גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 016-2017

נוהל מילוי טופס 101 לחבר קיבוץ

חלק ב' של טופס 101 לשנת 2017 הוסף תא שלא היה בשנים קודמות בה נדרש כל מי שנדרש למלא טופס 101 לסמן אם הוא חבר קיבוץ/מושב שיתופי או שאינו חבר באחת מהאגודות הללו.

 סעיף 5 בנושאים אחרים בלוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2017 ואילך נרשם:

"יש לשים לב כי בחלק ב' לטופס (פרטים אישיים) נדרש חבר קיבוץ לדווח האם הוא מוגדר חבר בקיבוץ או במושב השיתופי בו הוא מתגורר. נתון זה יש לשמור לדיווחי 126 לשנת 2017".

נזכיר כי חבר מוגדר בסעיף 54 לפקודת מס הכנסה באופן הבא:

(א) בסימן זה –
"חבר" – לעניין קיבוץ שיתופי – יחיד, שעל פי תקנון הקיבוץ חלו לגביו חובות וזכויות חבר קיבוץ, בגמר שנת המס, לרבות מועמד לחברות, ולעניין קיבוץ מתחדש – יחיד כאמור שמלאו לו 21 שנים, למעט חבר בעצמאות כלכלית, כמשמעותו בתקנה 10 לתקנות ערבות הדדית;

מכאן, שרק מי שעונה להגדרת "חבר" לעניין סעיף 54 לפקודה נדרש לסמן "כן" בטופס זה.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.

 

 

לקבלת עדכונים מקצועיים שוטפים בנושא זה ובנושאים אחרים לחץ כאן