גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 067-2017

הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2009-2012 – עדכון

ב-11.7.2017 הזין המוסד לביטוח לאומי לחשבונות הקיבוצים והמושבים שיתופיים השיתופיים את סכום הפרשי דמי הביטוח המתוקנים לשנים 2009-2012 (תוקן חישוב הפרשי ההצמדה).

פירוט החישוב המתוקן נשלח אליכם בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

הפרשי זכות הוזנו לחשבון לפי תאריך ערך 10.7.2017, והפרשים לחובה לפי תאריך ערך 24.8.2017. לכן, יתכן וחשבונכם נמצא ביתרת זכות למרות שסכום הפרשי דמי הביטוח הכולל לשנים 2009-2012 הוא בחובה.

משרדנו בודק את החישובים המתוקנים. במידה והחישובים ימצאו תקינים, ניצור עמכם קשר לצורך עריכת הסדר תשלומים או קבלת הנחיות לעניין החזר יתרת זכות (קיזוז או העברה לחשבון הבנק).

לפרטים ולהבהרות, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.