גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 043-2018

תוספת דמי קבורה בהתיישבות הכפרית- עדכון

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה בישיבתה ביום 9 במאי 2018, את תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) הוראת שעה, התשע"ח - 2018 המאריכה למפרע את ההסדר בדבר הגדלת דמי הקבורה שיקבלו מושבים, קיבוצים, ישובים קהילתיים וגופי קבורה במועצות מקומיות ואזוריות החל מ- 1 בינואר 2018 ועד 31 בדצמבר 2018.

ראו הרחבה בחוזרנו מס' 37/2018 בדבר "המאבק לביטול אפליית המגזר הכפרי בתעריף דמי הקבורה".

להלן סכומי דמי הקבורה שנקבעו בתקנות:

 

   
גופים במועצות מקומיות למעט מועצות אזוריות גופים אחרות (קיבוצים, מושבים, מועצות אזוריות)
2018 2018
גיל הנפטר לאחר התיקון (ש"ח) לפני התיקון (ש"ח) לאחר התיקון (ש"ח) לפני התיקון (ש"ח)

מעל 10 שנים

4,358 4,216 4,358 3,620
בין חודש ל 10 שנים 2,174 2,108 2,174 1,810
עד חודש 870 843 870 724

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אורן אור במשרדנו בעפולה.