גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 077-2020

מענקי קורנה לחברי קיבוץ ומושב שיתופי - עדכון

להלן הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 15.9.2020:

"בהמשך להודעות הקודמות בדבר מענק קורונה לכל אזרח.

חברי קיבוץ שלא קיבלו את המענק לחשבון הקיבוץ עד כה ולא משכו את המענק מבנק הדואר ומבקשים לקבל את המענק לחשבון הבנק של הקיבוץ יש לפעול כך:

לשלוח למייל של ציון מזרחי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. את הנתונים שלהלן:

1.בקשה של החבר והסכמתו להעביר את המענק לחשבון הקיבוץ המרוכז, בקשה מכל חבר חבר.

2.רשימה מרוכזת באקסל של כל החברים שצירפו בקשה כאמור בסעיף 1.

הרשימה והבקשות כמובן אמורות לכלול את פרטי חשבון הבנק של הקיבוץ"

 

נדגיש:

ניתן למשוך את המענק עד ליום 30.9.20 בדואר.
קיבוצים שקיבלו כספים עבור חברים שלא שייכים אליהם מתבקשים להחזיר את הכסף לבנק הדואר סניף 001 חשבון 5001417.לציין את מספר הזהות, את השם הפרטי ואת שם המשפחה. אם יש כמה החזרים יש להחזיר כל החזר בנפרד ולא בסכום אחד.

 

ראו חוזרנו 63/2020 "מענק חד פעמי לקיבוץ וחבריו"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.