כותרת מאמר מספר מאמר
026-2016

שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016

בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת השנייה לחוק המים בה נקבעים היטלי ההפקה כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)התשע"ו-2016.
24-02-2016
בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת השנייה לחוק המים בה נקבעים היטלי ההפקה כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)התשע"ו-2016.
022-2016

מועד אחרון לתביעת פיצויים עבור הפקעה מלפני שבע שנים

בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
17-02-2016
בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
021-2016

מחירים נורמטיביים בענפי החקלאות ליום 31.12.2015

בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
12-02-2016
בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
023-2016

הצעה לתיקון החלטת הרפורמה - 1370

ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
21-02-2016
ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
025-2016

הצעה לתיקון החלטת הרפורמה - 1370

ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
21-02-2016
ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
024-2016

מועד אחרון לתביעת פיצויים עבור הפקעה מלפני שבע שנים

בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
17-02-2016
בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
023-2016

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2015

בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
12-02-2016
בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
022-2016

שיוך דירות במסלול חלופת האגודה - החלטה 1447

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1447 בעניין "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי" אושרה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 13.1.2016 ונכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב- 8.2.2016. להלן נוסח ההחלטה:
09-02-2016
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1447 בעניין "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי" אושרה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 13.1.2016 ונכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב- 8.2.2016. להלן נוסח ההחלטה:
021-2016

רכיבי הפיצוי על השבת קרקע חקלאית

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
07-02-2016
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
020-2016

אישורי מיסים הדרושים למימוש הזכויות בנחלה ובחלקת המגורים

לקראת החתימה על חוזי החכירה לדורות עם המושבים וחבריהם ומימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה על פי החלטה 1399, קיימת חשיבות רבה לקבלת אישורי המיסים הדרושים ליישום הפעולות דלעיל.
09-02-2016
לקראת החתימה על חוזי החכירה לדורות עם המושבים וחבריהם ומימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה על פי החלטה 1399, קיימת חשיבות רבה לקבלת אישורי המיסים הדרושים ליישום הפעולות דלעיל.
019-2016

רכיבי הפיצוי על השבת קרקע חקלאית

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
07-02-2016
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
018-2016

לא ניתן למכור מוניטין אישיים

ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה כי הגם שעסקה הוכתרה כמכירת מוניטין הרי שלא בהכרח במכירת מוניטין עסקינן, שכן לא ניתן למכור מוניטין אישיים, וכי הנכס שנמכר הוא זכות בשותפות. ע"א 5118/13 משה בנימין ניסים נ' פקיד שומה גוש דן.
05-02-2016
ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה כי הגם שעסקה הוכתרה כמכירת מוניטין הרי שלא בהכרח במכירת מוניטין עסקינן, שכן לא ניתן למכור מוניטין אישיים, וכי הנכס שנמכר הוא זכות בשותפות. ע"א 5118/13 משה בנימין ניסים נ' פקיד שומה גוש דן.
017-2016

ביטול היטל מעסיקים החל מ- 1.1.2016

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 3.2.2016 את הצעת חוק לפיה שיעור ההיטל על עובדים זרים יהיה 0% מ- 1.1.2016 ועד 31.12.2020.
03-02-2016
ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 3.2.2016 את הצעת חוק לפיה שיעור ההיטל על עובדים זרים יהיה 0% מ- 1.1.2016 ועד 31.12.2020.
020-2016

לא ניתן למכור מוניטין אישיים

ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה כי הגם שעסקה הוכתרה כמכירת מוניטין הרי שלא בהכרח במכירת מוניטין עסקינן, שכן לא ניתן למכור מוניטין אישיים, וכי הנכס שנמכר הוא זכות בשותפות. ע"א 5118/13 משה בנימין ניסים נ' פקיד שומה גוש דן.
05-02-2016
ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה כי הגם שעסקה הוכתרה כמכירת מוניטין הרי שלא בהכרח במכירת מוניטין עסקינן, שכן לא ניתן למכור מוניטין אישיים, וכי הנכס שנמכר הוא זכות בשותפות. ע"א 5118/13 משה בנימין ניסים נ' פקיד שומה גוש דן.
019-2016

ביטול היטל מעסיקים החל מ- 1.1.2016

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 3.2.2016 את הצעת חוק לפיה שיעור ההיטל על עובדים זרים יהיה 0% מ- 1.1.2016 ועד 31.12.2020.
03-02-2016
ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 3.2.2016 את הצעת חוק לפיה שיעור ההיטל על עובדים זרים יהיה 0% מ- 1.1.2016 ועד 31.12.2020.
016-2016

מע"מ על מענקים לעידוד פרישה של רפתנים

להלן החלטת מיסוי 6058/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע"מ של תקבולים המתקבלים בידי עוסקים במסגרת תכנית התייעלות בענף יצרני החלב- החלטת מיסוי שאינה בהסכם"
31-01-2016
להלן החלטת מיסוי 6058/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע"מ של תקבולים המתקבלים בידי עוסקים במסגרת תכנית התייעלות בענף יצרני החלב- החלטת מיסוי שאינה בהסכם"
015-2016

שינויים במדיניות החכרת קרקע למטרות תעסוקה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושרה ההצעה לשינויים בהחלטה מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים".
28-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושרה ההצעה לשינויים בהחלטה מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים".
014-2016

ידועים בציבור - זכויות וחובות בביטוח לאומי

קביעת פקיד ביטוח וגביה או פקיד תביעות הבטחת הכנסה ביחס למבוטח/ת מעמד של ידוע/ה בציבור, תיתכן השפעה למפרע על זכאות לגמלאות ועל דמי ביטוח לזכות או חובה (מועד תחולת המעמד נקבע לפי ההוכחות ללא הגבלת זמן).
26-01-2016
קביעת פקיד ביטוח וגביה או פקיד תביעות הבטחת הכנסה ביחס למבוטח/ת מעמד של ידוע/ה בציבור, תיתכן השפעה למפרע על זכאות לגמלאות ועל דמי ביטוח לזכות או חובה (מועד תחולת המעמד נקבע לפי ההוכחות ללא הגבלת זמן).
013-2016

סוגיות במע״מ במכירת פירות וירקות

להלן החלטת מיסוי מס' 7784/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע״מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי - החלטת מיסוי בהסכם".
24-01-2016
להלן החלטת מיסוי מס' 7784/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע״מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי - החלטת מיסוי בהסכם".
018-2016

מע"מ על מענקים לעידוד פרישה של רפתנים

להלן החלטת מיסוי 6058/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע"מ של תקבולים המתקבלים בידי עוסקים במסגרת תכנית התייעלות בענף יצרני החלב- החלטת מיסוי שאינה בהסכם"
31-01-2016
להלן החלטת מיסוי 6058/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע"מ של תקבולים המתקבלים בידי עוסקים במסגרת תכנית התייעלות בענף יצרני החלב- החלטת מיסוי שאינה בהסכם"
017-2016

שינויים במדיניות החכרת קרקע למטרות תעסוקה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושרה ההצעה לשינויים בהחלטה מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים". נוסח ההצעה שאושר מופיע בחוזרנו מס' 4/2016 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים – עדכון".
28-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושרה ההצעה לשינויים בהחלטה מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים". נוסח ההצעה שאושר מופיע בחוזרנו מס' 4/2016 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים – עדכון".
016-2016

ידועים בציבור - זכויות וחובות בביטוח לאומי

קביעת פקיד ביטוח וגביה או פקיד תביעות הבטחת הכנסה ביחס למבוטח/ת מעמד של ידוע/ה בציבור, תיתכן השפעה למפרע על זכאות לגמלאות ועל דמי ביטוח לזכות או חובה (מועד תחולת המעמד נקבע לפי ההוכחות ללא הגבלת זמן).
26-01-2016
קביעת פקיד ביטוח וגביה או פקיד תביעות הבטחת הכנסה ביחס למבוטח/ת מעמד של ידוע/ה בציבור, תיתכן השפעה למפרע על זכאות לגמלאות ועל דמי ביטוח לזכות או חובה (מועד תחולת המעמד נקבע לפי ההוכחות ללא הגבלת זמן).
015-2016

סוגיות במע״מ במכירת פירות וירקות

להלן החלטת מיסוי מס' 7784/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע״מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי - החלטת מיסוי בהסכם".
24-01-2016
להלן החלטת מיסוי מס' 7784/16 בתחום מס ערך מוסף בנושא "החבות במע״מ של מכירת פירות וירקות חצויים, אתרוגים וקנאביס רפואי - החלטת מיסוי בהסכם".
012-2016

הבהרות לבקשה לתעריף מים מופחת לגינון ציבורי במגזר הכפרי

בעקבות פניות רבות של קיבוצים ומושבים למשרדנו, נבקש להפנות תשומת ליבכם לנוהל (הפשוט) לקבלת אישור להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי:
22-01-2016
בעקבות פניות רבות של קיבוצים ומושבים למשרדנו, נבקש להפנות תשומת ליבכם לנוהל (הפשוט) לקבלת אישור להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי:
014-2016

הבהרות לבקשה לתעריף מים מופחת לגינון ציבורי במגזר הכפרי

בעקבות פניות רבות של קיבוצים ומושבים למשרדנו, נבקש להפנות תשומת ליבכם לנוהל (הפשוט) לקבלת אישור להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי:
22-01-2016
בעקבות פניות רבות של קיבוצים ומושבים למשרדנו, נבקש להפנות תשומת ליבכם לנוהל (הפשוט) לקבלת אישור להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי:
011-2016

החזר עלויות קבורה במגזר הכפרי - עדכון

בתאריך 25 בינואר 2016, תקיים ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת דיון בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשע"ו- 2015. תקנות אלו מגדילות את דמי הקבורה במגזר הכפרי ובמועצות המקומיות בתקופה מ-1 ביולי 2013 עד 31 בדצמבר 2017.
20-01-2016
בתאריך 25 בינואר 2016, תקיים ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת דיון בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשע"ו- 2015. תקנות אלו מגדילות את דמי הקבורה במגזר הכפרי ובמועצות המקומיות בתקופה מ-1 ביולי 2013 עד 31 בדצמבר 2017.
013-2016

החזר עלויות קבורה במגזר הכפרי - עדכון

בתאריך 25 בינואר 2016, תקיים ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת דיון בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשע"ו- 2015. תקנות אלו מגדילות את דמי הקבורה במגזר הכפרי ובמועצות המקומיות בתקופה מ-1 ביולי 2013 עד 31 בדצמבר 2017.
20-01-2016
בתאריך 25 בינואר 2016, תקיים ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת דיון בתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשע"ו- 2015. תקנות אלו מגדילות את דמי הקבורה במגזר הכפרי ובמועצות המקומיות בתקופה מ-1 ביולי 2013 עד 31 בדצמבר 2017.
010-2016

"בן ממשיך" יפצה את אחיו במחצית שוויה של הנחלה

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה ע"י כבוד השופטת, מרים קראוס, הוחלט כי "בן הממשיך" אשר מתגורר בנחלה במושב צפריה יוכל להשלים את העברת הזכויות במשק על שמו ברשות מקרקעי ישראל (להלן" רמ"י), רק לאחר שיפצה את אחיו בשווי של 50% מהשווי הריאלי של המשק נטו.
17-01-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה ע"י כבוד השופטת, מרים קראוס, הוחלט כי "בן הממשיך" אשר מתגורר בנחלה במושב צפריה יוכל להשלים את העברת הזכויות במשק על שמו ברשות מקרקעי ישראל (להלן" רמ"י), רק לאחר שיפצה את אחיו בשווי של 50% מהשווי הריאלי של המשק נטו.
009-2016

הנחות ממס בישובים מסוימים בשנת 2016

ביום 9 בדצמבר 2015 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה, בנוגע להנחה ממס בישובים מסוימים. תחולת התיקון מיום 1/1/2016. החוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו מוגדר כ- "ישוב מוטב".
15-01-2016
ביום 9 בדצמבר 2015 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה, בנוגע להנחה ממס בישובים מסוימים. תחולת התיקון מיום 1/1/2016. החוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו מוגדר כ- "ישוב מוטב".
012-2016

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2016

1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
18-01-2016
1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
011-2016

שיוך דירות במסלול חלופת האגודה – עדכון החלטה 1380

מועצת מקרקעי ישראל, בראשות שר האוצר משה כחלון, החליטה בישיבתה מיום 13.1.2016 על תיקון החלטה 1380, "רכישת זכויות למוגרים על ידי האגודה החקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי, מושב שיתופי".
17-01-2016
מועצת מקרקעי ישראל, בראשות שר האוצר משה כחלון, החליטה בישיבתה מיום 13.1.2016 על תיקון החלטה 1380, "רכישת זכויות למוגרים על ידי האגודה החקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי, מושב שיתופי".
010-2016

הנחות ממס בישובים מסוימים בשנת 2016

ביום 9 בדצמבר 2015 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה, בנוגע להנחה ממס בישובים מסוימים. תחולת התיקון מיום 1/1/2016. החוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו מוגדר כ- "ישוב מוטב".
15-01-2016
ביום 9 בדצמבר 2015 פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה, בנוגע להנחה ממס בישובים מסוימים. תחולת התיקון מיום 1/1/2016. החוק קבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים שנקבעו מוגדר כ- "ישוב מוטב".
008-2016

ביטוח לאומי - עדכוני גמלאות וגביה לשנת 2016

להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גמלאות וגביה לשנת 2016:
12-01-2016
להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גמלאות וגביה לשנת 2016:
009-2016

פריסת שבח מקרקעין לחברי קיבוץ

יחיד חייב במס על השבח הריאלי לפי שיעור המס השולי שלו ועד 25%. בהתאם לסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, מוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו הוא נבע בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על 4 שנות מס (כולל שנת המס בה נמכרים המקרקעין) או על תקופת הבעלות בנכס – לפי הקצרה שבהן, כך שבכל שנת פריסה חלק השבח הריאלי יצורף להכנסה החייבת הקובעת של המוכר באותה שנת מס וחישוב המס ייעשה בהתחשב בשיעור המס השולי וביתרת נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן בכל אחת משנות המס.
13-01-2016
יחיד חייב במס על השבח הריאלי לפי שיעור המס השולי שלו ועד 25%. בהתאם לסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, מוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו הוא נבע בחלקים שנתיים שווים, תוך תקופה שאינה עולה על 4 שנות מס (כולל שנת המס בה נמכרים המקרקעין) או על תקופת הבעלות בנכס – לפי הקצרה שבהן, כך שבכל שנת פריסה חלק השבח הריאלי יצורף להכנסה החייבת הקובעת של המוכר באותה שנת מס וחישוב המס ייעשה בהתחשב בשיעור המס השולי וביתרת נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן בכל אחת משנות המס.
008-2016

ביטוח לאומי - עדכוני גמלאות וגביה לשנת 2016

להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גמלאות וגביה לשנת 2016:
12-01-2016
להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גמלאות וגביה לשנת 2016:
007-2016

מע"מ במכירת פירות וירקות – הוראת פרשנות הנהלת מע"מ

ביום 30 בדצמבר 2015, פרסם מר גל גרינברג רו"ח/ משפטן מנהל המחלקה המקצועית במע"מ את הוראת פרשנות מס' 6/2015 – החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות (להלן – "הפרשנות").
10-01-2016
ביום 30 בדצמבר 2015, פרסם מר גל גרינברג רו"ח/ משפטן מנהל המחלקה המקצועית במע"מ את הוראת פרשנות מס' 6/2015 – החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות (להלן – "הפרשנות").
006-2016

השלמת תקבולי "חלף היטל השבחה" מהקצאת קרקע בהנחה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה ב- 13.1.2016 תעלה לדיון הצעה המתייחסת לרשויות מקומיות בהן ניתנה הנחה בהקצאת קרקע במסלול "מחיר למשתכן" וכתוצאה מכך יופחתו תקבולי הרשות מחלף היטל השבחה בשיעור 12% מסכומי ההנחה.
10-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה ב- 13.1.2016 תעלה לדיון הצעה המתייחסת לרשויות מקומיות בהן ניתנה הנחה בהקצאת קרקע במסלול "מחיר למשתכן" וכתוצאה מכך יופחתו תקבולי הרשות מחלף היטל השבחה בשיעור 12% מסכומי ההנחה.
005-2016

קביעת תנאים ברישיון להקצאת מים

רשות המים פרסמה את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה 2015, בהם התנאים ברישיון לזכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי וכן שינויים במתכונת הדיווח הכספי השנתי.
08-01-2016
רשות המים פרסמה את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה 2015, בהם התנאים ברישיון לזכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי וכן שינויים במתכונת הדיווח הכספי השנתי.
007-2016

מע"מ במכירת פירות וירקות – הוראת פרשנות הנהלת מע"מ

ביום 30 בדצמבר 2015, פרסם מר גל גרינברג רו"ח/ משפטן מנהל המחלקה המקצועית במע"מ את הוראת פרשנות מס' 6/2015 – החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות (להלן – "הפרשנות"). להלן עיקרי הוראת הפרשנות:
10-01-2016
ביום 30 בדצמבר 2015, פרסם מר גל גרינברג רו"ח/ משפטן מנהל המחלקה המקצועית במע"מ את הוראת פרשנות מס' 6/2015 – החבות במע"מ של מכירת פירות וירקות (להלן – "הפרשנות"). להלן עיקרי הוראת הפרשנות:
006-2016

השלמת תקבולי "חלף היטל השבחה" מהקצאת קרקע בהנחה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה ב- 13.1.2016 תעלה לדיון הצעה המתייחסת לרשויות מקומיות בהן ניתנה הנחה בהקצאת קרקע במסלול "מחיר למשתכן" וכתוצאה מכך יופחתו תקבולי הרשות מחלף היטל השבחה בשיעור 12% מסכומי ההנחה.
10-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה ב- 13.1.2016 תעלה לדיון הצעה המתייחסת לרשויות מקומיות בהן ניתנה הנחה בהקצאת קרקע במסלול "מחיר למשתכן" וכתוצאה מכך יופחתו תקבולי הרשות מחלף היטל השבחה בשיעור 12% מסכומי ההנחה.
005-2016

קביעת תנאים ברישיון להקצאת מים

רשות המים פרסמה את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה 2015, בהם התנאים ברישיון לזכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי וכן שינויים במתכונת הדיווח הכספי השנתי.
08-01-2016
רשות המים פרסמה את כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) (תיקון) התשע"ה 2015, בהם התנאים ברישיון לזכאות להקצאת מים בתעריף מופחת לגינון ציבורי וכן שינויים במתכונת הדיווח הכספי השנתי.
004-2016

החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתערך בתאריך 13.1.2016 תעלה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" (שהחליפה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 949). להלן נוסח השינויים המוצעים:
07-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתערך בתאריך 13.1.2016 תעלה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" (שהחליפה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 949). להלן נוסח השינויים המוצעים:
003-2016

עדכוני ביטוח לאומי - גביה

להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גביה – סכומים ושיעורים:
06-01-2016
להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גביה – סכומים ושיעורים:
004-2016

החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתערך בתאריך 13.1.2016 תעלה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" (שהחליפה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 949). להלן נוסח השינויים המוצעים:
07-01-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתערך בתאריך 13.1.2016 תעלה הצעה לשינויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" (שהחליפה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 949). להלן נוסח השינויים המוצעים:
003-2016

עדכוני ביטוח לאומי - גביה

להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גביה – סכומים ושיעורים:
06-01-2016
להלן עדכוני ביטוח לאומי בנושאי גביה – סכומים ושיעורים:
001-2016

מיסוי פדיון זכויות באגודת אחזקות

רשות המיסים פרסמה באתר האינטרנט את החלטת המיסוי בעניין "פידיון זכויות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית" להלן החלטת המיסוי:
03-01-2016
רשות המיסים פרסמה באתר האינטרנט את החלטת המיסוי בעניין "פידיון זכויות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית" להלן החלטת המיסוי:
001-2016

מיסוי פדיון זכויות באגודת אחזקות

רשות המיסים פרסמה באתר האינטרנט את החלטת המיסוי בעניין "פידיון זכויות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית" להלן החלטת המיסוי:
03-01-2016
רשות המיסים פרסמה באתר האינטרנט את החלטת המיסוי בעניין "פידיון זכויות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית" להלן החלטת המיסוי:
002-2016

תעריפי מים לשנת 2016

רשות המים פרסמה את התיקונים לכללי המים לעניין תעריפי המים לשנת 2016, להלן התעריפים :
05-01-2016
רשות המים פרסמה את התיקונים לכללי המים לעניין תעריפי המים לשנת 2016, להלן התעריפים :
002-2016

תעריפי מים לשנת 2016

רשות המים פרסמה את התיקונים לכללי המים לעניין תעריפי המים לשנת 2016, להלן התעריפים :
05-01-2016
רשות המים פרסמה את התיקונים לכללי המים לעניין תעריפי המים לשנת 2016, להלן התעריפים :
123-2015

האצת שיווק מגרשי ההרחבה באזורי עדיפות

על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה, במקום זאת מעבירה הרשות חלף היטל השבחה בשיעור 12% מתשלומי דמי החכירה המהוונים, אשר באזורי עדיפות לאומית הינם מופחתים או אפסיים.
31-12-2015
על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה, במקום זאת מעבירה הרשות חלף היטל השבחה בשיעור 12% מתשלומי דמי החכירה המהוונים, אשר באזורי עדיפות לאומית הינם מופחתים או אפסיים.
125-2015

האצת שיווק מגרשי ההרחבה באזורי עדיפות

על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה, במקום זאת מעבירה הרשות חלף היטל השבחה בשיעור 12% מתשלומי דמי החכירה המהוונים, אשר באזורי עדיפות לאומית הינם מופחתים או אפסיים.
31-12-2015
על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה, במקום זאת מעבירה הרשות חלף היטל השבחה בשיעור 12% מתשלומי דמי החכירה המהוונים, אשר באזורי עדיפות לאומית הינם מופחתים או אפסיים.
122-2015

עדכוני חקיקת מס מחוק ההתייעלות הכלכלית

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015, אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום ה- 19 בנובמבר 2015.
29-12-2015
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015, אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום ה- 19 בנובמבר 2015.
121-2015

הקצאת מים לחקלאות 2016-2018

  בהמשך לשימוע שערכה מועצת רשות המים לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע בכלל הארץ לשנים 2018, 2017, 2016 גובשו מספר תיקונים שמובאים לעיון והערות הציבור, להלן עיקרי התיקונים:
27-12-2015
  בהמשך לשימוע שערכה מועצת רשות המים לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע בכלל הארץ לשנים 2018, 2017, 2016 גובשו מספר תיקונים שמובאים לעיון והערות הציבור, להלן עיקרי התיקונים:
124-2015

עדכוני חקיקת מס מחוק ההתייעלות הכלכלית

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015, אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום ה- 19 בנובמבר 2015. החוק כולל, בין היתר, שינויים בחקיקת המס, אשר נפרט להלן בתמצית:
29-12-2015
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו – 2015, אושר בכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום ה- 19 בנובמבר 2015. החוק כולל, בין היתר, שינויים בחקיקת המס, אשר נפרט להלן בתמצית:
123-2015

הקצאת מים לחקלאות 2016-2018

בהמשך לשימוע שערכה מועצת רשות המים לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע בכלל הארץ לשנים 2018, 2017, 2016 גובשו מספר תיקונים שמובאים לעיון והערות הציבור, להלן עיקרי התיקונים:
27-12-2015
בהמשך לשימוע שערכה מועצת רשות המים לעניין הקצאות מים למטרות חקלאות וטבע בכלל הארץ לשנים 2018, 2017, 2016 גובשו מספר תיקונים שמובאים לעיון והערות הציבור, להלן עיקרי התיקונים:
120-2015

לסכום ההנחה בקרקע לחיילי המילואים יתווסף מע"מ

בהסכם פשרה שהוגש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד כבוד השופט אליהו בכר, בעניין הוספת סכום המע"מ להנחה של 50,000 ש"ח לה זכאים חיילי מילואים בגין הקצאת קרקע לבנייה למגורים בבניה נמוכה מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1218. (יוסף סיידו (להלן "המבקשת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להן "רמ"י"), ת.צ 12079-05-14).
22-12-2015
בהסכם פשרה שהוגש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד כבוד השופט אליהו בכר, בעניין הוספת סכום המע"מ להנחה של 50,000 ש"ח לה זכאים חיילי מילואים בגין הקצאת קרקע לבנייה למגורים בבניה נמוכה מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1218. (יוסף סיידו (להלן "המבקשת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להן "רמ"י"), ת.צ 12079-05-14).
119-2015

מימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה - סוגיות במיסוי

להלן סוגיות במיסוי זכויות בחלקת המגורים בנחלה במימוש החלטה 1399 לרבות תוספת היחידה השלישית.
16-12-2015
להלן סוגיות במיסוי זכויות בחלקת המגורים בנחלה במימוש החלטה 1399 לרבות תוספת היחידה השלישית.
122-2015

לסכום ההנחה בקרקע לחיילי המילואים יתווסף מע"מ

בהסכם פשרה שהוגש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד כבוד השופט אליהו בכר, בעניין הוספת סכום המע"מ להנחה של 50,000 ש"ח לה זכאים חיילי מילואים בגין הקצאת קרקע לבנייה למגורים בבניה נמוכה מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1218. (יוסף סיידו (להלן "המבקשת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להן "רמ"י"), ת.צ 12079-05-14).
22-12-2015
בהסכם פשרה שהוגש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד כבוד השופט אליהו בכר, בעניין הוספת סכום המע"מ להנחה של 50,000 ש"ח לה זכאים חיילי מילואים בגין הקצאת קרקע לבנייה למגורים בבניה נמוכה מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1218. (יוסף סיידו (להלן "המבקשת") נגד רשות מקרקעי ישראל (להן "רמ"י"), ת.צ 12079-05-14).
121-2015

עדכון מפת הטבות המס ליישובים

ביום 24.11.2015 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מפת הטבות המס ליישובים בפריפריה. מפת ההטבות החדשה תיכנס לתוקף החל מה- 1 בינואר 2016.עפ"י המתווה 403 רשויות בצפון ובדרום יזכו להטבות מס בשיעורים משתנים.
10-12-2015
ביום 24.11.2015 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מפת הטבות המס ליישובים בפריפריה. מפת ההטבות החדשה תיכנס לתוקף החל מה- 1 בינואר 2016.עפ"י המתווה 403 רשויות בצפון ובדרום יזכו להטבות מס בשיעורים משתנים.
120-2015

הקצאת מים לישובים כפריים לגינון ציבורי בתעריף מופחת

בעקבות החלטת מועצת רשות המים, ישובים כפריים יהיו זכאים להקצאת מים לגינון ציבורי בתעריף מופחת. להערכות מוקדמת, טרם פרסום הכללים ברשומות, הוציאה רשות המים הנחיות להגשת בקשות להקצאות לגינון.
06-12-2015
בעקבות החלטת מועצת רשות המים, ישובים כפריים יהיו זכאים להקצאת מים לגינון ציבורי בתעריף מופחת. להערכות מוקדמת, טרם פרסום הכללים ברשומות, הוציאה רשות המים הנחיות להגשת בקשות להקצאות לגינון.
118-2015

אישורי מס רכישה לרישום הנחלות בטאבו - מהלכה למעשה

אישורי מיסוי מקרקעין על רכישת הנחלה נדרשים להסדרת הרישום בטאבו של נחלה. אישורי מיסים על הזכויות בנחלה לעת רכישתה הינם שלב חשוב בהערכות למיזעור תשלומי מס הרכישה ביישום החלטה 1399 בעניין מימוש הזכויות בחלקת המגורים בנחלה.
13-12-2015
אישורי מיסוי מקרקעין על רכישת הנחלה נדרשים להסדרת הרישום בטאבו של נחלה. אישורי מיסים על הזכויות בנחלה לעת רכישתה הינם שלב חשוב בהערכות למיזעור תשלומי מס הרכישה ביישום החלטה 1399 בעניין מימוש הזכויות בחלקת המגורים בנחלה.
117-2015

ניתן לערער על החלטת ועדת השגות בחישוב דמי הסכמה

בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב, נדון ערעורה של רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י) נגד צבי ושבע קרני (להלן: "המשיבה"), ע"י כבוד השופטת רות לבהר שרון, שיוצגו ע"י עו"ד עודד שמעון, (29018-11-14), בעניין תשלום שווי הפרש בגין "דמי הסכמה" ששולמו ביתר לרמ"י. בית המשפט קיבל את טענת המשיבה וקבע כי ניתן למנות שמאי מטעם בית המשפט לבחינת הטעות שנפלה בועדת ההשגות של רמ"י וכי ניתן להתערב בהחלטת ועדת ההשגות של רמ"י, שכן מדובר בהחלטה מנהלתית ויש אפשרות לערער עליה.
11-12-2015
בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב, נדון ערעורה של רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י) נגד צבי ושבע קרני (להלן: "המשיבה"), ע"י כבוד השופטת רות לבהר שרון, שיוצגו ע"י עו"ד עודד שמעון, (29018-11-14), בעניין תשלום שווי הפרש בגין "דמי הסכמה" ששולמו ביתר לרמ"י. בית המשפט קיבל את טענת המשיבה וקבע כי ניתן למנות שמאי מטעם בית המשפט לבחינת הטעות שנפלה בועדת ההשגות של רמ"י וכי ניתן להתערב בהחלטת ועדת ההשגות של רמ"י, שכן מדובר בהחלטה מנהלתית ויש אפשרות לערער עליה.
116-2015

עדכון מפת הטבות המס ליישובים

ביום 24.11.2015 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מפת הטבות המס ליישובים בפריפריה. מפת ההטבות החדשה תיכנס לתוקף החל מה- 1 בינואר 2016.עפ"י המתווה 403 רשויות בצפון ובדרום יזכו להטבות מס בשיעורים משתנים.
10-12-2015
ביום 24.11.2015 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מפת הטבות המס ליישובים בפריפריה. מפת ההטבות החדשה תיכנס לתוקף החל מה- 1 בינואר 2016.עפ"י המתווה 403 רשויות בצפון ובדרום יזכו להטבות מס בשיעורים משתנים.
115-2015

הקצאת מים לישובים כפריים לגינון ציבורי בתעריף מופחת

בעקבות החלטת מועצת רשות המים, ישובים כפריים יהיו זכאים להקצאת מים לגינון ציבורי בתעריף מופחת. להערכות מוקדמת, טרם פרסום הכללים ברשומות, הוציאה רשות המים הנחיות להגשת בקשות להקצאות לגינון.
06-12-2015
בעקבות החלטת מועצת רשות המים, ישובים כפריים יהיו זכאים להקצאת מים לגינון ציבורי בתעריף מופחת. להערכות מוקדמת, טרם פרסום הכללים ברשומות, הוציאה רשות המים הנחיות להגשת בקשות להקצאות לגינון.
114-2015

עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים – תיקון לתמ"א 35

בישיבה מיום 1.12.2015 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה, את התיקון לתמ"א 35 המאפשר בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
02-12-2015
בישיבה מיום 1.12.2015 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה, את התיקון לתמ"א 35 המאפשר בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
113-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי:
29-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי:
112-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין:
26-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין:
111-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י):
24-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י):
119-2015

עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים – תיקון לתמ"א 35

בישיבה מיום 1.12.2015 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה, את התיקון לתמ"א 35 המאפשר בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
02-12-2015
בישיבה מיום 1.12.2015 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובניה, את התיקון לתמ"א 35 המאפשר בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
118-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי :
29-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי ביטוח לאומי :
117-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין:
26-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי מיסוי מקרקעין:
116-2015

סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל

להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י):
24-11-2015
להלן סוגיות משנת 2015 בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י):
115-2015

הפרשי גמלאות מחליפות שכר לשנים 2003-2008

בתאריך 24 ליוני 2014, שלח המוסד לביטוח לאומי אל הקיבוצים והמושבים השיתופיים הודעות בדבר הפרשי דמי ביטוח (לחובה ולזכות) לשנים 2003-2008. בשונה משנים קודמות בהם הקיבוץ זוכה/חויב בהפרשי גמלאות במקביל לחיוב/זיכוי בהפרשי דמי הביטוח, החליט המוסד לביטוח לאומי כי חברים הזכאים להפרשי גמלאות, ידרשו להגיש תביעה פרטנית להפרשי גמלה בה יוכלו לבקש כי הפרשי הגמלה ישולמו לחשבונם הפרטי ולא יקוזזו מהפרשי דמי הביטוח בהם חויב הקיבוץ.
22-11-2015
בתאריך 24 ליוני 2014, שלח המוסד לביטוח לאומי אל הקיבוצים והמושבים השיתופיים הודעות בדבר הפרשי דמי ביטוח (לחובה ולזכות) לשנים 2003-2008. בשונה משנים קודמות בהם הקיבוץ זוכה/חויב בהפרשי גמלאות במקביל לחיוב/זיכוי בהפרשי דמי הביטוח, החליט המוסד לביטוח לאומי כי חברים הזכאים להפרשי גמלאות, ידרשו להגיש תביעה פרטנית להפרשי גמלה בה יוכלו לבקש כי הפרשי הגמלה ישולמו לחשבונם הפרטי ולא יקוזזו מהפרשי דמי הביטוח בהם חויב הקיבוץ.
110-2015

איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים-החלטה 1445

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 באוקטובר 2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 22 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1445.
22-11-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 באוקטובר 2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 22 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1445.
109-2015

פיצוי עבור קרקעות שלא נכללו במפורש במשבצת הנחלות

בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב, נדונה תביעתו של מושב משמר השבעה, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "התובע ו/או המושב), נגד שר האוצר ורשות מקרקעי ישראל (להלן: "הנתבעים") , ע"י כבוד השופטת דניה קרית מאיר (ת"א 1995-04). בית המשפט פסק כי המושב אינו זכאי לחכור קרקע חלופית מרשות מקרקעי ישראל ואין הוא זכאי לפיצוי מכוח החלטה 343 של רמ"י. זאת מאחר שלפי פסיקתו השטח נשוא התובענה אינו חלק משטח המשבצת של המושב ולא הוחכר לו בתנאי נחלה.
20-11-2015
בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב, נדונה תביעתו של מושב משמר השבעה, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "התובע ו/או המושב), נגד שר האוצר ורשות מקרקעי ישראל (להלן: "הנתבעים") , ע"י כבוד השופטת דניה קרית מאיר (ת"א 1995-04). בית המשפט פסק כי המושב אינו זכאי לחכור קרקע חלופית מרשות מקרקעי ישראל ואין הוא זכאי לפיצוי מכוח החלטה 343 של רמ"י. זאת מאחר שלפי פסיקתו השטח נשוא התובענה אינו חלק משטח המשבצת של המושב ולא הוחכר לו בתנאי נחלה.
108-2015

הנחה נוספת בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות – החלטה 1443

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 לאוקטובר 2015, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1274 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 8 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1443.על פי ההחלטה החדשה תנתן בין השאר הנחה נוספת בדרך של הפחתת שיעור דמי החכירה ב- 10% בהקצאת מגרשים צמודי קרקע למחוסרי דיור באזורי עדיפות לאומית א' ו- ב'.
18-11-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 לאוקטובר 2015, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1274 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 8 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1443.על פי ההחלטה החדשה תנתן בין השאר הנחה נוספת בדרך של הפחתת שיעור דמי החכירה ב- 10% בהקצאת מגרשים צמודי קרקע למחוסרי דיור באזורי עדיפות לאומית א' ו- ב'.
114-2015

פיצוי עבור קרקעות שלא נכללו במפורש במשבצת הנחלות

בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב, נדונה תביעתו של מושב משמר השבעה, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "התובע ו/או המושב), נגד שר האוצר ורשות מקרקעי ישראל (להלן: "הנתבעים") , ע"י כבוד השופטת דניה קרית מאיר (ת"א 1995-04). בית המשפט פסק כי המושב אינו זכאי לחכור קרקע חלופית מרשות מקרקעי ישראל ואין הוא זכאי לפיצוי מכוח החלטה 343 של רמ"י. זאת מאחר שלפי פסיקתו השטח נשוא התובענה אינו חלק משטח המשבצת של המושב ולא הוחכר לו בתנאי נחלה.
20-11-2015
בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב, נדונה תביעתו של מושב משמר השבעה, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "התובע ו/או המושב), נגד שר האוצר ורשות מקרקעי ישראל (להלן: "הנתבעים") , ע"י כבוד השופטת דניה קרית מאיר (ת"א 1995-04). בית המשפט פסק כי המושב אינו זכאי לחכור קרקע חלופית מרשות מקרקעי ישראל ואין הוא זכאי לפיצוי מכוח החלטה 343 של רמ"י. זאת מאחר שלפי פסיקתו השטח נשוא התובענה אינו חלק משטח המשבצת של המושב ולא הוחכר לו בתנאי נחלה.
113-2015

הנחה נוספת בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות – החלטה 1443

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 לאוקטובר 2015, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1274 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 8 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1443.על פי ההחלטה החדשה תנתן בין השאר הנחה נוספת בדרך של הפחתת שיעור דמי החכירה ב- 10% בהקצאת מגרשים צמודי קרקע למחוסרי דיור באזורי עדיפות לאומית א' ו- ב'.
18-11-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 27 לאוקטובר 2015, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1274 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 8 בנובמבר 2015 ומספרה הוא 1443.על פי ההחלטה החדשה תנתן בין השאר הנחה נוספת בדרך של הפחתת שיעור דמי החכירה ב- 10% בהקצאת מגרשים צמודי קרקע למחוסרי דיור באזורי עדיפות לאומית א' ו- ב'.
107-2015

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – תשע"ו

1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
15-11-2015
1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
106-2015

החלטת הולנת"ע בעניין עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים

בישיבת הועדה לנושים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע) של המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום 10.11.2015 הוחלט פה אחד להמליץ בפני המועצה הארצית על עדכון תמ"א 35 בנוגע ליח"ד במגזר הכפרי. להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
12-11-2015
בישיבת הועדה לנושים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע) של המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום 10.11.2015 הוחלט פה אחד להמליץ בפני המועצה הארצית על עדכון תמ"א 35 בנוגע ליח"ד במגזר הכפרי. להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
112-2015

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – תשע"ו

1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
15-11-2015
1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
111-2015

החלטת הולנת"ע בעניין עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים

בישיבת הועדה לנושים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע) של המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום 10.11.2015 הוחלט פה אחד להמליץ בפני המועצה הארצית על עדכון תמ"א 35 בנוגע ליח"ד במגזר הכפרי. להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
12-11-2015
בישיבת הועדה לנושים תכנוניים עקרוניים (הולנת"ע) של המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום 10.11.2015 הוחלט פה אחד להמליץ בפני המועצה הארצית על עדכון תמ"א 35 בנוגע ליח"ד במגזר הכפרי. להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
110-2015

עדכון תמ"א 35 – מכסת יח"ד במגזר הכפרי

בישיבה מיום 10.11.2015 החליטה הולנת"ע פה אחד להמליץ בפני המועצה הארצית על עדכון תמ"א 35 בנוגע ליח"ד במגזר הכפרי.
10-11-2015
בישיבה מיום 10.11.2015 החליטה הולנת"ע פה אחד להמליץ בפני המועצה הארצית על עדכון תמ"א 35 בנוגע ליח"ד במגזר הכפרי.
105-2015

עדכון תמ"א 35 – מכסת יח"ד במגזר הכפרי

בישיבה מיום 10.11.2015 החליטה הולנת"ע פה אחד להמליץ בפני המועצה הארצית על עדכון תמ"א 35 בנוגע ליח"ד במגזר הכפרי.
10-11-2015
בישיבה מיום 10.11.2015 החליטה הולנת"ע פה אחד להמליץ בפני המועצה הארצית על עדכון תמ"א 35 בנוגע ליח"ד במגזר הכפרי.
109-2015

יחסי עובד מעסיק בקיבוץ המתחדש – עמדת רשם האגודות

  בעקבות הוראת בג"ץ, הגיש רשם האגודות השתופיות באמצעות עו"ד מיכל לייסר, ראש תחום משפט העבודה בפרקליטות המדינה ב- 1.11.2015, את עמדתו לבג"צ, לפיה "אין אנו מוצאים כי יש בסיס לקביעה משפטית כופה לפיה מתקיימים יחסי עובד ומעסיק, במובנם השגור במשפט העבודה, בין העובד לבין המשיבים".
08-11-2015
  בעקבות הוראת בג"ץ, הגיש רשם האגודות השתופיות באמצעות עו"ד מיכל לייסר, ראש תחום משפט העבודה בפרקליטות המדינה ב- 1.11.2015, את עמדתו לבג"צ, לפיה "אין אנו מוצאים כי יש בסיס לקביעה משפטית כופה לפיה מתקיימים יחסי עובד ומעסיק, במובנם השגור במשפט העבודה, בין העובד לבין המשיבים".
104-2015

פס"ד נוסף בעניין חלוקת זכויות תנובה בין חברי האגודה

בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים, נדון ערעורו של שרונה- מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן: "המערערת") נגד שמואל גור ואח' (להלן: "המשיבים") ע"י כבוד השופטים, ניל הנדל, נעם סולברג ומני מזוז , נגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (ת"א 1132-08), בו נקבע כי יש לחלק את יחידות ההשתתפות בהון על פי המפתח היחסי שהוקצו למערערת על ידי תנובה ותעמ"ת (להלן "תנובה") וזאת בהתאם לתרומת המשווקים ולא חלוקה שוויונית בין החברים.
08-11-2015
בפסק דין שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים, נדון ערעורו של שרונה- מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ (להלן: "המערערת") נגד שמואל גור ואח' (להלן: "המשיבים") ע"י כבוד השופטים, ניל הנדל, נעם סולברג ומני מזוז , נגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (ת"א 1132-08), בו נקבע כי יש לחלק את יחידות ההשתתפות בהון על פי המפתח היחסי שהוקצו למערערת על ידי תנובה ותעמ"ת (להלן "תנובה") וזאת בהתאם לתרומת המשווקים ולא חלוקה שוויונית בין החברים.
108-2015

ביטול זכויות חכירה בנחלה במושב

בפסק דין הצהרתי שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי נצרת, בית שערים מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נגד ד"ר שלומית גרא ואח' (ה"פ 5640-11-14 ) ע"י כבוד השופט, ערפת טאהא, דן בעניין פקיעת זכויותיהם של חוכרים במושב בית שערים, לאחר שעזבו את הנחלה ולא חידשו את חוזה החכירה בינם לבין קרן קיימת לישראל (להלן:" קק"ל").
04-11-2015
בפסק דין הצהרתי שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי נצרת, בית שערים מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נגד ד"ר שלומית גרא ואח' (ה"פ 5640-11-14 ) ע"י כבוד השופט, ערפת טאהא, דן בעניין פקיעת זכויותיהם של חוכרים במושב בית שערים, לאחר שעזבו את הנחלה ולא חידשו את חוזה החכירה בינם לבין קרן קיימת לישראל (להלן:" קק"ל").
107-2015

איוש ו/או המרת נחלות במגרשי מגורים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתכנסה ביום 27.10.2015 אושרה הצעה לתיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
02-11-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתכנסה ביום 27.10.2015 אושרה הצעה לתיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
103-2015

ביטול זכויות חכירה בנחלה במושב

בפסק דין הצהרתי שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי נצרת, בית שערים מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נגד ד"ר שלומית גרא ואח' (ה"פ 5640-11-14 ) ע"י כבוד השופט, ערפת טאהא, דן בעניין פקיעת זכויותיהם של חוכרים במושב בית שערים, לאחר שעזבו את הנחלה ולא חידשו את חוזה החכירה בינם לבין קרן קיימת לישראל (להלן:" קק"ל").
04-11-2015
בפסק דין הצהרתי שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי נצרת, בית שערים מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נגד ד"ר שלומית גרא ואח' (ה"פ 5640-11-14 ) ע"י כבוד השופט, ערפת טאהא, דן בעניין פקיעת זכויותיהם של חוכרים במושב בית שערים, לאחר שעזבו את הנחלה ולא חידשו את חוזה החכירה בינם לבין קרן קיימת לישראל (להלן:" קק"ל").
102-2015

איוש ו/או המרת נחלות במגרשי מגורים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתכנסה ביום 27.10.2015 אושרה הצעה לתיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
02-11-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתכנסה ביום 27.10.2015 אושרה הצעה לתיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
101-2015

תעריפי מים לשנת 2016

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ו-2015 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ו - 2015.
01-11-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ו-2015 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ו - 2015.
100-2015

השבת נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים

ביום 27 באוקטובר 2015, נתן בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, צו על תנאי (שעל המדינה להגיש תשובתה תוך 90 יום), כפי שנתבקש בשלוש העתירות שהוגשו כנגד החלטת האוצר בעניין שלילת נקודות הזיכוי ממס לעובדים זרים.
30-10-2015
ביום 27 באוקטובר 2015, נתן בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, צו על תנאי (שעל המדינה להגיש תשובתה תוך 90 יום), כפי שנתבקש בשלוש העתירות שהוגשו כנגד החלטת האוצר בעניין שלילת נקודות הזיכוי ממס לעובדים זרים.
106-2015

תעריפי מים לשנת 2016

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ו-2015 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ו - 2015.
01-11-2015
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ו-2015 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ו - 2015.
105-2015

השבת נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים

ביום 27 באוקטובר 2015, נתן בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, צו על תנאי (שעל המדינה להגיש תשובתה תוך 90 יום), כפי שנתבקש בשלוש העתירות שהוגשו כנגד החלטת האוצר בעניין שלילת נקודות הזיכוי ממס לעובדים זרים.
30-10-2015
ביום 27 באוקטובר 2015, נתן בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, צו על תנאי (שעל המדינה להגיש תשובתה תוך 90 יום), כפי שנתבקש בשלוש העתירות שהוגשו כנגד החלטת האוצר בעניין שלילת נקודות הזיכוי ממס לעובדים זרים.
099-2015

איוש נחלות ו/או המרה למגרשי מגורים במושבים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.10.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
29-10-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.10.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
098-2015

הנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות - תיקון החלטת 1274

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.10.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1274 "מדיניות אחידה במתן הנחות בקרקע".
29-10-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.10.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1274 "מדיניות אחידה במתן הנחות בקרקע".
104-2015

איוש נחלות ו/או המרה למגרשי מגורים במושבים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.10.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
29-10-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.10.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
103-2015

הנחות בהקצאת קרקע באזורי עדיפות - תיקון החלטת 1274

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.10.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1274 "מדיניות אחידה במתן הנחות בקרקע".
29-10-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.10.2015 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטת מועצה מספר 1274 "מדיניות אחידה במתן הנחות בקרקע".
102-2015

תיקון החלטה 1317 איוש ו/או המרת נחלות במגרשי מגורים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 27.10.2015 תעלה בין השאר הצעה לתיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
20-10-2015
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתכנס ביום 27.10.2015 תעלה בין השאר הצעה לתיקון החלטה 1317 "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופים".
101-2015

פיצוי קרקעי עפ"י החלטה 727

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד , אחיסמך מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן" המושב") נגד מנהל מקרקעי ישראל ( ה"פ 50489-07-11 ) ע"י כבוד השופט צבי דותן, התקבלה עמדתו של מושב אחיסמך, שיוצג עו"ד שאול ראובני, בעניין סכום הפיצוי הקרקעי לו זכאי המושב עפ"י החלטה 727 ,מכוח הסכם, לשינוי ייעוד, שנחתם בינו לבין רשות מקרקעי ישראל ("להלן: רמ"י") ונקבע כי המושב זכאי לתוספת של 219 יחידות דיור נוספות מעבר לאמור בהסכם.
18-10-2015
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד , אחיסמך מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן" המושב") נגד מנהל מקרקעי ישראל ( ה"פ 50489-07-11 ) ע"י כבוד השופט צבי דותן, התקבלה עמדתו של מושב אחיסמך, שיוצג עו"ד שאול ראובני, בעניין סכום הפיצוי הקרקעי לו זכאי המושב עפ"י החלטה 727 ,מכוח הסכם, לשינוי ייעוד, שנחתם בינו לבין רשות מקרקעי ישראל ("להלן: רמ"י") ונקבע כי המושב זכאי לתוספת של 219 יחידות דיור נוספות מעבר לאמור בהסכם.