גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 010-2019

הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת – סולארי - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1584 "הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי" המהווה תיקון להחלטה 1507.

ההחלטה קיבלה תוקף בתאריך 13.01.2019. 

 

בנוסח הסופי של ההחלטה שונו שני סעיפים שהופיעו בהצעת החלטה שהוגשה למועצת מקרקעי ישראל:

1. בסעיף 5, במקום מועד אחרון לאישור תכנית המאפשרת הקמת פרויקט סולארי משותף לקבוצת ישובים עד 30.6.2020 , נרשם שניתן להפקיד תכנית עד אותו מועד.

2. בסעיף 5.2 הוקטנה מגבלת השטח לישוב המוביל מ- 300 דונם ל- 250 דונם, בדומה למגבלת שטח של שאר היישובים השותפים.

 

וראו גם חוזרנו מס' 83/2018 "הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת - סולארי – תיקון החלטה 1507"

 

אגודת ישוב חקלאי החותמת על הסכם להקמת פרויקט מהסוג הנדון, חייבת לשקול בין השאר את היבטי המיסוי בעסקאות אלו וכמובן להטיל את חבויות המס על היזמים כפי שמקובל במקרים אלו.

 

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד חן שחרור במשרדנו בתל אביב או למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.