גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 087-2014

מימוש ההסדר לקבלת קצבאות שאירים לחברי קיבוץ ומושב שיתופי

המוסד לביטוח לאומי פרסם לאחרונה נוהל חדש לטיפול בתביעות של חברי קיבוץ לקצבאות שאירים, לזקנה, לדמי מחייה ולתוספת בעד תלויים.

המוסד לביטוח לאומי פרסם לאחרונה נוהל חדש לטיפול בתביעות של חברי קיבוץ לקצבאות שאירים, לזקנה, לדמי מחייה ולתוספת בעד תלויים.

בחוזר משרדנו מס' 29/2014 מיום 6.3.2014 "הסדר לקבלת קצבת שאירים לאלמנים חברי קיבוץ ומושב שיתופי" פירטנו את ההסדר אליו הגענו עם המוסד לביטוח לאומי בנוגע למבחן ההכנסה לאלמן חבר קיבוץ או מושב שיתופי.

בהתאם להסדר עם משרדינו ערך המוסד לביטוח לאומי את הנוהל מחדש.

החל מיולי 2014, החלו סניפי המוסד לביטוח לאומי לשלוח לקיבוצים, למושבים השיתופיים ולחבריהם, מכתבים בהם הם נדרשים להשלים נתונים לצורך בחינה מחודשת של זכאותם לקצבאות שאירים.

כאמור בחוזרנו הרבים שפרסמנו בעניין זה למשרדנו ניסיון רב בטיפול במימוש זכויות אלמנים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים, לקבלת קצבאות שאירים.

המעוניינים בבדיקת זכאותם לקצבת שאירים ובטיפול במימוש זכאותם, מוזמנים לפנות לרו"ח אבנר עופר או לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.