גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 052-2000

הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בצפון

בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בארותיים (ע"א 4014/97 ) ניתנה ביום י"ז בשבט תשנ"ס (3.2.99) חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין החלטה 737 של המועצה, לפיה גביית תשלום מהמועמד, ע"י האגודה או מי שהורשה על ידה להמליץ למינהל על המועמד, מהווה "התעשרות שלא כדין ממקרקעי ישראל, תוך ניצול פסול של מדיניות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה 737 להחכיר את המגרשים בהרחבה בדמי חכירה מופחתים".

המגבלות שהוטלו

בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בארותיים (ע"א 4014/97 ) ניתנה ביום י"ז בשבט תשנ"ס (3.2.99) חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין החלטה 737 של המועצה, לפיה גביית תשלום מהמועמד, ע"י האגודה או מי שהורשה על ידה להמליץ למינהל על המועמד, מהווה "התעשרות שלא כדין ממקרקעי ישראל, תוך ניצול פסול של מדיניות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה 737 להחכיר את המגרשים בהרחבה בדמי חכירה מופחתים".

בעקבות חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה הוצאה ע"י האגף החקלאי במינהל הוראת אגף מס' 51 י', אשר אסרה על האגודות או מי מטעמן לגבות תשלום כספי כקריטריון וכתנאי לבחירת המועמד.

בעקבות פניות רבות שהגיעו בעקבות פרסום חוות הדעת והוראת האגף 51י', לרבות פניות מגורמים סטטוטורים כמו המינהלה להסדרים במגזר החקלאי, הוחלט בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, לגבש הוראות מעבר ביחס לעסקאות ופעולות שבוצעו עובר למתן חוות הדעת ופרסום הוראת האגף. הוראות מעבר אלה מצאו את ביטויין בהוראת האגף מס' 51 יג'.

גביית תמורה בישובי קו העימות בצפון

בהחלטת הממשלה מיום 17.5.00 בעניין יישובי קו העימות הוחלט על מתן הנחות והטבות שונות ליישובי קו העימות, לצורך חיזוקם וביסוסם בעקבות נסיגת צה"ל מלבנון. עוד נקבע בהחלטה הנ"ל כי: "מינהל מקרקעי ישראל, בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, יפעל לפתרון הבעיות המעכבות הרחבות ביישובים הכפריים בקו העימות בצפון, בהתאם להחלטות מועצת המינהל".

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום ה-12.10.00 הוחלט כי המינהל יאפשר ליישובי קו העימות

לגבות כספים מהמועמד וזאת בהתאם וברוח להחלטת הממשלה ולאור העובדה שבהתאם להחלטות המועצה, הקצאת קרקעות והעברת זכויות ביישובי קו העימות נעשית ממילא במחיר אפס וללא גביית תשלום כלשהו ע"י המינהל.

להלן נוסח ההחלטה (כפי שהוגשה למועצת מקרקעי ישראל):

"מודיעים בזאת כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960 , ובהמשך להחלטת הממשלה מיום 17.5.00 בדבר חיזוקם של יישובי קו העימות בצפון בתחום הכלכלי – חברתי בעקבות נסיגת צה"ל מלבנון, החליטה מועצת מקרקעי ישראל כדלקמן:

1. בהרחבות למגורים על פי החלטה 737 של המועצה, ביישובים המוגדרים בהחלטת הממשלה מיום 17.5.00 כ"יישובי קו העימות" והמפורסמים ברשימה המצ"ב, יאפשר המינהל לאגודות היישובים הנ"ל לגבות כספים מהמועמדים להקצאת המגרשים בהרחבה, בתנאים המפורטים להלן:

(א) האגודה תמציא למינהל לבדיקתו ולאישורו את פירוט כל הקריטריונים שנקבעו על ידה לבחירת המועמדים להקצאת המגרשים, ובכלל זה גם בהתייחס לקריטריון המחיר.

(ב) גביית הכספים מהמועמדים להקצאת המגרשים כאמור תעשה ע"י האגודה בלבד ובכפוף לכך שכל הסכומים שייגבו כאמור ישמשו אך ורק לצורך פירעון חובות האגודה ו/או לצורך חיזוקו של היישוב.

2. המינהל יקבע נהלים ליישום וביצוע החלטה זו.

3. רשימות היישובים כמפורט ברשימה בנספח א'. "

הערה: הנוסח הסופי והמחייב יהיה הנוסח עליו יחתמו השרים.

להלן רשימת יישובי קו העימות בצפון כפי שהופיעו בנספח להצעת ההחלטה:

אביבים

דובב

כפר הורדים

מתת

צבעון

אבירים

דישון

כפר יובל

נאות מרדכי

צוריאל

אבן מנחם

דלתון

כפר סאלד

נהריה

קרית שמונה

אדמית

דן

כרם בן זימרה

נווה זיו

ראש הנקרה

אור הגנוז

דפנה

להבות הבשן

נטועה

ריחניה

אילון

הגושרים

לימן

סאסא

רמות נפתלי

אלקוש

הילה

מטולה

סער

שאר ישוב

בית הילל

זרעית

מירון

ספסופה

שבי ציון

בן עמי

חוסן

מלכיה

עבדון

שדה אליעזר

בצת

חורפיש

מנות

עברון

שדה נחמיה

בר יוחאי

חניתה

מנרה

עג'ר

שומרה

ברעם

יסוד המעלה

מעונה

עין יעקב

שלומי

גונן

יערה

מעיליה

עלמה

שמיר

גורן

יפתח

מעין ברוך

עמיר

שניר

גוש חלב

יראון

מעלות

עראמשה

שתולה

געתון

כברי

מצובה

פקיעין

גרנות הגליל

כפר בלום

מרגליות

פקיעין החדשה

גשר הזיו

כפר גלעדי

משגב עם

פסוטה