גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 012-2001

עריכת דוחות כספיים לשנת 2000 - מחירים נורמטיביים - הבהרות

בחודש ינואר 2001 הפיץ משרדנו את חוברת "עריכת דוחות כספיים לשנת 2000 - מחירים נורמטיביים" וכן הנחיות נוספות הנוגעות לעריכת מאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים

בחודש ינואר 2001 הפיץ משרדנו את חוברת "עריכת דוחות כספיים לשנת 2000 - מחירים נורמטיביים" וכן הנחיות נוספות הנוגעות לעריכת מאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים.

הסכומים הנורמטיביים בענף החי הינם סכומים שסוכמו ע"י נציבות מס הכנסה.

ראו גם חוזרי משרדנו מס' 1/2001, 5/2000, 6/2000, 7/2000 הכוללים הסברים ופרטים נוספים.

התחשיבים בענפי הצומח מתבססים על העלויות הישירות הקשורות בכל אחד מסוגי הגידולים.

בעקבות פניות של קיבוצים ומושבים שיתופים להלן פריטים נבחרים כפי שהם מופיעים בחוברת:

א. עבודת בני נוער – על פי תחשיב המתבסס על נתוני ביטוח לאומי, עבור בני משק בגילאים 18 – 14 שטרם מלאו להם 18 שנים ביום המאזן תירשם תמורת 60 ימי עבודה לזכות הוצאות מחייה ולחובת הוצאות עבודת נערים בסך של 6,040 ש"ח לנער/ה.

ב. יבולים במלאי:

זרעים, גרעינים למזון לבע"ח -

מחיר שוק בניכוי 50%

גרעיני כותנה -

מחיר מכירה בניכוי 45%

אגוזי אדמה -

1,755 ש"ח לטון (לגבי החלק הנמכר מחיר חשבונית בניכוי 30%)

שחת דגן -

220 ש"ח לטון

שחת בקיה -

285 ₪ לטון

כותנה מחיר לסיבים מזן פימה -

4480 ש"ח לטון

ג. סוגיות מיוחדות ברישום הוצ' מחיה כגון: הוצאות רפואיות חריגות, ציוד רפואי, החזרי מס אחיד, רישום שונות עובדי חוץ, מלאי צרכני, רישום דמי שכירות, החזרי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, חלוקת רווחים וכו' (ראו סעיף ט"ז "הוצאות מחיה" בחוזר משרדנו 66/99).

לקבלת חוברת "עריכת דוחות כספיים לשנת 2000" - ניתן לפנות לתמר במשרדנו בעפולה.