גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 028-2018

מיסוי חברי קיבוץ מתחדש עצמאיים

נוסח החקיקה הפורמלי המעודכן (סע' 60א בפקודת מס הכנסה) קובע כי ההכנסה החייבת של הקיבוץ המתחדש כוללת בין היתר את כלל ההכנסות החייבות במס המופקות על ידי חבר קיבוץ מתחדש הפועל כעצמאי (עוסק מורשה) וכי חישוב המס יעשה במסגרת הקיבוץ בלבד ולא במסגרת תיק החבר העצמאי.

כדי להתאים את אופן הדיווח לעידן הנוכחי, מס הכנסה יאפשר לחבר הקיבוץ העצמאי לדווח בתיק העצמאי על ההכנסה המופקת על ידו מפעילותו כעצמאי ולשלם את המס על הפעילות כעצמאי בתיקו האישי במס הכנסה.

אפשרות זו מותנית בהסכמת החברים.

בדוח למס הכנסה יידרש החבר העצמאי לצרף אישור מן הקיבוץ על כך שלקיבוץ מידע על נתוני הדוח.

רשות המסים תפעל על מנת ליצור את ההצהרות המתאימות הן של החבר והן של הקיבוץ ולשלב את הדיווחים במסגרת טפסי הדוח השנתי.

להסדר תנאים ונהלים נוספים שפורטו בו.

הנחיה זו של מס הכנסה מסירה את אי הוודאות שהייתה עד כה באשר לאופן הפעולה של 'יזמים' חברי קיבוץ מתחדש ובכך יש מעט הקלה בנטל המנהלי הרב הנדרש מהקיבוץ ביישום הוראות מיסוי הקיבוץ המתחדש.

מובן כי הסדר זה הינו אופציונלי והקיבוץ זכאי להמשיך במתכונת הדיווח הנוכחית.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.