גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 021-2021

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות בתקופת החל"ת

ב 16 במרץ 2021 תוקן חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א- 2021. התיקון קובע פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום בעת משבר הקורונה.


כיום מעסיק מחויב לשלם למשך חודשיים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובד השוהה בחל"ת. החל מהחודש השלישי על העובד לשלם את התשלומים בעצמו.
בעקבות התיקון בחוק, מעסיקים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שהיו בחל"ת בתקופת משבר הקורונה, בין החודשים אפריל 2020 עד אפריל 2021.

הפטור הוא מתשלום ולא מדיווח.

לאור האמור ביום 17 במרץ 2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה מעסיקים ידווחו על העובדים שהיו בחל"ת באופן הבא:

"הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2020 יעשה באמצעות טופס 126 סופי, דיווח מס' 3, משרה 22 (עובד בחל"ת).
הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2021 יעשה באמצעות טופס 126,דיווח מס' 1, משרה 22 (עובד בחל"ת)."

מידע בנוגע לאופן הדיווח, וכן הנחיות לגבי החזרים למעסיקים ששילמו דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת, יפורסמו בהודעה נפרדת של המוסד לביטוח לאומי/

להודעת המוסד לביטוח לאומי

לתיקון חוק הביטוח הלאומי

 

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות לשרונה שחר במשרדנו בעפולה.