקעין, אשר לפי הצעת החוק, יישומם של שינויים אלה צפוי להביא לגידול בהיצע הדירות העומדות לרכישה ובכך להשפיע על ירידת מחירי הדיור:
02-08-2015
במסגרת הצעת חוק ההסדרים המתגבשת בימים אלו מוצעות החלטות לשינוי חוק מיסוי מקרקעין, אשר לפי הצעת החוק, יישומם של שינויים אלה צפוי להביא לגידול בהיצע הדירות העומדות לרכישה ובכך להשפיע על ירידת מחירי הדיור:
080-2015

פניית רמ"י לקבלת אישור להקניית בעלות עפ"י החלטה 1370

בימים האחרונים פנתה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) באיגרת לקיבוצים ולמושבים ברחבי הארץ בבקשות לאישור "להקניית בעלות בנכסי מגורים" וזאת מכוח סעיף 3.9.1 להחלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
03-08-2015
בימים האחרונים פנתה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) באיגרת לקיבוצים ולמושבים ברחבי הארץ בבקשות לאישור "להקניית בעלות בנכסי מגורים" וזאת מכוח סעיף 3.9.1 להחלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
079-2015

הצעה לתיקון חוק מיסוי מקרקעין במסגרת חוק ההסדרים

במסגרת הצעת חוק ההסדרים המתגבשת בימים אלו מוצעות החלטות לשינוי חוק מיסוי מקרקעין, אשר לפי הצעת החוק, יישומם של שינויים אלה צפוי להביא לגידול בהיצע הדירות העומדות לרכישה ובכך להשפיע על ירידת מחירי הדיור :
02-08-2015
במסגרת הצעת חוק ההסדרים המתגבשת בימים אלו מוצעות החלטות לשינוי חוק מיסוי מקרקעין, אשר לפי הצעת החוק, יישומם של שינויים אלה צפוי להביא לגידול בהיצע הדירות העומדות לרכישה ובכך להשפיע על ירידת מחירי הדיור :
078-2015

אופן הדיווח לביטוח לאומי על הטבות שכר בתקופת חופשה

הטבות שכר (שווי טלפון, שווי רכב וכו') המשולמות לעובדים מדי חודש בזמן חל"ת (חופשה ללא תשלום) או חל"ד (חופשת לידה), הינן בגדר הכנסת עבודה ולכן חייבות בניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
01-08-2015
הטבות שכר (שווי טלפון, שווי רכב וכו') המשולמות לעובדים מדי חודש בזמן חל"ת (חופשה ללא תשלום) או חל"ד (חופשת לידה), הינן בגדר הכנסת עבודה ולכן חייבות בניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
077-2015

שינוי במדיניות הפקת מים מקידוחים מליחים

רשות המים פרסמה ב- 29.7.2015 את עיקרי מדיניות בעניין הפקת מים מקידוחים מליחים במגזר הפרטי לבית ולחקלאות, הנייר עוסק בין היתר, בהשפעת הפקת מים מליחים על מליחות השפכים במקרה של שימוש ביתי ועל האקוויפר בכלל והקרקע בפרט בעת שימוש חקלאי.
31-07-2015
רשות המים פרסמה ב- 29.7.2015 את עיקרי מדיניות בעניין הפקת מים מקידוחים מליחים במגזר הפרטי לבית ולחקלאות, הנייר עוסק בין היתר, בהשפעת הפקת מים מליחים על מליחות השפכים במקרה של שימוש ביתי ועל האקוויפר בכלל והקרקע בפרט בעת שימוש חקלאי.
074-2015

אופן הדיווח לביטוח לאומי על הטבות שכר בתקופת חופשה

הטבות שכר (שווי טלפון, שווי רכב וכו') המשולמות לעובדים מדי חודש בזמן חל"ת (חופשה ללא תשלום) או חל"ד (חופשת לידה), הינן בגדר הכנסת עבודה ולכן חייבות בניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
01-08-2015
הטבות שכר (שווי טלפון, שווי רכב וכו') המשולמות לעובדים מדי חודש בזמן חל"ת (חופשה ללא תשלום) או חל"ד (חופשת לידה), הינן בגדר הכנסת עבודה ולכן חייבות בניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
073-2015

שינוי במדיניות הפקת מים מקידוחים מליחים

רשות המים פרסמה ב- 29.7.2015 את עיקרי מדיניות בעניין הפקת מים מקידוחים מליחים במגזר הפרטי לבית ולחקלאות הנייר עוסק בין היתר, בהשפעת הפקת מים מליחים על מליחות השפכים במקרה של שימוש ביתי ועל האקוויפר בכלל והקרקע בפרט בעת שימוש חקלאי.
31-07-2015
רשות המים פרסמה ב- 29.7.2015 את עיקרי מדיניות בעניין הפקת מים מקידוחים מליחים במגזר הפרטי לבית ולחקלאות הנייר עוסק בין היתר, בהשפעת הפקת מים מליחים על מליחות השפכים במקרה של שימוש ביתי ועל האקוויפר בכלל והקרקע בפרט בעת שימוש חקלאי.
072-2015

זכויות חלקת המגורים במושב – החלטה 1399

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.11.2014 התקבלה החלטה לתקן את החלטת המועצה מס' 1355 בענין "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה שיתופית חקלאית". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 29.7.2015 ומספרה- 1399.
29-07-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.11.2014 התקבלה החלטה לתקן את החלטת המועצה מס' 1355 בענין "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה שיתופית חקלאית". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 29.7.2015 ומספרה- 1399.
071-2015

הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הנהלת רמ"י), קיבלה ביום 2.06.2015 החלטה בעניין "תחנות דלק במרחב החקלאי" (החלטה מס' 3741). עפ"י ההחלטה על האגודה לבחור האם התחנה תשמש כתחנה פנימית כאשר המשמעות היא תדלוק רכבים וכלים חקלאיים בלבד, או כתחנה מסחרית המחייבת עריכת עסקה לפי החלטה 1226. כמו כן הוחלט על חישוב דמי השימוש לתקופת העבר בגין שימוש בתחנת דלק באמצעות נוסחה אחידה שמטרתה למנוע את הליך הזמנת השומה וההשגה על השומה.
22-07-2015
הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הנהלת רמ"י), קיבלה ביום 2.06.2015 החלטה בעניין "תחנות דלק במרחב החקלאי" (החלטה מס' 3741). עפ"י ההחלטה על האגודה לבחור האם התחנה תשמש כתחנה פנימית כאשר המשמעות היא תדלוק רכבים וכלים חקלאיים בלבד, או כתחנה מסחרית המחייבת עריכת עסקה לפי החלטה 1226. כמו כן הוחלט על חישוב דמי השימוש לתקופת העבר בגין שימוש בתחנת דלק באמצעות נוסחה אחידה שמטרתה למנוע את הליך הזמנת השומה וההשגה על השומה.
076-2015

הזכויות בחלקת המגורים בקיבוץ ובמושב השיתופי – החלטה 1411

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.11.2014 תוקנה החלטת המועצה מס' 1366 בעניין "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי".ההחלטה נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב- 29.7.2015 ומספרה- 1411.
29-07-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.11.2014 תוקנה החלטת המועצה מס' 1366 בעניין "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי".ההחלטה נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב- 29.7.2015 ומספרה- 1411.
075-2015

הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הנהלת רמ"י), קיבלה ביום 2.06.2015 החלטה בעניין "תחנות דלק במרחב החקלאי" (החלטה מס' 3741). עפ"י ההחלטה על האגודה לבחור האם התחנה תשמש כתחנה פנימית כאשר המשמעות היא תדלוק רכבים וכלים חקלאיים בלבד, או כתחנה מסחרית המחייבת עריכת עסקה לפי החלטה 1226. כמו כן הוחלט על חישוב דמי השימוש לתקופת העבר בגין שימוש בתחנת דלק באמצעות נוסחה אחידה שמטרתה למנוע את הליך הזמנת השומה וההשגה על השומה.
22-07-2015
הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הנהלת רמ"י), קיבלה ביום 2.06.2015 החלטה בעניין "תחנות דלק במרחב החקלאי" (החלטה מס' 3741). עפ"י ההחלטה על האגודה לבחור האם התחנה תשמש כתחנה פנימית כאשר המשמעות היא תדלוק רכבים וכלים חקלאיים בלבד, או כתחנה מסחרית המחייבת עריכת עסקה לפי החלטה 1226. כמו כן הוחלט על חישוב דמי השימוש לתקופת העבר בגין שימוש בתחנת דלק באמצעות נוסחה אחידה שמטרתה למנוע את הליך הזמנת השומה וההשגה על השומה.
074-2015

שיעורי דמי היוון בשיוך דירות בקיבוץ – החלטה 1366

בהודעת רשות מקרקעי ישראל באתר האינטרנט נמסר כי התקבלה החלטה לתיקון החלטה 1274 להפחתת שיעורי דמי החכירה המהוונים להקצאת מקרקעין לבניה צמודת קרקע באזורי עדיפות.
17-07-2015
בהודעת רשות מקרקעי ישראל באתר האינטרנט נמסר כי התקבלה החלטה לתיקון החלטה 1274 להפחתת שיעורי דמי החכירה המהוונים להקצאת מקרקעין לבניה צמודת קרקע באזורי עדיפות.
073-2015

גמלאות ביטוח לאומי המשולמות לחברי קיבוץ

בתאריך 3 במאי 2015, הוציאה מנהלת אגף שירות לקוחות במוסד לביטוח לאומי, הנחיה לפיה מוקד המייצגים ייתן באמצעות קוד סודי אישי אך ורק מידע בנושאים הבאים:
14-07-2015
בתאריך 3 במאי 2015, הוציאה מנהלת אגף שירות לקוחות במוסד לביטוח לאומי, הנחיה לפיה מוקד המייצגים ייתן באמצעות קוד סודי אישי אך ורק מידע בנושאים הבאים:
070-2015

שיעור דמי היוון ברכישת זכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב

בהודעת רשות מקרקעי ישראל באתר האינטרנט נמסר כי התקבלה החלטה לתיקון החלטה 1274 להפחתת שיעורי דמי החכירה המהוונים להקצאת מקרקעין לבניה צמודת קרקע באזורי עדיפות. להרחבה ראו חוזרנו מס' 67/2015 "הפחתת שיעור דמי החכירה לבנייה צמודת קרקע באזורי עדיפות".
17-07-2015
בהודעת רשות מקרקעי ישראל באתר האינטרנט נמסר כי התקבלה החלטה לתיקון החלטה 1274 להפחתת שיעורי דמי החכירה המהוונים להקצאת מקרקעין לבניה צמודת קרקע באזורי עדיפות. להרחבה ראו חוזרנו מס' 67/2015 "הפחתת שיעור דמי החכירה לבנייה צמודת קרקע באזורי עדיפות".
069-2015

פיצול מגרש מנחלה הנמצאת בהליכי מימוש משכנתא

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד (ה"פ- 5240-02-13), מפי כבוד השופט פרופ' עופר גרוסקופף, נדחתה תובענה לפסק דין הצהרתי כנגד רשות מקרקעי ישראל, בנק דיסקונט לישראל ואח' (להלן: "המשיבים") על בקשתה להורות על פיצול בית מהנחלה וזאת בשל הליכי מימוש משכנתא המתנהלים בנחלה.
14-07-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד (ה"פ- 5240-02-13), מפי כבוד השופט פרופ' עופר גרוסקופף, נדחתה תובענה לפסק דין הצהרתי כנגד רשות מקרקעי ישראל, בנק דיסקונט לישראל ואח' (להלן: "המשיבים") על בקשתה להורות על פיצול בית מהנחלה וזאת בשל הליכי מימוש משכנתא המתנהלים בנחלה.
068-2015

הקמת מטה מקצועי למועצת מקרקעי ישראל

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ב 15.7.2015 תעלה הצעה להקמת מטה מקצועי למועצת מקרקעי ישראל.
12-07-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ב 15.7.2015 תעלה הצעה להקמת מטה מקצועי למועצת מקרקעי ישראל.
067-2015

הפחתת שיעורי דמי חכירה לבנייה צמודת קרקע באזורי עדיפות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנועדה ליום 15.7.2015 תעלה הצעה להפחתת שיעורי דמי חכירה מהוונים להקצאת מקרקעין לבניה צמודת קרקע באזורי עדיפות.
10-07-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנועדה ליום 15.7.2015 תעלה הצעה להפחתת שיעורי דמי חכירה מהוונים להקצאת מקרקעין לבניה צמודת קרקע באזורי עדיפות.
066-2015

שינויים בהחלטות מדיניות מקרקעין במגזר החקלאי

הדוח השנתי של רמ"י על פעולותיה בשנת 2014 סוקר בין השאר את הנושאים בהם עוסק האגף החקלאי בראשות עו"ד אסף רפלד לרבות שינויים בהחלטות מדיניות מקרקעין אשר בכוונת רמ"י לבצע.
06-07-2015
הדוח השנתי של רמ"י על פעולותיה בשנת 2014 סוקר בין השאר את הנושאים בהם עוסק האגף החקלאי בראשות עו"ד אסף רפלד לרבות שינויים בהחלטות מדיניות מקרקעין אשר בכוונת רמ"י לבצע.
065-2015

העלאת שיעורי מס הרכישה על דירות

ממשלת ישראל אישרה ביום 14.6.2015 את הצעת שר האוצר, מר משה כחלון, אשר במסגרתה נקבע כי מדרגות מס הרכישה שהיו קבועות כהוראת שעה ייקבעו בהוראת קבע באופן רציף. כמו כן, הוחלט לעלות את מס הרכישה על דירות להשקעה ל-8% על החלק שעד 4.8 מיליון ש"ח ומס רכישה של 10% על החלק שמעל 4.8 מיליון ש"ח.
03-07-2015
ממשלת ישראל אישרה ביום 14.6.2015 את הצעת שר האוצר, מר משה כחלון, אשר במסגרתה נקבע כי מדרגות מס הרכישה שהיו קבועות כהוראת שעה ייקבעו בהוראת קבע באופן רציף. כמו כן, הוחלט לעלות את מס הרכישה על דירות להשקעה ל-8% על החלק שעד 4.8 מיליון ש"ח ומס רכישה של 10% על החלק שמעל 4.8 מיליון ש"ח.
071-2015

הפחתת שיעורי דמי חכירה לבנייה צמודת קרקע באזורי עדיפות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנועדה ליום 15.7.2015 תעלה הצעה להפחתת שיעורי דמי חכירה מהוונים להקצאת מקרקעין לבניה צמודת קרקע באזורי עדיפות.
10-07-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנועדה ליום 15.7.2015 תעלה הצעה להפחתת שיעורי דמי חכירה מהוונים להקצאת מקרקעין לבניה צמודת קרקע באזורי עדיפות.
070-2015

שינויים בהחלטות מדיניות מקרקעין במגזר החקלאי

הדוח השנתי של רמ"י על פעולותיה בשנת 2014 סוקר בין השאר את הנושאים בהם עוסק האגף החקלאי בראשות עו"ד אסף רפלד לרבות שינויים בהחלטות מדיניות מקרקעין אשר בכוונת רמ"י לבצע.
06-07-2015
הדוח השנתי של רמ"י על פעולותיה בשנת 2014 סוקר בין השאר את הנושאים בהם עוסק האגף החקלאי בראשות עו"ד אסף רפלד לרבות שינויים בהחלטות מדיניות מקרקעין אשר בכוונת רמ"י לבצע.
072-2015

הקמת מטה מקצועי למועצת מקרקעי ישראל

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ב 15.7.2015 תעלה הצעה להקמת מטה מקצועי למועצת מקרקעי ישראל.
12-07-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ב 15.7.2015 תעלה הצעה להקמת מטה מקצועי למועצת מקרקעי ישראל.
069-2015

העלאת שיעורי מס הרכישה על דירות

ממשלת ישראל אישרה ביום 14.6.2015 את הצעת שר האוצר, מר משה כחלון, אשר במסגרתה נקבע כי מדרגות מס הרכישה שהיו קבועות כהוראת שעה ייקבעו בהוראת קבע באופן רציף. כמו כן, הוחלט לעלות את מס הרכישה על דירות להשקעה ל-8% על החלק שעד 4.8 מיליון ש"ח ומס רכישה של 10% על החלק שמעל 4.8 מיליון ש"ח.
03-07-2015
ממשלת ישראל אישרה ביום 14.6.2015 את הצעת שר האוצר, מר משה כחלון, אשר במסגרתה נקבע כי מדרגות מס הרכישה שהיו קבועות כהוראת שעה ייקבעו בהוראת קבע באופן רציף. כמו כן, הוחלט לעלות את מס הרכישה על דירות להשקעה ל-8% על החלק שעד 4.8 מיליון ש"ח ומס רכישה של 10% על החלק שמעל 4.8 מיליון ש"ח.
064-2015

עדכון תעריפי מים החל מ 1.7.2015

רשות המים פרסמה ברשומות ביום 30/6/2015 את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 4) התשע"ה-2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2) התשע"ה 2015 וביום 15.6.2015 את הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2) התשע"ה - 2015 שעניינם עדכון תעריפי מים החל מ 1.7.2015.
01-07-2015
רשות המים פרסמה ברשומות ביום 30/6/2015 את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 4) התשע"ה-2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2) התשע"ה 2015 וביום 15.6.2015 את הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2) התשע"ה - 2015 שעניינם עדכון תעריפי מים החל מ 1.7.2015.
063-2015

הדיווח למס על הקצאת מגרשים במסגרת הרחבת מושב או קיבוץ

מיסוי ההמלצה להקצאת מגרשים במסגרת הרחבת יישובים חקלאיים מושבים וקיבוצים נדון לא אחת הן ע"י בתי המשפט והן ע"י רשות המיסים, תוך התייחסות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר הסדירו את אופן ביצועה של ההרחבה.
28-06-2015
מיסוי ההמלצה להקצאת מגרשים במסגרת הרחבת יישובים חקלאיים מושבים וקיבוצים נדון לא אחת הן ע"י בתי המשפט והן ע"י רשות המיסים, תוך התייחסות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר הסדירו את אופן ביצועה של ההרחבה.
068-2015

עדכון תעריפי מים החל מ 1.7.2015

רשות המים פרסמה ברשומות ביום 30/6/2015 את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 4) התשע"ה-2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2) התשע"ה 2015 וביום 15.6.2015 את הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2) התשע"ה - 2015 שעניינם עדכון תעריפי מים החל מ 1.7.2015.
01-07-2015
רשות המים פרסמה ברשומות ביום 30/6/2015 את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 4) התשע"ה-2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2) התשע"ה 2015 וביום 15.6.2015 את הודעת המים (עדכון היטלי הפקה) (מס' 2) התשע"ה - 2015 שעניינם עדכון תעריפי מים החל מ 1.7.2015.
067-2015

הדיווח למס על הקצאת מגרשים במסגרת הרחבת קיבוץ או מושב

מיסוי ההמלצה להקצאת מגרשים במסגרת הרחבת יישובים חקלאיים קיבוצים ומושבים נדון לא אחת הן ע"י בתי המשפט והן ע"י רשות המיסים, תוך התייחסות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר הסדירו את אופן ביצועה של ההרחבה.
28-06-2015
מיסוי ההמלצה להקצאת מגרשים במסגרת הרחבת יישובים חקלאיים קיבוצים ומושבים נדון לא אחת הן ע"י בתי המשפט והן ע"י רשות המיסים, תוך התייחסות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר הסדירו את אופן ביצועה של ההרחבה.
066-2015

עתירה כנגד רשות מקרקעי ישראל למתן היתרי בניה בקיבוצים

עתירה למתן צו על תנאי הוגשה לאחרונה בבית משפט העליון בשבתו כבג"צ ע"י התנועה הקיבוצית אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (להלן: "התנועה הקיבוצית") נגד רשות מקרקעי ישראל( להלן: "רמ"י"). בבקשה לשינוי נוהלי רמ"י בעניין דרישתה מקיבוצים אשר לא קיבלו החלטה של שיוך דירות לחברים ושפונים לרמ"י על מנת לקבל הסכמה למתן היתרי בנייה, למסור הצהרה לפיה מימון הבניה מבוצע ע"י הקיבוץ. (בג"צ 3835/15)
24-06-2015
עתירה למתן צו על תנאי הוגשה לאחרונה בבית משפט העליון בשבתו כבג"צ ע"י התנועה הקיבוצית אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (להלן: "התנועה הקיבוצית") נגד רשות מקרקעי ישראל( להלן: "רמ"י"). בבקשה לשינוי נוהלי רמ"י בעניין דרישתה מקיבוצים אשר לא קיבלו החלטה של שיוך דירות לחברים ושפונים לרמ"י על מנת לקבל הסכמה למתן היתרי בנייה, למסור הצהרה לפיה מימון הבניה מבוצע ע"י הקיבוץ. (בג"צ 3835/15)
065-2015

הארכת תקופת "הסדר הביניים" להיתרי בניה עד 31.12.2016

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה להארכת תקופת הביניים בהחלטה 1314 בעניין "הסדר ביניים" לחתימה על בקשות להיתר בניה, להקמת בתי מגורים חדשים בחלקות המגורים בקיבוצים, אשר החליטו על אימוץ החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס 751, בדבר שינויים במבנה הארגוני והקצאת הקרקע בקיבוצים.
22-06-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה להארכת תקופת הביניים בהחלטה 1314 בעניין "הסדר ביניים" לחתימה על בקשות להיתר בניה, להקמת בתי מגורים חדשים בחלקות המגורים בקיבוצים, אשר החליטו על אימוץ החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס 751, בדבר שינויים במבנה הארגוני והקצאת הקרקע בקיבוצים.
062-2015

שמירה על זכויות האגודה בנחלות שטרם אוישו

ביום 31.12.2013 ניתנה החלטה מועצת מקרקעי ישראל מס' 1311 "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" הקובעת ומשנה את עקרונות ונוסח חוזה החכירה לדורות של האגודה והמתיישב.
24-06-2015
ביום 31.12.2013 ניתנה החלטה מועצת מקרקעי ישראל מס' 1311 "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" הקובעת ומשנה את עקרונות ונוסח חוזה החכירה לדורות של האגודה והמתיישב.
061-2015

החמרה נוספת במדיניות הארכת הסכמי פיתוח לתעסוקה ולמגורים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לתיקון החלטה 1326 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען". התיקון המוצע "נועד למגר את תופעת הארכת הסכמי פיתוח מבלי שעל המקרקעין נבנו המבנים שלשמם הוקצו המקרקעין מלכתחילה."
18-06-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לתיקון החלטה 1326 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען". התיקון המוצע "נועד למגר את תופעת הארכת הסכמי פיתוח מבלי שעל המקרקעין נבנו המבנים שלשמם הוקצו המקרקעין מלכתחילה."
060-2015

מועדי מבצעים לגביית מיסים

להלן תזכורת למבצעים לגביית מיסים של רשות המיסים:
16-06-2015
להלן תזכורת למבצעים לגביית מיסים של רשות המיסים:
064-2015

החמרה נוספת במדיניות הארכת הסכמי פיתוח לתעסוקה ולמגורים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לתיקון החלטה 1326 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען". התיקון המוצע "נועד למגר את תופעת הארכת הסכמי פיתוח מבלי שעל המקרקעין נבנו המבנים שלשמם הוקצו המקרקעין מלכתחילה."
18-06-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לתיקון החלטה 1326 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען". התיקון המוצע "נועד למגר את תופעת הארכת הסכמי פיתוח מבלי שעל המקרקעין נבנו המבנים שלשמם הוקצו המקרקעין מלכתחילה."
063-2015

מועדי מבצעים לגביית מיסים

להלן תזכורת למבצעים לגביית מיסים של רשות המיסים:
16-06-2015
להלן תזכורת למבצעים לגביית מיסים של רשות המיסים:
059-2015

שינויים בהחלטה 1285- פיצויי הפסקת חכירה בקרקע שיעודה שונה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לשינויים בהחלטה 1285 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה".
14-06-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לשינויים בהחלטה 1285 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה".
062-2015

שינויים בהחלטה 1285- פיצויי הפסקת חכירה בקרקע שיעודה שונה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לשינויים בהחלטה 1285 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה".
14-06-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 29.6.2015 תעלה בין השאר הצעה לשינויים בהחלטה 1285 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה".
058-2015

שיווק מגרשי הרחבה באזורים שאינם בנגב ובגליל

במרכז הארץ כ- 7,000 מגרשים בהרחבות, עם תב"ע, זמינים לשיווק. מגרשים אלו אינם משווקים כתוצאה מהדרישה לשיווקם במכרז עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
07-06-2015
במרכז הארץ כ- 7,000 מגרשים בהרחבות, עם תב"ע, זמינים לשיווק. מגרשים אלו אינם משווקים כתוצאה מהדרישה לשיווקם במכרז עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
061-2015

שיווק מגרשי הרחבה באזורים שאינם בנגב ובגליל

במרכז הארץ כ- 7,000 מגרשים בהרחבות, עם תב"ע, זמינים לשיווק. מגרשים אלו אינם משווקים כתוצאה מהדרישה לשיווקם במכרז עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
07-06-2015
במרכז הארץ כ- 7,000 מגרשים בהרחבות, עם תב"ע, זמינים לשיווק. מגרשים אלו אינם משווקים כתוצאה מהדרישה לשיווקם במכרז עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
057-2015

עדכון תעריפי מים

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2) התשע"ה – 2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה – 2015.
07-06-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2) התשע"ה – 2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה – 2015.
060-2015

עדכון תעריפי מים

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2) התשע"ה – 2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה – 2015.
07-06-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2) התשע"ה – 2015, ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה – 2015.
056-2015

תעריף מופחת להקצאת מים לגינון ציבורי

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (תיקון מס' 2) -  תשע"ה -  2015, שעניינם התנאים לקבלת זכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי.
05-06-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (תיקון מס' 2) -  תשע"ה -  2015, שעניינם התנאים לקבלת זכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי.
055-2015

עדכון דמי חכירה במשקי עזר

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") החליטה ביום 20.1.2015 על עדכון תעריף דמי החכירה השנתיים במשקי עזר ל 1% מערך הקרקע, במשקי העזר בהם לא בוצע העדכון כמתחייב מחוזה החכירה ומהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר  205 (החלטת הנהלה מספר 3680).
03-06-2015
הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") החליטה ביום 20.1.2015 על עדכון תעריף דמי החכירה השנתיים במשקי עזר ל 1% מערך הקרקע, במשקי העזר בהם לא בוצע העדכון כמתחייב מחוזה החכירה ומהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר  205 (החלטת הנהלה מספר 3680).
059-2015

תעריף מופחת להקצאת מים לגינון ציבורי

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (תיקון מס' 2) -  תשע"ה -  2015, שעניינם התנאים לקבלת זכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי.
05-06-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (תיקון מס' 2) -  תשע"ה -  2015, שעניינם התנאים לקבלת זכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי.
058-2015

עדכון דמי חכירה במשקי עזר

הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") החליטה ביום 20.1.2015 על עדכון תעריף דמי החכירה השנתיים במשקי עזר ל 1% מערך הקרקע, במשקי העזר בהם לא בוצע העדכון כמתחייב מחוזה החכירה ומהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר  205 (החלטת הנהלה מספר 3680).
03-06-2015
הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") החליטה ביום 20.1.2015 על עדכון תעריף דמי החכירה השנתיים במשקי עזר ל 1% מערך הקרקע, במשקי העזר בהם לא בוצע העדכון כמתחייב מחוזה החכירה ומהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר  205 (החלטת הנהלה מספר 3680).
054-2015

התקבלה עמדת המדינה לפיה "החלטה 1355 טרם נכנסה לתוקף"

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 3977-14), מפי כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין. נדחה ערעורם של כרמלה בן הרוש ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמי") לעניין דרישתם ליישום החלטה 1355 במושבים , כולל דרישה לתשלום דמי רכישה עבור עסקה למכר נחלה מחודש ינואר 2006.
31-05-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 3977-14), מפי כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין. נדחה ערעורם של כרמלה בן הרוש ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמי") לעניין דרישתם ליישום החלטה 1355 במושבים , כולל דרישה לתשלום דמי רכישה עבור עסקה למכר נחלה מחודש ינואר 2006.
057-2015

התקבלה עמדת המדינה לפיה "החלטה 1355 טרם נכנסה לתוקף"

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 3977-14), מפי כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין. נדחה ערעורם של כרמלה בן הרוש ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמי") לעניין דרישתם ליישום החלטה 1355 במושבים , כולל דרישה לתשלום דמי רכישה עבור עסקה למכר נחלה מחודש ינואר 2006.
31-05-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 3977-14), מפי כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין. נדחה ערעורם של כרמלה בן הרוש ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמי") לעניין דרישתם ליישום החלטה 1355 במושבים , כולל דרישה לתשלום דמי רכישה עבור עסקה למכר נחלה מחודש ינואר 2006.
053-2015

הארכת חוזה חכירה של מקרקעין – הבטי מיסוי

חכירה של זכות במקרקעין לתקופה שמעל 25 שנה – נחשבת ל'זכות במקרקעין' ומקימה חבות במס, לפי חוק מיסוי מקרקעין. זאת להבדיל מחכירה של זכות במקרקעין לתקופה של עד 25 שנה.
27-05-2015
חכירה של זכות במקרקעין לתקופה שמעל 25 שנה – נחשבת ל'זכות במקרקעין' ומקימה חבות במס, לפי חוק מיסוי מקרקעין. זאת להבדיל מחכירה של זכות במקרקעין לתקופה של עד 25 שנה.
056-2015

הארכת חוזה חכירה של מקרקעין – הבטי מיסוי

חכירה של זכות במקרקעין לתקופה שמעל 25 שנה – נחשבת ל'זכות במקרקעין' ומקימה חבות במס, לפי חוק מיסוי מקרקעין. זאת להבדיל מחכירה של זכות במקרקעין לתקופה של עד 25 שנה.
27-05-2015
חכירה של זכות במקרקעין לתקופה שמעל 25 שנה – נחשבת ל'זכות במקרקעין' ומקימה חבות במס, לפי חוק מיסוי מקרקעין. זאת להבדיל מחכירה של זכות במקרקעין לתקופה של עד 25 שנה.
052-2015

תחולת השימוש בקרקע חקלאית – פס"ד בימ"ש מחוזי

בעתירה מנהלתית שנדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 29212-12-12), פעל בית המשפט בגישה מצומצמת להגדרת המונח "שימוש בקרקע חקלאית".
20-05-2015
בעתירה מנהלתית שנדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 29212-12-12), פעל בית המשפט בגישה מצומצמת להגדרת המונח "שימוש בקרקע חקלאית".
055-2015

יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש - עתירה לבג"צ - עדכון

בג"צ פנה לאחרונה לרשם האגודות השיתופיות לקבלת עמדתו בעניין קיומם של יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש.
22-05-2015
בג"צ פנה לאחרונה לרשם האגודות השיתופיות לקבלת עמדתו בעניין קיומם של יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש.
054-2015

תחולת השימוש בקרקע חקלאית – פס"ד בימ"ש מחוזי

בעתירה מנהלתית שנדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 29212-12-12), פעל בית המשפט בגישה מצומצמת להגדרת המונח "שימוש בקרקע חקלאית".
20-05-2015
בעתירה מנהלתית שנדונה לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 29212-12-12), פעל בית המשפט בגישה מצומצמת להגדרת המונח "שימוש בקרקע חקלאית".
051-2015

קביעת כמות מים מוכרת לבית בתעריף מוזל

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת כמות מים מוכרת) התשע"ה– 2015.
15-05-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת כמות מים מוכרת) התשע"ה– 2015.
050-2015

שינויים בתשלומים לרמ"י בעקבות פס"ד בלוך

בפס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ביום 3.9.2014, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה. בעקבות קביעתו של בית המשפט, על רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לשנות או לעדכן את ההחלטות הנוגעות לעניין גובה תשלומי דמי החכירה, במקרים בהם חלה חובת תשלום היטל השבחה.
18-05-2015
בפס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ביום 3.9.2014, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה. בעקבות קביעתו של בית המשפט, על רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לשנות או לעדכן את ההחלטות הנוגעות לעניין גובה תשלומי דמי החכירה, במקרים בהם חלה חובת תשלום היטל השבחה.
053-2015

קביעת כמות מים מוכרת לבית בתעריף מוזל

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת כמות מים מוכרת) התשע"ה– 2015.
15-05-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת כמות מים מוכרת) התשע"ה– 2015.
052-2015

שינויים בתשלומים לרמ"י בעקבות פס"ד בלוך

בפס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ביום 3.9.2014, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה. בעקבות קביעתו של בית המשפט, על רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לשנות או לעדכן את ההחלטות הנוגעות לעניין גובה תשלומי דמי החכירה, במקרים בהם חלה חובת תשלום היטל השבחה.
12-05-2015
בפס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן ביום 3.9.2014, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה. בעקבות קביעתו של בית המשפט, על רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") לשנות או לעדכן את ההחלטות הנוגעות לעניין גובה תשלומי דמי החכירה, במקרים בהם חלה חובת תשלום היטל השבחה.
049-2015

קידום ההסדר לקבלת אישורי מס רכישה לרישום הנחלות בטאבו

למשרדנו נסיון רב שנים ומוצלח בהסדרים מערכתיים עם הנהלת רשות המיסים. בניגוד לגופים אחרים שהסתייגו שנים רבות ממהלכי משרדנו להגעה להסדר מעשי עם רשות המיסים פעל משרדנו ללא לאות במשך שנים אלו לקידום ההסדר המיטבי לבעלי הנחלות במושבים.
10-05-2015
למשרדנו נסיון רב שנים ומוצלח בהסדרים מערכתיים עם הנהלת רשות המיסים. בניגוד לגופים אחרים שהסתייגו שנים רבות ממהלכי משרדנו להגעה להסדר מעשי עם רשות המיסים פעל משרדנו ללא לאות במשך שנים אלו לקידום ההסדר המיטבי לבעלי הנחלות במושבים.
048-2015

סוגיות בעניין שיעור ותשלום דמי שימוש במשבצת נחלות – פס"ד

סוגיות שיעור ותשלום הסדרת דמי שימוש במשבצת נחלות של מושב תוך פסילת האפשרות לבצע עסקת חכירה מהוונת מתחילת השימוש ל- 49 שנים, נידונו בפס"ד שהתקבל לאחרונה בבית משפט השלום בפני כבוד השופטת אספרנצה אלון, ת"א 12744-01-10 מדינת ישראל ואח' נ' עמיקם כפר שיתופי להתישבות חקלאית בע"מ.
07-05-2015
סוגיות שיעור ותשלום הסדרת דמי שימוש במשבצת נחלות של מושב תוך פסילת האפשרות לבצע עסקת חכירה מהוונת מתחילת השימוש ל- 49 שנים, נידונו בפס"ד שהתקבל לאחרונה בבית משפט השלום בפני כבוד השופטת אספרנצה אלון, ת"א 12744-01-10 מדינת ישראל ואח' נ' עמיקם כפר שיתופי להתישבות חקלאית בע"מ.
047-2015

דוח כספי על הפקה ואספקת מים – עדכון

רשות המים מבקשת לתקן את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה – 2015.
03-05-2015
רשות המים מבקשת לתקן את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה – 2015.