כותרת מאמר מספר מאמר
068-2016

שימושים מותרים להשכרה בחלקת המגורים במושב

ביום 8.5.2016 נחתמה החלטה 1458 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה". על פי ההחלטה בעל זכויות בנחלה רשאי לקיים בנחלתו שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית בהתאם למספר תנאים המופיעים בהחלטה.
10-07-2016
ביום 8.5.2016 נחתמה החלטה 1458 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה". על פי ההחלטה בעל זכויות בנחלה רשאי לקיים בנחלתו שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית בהתאם למספר תנאים המופיעים בהחלטה.
070-2016

קביעת גודל מינימלי ליחידת דיור לשיוך בקיבוצים ובמושבים שיתופיים

ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל אישרה בישיבתה מיום 13.6.2016 החלטה בעניין קביעת גודל מינמלי ליח"ד לשיוך בקיבוצים ובמושבים שיתופיים המאוכלסים בין 150%-200% ביחס לתקן הנחלות.
10-07-2016
ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל אישרה בישיבתה מיום 13.6.2016 החלטה בעניין קביעת גודל מינמלי ליח"ד לשיוך בקיבוצים ובמושבים שיתופיים המאוכלסים בין 150%-200% ביחס לתקן הנחלות.
067-2016

תעריפי מים החל מ- 1.7.2016

בהתאם לסעיף 112 א' לחוק המים אחת ל 6 חודשים מעודכנים תעריפי המים בהתאם לשינוי במדד משוקלל לפיו חלה ירידה מזערית. להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.07.2016:
07-07-2016
בהתאם לסעיף 112 א' לחוק המים אחת ל 6 חודשים מעודכנים תעריפי המים בהתאם לשינוי במדד משוקלל לפיו חלה ירידה מזערית. להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.07.2016:
069-2016

תעריפי מים החל מ- 1.7.2016

בהתאם לסעיף 112 א' לחוק המים אחת ל 6 חודשים מעודכנים תעריפי המים בהתאם לשינוי במדד משוקלל לפיו חלה ירידה מזערית. להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.07.2016:
07-07-2016
בהתאם לסעיף 112 א' לחוק המים אחת ל 6 חודשים מעודכנים תעריפי המים בהתאם לשינוי במדד משוקלל לפיו חלה ירידה מזערית. להלן התעריפים העיקריים החל מ 1.07.2016:
068-2016

בג"צ דחה את העתירה כנגד החלטה 1447- "חלופת האגודה"

בפסק דין שניתן ביום 6.7.2016 בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, ע"י כבוד השופטים ניל הנדל, נעם סולברג ואורי שהם נדחתה עתירתם של האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית המזרחית ואח' ( להלן: "העותרים") כנגד מועצת מקרקעי ישראל ואח' (בג"צ 2608/16), בעניין בקשתם לביטול החלטה 1447 של מועצת מקרקעי ישראל "רכישת זכויות למגורים ע"י אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי".
06-07-2016
בפסק דין שניתן ביום 6.7.2016 בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, ע"י כבוד השופטים ניל הנדל, נעם סולברג ואורי שהם נדחתה עתירתם של האגודה לצדק חלוקתי, הקשת הדמוקרטית המזרחית ואח' ( להלן: "העותרים") כנגד מועצת מקרקעי ישראל ואח' (בג"צ 2608/16), בעניין בקשתם לביטול החלטה 1447 של מועצת מקרקעי ישראל "רכישת זכויות למגורים ע"י אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי".
067-2016

התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1472 "התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ" הקובעת כללים להסדרת השימושים בקיבוצים.ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 4.7.2016.
06-07-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1472 "התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ" הקובעת כללים להסדרת השימושים בקיבוצים.ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 4.7.2016.
066-2016

בניה למגורים בקיבוצים מתחדשים – הסדר ביניים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1473 "בניה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר ביניים" בעניין הסדר ביניים לחתימה על בקשות להיתר בנייה להקמת בתי מגורים חדשים בחלקות המגורים בקיבוצים המתחדשים אשר קיבלו החלטה על שיוך.ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 4.7.2016.
05-07-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1473 "בניה למגורים בקיבוצים מתחדשים - הסדר ביניים" בעניין הסדר ביניים לחתימה על בקשות להיתר בנייה להקמת בתי מגורים חדשים בחלקות המגורים בקיבוצים המתחדשים אשר קיבלו החלטה על שיוך.ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה, ביום 4.7.2016.
066-2016

פיצוי מוגדל בהשבת קרקע לפי החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.16 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1469 "הוראות בדבר סעיף 29 ג' לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ביום 4.7.2016.
04-07-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.16 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1469 "הוראות בדבר סעיף 29 ג' לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ביום 4.7.2016.
065-2016

פיצוי מוגדל בהשבת קרקע לפי החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.16 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1469 "הוראות בדבר סעיף 29 ג' לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ביום 4.7.2016.
04-07-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.6.16 החליטה מועצת מקרקעי ישראל על החלטה מס' 1469 "הוראות בדבר סעיף 29 ג' לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) תשע"ד". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל ביום 4.7.2016.
065-2016

תחזוקת מדי מים

בעקבות שאילתות רבות של לקוחות לעניין חובות ספק המים בכל הקשור לתחזוקת מדי מים הננו להבהיר כי כללי מדידת מים (מדי מים ) התשמ"ח -1988 אשר עודכנו לאחרונה דנים בכל הקשור למדידת מים, תחזוקת מדי מים, נוהלי בדיקת מדי מים ועוד.
01-07-2016
בעקבות שאילתות רבות של לקוחות לעניין חובות ספק המים בכל הקשור לתחזוקת מדי מים הננו להבהיר כי כללי מדידת מים (מדי מים ) התשמ"ח -1988 אשר עודכנו לאחרונה דנים בכל הקשור למדידת מים, תחזוקת מדי מים, נוהלי בדיקת מדי מים ועוד.
064-2016

תחזוקת מדי מים

בעקבות שאילתות רבות של לקוחות לעניין חובות ספק המים בכל הקשור לתחזוקת מדי מים הננו להבהיר כי כללי מדידת מים (מדי מים ) התשמ"ח -1988 אשר עודכנו לאחרונה דנים בכל הקשור למדידת מים, תחזוקת מדי מים, נוהלי בדיקת מדי מים ועוד.
01-07-2016
בעקבות שאילתות רבות של לקוחות לעניין חובות ספק המים בכל הקשור לתחזוקת מדי מים הננו להבהיר כי כללי מדידת מים (מדי מים ) התשמ"ח -1988 אשר עודכנו לאחרונה דנים בכל הקשור למדידת מים, תחזוקת מדי מים, נוהלי בדיקת מדי מים ועוד.
064-2016

נוהל חוזה חכירה לדורות לנחלה ולמשבצת חקלאית במושב

להלן עיקרי הנוהל ל"חוזי חכירה לדורות לנחלות ולמשבצות חקלאיות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1311, 823, 476 כפי שאושר ב- 28.06.2016 ע"י שולה בן צבי, מנהלת אגף חוזים לדורות ואפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים.
30-06-2016
להלן עיקרי הנוהל ל"חוזי חכירה לדורות לנחלות ולמשבצות חקלאיות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1311, 823, 476 כפי שאושר ב- 28.06.2016 ע"י שולה בן צבי, מנהלת אגף חוזים לדורות ואפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים.
063-2016

חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של נחלה ולמשבצת המושב

ביום 28.6.16 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") דף מידע בעניין "חתימת חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית וחוזה הרשאה זמני במושבי עובדים ובכפרים שיתופים", בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1311, 823, 476.
30-06-2016
ביום 28.6.16 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") דף מידע בעניין "חתימת חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית וחוזה הרשאה זמני במושבי עובדים ובכפרים שיתופים", בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1311, 823, 476.
062-2016

תשלום מופחת בעד שאיבת מים נוספת

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון) תשע"ו 2016.
29-06-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון) תשע"ו 2016.
063-2016

תשלום מופחת בעד שאיבת מים נוספת

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון) תשע"ו 2016.
29-06-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת) (תיקון) תשע"ו 2016.
061-2016

מעמד שטחים ציבוריים בישוב חקלאי

להלן עמדת המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות בעניין מעמד השטחים הציבוריים בישוב חקלאי כפי שהוצג לרשות מקרקעי ישראל:
29-06-2016
להלן עמדת המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות בעניין מעמד השטחים הציבוריים בישוב חקלאי כפי שהוצג לרשות מקרקעי ישראל:
062-2016

מעמד שטחים ציבוריים בישוב חקלאי

להלן עמדת המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות בעניין מעמד השטחים הציבוריים בישוב חקלאי כפי שהוצג לרשות מקרקעי ישראל:
28-06-2016
להלן עמדת המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות בעניין מעמד השטחים הציבוריים בישוב חקלאי כפי שהוצג לרשות מקרקעי ישראל:
060-2016

עדכוני ביטוח לאומי

הגדלת שכר המינימום החל מיולי 2016
29-06-2016
הגדלת שכר המינימום החל מיולי 2016
061-2016

עדכוני ביטוח לאומי

הגדלת שכר המינימום החל מיולי 2016
26-06-2016
הגדלת שכר המינימום החל מיולי 2016
060-2016

מיסוי קצבאות חברי קיבוץ

ברצוננו להפנות תשומת הלב להנחיה שהוצאה לאחרונה ע"י מר גדי הילמן, רו"ח מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים בעניין מיסוי קצבאות חברי קיבוצים. להלן ההנחיה: "1. במידה והקיבוץ הינו מתחדש והקיבוץ שינה את אורחות חייו ותקציב החבר תלוי בהכנסת החבר הן משכר ממעסיק החיצוני או שהתקציב נקבע בהתאם לתמחור המשרה בקיבוץ. ככל שבמקרה כאמור, הקיבוץ ידווח למס הכנסה בשלב השומה העצמית על הכנסת כל חבר וחבר בנפרד יהיה ניתן להפיק את האישורים המבוקשים. קרי יהיה ניתן לתת פטורים אישיים בהתאם לפקודת מס הכנסה, על הכנסת כל חבר וחבר מיגיעתו האישית, בכפוף לזכאותו של כל חבר באופן פרטני. 2. במידה והקיבוץ לא…
24-06-2016
ברצוננו להפנות תשומת הלב להנחיה שהוצאה לאחרונה ע"י מר גדי הילמן, רו"ח מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים בעניין מיסוי קצבאות חברי קיבוצים. להלן ההנחיה: "1. במידה והקיבוץ הינו מתחדש והקיבוץ שינה את אורחות חייו ותקציב החבר תלוי בהכנסת החבר הן משכר ממעסיק החיצוני או שהתקציב נקבע בהתאם לתמחור המשרה בקיבוץ. ככל שבמקרה כאמור, הקיבוץ ידווח למס הכנסה בשלב השומה העצמית על הכנסת כל חבר וחבר בנפרד יהיה ניתן להפיק את האישורים המבוקשים. קרי יהיה ניתן לתת פטורים אישיים בהתאם לפקודת מס הכנסה, על הכנסת כל חבר וחבר מיגיעתו האישית, בכפוף לזכאותו של כל חבר באופן פרטני. 2. במידה והקיבוץ לא…
058-2016

נוהל הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים

בתאריך 9.06.2015 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") נוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".הנוהל מסתמך על נחלטת הנהלת רמ"י מס' 3741 מיום 2.6.2015.
22-06-2016
בתאריך 9.06.2015 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") נוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".הנוהל מסתמך על נחלטת הנהלת רמ"י מס' 3741 מיום 2.6.2015.
057-2016

הטבות בתחום הבינוי והשיכון לפי אזורי עדיפות לאומית

ממשלת ישראל דנה ביום 13 ביוני 2016 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, והחליטה כדלקמן:
20-06-2016
ממשלת ישראל דנה ביום 13 ביוני 2016 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, והחליטה כדלקמן:
059-2016

נוהל הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים

בתאריך 9.06.2015 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") נוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".הנוהל מסתמך על נחלטת הנהלת רמ"י מס' 3741 מיום 2.6.2015.
22-06-2016
בתאריך 9.06.2015 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") נוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".הנוהל מסתמך על נחלטת הנהלת רמ"י מס' 3741 מיום 2.6.2015.
058-2016

הטבות בתחום הבינוי והשיכון לפי אזורי עדיפות לאומית

ממשלת ישראל דנה ביום 13 ביוני 2016 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, והחליטה כדלקמן:
20-06-2016
ממשלת ישראל דנה ביום 13 ביוני 2016 בעניין קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, והחליטה כדלקמן:
056-2016

הסדרת השימושים בקרקע חקלאית

בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י תחת הכותרת "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית", הובאו יעדים ומשימות כדלקמן:
14-06-2016
בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י תחת הכותרת "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית", הובאו יעדים ומשימות כדלקמן:
057-2016

הסדרת השימושים בקרקע חקלאית

בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י תחת הכותרת "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית", הובאו יעדים ומשימות כדלקמן:
14-06-2016
בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י תחת הכותרת "הסדרת השימושים בקרקע חקלאית", הובאו יעדים ומשימות כדלקמן:
055-2016

פעילות החתימה על חוזים לדורות

בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י הובאה הסקירה הבאה תחת הכותרת "זרקור על פעילות החתימה על חוזים לדורות":
09-06-2016
בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י הובאה הסקירה הבאה תחת הכותרת "זרקור על פעילות החתימה על חוזים לדורות":
056-2016

פעילות החתימה על חוזים לדורות

בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י הובאה הסקירה הבאה תחת הכותרת "זרקור על פעילות החתימה על חוזים לדורות":
09-06-2016
בחוברת "עיקרי תכניות העבודה של רשות מקרקעי ישראל לשנת 2016" שפורסמה באתר רמ"י הובאה הסקירה הבאה תחת הכותרת "זרקור על פעילות החתימה על חוזים לדורות":
054-2016

הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים

לאחרונה פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") "דף מידע לפונה – הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".דף המידע מתווה בקווים כלליים את האפשרויות העומדות בפני אגודות חקלאיות ביישובים שיתופיים המפעילות או מחזיקות תחנת דלק פנימית.
03-06-2016
לאחרונה פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") "דף מידע לפונה – הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".דף המידע מתווה בקווים כלליים את האפשרויות העומדות בפני אגודות חקלאיות ביישובים שיתופיים המפעילות או מחזיקות תחנת דלק פנימית.
055-2016

הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים

לאחרונה פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") "דף מידע לפונה – הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".דף המידע מתווה בקווים כלליים את האפשרויות העומדות בפני אגודות חקלאיות ביישובים שיתופיים המפעילות או מחזיקות תחנת דלק פנימית.
05-06-2016
לאחרונה פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") "דף מידע לפונה – הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים".דף המידע מתווה בקווים כלליים את האפשרויות העומדות בפני אגודות חקלאיות ביישובים שיתופיים המפעילות או מחזיקות תחנת דלק פנימית.
053-2016

פיצוי מוגדל בהשבת קרקע במסגרת תוכנית רחבת היקף לדיור

ביום 2.6.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה להחלטה למועצת מקרקעי ישראל בדבר פיצוי בגין השבת קרקע לרמ"י לעניין תוכניות רחבות היקף לדיור. ההצעה להחלטה באה בעקבות תיקון מספר 3 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (להלן "התיקון לחוק"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 15.6.2016.
03-06-2016
ביום 2.6.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה להחלטה למועצת מקרקעי ישראל בדבר פיצוי בגין השבת קרקע לרמ"י לעניין תוכניות רחבות היקף לדיור. ההצעה להחלטה באה בעקבות תיקון מספר 3 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (להלן "התיקון לחוק"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 15.6.2016.
054-2016

פיצוי מוגדל בהשבת קרקע במסגרת תוכנית רחבת היקף לדיור

ביום 2.6.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה להחלטה למועצת מקרקעי ישראל בדבר פיצוי בגין השבת קרקע לרמ"י לעניין תוכניות רחבות היקף לדיור. ההצעה להחלטה באה בעקבות תיקון מספר 3 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (להלן "התיקון לחוק"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 15.6.2016.
03-06-2016
ביום 2.6.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה להחלטה למועצת מקרקעי ישראל בדבר פיצוי בגין השבת קרקע לרמ"י לעניין תוכניות רחבות היקף לדיור. ההצעה להחלטה באה בעקבות תיקון מספר 3 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (להלן "התיקון לחוק"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 15.6.2016.
053-2016

אספקת מים לצרכי כבאות והצלה

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (אספקת מים לכבאות והצלה) התשע"ו – 2016.
30-05-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (אספקת מים לכבאות והצלה) התשע"ו – 2016.
052-2016

נוהל המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים

להלן עיקרי הנוהל מעודכן להמרת נחלות פניות למגרשי מגורים על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 כפי שאושר ב- 25.5.2016 ע"י משה אהרוני, סגן מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים, ואפרת שטראוס, מנהלת אגף בכירה ואגף תורה ונהלים.
02-06-2016
להלן עיקרי הנוהל מעודכן להמרת נחלות פניות למגרשי מגורים על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 כפי שאושר ב- 25.5.2016 ע"י משה אהרוני, סגן מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים, ואפרת שטראוס, מנהלת אגף בכירה ואגף תורה ונהלים.
051-2016

אספקת מים לצרכי כבאות והצלה

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (אספקת מים לכבאות והצלה) התשע"ו – 2016.
30-05-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (אספקת מים לכבאות והצלה) התשע"ו – 2016.
052-2016

קיבוצים ימשיכו לשלם דמי ביטוח לאומי לפחות על פי שכר המינימום

בפסק דין מיום 20 במאי 2016, דחה בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, את ערעורם של 32 קיבוצים ומושבים שיתופיים כנגד קביעת הכנסה מזערית לחבר ומושב שיתופי על בסיס שכר המינימום.
22-05-2016
בפסק דין מיום 20 במאי 2016, דחה בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, את ערעורם של 32 קיבוצים ומושבים שיתופיים כנגד קביעת הכנסה מזערית לחבר ומושב שיתופי על בסיס שכר המינימום.
050-2016

הספקת מים למערכת הארצית

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"ו – 2016. בחוזר 26/2016 "שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016" פרסמנו בהרחבה את השינויים בתעריפי היטלי ההפקה בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת.
20-05-2016
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"ו – 2016. בחוזר 26/2016 "שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016" פרסמנו בהרחבה את השינויים בתעריפי היטלי ההפקה בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת.
051-2016

הספקת מים למערכת הארצית

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"ו – 2016. בחוזר 26/2016 "שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016" פרסמנו בהרחבה את השינויים בתעריפי היטלי ההפקה בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת.
20-05-2016
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשע"ו – 2016. בחוזר 26/2016 "שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016" פרסמנו בהרחבה את השינויים בתעריפי היטלי ההפקה בעקבות אישור ועדת הכספים של הכנסת.
050-2016

ביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שיווקי הקרקע בתחומם

בישיבת הממשלה מיום 15.5.2016 התקבלה הצעה להחלטה של שר הבינוי והשיכון והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שווקי הקרקע בתחומה. להלן ההחלטה מתוך סיכום ישיבת הממשלה:
16-05-2016
בישיבת הממשלה מיום 15.5.2016 התקבלה הצעה להחלטה של שר הבינוי והשיכון והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שווקי הקרקע בתחומה. להלן ההחלטה מתוך סיכום ישיבת הממשלה:
049-2016

ביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שיווקי הקרקע בתחומם

בישיבת הממשלה מיום 15.5.2016 התקבלה הצעה להחלטה של שר הבינוי והשיכון והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שווקי הקרקע בתחומה. להלן ההחלטה מתוך סיכום ישיבת הממשלה:
16-05-2016
בישיבת הממשלה מיום 15.5.2016 התקבלה הצעה להחלטה של שר הבינוי והשיכון והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לביסוס ההתיישבות הכפרית וקידום שווקי הקרקע בתחומה. להלן ההחלטה מתוך סיכום ישיבת הממשלה:
048-2016

בתקופת הסכם פיתוח יחול היטל השבחה

בפסק דין שניתן ב- 10.5.2016 בבית המשפט העליון בר"ם 468/14, הוינגמן ובניו נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון, ו-ע"א 7084/13 ובר יהודה בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון ואח', בפני הרכב השופטים דפנה ברק ארז, יורם דנציגר ואורי שהם בוטלה "הלכת קנית" ונקבע כי במידה ואושרה תוכנית משביחה על קרקע המוחזקת על ידי יזם בתקופת הסכם פיתוח, על היזם יהיה לשלם היטל השבחה וכיוצא מזה היזם ייחשב כחוכר לדורות גם לצורך החלת ההחלטות לעניין "דמי היתר", "הפרשי ערך" והחזר היטל ההשבחה ששילם.
15-05-2016
בפסק דין שניתן ב- 10.5.2016 בבית המשפט העליון בר"ם 468/14, הוינגמן ובניו נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון, ו-ע"א 7084/13 ובר יהודה בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון ואח', בפני הרכב השופטים דפנה ברק ארז, יורם דנציגר ואורי שהם בוטלה "הלכת קנית" ונקבע כי במידה ואושרה תוכנית משביחה על קרקע המוחזקת על ידי יזם בתקופת הסכם פיתוח, על היזם יהיה לשלם היטל השבחה וכיוצא מזה היזם ייחשב כחוכר לדורות גם לצורך החלת ההחלטות לעניין "דמי היתר", "הפרשי ערך" והחזר היטל ההשבחה ששילם.
049-2016

בתקופת הסכם פיתוח יחול היטל השבחה

בפסק דין שניתן ב- 10.5.2016 בבית המשפט העליון בר"ם 468/14, הוינגמן ובניו נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון, ו-ע"א 7084/13 ובר יהודה בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון ואח', בפני הרכב השופטים דפנה ברק ארז, יורם דנציגר ואורי שהם בוטלה "הלכת קנית" ונקבע כי במידה ואושרה תוכנית משביחה על קרקע המוחזקת על ידי יזם בתקופת הסכם פיתוח, על היזם יהיה לשלם היטל השבחה וכיוצא מזה היזם ייחשב כחוכר לדורות גם לצורך החלת ההחלטות לעניין "דמי היתר", "הפרשי ערך" והחזר היטל ההשבחה ששילם.
15-05-2016
בפסק דין שניתן ב- 10.5.2016 בבית המשפט העליון בר"ם 468/14, הוינגמן ובניו נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון, ו-ע"א 7084/13 ובר יהודה בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון ואח', בפני הרכב השופטים דפנה ברק ארז, יורם דנציגר ואורי שהם בוטלה "הלכת קנית" ונקבע כי במידה ואושרה תוכנית משביחה על קרקע המוחזקת על ידי יזם בתקופת הסכם פיתוח, על היזם יהיה לשלם היטל השבחה וכיוצא מזה היזם ייחשב כחוכר לדורות גם לצורך החלת ההחלטות לעניין "דמי היתר", "הפרשי ערך" והחזר היטל ההשבחה ששילם.
047-2016

עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים

המועצה הארצית לתכנון ולבניה בישיבתה מיום 10.5.2016 דנה בנושא "תמ"א 1/35/ב: יישובים כפריים הכלולים בלוח 2". המועצה אישרה את המלצות הולנת"ע מתאריך 15.11.2015 המאפשרות בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
13-05-2016
המועצה הארצית לתכנון ולבניה בישיבתה מיום 10.5.2016 דנה בנושא "תמ"א 1/35/ב: יישובים כפריים הכלולים בלוח 2". המועצה אישרה את המלצות הולנת"ע מתאריך 15.11.2015 המאפשרות בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
048-2016

עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים

המועצה הארצית לתכנון ולבניה בישיבתה מיום 10.5.2016 דנה בנושא "תמ"א 1/35/ב: יישובים כפריים הכלולים בלוח 2". המועצה אישרה את המלצות הולנת"ע מתאריך 15.11.2015 המאפשרות בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
13-05-2016
המועצה הארצית לתכנון ולבניה בישיבתה מיום 10.5.2016 דנה בנושא "תמ"א 1/35/ב: יישובים כפריים הכלולים בלוח 2". המועצה אישרה את המלצות הולנת"ע מתאריך 15.11.2015 המאפשרות בניית יחידת דיור שלישית בשטח חלקת המגורים בנחלה במושבים, על פי תנאים מוגדרים, וכולל עדכון פרטני של לוח 2 – פירוט מספר יחידות הדיור המותר בכל יישוב כפרי לגופו (יישובים שיתופיים, מושבים וקיבוצים).
046-2016

שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.4.2016 אושר תיקון החלטת מועצה מספר 1265 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה". ההחלטה נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב - 8.5.2016 ומספרה החדש 1458.
09-05-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.4.2016 אושר תיקון החלטת מועצה מספר 1265 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה". ההחלטה נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב - 8.5.2016 ומספרה החדש 1458.
045-2016

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושב – עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.4.2016 הוחלט לתקן את החלטת מועצה מספר 1399 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".ההחלטה החדשה שמספרה 1464 נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 8.5.2016, להלן התיקונים שאושרו:
09-05-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.4.2016 הוחלט לתקן את החלטת מועצה מספר 1399 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".ההחלטה החדשה שמספרה 1464 נכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ביום 8.5.2016, להלן התיקונים שאושרו:
047-2016

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בקיבוץ - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראת מיום 18.4.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1411 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, ביום 8.5.2016 ומספרה 1456. 
09-05-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראת מיום 18.4.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1411 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, ביום 8.5.2016 ומספרה 1456. 
044-2016

החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1226"החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, מר משה כחלון, ביום 8.5.2016 ומספרה כעת 1455.
09-05-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1226"החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, מר משה כחלון, ביום 8.5.2016 ומספרה כעת 1455.
046-2016

החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1226"החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, מר משה כחלון, ביום 8.5.2016 ומספרה כעת 1455.
09-05-2016
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.2016 אושר תיקון להחלטת מועצה מספר 1226"החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים". החלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר עליה, מר משה כחלון, ביום 8.5.2016 ומספרה כעת 1455.
043-2016

זכאות חוכרת לדורות לפיצויי הפקעה למרות אי חידוש החוזה

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (58421-05-12) "ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ נגד המועצה המקומית בנימינה ואח'", בפני כבוד השופטת שושנה שטמר, נדרש בית המשפט לקבוע האם חוכרת לדורות בנכס מקרקעין שבו החכירה הסתיימה, והמקרקעין הועברו לרשות המועצה המקומית, לאחר שהפרה הוראות מסוימות, זכאית לפיצויי הפקעה.
06-05-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (58421-05-12) "ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ נגד המועצה המקומית בנימינה ואח'", בפני כבוד השופטת שושנה שטמר, נדרש בית המשפט לקבוע האם חוכרת לדורות בנכס מקרקעין שבו החכירה הסתיימה, והמקרקעין הועברו לרשות המועצה המקומית, לאחר שהפרה הוראות מסוימות, זכאית לפיצויי הפקעה.
045-2016

זכאות חוכרת לדורות לפיצויי הפקעה למרות אי חידוש החוזה

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (58421-05-12) "ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ נגד המועצה המקומית בנימינה ואח'", בפני כבוד השופטת שושנה שטמר, נדרש בית המשפט לקבוע האם חוכרת לדורות בנכס מקרקעין שבו החכירה הסתיימה, והמקרקעין הועברו לרשות המועצה המקומית, לאחר שהפרה הוראות מסוימות, זכאית לפיצויי הפקעה.
06-05-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (58421-05-12) "ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ נגד המועצה המקומית בנימינה ואח'", בפני כבוד השופטת שושנה שטמר, נדרש בית המשפט לקבוע האם חוכרת לדורות בנכס מקרקעין שבו החכירה הסתיימה, והמקרקעין הועברו לרשות המועצה המקומית, לאחר שהפרה הוראות מסוימות, זכאית לפיצויי הפקעה.
042-2016

דרישת רמ"י להחזר קרקעות שעובדו שנים ארוכות ושאינן במשבצת

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום בחיפה בין רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לבין קיבוץ שער העמקים (להלן: "הקיבוץ") , בפני כבוד השופטת אילת דגן (ת"א 14361-01-12 ) נקבע כי על הקיבוץ להחזיר לרמ"י קרקע שניתנה לו לפני עשרות שנים לצורך גידולי שדה, ודחה את טענת הקיבוץ כי זכותו במקרקעין השתכללה לכדי "זכות חכירה לדורות".
01-05-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום בחיפה בין רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לבין קיבוץ שער העמקים (להלן: "הקיבוץ") , בפני כבוד השופטת אילת דגן (ת"א 14361-01-12 ) נקבע כי על הקיבוץ להחזיר לרמ"י קרקע שניתנה לו לפני עשרות שנים לצורך גידולי שדה, ודחה את טענת הקיבוץ כי זכותו במקרקעין השתכללה לכדי "זכות חכירה לדורות".
044-2016

דרישת רמ"י להחזר קרקעות שעובדו שנים ארוכות ושאינן במשבצת

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום בחיפה בין רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לבין קיבוץ שער העמקים (להלן: "הקיבוץ") , בפני כבוד השופטת אילת דגן (ת"א 14361-01-12 ) נקבע כי על הקיבוץ להחזיר לרמ"י קרקע שניתנה לו לפני עשרות שנים לצורך גידולי שדה, ודחה את טענת הקיבוץ כי זכותו במקרקעין השתכללה לכדי "זכות חכירה לדורות".
01-05-2016
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום בחיפה בין רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לבין קיבוץ שער העמקים (להלן: "הקיבוץ") , בפני כבוד השופטת אילת דגן (ת"א 14361-01-12 ) נקבע כי על הקיבוץ להחזיר לרמ"י קרקע שניתנה לו לפני עשרות שנים לצורך גידולי שדה, ודחה את טענת הקיבוץ כי זכותו במקרקעין השתכללה לכדי "זכות חכירה לדורות".
041-2016

אורכה אחרונה לסיום בניה לבעלי הסכם פיתוח עם רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי"), פרסמה הודעה ב- 20.4.2016 בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1424, "ביטול עסקאות ומתן ארוכות לביצוען", לפיה האורכה האחרונה לבעלי הסכם פיתוח לסיום הבנייה במקרקעין שהקצתה רמ"י, בפטור ממכרז, מסתיימת ביום 31.12.2016. להלן עיקרי ההודעה:
24-04-2016
רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי"), פרסמה הודעה ב- 20.4.2016 בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1424, "ביטול עסקאות ומתן ארוכות לביצוען", לפיה האורכה האחרונה לבעלי הסכם פיתוח לסיום הבנייה במקרקעין שהקצתה רמ"י, בפטור ממכרז, מסתיימת ביום 31.12.2016. להלן עיקרי ההודעה:
040-2016

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור – השלכות מיידיות

החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) התשע"ו- 2016 , פורסם בספר החוקים מס' 2543 מיום 6.4.2016.נוכח הפיצוי המוגדל שנקבע בחוק מוצע לכל מי שנמצא בהליכי מימוש של החלטה 1426 לדרוש להחיל עליו את הפיצוי המוגדל.
20-04-2016
החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) התשע"ו- 2016 , פורסם בספר החוקים מס' 2543 מיום 6.4.2016.נוכח הפיצוי המוגדל שנקבע בחוק מוצע לכל מי שנמצא בהליכי מימוש של החלטה 1426 לדרוש להחיל עליו את הפיצוי המוגדל.
043-2016

אורכה אחרונה לסיום בניה לבעלי הסכם פיתוח עם רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי"), פרסמה הודעה ב- 20.4.2016 בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1424, "ביטול עסקאות ומתן ארוכות לביצוען", לפיה האורכה האחרונה לבעלי הסכם פיתוח לסיום הבנייה במקרקעין שהקצתה רמ"י, בפטור ממכרז, מסתיימת ביום 31.12.2016. להלן עיקרי ההודעה:
24-04-2016
רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי"), פרסמה הודעה ב- 20.4.2016 בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1424, "ביטול עסקאות ומתן ארוכות לביצוען", לפיה האורכה האחרונה לבעלי הסכם פיתוח לסיום הבנייה במקרקעין שהקצתה רמ"י, בפטור ממכרז, מסתיימת ביום 31.12.2016. להלן עיקרי ההודעה:
042-2016

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור – השלכות מיידיות

החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) התשע"ו- 2016 , פורסם בספר החוקים מס' 2543 מיום 6.4.2016.נוכח הפיצוי המוגדל שנקבע בחוק מוצע לכל מי שנמצא בהליכי מימוש של החלטה 1426 לדרוש להחיל עליו את הפיצוי המוגדל.
20-04-2016
החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) התשע"ו- 2016 , פורסם בספר החוקים מס' 2543 מיום 6.4.2016.נוכח הפיצוי המוגדל שנקבע בחוק מוצע לכל מי שנמצא בהליכי מימוש של החלטה 1426 לדרוש להחיל עליו את הפיצוי המוגדל.
039-2016

כללי ניתוק אספקת מים ביתיים לישוב חקלאי

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה) 2016.
17-04-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה) 2016.
041-2016

כללי ניתוק אספקת מים ביתיים לישוב חקלאי

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה) 2016.
17-04-2016
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (קביעת תנאים ברשיון) (ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה) 2016.
038-2016

הצעה לחייב חוכרי מגרשים בהרחבות במלוא זכויות התב"ע

ביום 14.4.16 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") הצעה מספר 619 לתיקון החלטה 1450 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש-תשלום דמי היתר". (להלן:"ההצעה").
14-04-2016
ביום 14.4.16 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") הצעה מספר 619 לתיקון החלטה 1450 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש-תשלום דמי היתר". (להלן:"ההצעה").
037-2016

הגדלה למפרע של דמי הקבורה במרחב הכפרי

המאבק המשפטי הציבורי: רצף המאבק 1. מאז שנת 2004 - ברציפות - מתקיים, מאבק משפטי וציבורי בהובלה המשפטית של עו"ד רון רוגין, להסרת עיוות ההפליה לרעה בכל הנוגע לדמי הקבורה, המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לגופים בהתיישבות (דוגמת קיבוצים, מושבים עובדים וכפריים שיתופיים, ישובים קהילתיים, מועצות דתיות במועצות אזוריות) העוסקים בהבאת הנפטר אל בית עולמים. במסגרת מאבק זה, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון: בג"ץ 10357/04 קיבוץ נחשולים ואח' נ. שר הרווחה והמוסד לביטוח לאומי (להלן - העתירה המקורית).
08-04-2016
המאבק המשפטי הציבורי: רצף המאבק 1. מאז שנת 2004 - ברציפות - מתקיים, מאבק משפטי וציבורי בהובלה המשפטית של עו"ד רון רוגין, להסרת עיוות ההפליה לרעה בכל הנוגע לדמי הקבורה, המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לגופים בהתיישבות (דוגמת קיבוצים, מושבים עובדים וכפריים שיתופיים, ישובים קהילתיים, מועצות דתיות במועצות אזוריות) העוסקים בהבאת הנפטר אל בית עולמים. במסגרת מאבק זה, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון: בג"ץ 10357/04 קיבוץ נחשולים ואח' נ. שר הרווחה והמוסד לביטוח לאומי (להלן - העתירה המקורית).
040-2016

הצעה לחייב חוכרי מגרשים בהרחבות במלוא זכויות התב"ע

ביום 14.4.16 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") הצעה מספר 619 לתיקון החלטה 1450 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש-תשלום דמי היתר". (להלן:"ההצעה").
14-04-2016
ביום 14.4.16 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") הצעה מספר 619 לתיקון החלטה 1450 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש-תשלום דמי היתר". (להלן:"ההצעה").
039-2016

הרחבת הסדר הביניים לבניה למגורים בקיבוץ מתחדש

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתקיים ביום 18.4.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לעדכון הסדר הביניים שנקבע בהחלטה 1425 בדבר בנייה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטה מועצת מקרקעי ישראל 751.
12-04-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתקיים ביום 18.4.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לעדכון הסדר הביניים שנקבע בהחלטה 1425 בדבר בנייה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטה מועצת מקרקעי ישראל 751.
038-2016

הגדלה למפרע של דמי הקבורה במרחב הכפרי

המאבק המשפטי הציבורי: רצף המאבק 1. מאז שנת 2004 - ברציפות - מתקיים, מאבק משפטי וציבורי בהובלה המשפטית של עו"ד רון רוגין, להסרת עיוות ההפליה לרעה בכל הנוגע לדמי הקבורה, המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לגופים בהתיישבות (דוגמת קיבוצים, מושבים עובדים וכפריים שיתופיים, ישובים קהילתיים, מועצות דתיות במועצות אזוריות) העוסקים בהבאת הנפטר אל בית עולמים. במסגרת מאבק זה, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון: בג"ץ 10357/04 קיבוץ נחשולים ואח' נ. שר הרווחה והמוסד לביטוח לאומי (להלן - העתירה המקורית).
08-04-2016
המאבק המשפטי הציבורי: רצף המאבק 1. מאז שנת 2004 - ברציפות - מתקיים, מאבק משפטי וציבורי בהובלה המשפטית של עו"ד רון רוגין, להסרת עיוות ההפליה לרעה בכל הנוגע לדמי הקבורה, המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי לגופים בהתיישבות (דוגמת קיבוצים, מושבים עובדים וכפריים שיתופיים, ישובים קהילתיים, מועצות דתיות במועצות אזוריות) העוסקים בהבאת הנפטר אל בית עולמים. במסגרת מאבק זה, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון: בג"ץ 10357/04 קיבוץ נחשולים ואח' נ. שר הרווחה והמוסד לביטוח לאומי (להלן - העתירה המקורית).
036-2016

חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון זכויות במגזר העירוני

ביום 30.3.2016 פורסם באתר רמ"י ע"י אריאל מזוז מנהל אגף בכיר בעסקאות, אפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים ומשה פופיק סגן מנהל חטיבת השירות, נוהל מעודכן ל"חידוש חוזה חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני". הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגזר המגורים, מס' 1090 ,1145 במגזר התעסוקתי מס' 851, 968 ,1370 ,1443 ובמגזר הציבורי 539.
05-04-2016
ביום 30.3.2016 פורסם באתר רמ"י ע"י אריאל מזוז מנהל אגף בכיר בעסקאות, אפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים ומשה פופיק סגן מנהל חטיבת השירות, נוהל מעודכן ל"חידוש חוזה חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני". הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגזר המגורים, מס' 1090 ,1145 במגזר התעסוקתי מס' 851, 968 ,1370 ,1443 ובמגזר הציבורי 539.
037-2016

חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון זכויות במגזר העירוני

ביום 30.3.2016 פורסם באתר רמ"י ע"י אריאל מזוז מנהל אגף בכיר בעסקאות, אפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים ומשה פופיק סגן מנהל חטיבת השירות, נוהל מעודכן ל"חידוש חוזה חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני". הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגזר המגורים, מס' 1090 ,1145 במגזר התעסוקתי מס' 851, 968 ,1370 ,1443 ובמגזר הציבורי 539.
05-04-2016
ביום 30.3.2016 פורסם באתר רמ"י ע"י אריאל מזוז מנהל אגף בכיר בעסקאות, אפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים ומשה פופיק סגן מנהל חטיבת השירות, נוהל מעודכן ל"חידוש חוזה חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני". הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגזר המגורים, מס' 1090 ,1145 במגזר התעסוקתי מס' 851, 968 ,1370 ,1443 ובמגזר הציבורי 539.
034-2016

ביטוח לאומי - עדכונים

להלן עדכונים בנושאי ביטוח לאומי:
30-03-2016
להלן עדכונים בנושאי ביטוח לאומי:
035-2016

ביטוח לאומי - עדכונים

להלן עדכונים בנושאי ביטוח לאומי:
30-03-2016
להלן עדכונים בנושאי ביטוח לאומי:
035-2016

דו"ח על פעילות המים בשנת 2015 - הבהרה

בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד – 2014 על בעל רישיון להגיש דוח כספי על פעילות המים עד 30 לאפריל של כל שנה.
03-04-2016
בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד – 2014 על בעל רישיון להגיש דוח כספי על פעילות המים עד 30 לאפריל של כל שנה.
036-2016

דו"ח על פעילות המים בשנת 2015 - הבהרה

בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד – 2014 על בעל רישיון להגיש דוח כספי על פעילות המים עד 30 לאפריל של כל שנה.
03-04-2016
בהתאם ל כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) תשע"ד – 2014 על בעל רישיון להגיש דוח כספי על פעילות המים עד 30 לאפריל של כל שנה.
032-2016

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה)(תיקון) התשע"ו – 2016.
22-03-2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה)(תיקון) התשע"ו – 2016.
033-2016

מועד הגשת ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה

בהחלטה שניתנה לאחרונה, בועדת ערר לתכנון ובנייה פיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב (ערר מס' אז/85109/12), קרן תורה ועבודה נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה נקבע כי לא ניתן להגיש ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה לאחר סיום ההליך בפני השמאי המכריע וכי אין כל הוראה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה המאפשרת זאת.
25-03-2016
בהחלטה שניתנה לאחרונה, בועדת ערר לתכנון ובנייה פיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב (ערר מס' אז/85109/12), קרן תורה ועבודה נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה נקבע כי לא ניתן להגיש ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה לאחר סיום ההליך בפני השמאי המכריע וכי אין כל הוראה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה המאפשרת זאת.
034-2016

מועד הגשת ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה

בהחלטה שניתנה לאחרונה, בועדת ערר לתכנון ובנייה פיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב (ערר מס' אז/85109/12), קרן תורה ועבודה נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה נקבע כי לא ניתן להגיש ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה לאחר סיום ההליך בפני השמאי המכריע וכי אין כל הוראה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה המאפשרת זאת.
25-03-2016
בהחלטה שניתנה לאחרונה, בועדת ערר לתכנון ובנייה פיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב (ערר מס' אז/85109/12), קרן תורה ועבודה נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה נקבע כי לא ניתן להגיש ערר על עצם החיוב בהיטל השבחה לאחר סיום ההליך בפני השמאי המכריע וכי אין כל הוראה בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה המאפשרת זאת.
033-2016

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה)(תיקון) התשע"ו – 2016.
22-03-2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה)(תיקון) התשע"ו – 2016.
031-2016

היטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות - הבהרות

בספר החוקים 2530 מיום 11.2.2016, פורסם חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004) (תיקון מס׳ 18 והוראת שעה), התשע״ו־2016.
18-03-2016
בספר החוקים 2530 מיום 11.2.2016, פורסם חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004) (תיקון מס׳ 18 והוראת שעה), התשע״ו־2016.
032-2016

היטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות - הבהרות

בספר החוקים 2530 מיום 11.2.2016, פורסם חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2014) (תיקון מס׳ 18 והוראת שעה), התשע״ו־2016.
18-03-2016
בספר החוקים 2530 מיום 11.2.2016, פורסם חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2014) (תיקון מס׳ 18 והוראת שעה), התשע״ו־2016.
030-2016

תיקון ההחלטה בדבר קביעת זכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1399 " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1399 " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית".
029-2016

תעסוקה לא חקלאית בחלקת מגורים של נחלה במושב

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1265 " שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1265 " שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה".
028-2016

הרחבה למגורים של ישוב חקלאי – הצעה לתיקון החלטה 1315

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1315 " בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית ".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1315 " בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית ".
031-2016

שיוך דירות בקיבוץ – הצעה לתיקון החלטה 1411

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1411 בעניין " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1411 בעניין " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי".
030-2016

תעסוקה לא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעת החלטה חדשה בעניין " התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ ".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעת החלטה חדשה בעניין " התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ ".
029-2016

הרחבה למגורים של ישוב חקלאי – הצעה לתיקון החלטה 1315

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1315 " בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית ".
15-03-2016
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 21.3.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1315 " בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית ".
025-2016

הצעה לתיקון החלטת הרפורמה 1370 -תעסוקה

ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה").מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 16.3.2016.
29-02-2016
ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה").מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 16.3.2016.
026-2016

קביעת כמות מים מוכרת - סקר נפשות

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016.כללים אלו הוצגו לשימוע הציבור בחודש אפריל 2015 בעקבות השימוע בוצעו בהם מספר שינויים.
04-03-2016
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016.כללים אלו הוצגו לשימוע הציבור בחודש אפריל 2015 בעקבות השימוע בוצעו בהם מספר שינויים.
027-2016

נוהל איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל על פי החלטה 1445

להלן נוהל מעודכן לאיוש נחלות פנויות על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 כפי שפורסם באתר רמ"י ב- 9.3.2016 ע"י אסף רפלד, מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים ואפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים:
09-03-2016
להלן נוהל מעודכן לאיוש נחלות פנויות על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1445 כפי שפורסם באתר רמ"י ב- 9.3.2016 ע"י אסף רפלד, מנהל אגף בכיר לשימושים חקלאיים ואפרת שטראוס מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים:
028-2016

קביעת כמות מים מוכרת - סקר נפשות

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016.כללים אלו הוצגו לשימוע הציבור בחודש אפריל 2015 בעקבות השימוע בוצעו בהם מספר שינויים.
04-03-2016
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016.כללים אלו הוצגו לשימוע הציבור בחודש אפריל 2015 בעקבות השימוע בוצעו בהם מספר שינויים.
027-2016

הצעה לתיקון החלטת הרפורמה 1370 -תעסוקה

ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה").מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 16.3.2016.
29-02-2016
ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה").מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 16.3.2016.
024-2016

שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016

בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת השנייה לחוק המים בה נקבעים היטלי ההפקה כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)התשע"ו-2016.
24-02-2016
בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת השנייה לחוק המים בה נקבעים היטלי ההפקה כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)התשע"ו-2016.
026-2016

שינויים בהיטלי הפקת מים לבית לשנת 2016

בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת השנייה לחוק המים בה נקבעים היטלי ההפקה כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)התשע"ו-2016.
24-02-2016
בימים האחרונים אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת השנייה לחוק המים בה נקבעים היטלי ההפקה כללי המים (שינוי התוספת השניה לחוק)התשע"ו-2016.
022-2016

מועד אחרון לתביעת פיצויים עבור הפקעה מלפני שבע שנים

בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
17-02-2016
בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
021-2016

מחירים נורמטיביים בענפי החקלאות ליום 31.12.2015

בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
12-02-2016
בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
023-2016

הצעה לתיקון החלטת הרפורמה - 1370

ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
21-02-2016
ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
025-2016

הצעה לתיקון החלטת הרפורמה - 1370

ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
21-02-2016
ביום 10.2.2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 594 לתיקון החלטה 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" (להלן: "ההצעה"). מועד הישיבה לאישור ההחלטה נקבע ליום 14.3.2016.
024-2016

מועד אחרון לתביעת פיצויים עבור הפקעה מלפני שבע שנים

בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
17-02-2016
בהתאם לפס"ד שניתן לפני שלוש שנים בבית משפט העליון ובדיון הנוסף שהתקיים לאחר מכן, (דנ"א 1595/06 ), עזבון המונח רדוארד ארידור ז"ל נגד עיירית פתח תקווה, בראשותו של כבוד נשיא בית משפט העליון דאז, אשר גרוניס, נקבע בין היתר כי החל מיום 22.3.2016 ניתן יהיה להעלות טענת התיישנות כנגד תביעות לפיצויים בגין הפקעה. בהתאם לכך, במענה לפניות חדשות שתוגשנה לאחר 21.3.2016 לפיצוי הפקעה בקרקעות שהופקעו לפני 7 שנים ויותר, תוכל רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") לטעון להתיישנות הזכות.
023-2016

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2015

בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
12-02-2016
בשנת 2015 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 1% ומדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.7% . על בסיס הסכומים הנורמטיביים שפורסמו עם רשות המיסים בשנים קודמות, עדכנו את הסכומים הנורמטיביים כדלקמן:
022-2016

שיוך דירות במסלול חלופת האגודה - החלטה 1447

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1447 בעניין "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי" אושרה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 13.1.2016 ונכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב- 8.2.2016. להלן נוסח ההחלטה:
09-02-2016
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1447 בעניין "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי" אושרה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 13.1.2016 ונכנסה לתוקף עם חתימת שר האוצר עליה ב- 8.2.2016. להלן נוסח ההחלטה:
021-2016

רכיבי הפיצוי על השבת קרקע חקלאית

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
07-02-2016
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
020-2016

אישורי מיסים הדרושים למימוש הזכויות בנחלה ובחלקת המגורים

לקראת החתימה על חוזי החכירה לדורות עם המושבים וחבריהם ומימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה על פי החלטה 1399, קיימת חשיבות רבה לקבלת אישורי המיסים הדרושים ליישום הפעולות דלעיל.
09-02-2016
לקראת החתימה על חוזי החכירה לדורות עם המושבים וחבריהם ומימוש זכויות בחלקת המגורים בנחלה על פי החלטה 1399, קיימת חשיבות רבה לקבלת אישורי המיסים הדרושים ליישום הפעולות דלעיל.
019-2016

רכיבי הפיצוי על השבת קרקע חקלאית

בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
07-02-2016
בפס"ד שניתן לאחרונה בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו (ת"א 1774-06), טישלר ישראלה ואח' נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמי") ואח', מפי כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי, נקבע כי רמ"י רשאי להתנות הארכת תקופת חכירה בתנייה המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע. בסיפא של פס"ד מתייחסת השופטת לרכיבי הפיצוי הראויים של השבת קרקע חקלאית אשר ישקפו את "תרומתו של החוכר לשמירה על הקרקע ואת הפוטנציאל החדש – ולו באופן חלקי – הגלום בה, עם הפיכתה לקרקע לבניה או לתעשייה ביוזמת המינהל או רמ"י".
018-2016

לא ניתן למכור מוניטין אישיים

ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה כי הגם שעסקה הוכתרה כמכירת מוניטין הרי שלא בהכרח במכירת מוניטין עסקינן, שכן לא ניתן למכור מוניטין אישיים, וכי הנכס שנמכר הוא זכות בשותפות. ע"א 5118/13 משה בנימין ניסים נ' פקיד שומה גוש דן.
05-02-2016
ביהמ"ש העליון קבע לאחרונה כי הגם שעסקה הוכתרה כמכירת מוניטין הרי שלא בהכרח במכירת מוניטין עסקינן, שכן לא ניתן למכור מוניטין אישיים, וכי הנכס שנמכר הוא זכות בשותפות. ע"א 5118/13 משה בנימין ניסים נ' פקיד שומה גוש דן.