גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 076-2020

הנחיות לדווח על הוצאת עובדים לחל"ת חוזר

המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 14.9.2020 , הנחיות למעסיקים בנוגע לדיווח על הוצאת עובדים לחל"ת חוזר.

הנחיות למעסיקים

דיווח על עובד שיצא לחל"ת מהפעם השנייה ואילך יתבצע באמצעות שידור "קובץ הפסקת עבודה" הכולל סיבה ותאריך הפסקת עבודה של יום העבודה האחרון.

במקרה זה אין לשדר "טופס 100" ואין לדווח על תאריך תחילת עבודה .

לעובד שיצא בפעם הראשונה לחל"ת או פוטר או התפטר, יש לדווח טופס 100 וכן קובץ הפסקת עבודה מתוכנת השכר שכולל סיבה ותאריך הפסקת העבודה (יום העבודה האחרון).

 

הנחיות לעובדים

עובדים שהיו בחל״ת וקיבלו דמי אבטלה, חזרו לעבוד, ויוצאים שוב לחל״ת יהיו זכאים לדמי אבטלה .התנאי היחיד כדי להיות זכאים מחדש הוא שהחל״ת החדש יהיה 14 ימים לפחות.

העובד צריך לדווח על החל"ת למוסד לביטוח לאומי ואין צורך להגיש תביעה חדשה (התביעה הקודמת שהוגשה מאושרת עד יוני 2021).
עובד שיצא לראשונה לחל"ת, עליו להירשם בלשכת התעסוקה ולהגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי .

 

דיווח על חזרה לעבודה של עובד שהיה בחל"ת

המעסיק ידווח על תאריך תחילת העבודה האחרון באמצעות מערכת השכר.

העובד צריך לדווח על הפסקת עבודה/חזרה לעבודה באתר הביטוח הלאומי.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.