כותרת מאמר מספר מאמר
040-2019

הצעה לשינויים בסיווג ישובי עדיפות לאומית

ביום 06.11.2019 פרסמה מועצת מקרקעי ישראל לקראת ישיבתה ב 13.11.2019 בין היתר הצעת החלטה לתיקון סעיף 4.2- "הנחות בהקצאת קרקע".
07-11-2019
ביום 06.11.2019 פרסמה מועצת מקרקעי ישראל לקראת ישיבתה ב 13.11.2019 בין היתר הצעת החלטה לתיקון סעיף 4.2- "הנחות בהקצאת קרקע".
037-2019

הצעה לשינויים בסיווג ישובי עדיפות לאומית

ביום 06.11.2019 פרסמה מועצת מקרקעי ישראל לקראת ישיבתה ב 13.11.2019 בין היתר הצעת החלטה לתיקון סעיף 4.2- "הנחות בהקצאת קרקע".
07-11-2019
ביום 06.11.2019 פרסמה מועצת מקרקעי ישראל לקראת ישיבתה ב 13.11.2019 בין היתר הצעת החלטה לתיקון סעיף 4.2- "הנחות בהקצאת קרקע".
036-2019

תעריפי מים החל מינואר 2020

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את הצעתה לעדכון הכללים לעניין תעריפי מים וביוב החל מ1 לינואר 2020. 
22-10-2019
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את הצעתה לעדכון הכללים לעניין תעריפי מים וביוב החל מ1 לינואר 2020. 
039-2019

תעריפי מים החל מינואר 2020

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את הצעתה לעדכון הכללים לעניין תעריפי מים וביוב החל מ1 לינואר 2020.
22-10-2019
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את הצעתה לעדכון הכללים לעניין תעריפי מים וביוב החל מ1 לינואר 2020.
035-2019

"התר אגודות מוטה" – התש"ף

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
07-10-2019
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
038-2019

"התר אגודות מוטה" - התש"ף

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
07-10-2019
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כבכל שנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
034-2019

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – התש"ף

1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מוכפל בתקן גודל נחלה. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (סעיפים 8.1 ו- 8.2 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה"), והחלטת המועצה מס' 1) .
26-09-2019
1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מוכפל בתקן גודל נחלה. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (סעיפים 8.1 ו- 8.2 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה"), והחלטת המועצה מס' 1) .
037-2019

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – התש"ף

1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מוכפל בתקן גודל נחלה. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (סעיפים 8.1 ו- 8.2 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה"), והחלטת המועצה מס' 1) . 
26-09-2019
1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מוכפל בתקן גודל נחלה. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (סעיפים 8.1 ו- 8.2 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה"), והחלטת המועצה מס' 1) . 
033-2019

ועדות קבלה ביישובים קהילתיים

לאחרונה פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל החלטת הנהלה מיום 31.07.2019 מס' 4672 "דגשים לדרך עבודתן של ועדות קבלה ליישובים קהילתיים"
22-09-2019
לאחרונה פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל החלטת הנהלה מיום 31.07.2019 מס' 4672 "דגשים לדרך עבודתן של ועדות קבלה ליישובים קהילתיים"
036-2019

ועדות קבלה ביישובים קהילתיים

לאחרונה פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל החלטת הנהלה מיום 31.07.2019 מס' 4672 "דגשים לדרך עבודתן של ועדות קבלה ליישובים קהילתיים"
22-09-2019
לאחרונה פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל החלטת הנהלה מיום 31.07.2019 מס' 4672 "דגשים לדרך עבודתן של ועדות קבלה ליישובים קהילתיים"
032-2019

תוספות מים לחקלאות לשנת 2019

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראות שעה) התשע"ט – 2019.
16-09-2019
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראות שעה) התשע"ט – 2019.
035-2019

תוספות מים לחקלאות לשנת 2019

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראות שעה) התשע"ט – 2019.
16-09-2019
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראות שעה) התשע"ט – 2019.
034-2019

אי קבלת התביעה להשבת דמי ביטוח ששולמו ביתר עבור עובדי חוץ (סוג 05) עד שנת 2008 – פסיקת בית הדין הארצי לעבודה – קיבוץ אלומות ו – 58 אחרים נגד המוסד לביטוח לאומי

2008 נפתח הליך להשבת תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדי חוץ אשר לא עבדו בפועל במשק ונדרשו לשלם דמי ביטוח לאומי (סוג 05) על ידי עו"ד רון רוגין. לאחר פתיחת ההליך שינה המוסד לביטוח לאומי את נוהליו, ללא שינוי חקיקה, ויצר נוהל המאפשר את הפסקת התשלום עבור אותם חברים.
11-08-2019
2008 נפתח הליך להשבת תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדי חוץ אשר לא עבדו בפועל במשק ונדרשו לשלם דמי ביטוח לאומי (סוג 05) על ידי עו"ד רון רוגין. לאחר פתיחת ההליך שינה המוסד לביטוח לאומי את נוהליו, ללא שינוי חקיקה, ויצר נוהל המאפשר את הפסקת התשלום עבור אותם חברים.
033-2019

הסדרת הפרות ושימושים חורגים במגזר החקלאי

לאחרונה התפרסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") נוהל מס' B37.13 "הסדרת הפרות במגזר החקלאי"
07-08-2019
לאחרונה התפרסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") נוהל מס' B37.13 "הסדרת הפרות במגזר החקלאי"
031-2019

הסדרת הפרות ושימושים חורגים במגזר החקלאי

לאחרונה התפרסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") נוהל מס' B37.13 "הסדרת הפרות במגזר החקלאי"
06-08-2019
לאחרונה התפרסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") נוהל מס' B37.13 "הסדרת הפרות במגזר החקלאי"
032-2019

דברי הסבר של רשות המסים למיסוי הקיבוץ המתחדש

ביום 1/8/2019 פרסמה רשות המסים את דוח פעילות החטיבה המקצועית לשנת 2018. הדוח כולל בין השאר פירוט ביחס לטיוטות חוזרי מס הכנסה בנושאים הקשורים למיסוי הקיבוץ המתחדש כדלקמן:
04-08-2019
ביום 1/8/2019 פרסמה רשות המסים את דוח פעילות החטיבה המקצועית לשנת 2018. הדוח כולל בין השאר פירוט ביחס לטיוטות חוזרי מס הכנסה בנושאים הקשורים למיסוי הקיבוץ המתחדש כדלקמן:
031-2019

תעריפי מים החל מיולי 2019

ביום 30.06.2019 פורסמו ברשומות לאחר שימוע מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ1 ביולי 2019. בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה). 
01-07-2019
ביום 30.06.2019 פורסמו ברשומות לאחר שימוע מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ1 ביולי 2019. בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה). 
030-2019

תעריפי מים החל מיולי 2019

ביום 30.06.2019 פורסמו ברשומות לאחר שימוע מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ1 ביולי 2019. בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה). 
01-07-2019
ביום 30.06.2019 פורסמו ברשומות לאחר שימוע מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ1 ביולי 2019. בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה). 
030-2019

אישורי המיסים הנדרשים בעת מימוש אופציה שניתנה במסגרת החלטה 1470

במסגרת יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1470 (להלן- ההחלטה) וקודמותיה (1426, 1285, 1259, 1222) זכאי חוכר חקלאי (להלן- האגודה), ממנו ניטלת הקרקע, לקבל, בין היתר, זכות לפטור ממכרז (להלן- האופציה) ברכישת מגרשים מרמ"י – הוא או מי מטעמו.
16-06-2019
במסגרת יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1470 (להלן- ההחלטה) וקודמותיה (1426, 1285, 1259, 1222) זכאי חוכר חקלאי (להלן- האגודה), ממנו ניטלת הקרקע, לקבל, בין היתר, זכות לפטור ממכרז (להלן- האופציה) ברכישת מגרשים מרמ"י – הוא או מי מטעמו.
029-2019

אישורי המיסים הנדרשים בעת מימוש אופציה שניתנה במסגרת החלטה 1470

במסגרת יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1470 (להלן- ההחלטה) וקודמותיה (1426, 1285, 1259, 1222) זכאי חוכר חקלאי (להלן- האגודה), ממנו ניטלת הקרקע, לקבל, בין היתר, זכות לפטור ממכרז (להלן- האופציה) ברכישת מגרשים מרמ"י – הוא או מי מטעמו.
16-06-2019
במסגרת יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1470 (להלן- ההחלטה) וקודמותיה (1426, 1285, 1259, 1222) זכאי חוכר חקלאי (להלן- האגודה), ממנו ניטלת הקרקע, לקבל, בין היתר, זכות לפטור ממכרז (להלן- האופציה) ברכישת מגרשים מרמ"י – הוא או מי מטעמו.
029-2019

סיווג אזורי עדיפות לאומית בעקבות פיזור הכנסת

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1585 מיום 24.12.2018 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובעת את סיווג אזורי העדיפות הלאומית. 
30-05-2019
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1585 מיום 24.12.2018 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובעת את סיווג אזורי העדיפות הלאומית. 
028-2019

סיווג אזורי עדיפות לאומית בעקבות פיזור הכנסת

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1585 מיום 24.12.2018 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובעת את סיווג אזורי העדיפות הלאומית. 
30-05-2019
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1585 מיום 24.12.2018 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובעת את סיווג אזורי העדיפות הלאומית. 
028-2019

מס שבח מופחת כתוצאה מפריסה יחול גם על תאגיד

לאחרונה נדרשה ועדת הערר בהרכב בראשות יו"ר ועדת הערר כבוד השופט אבי גורמן להכריע האם חברה זכאית להחלת הוראת הפריסה הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן - החוק), או שמא שמורה זכות זו ליחידים בלבד? ו"ע 14375-12-17 יוניון נכסים בע"מ נ' מס שבח נתניה.
26-05-2019
לאחרונה נדרשה ועדת הערר בהרכב בראשות יו"ר ועדת הערר כבוד השופט אבי גורמן להכריע האם חברה זכאית להחלת הוראת הפריסה הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן - החוק), או שמא שמורה זכות זו ליחידים בלבד? ו"ע 14375-12-17 יוניון נכסים בע"מ נ' מס שבח נתניה.
027-2019

מס שבח מופחת כתוצאה מפריסה יחול גם על תאגיד

לאחרונה נדרשה ועדת הערר בהרכב בראשות יו"ר ועדת הערר כבוד השופט אבי גורמן להכריע האם חברה זכאית להחלת הוראת הפריסה הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן - החוק), או שמא שמורה זכות זו ליחידים בלבד? ו"ע 14375-12-17 יוניון נכסים בע"מ נ' מס שבח נתניה.
26-05-2019
לאחרונה נדרשה ועדת הערר בהרכב בראשות יו"ר ועדת הערר כבוד השופט אבי גורמן להכריע האם חברה זכאית להחלת הוראת הפריסה הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 (להלן - החוק), או שמא שמורה זכות זו ליחידים בלבד? ו"ע 14375-12-17 יוניון נכסים בע"מ נ' מס שבח נתניה.
026-2019

איחודי עוסקים - דו"ח שנתי מסכם

להלן הודעת רשות המיסים מיום 12.5.2019 בנדון:
22-05-2019
להלן הודעת רשות המיסים מיום 12.5.2019 בנדון:
025-2019

תעריפי מים החל מ 1 יולי 2019

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור עדכון לכללי מים , בין היתר- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) תיקון מס 2 , כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) תיקון מס 3, כללי המים (חישוב עלויות להפקה והולכה ) תיקון מס 2.
19-05-2019
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור עדכון לכללי מים , בין היתר- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) תיקון מס 2 , כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) תיקון מס 3, כללי המים (חישוב עלויות להפקה והולכה ) תיקון מס 2.
027-2019

תעריפי מים החל מ 1 יולי 2019

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור עדכון לכללי מים , בין היתר- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) תיקון מס 2 , כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) תיקון מס 3, כללי המים (חישוב עלויות להפקה והולכה ) תיקון מס 2.
19-05-2019
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור עדכון לכללי מים , בין היתר- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) תיקון מס 2 , כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) תיקון מס 3, כללי המים (חישוב עלויות להפקה והולכה ) תיקון מס 2.
024-2019

קובץ (קודקס) החלטות מועצת מקרקעי ישראל

לאחרונה פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) בדבר כניסה לתוקף של קובץ (קודקס) החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
16-05-2019
לאחרונה פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) בדבר כניסה לתוקף של קובץ (קודקס) החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
026-2019

קובץ (קודקס) החלטות מועצת מקרקעי ישראל

לאחרונה פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) בדבר כניסה לתוקף של קובץ (קודקס) החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
16-05-2019
לאחרונה פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) בדבר כניסה לתוקף של קובץ (קודקס) החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
023-2019

הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי

חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 21.2.2019 שתחולתו מיום 1.1.2019 מפרט מצבים בהם הכנסת עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח. פטור מתשלום דמי ביטוח ניתן במקרים מצומצמים בלבד המעוגנים בחוק ולכן מרבית רכיבי השכר חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
03-05-2019
חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 21.2.2019 שתחולתו מיום 1.1.2019 מפרט מצבים בהם הכנסת עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח. פטור מתשלום דמי ביטוח ניתן במקרים מצומצמים בלבד המעוגנים בחוק ולכן מרבית רכיבי השכר חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
025-2019

הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי

חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 21.2.2019 שתחולתו מיום 1.1.2019 מפרט מצבים בהם הכנסת עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח. פטור מתשלום דמי ביטוח ניתן במקרים מצומצמים בלבד המעוגנים בחוק ולכן מרבית רכיבי השכר חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
03-05-2019
חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 21.2.2019 שתחולתו מיום 1.1.2019 מפרט מצבים בהם הכנסת עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח. פטור מתשלום דמי ביטוח ניתן במקרים מצומצמים בלבד המעוגנים בחוק ולכן מרבית רכיבי השכר חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
024-2019

דברי הסבר של רשות המסים לדוחות מס אישיים של חברי קיבוץ

טופס 1301 (הדוח השנתי למס הכנסה) לשנת 2018 כולל לראשונה התייחסות ייחודית לחברי קיבוץ המגישים דוחות אישיים למס הכנסה.
02-05-2019
טופס 1301 (הדוח השנתי למס הכנסה) לשנת 2018 כולל לראשונה התייחסות ייחודית לחברי קיבוץ המגישים דוחות אישיים למס הכנסה.
023-2019

דיווח למס של קיבוץ מתחדש בהתאם לסעיף 60א

רשות המיסים פרסמה את הנוסח הסופי של טופס 1229 והנספח לו הרצ"ב, שעל קיבוץ מתחדש המדווח בהתאם להוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה להגיש במסגרת הדוחות השנתיים לשנים 2017 ואילך.
30-04-2019
רשות המיסים פרסמה את הנוסח הסופי של טופס 1229 והנספח לו הרצ"ב, שעל קיבוץ מתחדש המדווח בהתאם להוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה להגיש במסגרת הדוחות השנתיים לשנים 2017 ואילך.
022-2019

דגשים ותובנות לטיפול במיסוי שיוך דירות בקיבוץ

משרדנו מטפל מעל עשרים שנה בהסדרת מיסוי שיוך הדירות לחברים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים לפי כל החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
10-04-2019
משרדנו מטפל מעל עשרים שנה בהסדרת מיסוי שיוך הדירות לחברים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים לפי כל החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
022-2019

הארכת מועדי "ההתחשבנות" לפי החלטה 1591- החלטת הנהלה

ב- 01.04.2019 פרסמה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י) את החלטתה מס' 4582 "הארכת מועד ההתחשבנות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1591".
10-04-2019
ב- 01.04.2019 פרסמה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י) את החלטתה מס' 4582 "הארכת מועד ההתחשבנות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1591".
021-2019

דחיית הדיווח על כספי קופה מרכזית לפיצויים

ביום ה', 28 במרץ, 2019 פורסמה הודעה על ידי רשות המסים לפיה הבקשה למשיכת הכספים העודפים תוגש לקופה המרכזית עד ליום 30 בספטמבר של השנה העוקבת, כלומר בקשות למשיכת כספים המתייחסות ל – 31/12/2018 יוגשו עד 30/9/2019.
28-03-2019
ביום ה', 28 במרץ, 2019 פורסמה הודעה על ידי רשות המסים לפיה הבקשה למשיכת הכספים העודפים תוגש לקופה המרכזית עד ליום 30 בספטמבר של השנה העוקבת, כלומר בקשות למשיכת כספים המתייחסות ל – 31/12/2018 יוגשו עד 30/9/2019.
021-2019

דחיית הדיווח על כספי קופה מרכזית לפיצויים

ביום ה', 28 במרץ, 2019 פורסמה הודעה על ידי רשות המסים לפיה הבקשה למשיכת הכספים העודפים תוגש לקופה המרכזית עד ליום 30 בספטמבר של השנה העוקבת, כלומר בקשות למשיכת כספים המתייחסות ל – 31/12/2018 יוגשו עד 30/9/2019.
28-03-2019
ביום ה', 28 במרץ, 2019 פורסמה הודעה על ידי רשות המסים לפיה הבקשה למשיכת הכספים העודפים תוגש לקופה המרכזית עד ליום 30 בספטמבר של השנה העוקבת, כלומר בקשות למשיכת כספים המתייחסות ל – 31/12/2018 יוגשו עד 30/9/2019.
020-2019

תקנות האגודות השיתופיות - הצעות לתיקון

  ביום 20.3.2019 פורסמו לתגובות הציבור, עד ליום 10.4.2019, הצעות לתיקון התקנות:
24-03-2019
  ביום 20.3.2019 פורסמו לתגובות הציבור, עד ליום 10.4.2019, הצעות לתיקון התקנות:
020-2019

תקנות האגודות השיתופיות - הצעות לתיקון

  ביום 20.3.2019 פורסמו לתגובות הציבור, עד ליום 10.4.2019, הצעות לתיקון התקנות:
24-03-2019
  ביום 20.3.2019 פורסמו לתגובות הציבור, עד ליום 10.4.2019, הצעות לתיקון התקנות:
019-2019

עדכוני גמלאות וגביה – ביטוח לאומי

עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2017 עד נובמבר 2018, עלה ב-1.2%, ולכן בחודש ינואר 2019, עודכנו ה"סכומים הבסיסיים" בהתאם.
18-03-2019
עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2017 עד נובמבר 2018, עלה ב-1.2%, ולכן בחודש ינואר 2019, עודכנו ה"סכומים הבסיסיים" בהתאם.
019-2019

עדכוני גמלאות וגביה – ביטוח לאומי

עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2017 עד נובמבר 2018, עלה ב-1.2%, ולכן בחודש ינואר 2019, עודכנו ה"סכומים הבסיסיים" בהתאם.
18-03-2019
עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2017 עד נובמבר 2018, עלה ב-1.2%, ולכן בחודש ינואר 2019, עודכנו ה"סכומים הבסיסיים" בהתאם.
018-2019

הארכת מועדי "ההתחשבנות" לפי החלטה 1591 – הבהרות נוספות

לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1591 זכאים בעלי הזכויות בנחלה ל"התחשבנות מחדש", במקרים בהם התבצעו הפעולות הבאות בנחלה: פעולות של העברת זכויות, תוספת בנייה למגורים או פיצול מגרש. זכות ההתחשבנות מוגבלת עד כה למי שיפנה עד ליום 09.04.2019.
17-03-2019
לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1591 זכאים בעלי הזכויות בנחלה ל"התחשבנות מחדש", במקרים בהם התבצעו הפעולות הבאות בנחלה: פעולות של העברת זכויות, תוספת בנייה למגורים או פיצול מגרש. זכות ההתחשבנות מוגבלת עד כה למי שיפנה עד ליום 09.04.2019.
017-2019

היטלים ודמי מים לשנת 2017 – חשבון סופי

בעקבות קליטת נתוני ההספקה ע"י רשות המים ומכתבי קביעת כמויות, נשלחים בימים אלו חשבונות סופיים בגין היטלי הפקה ודמי מים לשנת 2017.
01-03-2019
בעקבות קליטת נתוני ההספקה ע"י רשות המים ומכתבי קביעת כמויות, נשלחים בימים אלו חשבונות סופיים בגין היטלי הפקה ודמי מים לשנת 2017.
018-2019

היטלים ודמי מים לשנת 2017 – חשבון סופי

בעקבות קליטת נתוני ההספקה ע"י רשות המים ומכתבי קביעת כמויות, נשלחים בימים אלו חשבונות סופיים בגין היטלי הפקה ודמי מים לשנת 2017.  
01-03-2019
בעקבות קליטת נתוני ההספקה ע"י רשות המים ומכתבי קביעת כמויות, נשלחים בימים אלו חשבונות סופיים בגין היטלי הפקה ודמי מים לשנת 2017.  
016-2019

תוספת פיצויים לקיצוץ מכסות המים בשנים 2001-2002

בתאריך 27.02.2019 התקבל פסק דין בת.א. 36725/08 אושה ואחרים נ' מדינת ישראל- משרד החקלאות בבית משפט השלום בתל אביב – יפו, ע"י כב' השופט עזריה אלקלעי.
28-02-2019
בתאריך 27.02.2019 התקבל פסק דין בת.א. 36725/08 אושה ואחרים נ' מדינת ישראל- משרד החקלאות בבית משפט השלום בתל אביב – יפו, ע"י כב' השופט עזריה אלקלעי.
017-2019

תוספת פיצויים לקיצוץ מכסות המים בשנים 2001-2002

בתאריך 27.02.2019 התקבל פסק דין בת.א. 36725/08 אושה ואחרים נ' מדינת ישראל- משרד החקלאות בבית משפט השלום בתל אביב – יפו, ע"י כב' השופט עזריה אלקלעי.
28-02-2019
בתאריך 27.02.2019 התקבל פסק דין בת.א. 36725/08 אושה ואחרים נ' מדינת ישראל- משרד החקלאות בבית משפט השלום בתל אביב – יפו, ע"י כב' השופט עזריה אלקלעי.
016-2019

תביעה לזכויות היסטוריות אינה מונעת ישום החלטה 1591

ב 19 לפברואר 2019 ניתנה החלטה בביהמ"ש המחוזי בחיפה ע"י כבוד השופט שמואל מנדלבום, בעקבות תביעה של אגודת עובדי אדמה בגן השומרון, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נגד קרן קיימת לישראל (קק"ל) ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מחוז חיפה.
25-02-2019
ב 19 לפברואר 2019 ניתנה החלטה בביהמ"ש המחוזי בחיפה ע"י כבוד השופט שמואל מנדלבום, בעקבות תביעה של אגודת עובדי אדמה בגן השומרון, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נגד קרן קיימת לישראל (קק"ל) ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מחוז חיפה.
015-2019

תביעה לזכויות היסטוריות אינה מונעת ישום החלטה 1591

ב 19 לפברואר 2019 ניתנה החלטה בביהמ"ש המחוזי בחיפה ע"י כבוד השופט שמואל מנדלבום, בעקבות תביעה של אגודת עובדי אדמה בגן השומרון, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נגד קרן קיימת לישראל (קק"ל) ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מחוז חיפה.
24-02-2019
ב 19 לפברואר 2019 ניתנה החלטה בביהמ"ש המחוזי בחיפה ע"י כבוד השופט שמואל מנדלבום, בעקבות תביעה של אגודת עובדי אדמה בגן השומרון, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נגד קרן קיימת לישראל (קק"ל) ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מחוז חיפה.
015-2019

סכנה לצמצום ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים באזורי עדיפות לאומית

עפ"י הצעה המתגבשת לשינוי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" תצומצם בין השאר ההנחה בהקצאת מגרשי מגורים בגובה התקרה הסוציואקונומית כאמור בסעיף 1.4 להחלטה 1585 לשבעים וארבעה ישובים:
20-02-2019
עפ"י הצעה המתגבשת לשינוי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" תצומצם בין השאר ההנחה בהקצאת מגרשי מגורים בגובה התקרה הסוציואקונומית כאמור בסעיף 1.4 להחלטה 1585 לשבעים וארבעה ישובים:
014-2019

סכנה לצמצום ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים באזורי עדיפות לאומית

עפ"י הצעה המתגבשת לשינוי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" תצומצם בין השאר ההנחה בהקצאת מגרשי מגורים בגובה התקרה הסוציואקונומית כאמור בסעיף 1.4 להחלטה 1585 לשבעים וארבעהישובים:
20-02-2019
עפ"י הצעה המתגבשת לשינוי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" תצומצם בין השאר ההנחה בהקצאת מגרשי מגורים בגובה התקרה הסוציואקונומית כאמור בסעיף 1.4 להחלטה 1585 לשבעים וארבעהישובים:
014-2019

יישום החלטה 1470 – נוהל רמ"י

ב 14 לפברואר 2019 פורסם נוהל רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) מס' B32.02 "פדיון קרקע חקלאית" הקובעת את נוהלי יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1470 מיום 13.7.2016 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה"
17-02-2019
ב 14 לפברואר 2019 פורסם נוהל רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) מס' B32.02 "פדיון קרקע חקלאית" הקובעת את נוהלי יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1470 מיום 13.7.2016 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה"
013-2019

יישום החלטה 1470 – נוהל רמ"י

ב 14 לפברואר 2019 פורסם נוהל רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) מס' B32.02 "פדיון קרקע חקלאית" הקובעת את נוהלי יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1470 מיום 13.7.2016 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה"
17-02-2019
ב 14 לפברואר 2019 פורסם נוהל רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) מס' B32.02 "פדיון קרקע חקלאית" הקובעת את נוהלי יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1470 מיום 13.7.2016 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה"
013-2019

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות לשנת 2019

בימים אלו נתקבלו רישיונות המים לשנת 2019, ככלל הקצאת המים לחקלאות זהה להקצאת המים של שנת 2018 לאחר קיצוץ אפריל בשיעור של 11%.
10-02-2019
בימים אלו נתקבלו רישיונות המים לשנת 2019, ככלל הקצאת המים לחקלאות זהה להקצאת המים של שנת 2018 לאחר קיצוץ אפריל בשיעור של 11%.
012-2019

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות לשנת 2019

בימים אלו נתקבלו רישיונות המים לשנת 2019, ככלל הקצאת המים לחקלאות זהה להקצאת המים של שנת 2018 לאחר קיצוץ אפריל בשיעור של 11%.
10-02-2019
בימים אלו נתקבלו רישיונות המים לשנת 2019, ככלל הקצאת המים לחקלאות זהה להקצאת המים של שנת 2018 לאחר קיצוץ אפריל בשיעור של 11%.
011-2019

קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב – נוהל רמ"י

ב 4 לפברואר 2019 פורסם נוהל מס' B38.04 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית" המפרט את אפשרויות והמסלולים שנקבעו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1591 לרכישת זכויות מגורים בחלקת המגורים של נחלות במושבי עובדים, כפרים שיתופיים או אגודות חקלאיות. יצויין שרמ"י פרסם כבר בחודש 03.2018 שהחל מיום 10.04.2018 תופעל החלטה 1523 (כיום 1591) וכי בעלי נחלות רשאים לפנות לרמ"י להסדרת זכויות בחלקת המגורים ואף להתחשבנות מחדש.
06-02-2019
ב 4 לפברואר 2019 פורסם נוהל מס' B38.04 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית" המפרט את אפשרויות והמסלולים שנקבעו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1591 לרכישת זכויות מגורים בחלקת המגורים של נחלות במושבי עובדים, כפרים שיתופיים או אגודות חקלאיות. יצויין שרמ"י פרסם כבר בחודש 03.2018 שהחל מיום 10.04.2018 תופעל החלטה 1523 (כיום 1591) וכי בעלי נחלות רשאים לפנות לרמ"י להסדרת זכויות בחלקת המגורים ואף להתחשבנות מחדש.
012-2019

דמי שימוש לתעסוקה בחלקת המגורים בנחלה - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1581 "שימוש לתעסוקה בחלקת המגורים של הנחלה". ההחלטה בתוקף מ- 13.01.2019.
03-02-2019
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1581 "שימוש לתעסוקה בחלקת המגורים של הנחלה". ההחלטה בתוקף מ- 13.01.2019.
010-2019

דמי שימוש לתעסוקה בחלקת המגורים בנחלה - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1581 "שימוש לתעסוקה בחלקת המגורים של הנחלה". ההחלטה בתוקף מ- 13.01.2019.
03-02-2019
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1581 "שימוש לתעסוקה בחלקת המגורים של הנחלה". ההחלטה בתוקף מ- 13.01.2019.
009-2019

עדכון לנוהל איוש נחלה פנויה במושב

ביום 20.12.2018 פורסם עדכון לנוהל 37.03B "איוש נחלה פנויה במשבצת" בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1553 (עודכנה ע"י החלטה 1591).
01-02-2019
ביום 20.12.2018 פורסם עדכון לנוהל 37.03B "איוש נחלה פנויה במשבצת" בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1553 (עודכנה ע"י החלטה 1591).
011-2019

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – הערות

להלן הודעת רשות מקרקעי ישראל בעניין: "קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – לעיון הציבור"
28-01-2019
להלן הודעת רשות מקרקעי ישראל בעניין: "קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – לעיון הציבור"
008-2019

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – הערות

להלן הודעת רשות מקרקעי ישראל בעניין: "קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – לעיון הציבור"
28-01-2019
להלן הודעת רשות מקרקעי ישראל בעניין: "קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – לעיון הציבור"
010-2019

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת – סולארי - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1584 "הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי" המהווה תיקון להחלטה 1507. ההחלטה קיבלה תוקף בתאריך 13.01.2019. 
24-01-2019
בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1584 "הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי" המהווה תיקון להחלטה 1507. ההחלטה קיבלה תוקף בתאריך 13.01.2019. 
007-2019

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת – סולארי - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1584 "הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי" המהווה תיקון להחלטה 1507. ההחלטה קיבלה תוקף בתאריך 13.01.2019. 
24-01-2019
בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1584 "הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי" המהווה תיקון להחלטה 1507. ההחלטה קיבלה תוקף בתאריך 13.01.2019. 
009-2019

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

ביום 6.3.2018 הוצא על ידי רשות המיסים עדכון לחוזר 4/2017 "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים" שמטרתו להסדיר ולקבוע כללים לשימוש ולהעברה של הכספים הצבורים בקופות המרכזיות.
22-01-2019
ביום 6.3.2018 הוצא על ידי רשות המיסים עדכון לחוזר 4/2017 "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים" שמטרתו להסדיר ולקבוע כללים לשימוש ולהעברה של הכספים הצבורים בקופות המרכזיות.
006-2019

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

ביום 6.3.2018 הוצא על ידי רשות המיסים עדכון לחוזר 4/2017 "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים" שמטרתו להסדיר ולקבוע כללים לשימוש ולהעברה של הכספים הצבורים בקופות המרכזיות.
22-01-2019
ביום 6.3.2018 הוצא על ידי רשות המיסים עדכון לחוזר 4/2017 "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים" שמטרתו להסדיר ולקבוע כללים לשימוש ולהעברה של הכספים הצבורים בקופות המרכזיות.
005-2019

תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1583 שכותרתה "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה". ההחלטה קיבלה תוקף בתאריך 13.01.2019. להלן טבלת השוואה של השינויים בין הנוסח הסופי של ההחלטה לבין הנוסח של הצעת החלטה שהוגשה לחברי מועצת מקרקעי ישראל.
20-01-2019
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1583 שכותרתה "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה". ההחלטה קיבלה תוקף בתאריך 13.01.2019. להלן טבלת השוואה של השינויים בין הנוסח הסופי של ההחלטה לבין הנוסח של הצעת החלטה שהוגשה לחברי מועצת מקרקעי ישראל.
008-2019

תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1583 שכותרתה "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה". ההחלטה קיבלה תוקף בתאריך 13.01.2019. להלן טבלת השוואה של השינויים בין הנוסח הסופי של ההחלטה לבין הנוסח של הצעת החלטה שהוגשה לחברי מועצת מקרקעי ישראל.
20-01-2019
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1583 שכותרתה "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה". ההחלטה קיבלה תוקף בתאריך 13.01.2019. להלן טבלת השוואה של השינויים בין הנוסח הסופי של ההחלטה לבין הנוסח של הצעת החלטה שהוגשה לחברי מועצת מקרקעי ישראל.
007-2019

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – הבהרות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטת מועצה 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".  
17-01-2019
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטת מועצה 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".  
004-2019

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – הבהרות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטת מועצה 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
17-01-2019
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטת מועצה 1585 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
006-2019

הכנסת חבר קיבוץ שיתופי לעניין ביטוח לאומי לשנת 2019


15-01-2019
005-2019

הכנסת חבר קיבוץ מתחדש לעניין ביטוח לאומי לשנת 2019


15-01-2019
004-2019

חיובי ארנונה לשנת 2019

בימים אלו מתקבלות דרישות תשלומי הארנונה לשנת 2019.עדכון שיעור העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2019, הוא 0.32% לעומת שנת 2018.רשות מקומית המבקשת לשנות את שיעורי הארנונה שלא בהתאם לעדכון האוטומטי חייבת לקבל את אישור שר הפנים ושר האוצר וחייבת להודיע מראש על כוונתה זו לחייבים בארנונה.
09-01-2019
בימים אלו מתקבלות דרישות תשלומי הארנונה לשנת 2019.עדכון שיעור העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2019, הוא 0.32% לעומת שנת 2018.רשות מקומית המבקשת לשנות את שיעורי הארנונה שלא בהתאם לעדכון האוטומטי חייבת לקבל את אישור שר הפנים ושר האוצר וחייבת להודיע מראש על כוונתה זו לחייבים בארנונה.
003-2019

חיובי ארנונה לשנת 2019

בימים אלו מתקבלות דרישות תשלומי הארנונה לשנת 2019.עדכון שיעור העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2019, הוא 0.32% לעומת שנת 2018.רשות מקומית המבקשת לשנות את שיעורי הארנונה שלא בהתאם לעדכון האוטומטי חייבת לקבל את אישור שר הפנים ושר האוצר וחייבת להודיע מראש על כוונתה זו לחייבים בארנונה.
09-01-2019
בימים אלו מתקבלות דרישות תשלומי הארנונה לשנת 2019.עדכון שיעור העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2019, הוא 0.32% לעומת שנת 2018.רשות מקומית המבקשת לשנות את שיעורי הארנונה שלא בהתאם לעדכון האוטומטי חייבת לקבל את אישור שר הפנים ושר האוצר וחייבת להודיע מראש על כוונתה זו לחייבים בארנונה.
003-2019

סוגיות במיסוי קיבוץ מתחדש – הבהרות רשות המיסים

להלן הבהרות שפורסמו לאחרונה על ידי רו"ח ומשפטן רולנד עם שלם סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים לתיקון 236 לפקודת מס הכנסה:
08-01-2019
להלן הבהרות שפורסמו לאחרונה על ידי רו"ח ומשפטן רולנד עם שלם סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים לתיקון 236 לפקודת מס הכנסה:
002-2019

חובת הצהרה על מקור כספי רכישת מקרקעין

ב 01.01.2019 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן (להלן "חוק המזומן") ראו חוזרנו מס' 72/2018 "החוק לצמצום בשימוש במזומן"
04-01-2019
ב 01.01.2019 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן (להלן "חוק המזומן") ראו חוזרנו מס' 72/2018 "החוק לצמצום בשימוש במזומן"
002-2019

חובת הצהרה על מקור כספי רכישת מקרקעין

ב 01.01.2019 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן (להלן "חוק המזומן") ראו חוזרנו מס' 79/2018 "החוק לצמצום בשימוש במזומן"
04-01-2019
ב 01.01.2019 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן (להלן "חוק המזומן") ראו חוזרנו מס' 79/2018 "החוק לצמצום בשימוש במזומן"
001-2019

תעריפי מים החל מינואר 2019

ב-30.12.2018 פורסמו ברשומות מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2019. בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה).
01-01-2019
ב-30.12.2018 פורסמו ברשומות מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2019. בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה).
001-2019

תעריפי מים החל מינואר 2019

ב-30.12.2018 פורסמו ברשומות מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2019. בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה).
01-01-2019
ב-30.12.2018 פורסמו ברשומות מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מינואר 2019. בין היתר- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה).
076-2018

תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 אושרה הצעת החלטה חדשה בעניין "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה"
30-12-2018
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 אושרה הצעת החלטה חדשה בעניין "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה"
084-2018

תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 אושרה הצעת החלטה חדשה בעניין "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה"
30-12-2018
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 אושרה הצעת החלטה חדשה בעניין "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה"
083-2018

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי – תיקון החלטה 1507

בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 התקבלה הצעה ל "תיקון החלטה 1507 – הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי".
28-12-2018
בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 התקבלה הצעה ל "תיקון החלטה 1507 – הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי".
075-2018

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי – תיקון החלטה 1507

בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 התקבלה הצעה ל "תיקון החלטה 1507 – הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי".
28-12-2018
בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 התקבלה הצעה ל "תיקון החלטה 1507 – הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי".
082-2018

הקלות הסדר הביניים – בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים

בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 אושרה הצעת החלטה "תיקון החלטה 1527 – בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים – הסדר ביניים".
26-12-2018
בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 אושרה הצעת החלטה "תיקון החלטה 1527 – בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים – הסדר ביניים".
074-2018

מועד אחרון להתחשבנות כספית עם רמ"י - תזכורת נוספת

סעיף 5.4 בהחלטה 1553 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית" מאפשר להגיש בקשה להתחשבנות כספית עבור תשלומים של פעולות להעברת זכויות בנחלה, רכישת זכויות למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום 9.6.2011.
20-12-2018
סעיף 5.4 בהחלטה 1553 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית" מאפשר להגיש בקשה להתחשבנות כספית עבור תשלומים של פעולות להעברת זכויות בנחלה, רכישת זכויות למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום 9.6.2011.
073-2018

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – עדכון

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ביום 24.12.2018 פורסמה הצעת החלטה מס' 777 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
19-12-2018
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ביום 24.12.2018 פורסמה הצעת החלטה מס' 777 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
081-2018

מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – עדכון

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ביום 24.12.2018 פורסמה הצעת החלטה מס' 777 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
19-12-2018
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ביום 24.12.2018 פורסמה הצעת החלטה מס' 777 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
080-2018

דיווח לביטוח לאומי על הוצאות המחיה בשנים 2013-2016

  ברצוננו לעדכן כי ביום 17.12.2018 נשלח על ידי המוסד לביטוח לאומי מכתב לקיבוצים ולמושבים שיתופיים בנוסח הבא:
18-12-2018
  ברצוננו לעדכן כי ביום 17.12.2018 נשלח על ידי המוסד לביטוח לאומי מכתב לקיבוצים ולמושבים שיתופיים בנוסח הבא:
072-2018

החוק לצמצום השימוש במזומן

כלליביום 1.1.2019 יכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018. רשות המסים פרסמה ביום 4.12.2018 את חוזר מספר 17/2018 בנושא הנדון המפרט את הוראות החוק.
04-12-2018
כלליביום 1.1.2019 יכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018. רשות המסים פרסמה ביום 4.12.2018 את חוזר מספר 17/2018 בנושא הנדון המפרט את הוראות החוק.
079-2018

החוק לצמצום השימוש במזומן

כלליביום 1.1.2019 יכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018. רשות המסים פרסמה ביום 4.12.2018 את חוזר מספר 17/2018 בנושא הנדון המפרט את הוראות החוק.
04-12-2018
כלליביום 1.1.2019 יכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018. רשות המסים פרסמה ביום 4.12.2018 את חוזר מספר 17/2018 בנושא הנדון המפרט את הוראות החוק.
071-2018

הצגת אישורי מיסים ברישום עסקאות מכר/חכירה בהן רמ"י צד לשטר

  כללי בהתאם לנהלים שהיו קיימים עד היום באגף לרישום והסדר מקרקעין, נדרש רוכש שרכש מחוכר במקרקעי ישראל שקדם לו, להמציא אישורי מס שבח ורכישה לצורך הרישום. לפיכך חוכר שרכש זכויות בנכס והיה מעונין לרשום את זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין היה נדרש להמציא אישורי המיסים בגין כל העסקאות שבוצעו באותו נכס בעבר, דרישה שגרמה לסרבול וקושי רב בהמצאת אישורי מיסים הקשורים לתקופות עבר.
02-12-2018
  כללי בהתאם לנהלים שהיו קיימים עד היום באגף לרישום והסדר מקרקעין, נדרש רוכש שרכש מחוכר במקרקעי ישראל שקדם לו, להמציא אישורי מס שבח ורכישה לצורך הרישום. לפיכך חוכר שרכש זכויות בנכס והיה מעונין לרשום את זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין היה נדרש להמציא אישורי המיסים בגין כל העסקאות שבוצעו באותו נכס בעבר, דרישה שגרמה לסרבול וקושי רב בהמצאת אישורי מיסים הקשורים לתקופות עבר.
078-2018

הצגת אישורי מיסים ברישום עסקאות מכר/חכירה בהן רמ"י צד לשטר

  כללי בהתאם לנהלים שהיו קיימים עד היום באגף לרישום והסדר מקרקעין, נדרש רוכש שרכש מחוכר במקרקעי ישראל שקדם לו, להמציא אישורי מס שבח ורכישה לצורך הרישום. לפיכך חוכר שרכש זכויות בנכס והיה מעונין לרשום את זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין היה נדרש להמציא אישורי המיסים בגין כל העסקאות שבוצעו באותו נכס בעבר, דרישה שגרמה לסרבול וקושי רב בהמצאת אישורי מיסים הקשורים לתקופות עבר.
02-12-2018
  כללי בהתאם לנהלים שהיו קיימים עד היום באגף לרישום והסדר מקרקעין, נדרש רוכש שרכש מחוכר במקרקעי ישראל שקדם לו, להמציא אישורי מס שבח ורכישה לצורך הרישום. לפיכך חוכר שרכש זכויות בנכס והיה מעונין לרשום את זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין היה נדרש להמציא אישורי המיסים בגין כל העסקאות שבוצעו באותו נכס בעבר, דרישה שגרמה לסרבול וקושי רב בהמצאת אישורי מיסים הקשורים לתקופות עבר.
070-2018

הדיווח למס על הקצאת מגרשים בהרחבת ישוב חקלאי

מיסוי ההמלצה להקצאת מגרשים במסגרת הרחבת יישובים חקלאיים קיבוצים ומושבים נדון לא אחת הן ע"י בתי המשפט והן ע"י רשות המיסים, תוך התייחסות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר הסדירו את אופן ביצועה של ההרחבה.
29-11-2018
מיסוי ההמלצה להקצאת מגרשים במסגרת הרחבת יישובים חקלאיים קיבוצים ומושבים נדון לא אחת הן ע"י בתי המשפט והן ע"י רשות המיסים, תוך התייחסות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר הסדירו את אופן ביצועה של ההרחבה.
077-2018

הדיווח למס על הקצאת מגרשים בהרחבת ישוב חקלאי

מיסוי ההמלצה להקצאת מגרשים במסגרת הרחבת יישובים חקלאיים קיבוצים ומושבים נדון לא אחת הן ע"י בתי המשפט והן ע"י רשות המיסים, תוך התייחסות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר הסדירו את אופן ביצועה של ההרחבה.
29-11-2018
מיסוי ההמלצה להקצאת מגרשים במסגרת הרחבת יישובים חקלאיים קיבוצים ומושבים נדון לא אחת הן ע"י בתי המשפט והן ע"י רשות המיסים, תוך התייחסות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר הסדירו את אופן ביצועה של ההרחבה.
076-2018

ישובי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון - עדכון

ב-25 לנובמבר 2018 התקבלה החלטת הממשלה 4302 בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון.
25-11-2018
ב-25 לנובמבר 2018 התקבלה החלטת הממשלה 4302 בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון.
069-2018

ישובי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון - עדכון

ב-25 לנובמבר 2018 התקבלה החלטת הממשלה 4302 בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון.
25-11-2018
ב-25 לנובמבר 2018 התקבלה החלטת הממשלה 4302 בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון.
068-2018

הנחות מילואים ומחוסרי דיור באיוש נחלה פנויה

בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4337 "איוש נחלה פנויה – הנחת מילואים והנחת מחוסרי דיור" מיום 16.5.2018, אושר מתווה לחישוב הנחת אזור, הנחת מילואים והנחת מחוסר דיור בעת איוש נחלה פנויה בנגב או בגליל בהתאם להחלטת מועצה 1445 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
23-11-2018
בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4337 "איוש נחלה פנויה – הנחת מילואים והנחת מחוסרי דיור" מיום 16.5.2018, אושר מתווה לחישוב הנחת אזור, הנחת מילואים והנחת מחוסר דיור בעת איוש נחלה פנויה בנגב או בגליל בהתאם להחלטת מועצה 1445 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
075-2018

הנחות מילואים ומחוסרי דיור באיוש נחלה פנויה

בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4337 "איוש נחלה פנויה – הנחת מילואים והנחת מחוסרי דיור" מיום 16.5.2018, אושר מתווה לחישוב הנחת אזור, הנחת מילואים והנחת מחוסר דיור בעת איוש נחלה פנויה בנגב או בגליל בהתאם להחלטת מועצה 1445 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
23-11-2018
בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4337 "איוש נחלה פנויה – הנחת מילואים והנחת מחוסרי דיור" מיום 16.5.2018, אושר מתווה לחישוב הנחת אזור, הנחת מילואים והנחת מחוסר דיור בעת איוש נחלה פנויה בנגב או בגליל בהתאם להחלטת מועצה 1445 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
067-2018

אזורי עדיפות בתחום הבינוי והשיכון- הצעת החלטה חדשה לממשלה

ב-25 לנובמבר 2018 צפויה להתקבל הצעת החלטת הממשלה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון.
22-11-2018
ב-25 לנובמבר 2018 צפויה להתקבל הצעת החלטת הממשלה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון.
074-2018

אזורי עדיפות בתחום הבינוי והשיכון- הצעת החלטה חדשה לממשלה

ב-25 לנובמבר 2018 צפויה להתקבל הצעת החלטת הממשלה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון.
22-11-2018
ב-25 לנובמבר 2018 צפויה להתקבל הצעת החלטת הממשלה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון.
066-2018

דווח על מענקי חגי תשרי ופסח לצוותי מעונות היום

  בהתאם לנוהל העברת תשלומים בגין מענקי חגי תשרי ופסח תשע"ט לצוותי מעונות היום בעלי סמל יש להעביר עד ליום 25.11.2018 למשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים דיווח והתחייבות עפ"י נספח א' לנוהל ולהעביר לעובדים הודעה בדבר זכאותם למענק תשרי או מענק חג הפסח, במסגרת ההודעה על שינוי בתנאי העבודה לפי תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002, ובנוסח הבא:
13-11-2018
  בהתאם לנוהל העברת תשלומים בגין מענקי חגי תשרי ופסח תשע"ט לצוותי מעונות היום בעלי סמל יש להעביר עד ליום 25.11.2018 למשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים דיווח והתחייבות עפ"י נספח א' לנוהל ולהעביר לעובדים הודעה בדבר זכאותם למענק תשרי או מענק חג הפסח, במסגרת ההודעה על שינוי בתנאי העבודה לפי תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002, ובנוסח הבא:
073-2018

דווח על מענקי חגי תשרי ופסח לצוותי מעונות היום

  בהתאם לנוהל העברת תשלומים בגין מענקי חגי תשרי ופסח תשע"ט לצוותי מעונות היום בעלי סמל יש להעביר עד ליום 25.11.2018 למשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים דיווח והתחייבות עפ"י נספח א' לנוהל ולהעביר לעובדים הודעה בדבר זכאותם למענק תשרי או מענק חג הפסח, במסגרת ההודעה על שינוי בתנאי העבודה לפי תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002, ובנוסח הבא:
13-11-2018
  בהתאם לנוהל העברת תשלומים בגין מענקי חגי תשרי ופסח תשע"ט לצוותי מעונות היום בעלי סמל יש להעביר עד ליום 25.11.2018 למשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים דיווח והתחייבות עפ"י נספח א' לנוהל ולהעביר לעובדים הודעה בדבר זכאותם למענק תשרי או מענק חג הפסח, במסגרת ההודעה על שינוי בתנאי העבודה לפי תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002, ובנוסח הבא: