גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 028-2001

תביעה נגד הביטוח הלאומי בעניין קיצבאות ילדים - עדכון

במהלך יוני 1996 הוגשה ע"י משרד עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל תביעה של כ- 90 קיבוצים ומושבים שיתופיים נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין אפליית הקיבוצים לרעה בקשר לקצבאות ילדים.התביעה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו.

במהלך יוני 1996 הוגשה ע"י משרד עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל תביעה של כ- 90 קיבוצים ומושבים שיתופיים נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין אפליית הקיבוצים לרעה בקשר לקצבאות ילדים.התביעה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו.

טענת הקיבוצים בתביעה הייתה כי הקיבוצים (וחבריהם) הופלו לרעה בשני עניינים: ראשית בכך שהתקנות שהותקנו קבעו לקיבוצים "רצפת זכאות" נמוכה יותר מכלל האוכלוסייה. שנית, בכך שהתקנות קבעו שהזכאות לקצבת ילד ראשון ושני בקיבוצים תחושב על-פי ההכנסות בשנים הרלבנטיות.

התביעה הייתה לתשלום קצבאות הילדים שנשללו מהקיבוצים כתוצאה מההפליה כאמור.

ביום 20/10/98 התקבל פסק דין בבית הדין האזורי. בית הדין קבע כי הקיבוצים השתהו שיהוי רב בהגשת התביעה לאחר שהסתיימה התוכנית הכלכלית שבמסגרתה קוצצו קצבאות הילדים. בית הדין קבע כי מן הראוי היה לעלות את טענת האפליה מיד כאשר נכנסו תקנות הקיבוצים לתוקף, וזאת משום שאז ניתן היה לשנות את מתכונת הקיצוץ בקצבאות על-מנת לעמוד ביעדי הקיצוץ, ואילו כיום, בדיעבד, אין להטיל נטל כספי כבד על המוסד לביטוח לאומי שפעל על-פי התקנות. עוד קבע בית הדין כי חברי ועדת הכספים של הכנסת שדנו בתקנות שקבעו דין שונה לקיבוצים, לקחו בחשבון את אפלייתם לרעה של חברי הקיבוצים, אך החליטו בעד התקנות לאור הנימוקים שנמסרו להם באותו מועד, וכי התקנות שקבעו כללים שונים לקיבוצים, הותקנו בהליך חוקי והיו סבירות בנסיבות העניין. (פרטים נוספים ראו בחוזרנו 46/98)

משרדה של עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל החליט בתאום עמנו להגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה.

ב -15.03.01 התקיים דיון ראשון בערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה בפני כבוד השופטים: ע. רבינוביץ, נ. ארד, ר. רוזנפלד, נציג עובדים - ב.ע. עמירם, נציג המעבידים- ב. מרחב.

בית הדין הארצי לעבודה הורה כי נציג היועץ המשפטי לממשלה יתייצב לדיון בערעור.

עוד החליט בית הדין על הגשת סיכומים בכתב, כדלקמן: המערערים תוך ארבעים וחמשה יום. המוסד לביטוח לאומי, תוך ארבעים וחמישה יום ממועד קבלת סיכומי המערערים . היועץ המשפטי לממשלה תוך ארבעים וחמישה יום מיום קבלת סיכומי כל הצדדים.

אנו נשוב ונעדכן אתכם בהתפתחויות.