גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 067-2014

הפרשי דמי ביטוח לאומי 2008 – 2003 – עדכון

בתאריך 24 ביוני 2014, הזין המוסד לביטוח לאומי לחשבונות הקיבוצים והמושבים השיתופיים את הפרשי דמי הביטוח לשנים 2003-2008. הודעות בנוגע להפרשי החובה/זכות נשלחו בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

בתאריך 24 ביוני 2014, הזין המוסד לביטוח לאומי לחשבונות הקיבוצים והמושבים השיתופיים את הפרשי דמי הביטוח לשנים 2003-2008. הודעות בנוגע להפרשי החובה/זכות נשלחו בדואר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

יצוין כי הפרשי השומה לחובה הוזנו לתאריך 29 בדצמבר 2013 בעוד הפרשי השומה לזכות הוזנו לתאריך 23 ליוני 2014. כמו כן, הפרשי ההצמדה בגין יתרות זכות הוזנו במלואן והפרשי ההצמדה לחובה הוזנו בהפחתה של 50% מערכן.

משרדנו בודק את החיובים/זיכויים המתוקנים. לאחר הערותינו ניתן יהיה להגיע להסדר תשלומים של עד 24 תשלומים (הסדר התשלומים מתחיל ב-29 בדצמבר 2013). מעבר ל-24 תשלומים נדרש אישור של המשרד הראשי של ביטוח לאומי.

מאחר ויתרות החובה הוזנו לתאריך 29 בדצמבר 2013, יש בגינן קנסות והפרשי הצמדה. הקנסות ופרשי ההצמדה יבוטלו בעת עריכת הסדר התשלומים.

בתאריך 15 ביוני 2014, הגישו עו"ד עומר כהן ועו"ד קרן וינברג אייל ממשרד עו"ד שלמה כהן ושות' את סיכומי התשובה בתביעה להשבת דמי ביטוח עבור עובדי חוץ (מבוטחי 05) וכעת אנו ממתינים לפסק דין. התביעה הוגשה כנגד חיוב בדמי ביטוח של עובדי חוץ במשרה מלאה, למרות שאלה כלל לא עבדו במשק (לאור השינוי באורחות החיים וביטול מערך התורניות והגיוסים).

במידה והתביעה תתקבל, צפויים קיבוצים רבים לקבל החזרים משמעותיים של דמי הביטוח עבור החברים אשר חיובים בגינם התווספו להפרשי השומה לשנים 2003-2008 (בהתאם למועד בו הופסקו התורנויות והגיוסים).

תביעה נוספת בעלת השלכות על הפרשי דמי הביטוח לשנים 2000-2008, היא התביעה כנגד קביעת ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח בהתאם לשכר המינימום. הערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה הוגש באמצעות עו"ד אליעזר צוקרמן (ההליכים בערעור הסתיימו במאי 2013) ואנו ממתינים לפסק דין. במידה והתביעה תתקבל, קיבוצים רבים בהם בסיס ההכנסה לחבר נמוך משכר המינימום יהיו זכאים להחזר דמי ביטוח בסכומים משמעותיים.