כותרת מאמר מספר מאמר
051-2017

מס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח במכרזי רשות מקרקעי ישראל

להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה על ידי הנהלת רשות המיסים בעניין חיוב במס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח הקיימים בפועל במכרזי רשות מקרקעי ישראל:
11-07-2017
להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה על ידי הנהלת רשות המיסים בעניין חיוב במס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח הקיימים בפועל במכרזי רשות מקרקעי ישראל:
067-2017

הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2009-2012 – עדכון

ב-11.7.2017 הזין המוסד לביטוח לאומי לחשבונות הקיבוצים והמושבים שיתופיים השיתופיים את סכום הפרשי דמי הביטוח המתוקנים לשנים 2009-2012 (תוקן חישוב הפרשי ההצמדה).
12-07-2017
ב-11.7.2017 הזין המוסד לביטוח לאומי לחשבונות הקיבוצים והמושבים שיתופיים השיתופיים את סכום הפרשי דמי הביטוח המתוקנים לשנים 2009-2012 (תוקן חישוב הפרשי ההצמדה).
066-2017

מס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח במכרזי רשות מקרקעי ישראל

להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה על ידי הנהלת רשות המיסים בעניין חיוב במס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח הקיימים בפועל במכרזי רשות מקרקעי ישראל:
11-07-2017
להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה על ידי הנהלת רשות המיסים בעניין חיוב במס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח הקיימים בפועל במכרזי רשות מקרקעי ישראל:
065-2017

הנחיות לדיווח לביטוח לאומי בקיבוץ המתחדש

ב- 26 ליוני 2017, התקיימה ישיבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי בירושלים. בפגישה נכחו בתי תוכנה, רו"ח אבנר עופר ומייצגים אחרים ועלו שאלות ובקשות הבהרה בנוגע לאופן הדיווח החל מיולי 2017. להלן עיקרי ההבהרות שניתנו בישיבה:
10-07-2017
ב- 26 ליוני 2017, התקיימה ישיבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי בירושלים. בפגישה נכחו בתי תוכנה, רו"ח אבנר עופר ומייצגים אחרים ועלו שאלות ובקשות הבהרה בנוגע לאופן הדיווח החל מיולי 2017. להלן עיקרי ההבהרות שניתנו בישיבה:
050-2017

דמי מים למפיקים על פי הכללים המעודכנים

רשות המים פרסמה בעקבות השימועים שנערכו, מכלול כללים ליישום תיקון 27 לחוק המים בין היתר, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז – 2017, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס' 3) התשע"ז – 2017 ו כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה)(תיקון) התשע"ז – 2017.
09-07-2017
רשות המים פרסמה בעקבות השימועים שנערכו, מכלול כללים ליישום תיקון 27 לחוק המים בין היתר, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז – 2017, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס' 3) התשע"ז – 2017 ו כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה)(תיקון) התשע"ז – 2017.
064-2017

דמי מים למפיקים על פי הכללים המעודכנים

רשות המים פרסמה בעקבות השימועים שנערכו, מכלול כללים ליישום תיקון 27 לחוק המים בין היתר, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז – 2017, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס' 3) התשע"ז – 2017 ו כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה)(תיקון) התשע"ז – 2017.
09-07-2017
רשות המים פרסמה בעקבות השימועים שנערכו, מכלול כללים ליישום תיקון 27 לחוק המים בין היתר, כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז – 2017, כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)(תיקון מס' 3) התשע"ז – 2017 ו כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית) (הוראת שעה)(תיקון) התשע"ז – 2017.
063-2017

שימוש משולב ושימוש חברתי במחנה הקיבוץ – יישום החלטה 1472

ביום 7.6.2017 אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את החלטת הנהלה מס' 4152 בנושא "יישום החלטת מועצה 1472 - שימוש משולב ושימוש חברתי במחנה הקיבוץ". להלן ההחלטה כלשונה:
03-07-2017
ביום 7.6.2017 אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את החלטת הנהלה מס' 4152 בנושא "יישום החלטת מועצה 1472 - שימוש משולב ושימוש חברתי במחנה הקיבוץ". להלן ההחלטה כלשונה:
049-2017

תעריפי מים החל מ- 1.6.2017

בעקבות תיקון 27 לחוק המים שנכנס לתוקפו ב 1 ליולי 2017, נקבע כי ההפחתות בתעריפי המים לצרכנים, חקלאים וספקים יחולו החל מיום 1.6.2017, לעומת זאת עליית התעריפים למפיקים, תחול מיום 1.7.2017.
30-06-2017
בעקבות תיקון 27 לחוק המים שנכנס לתוקפו ב 1 ליולי 2017, נקבע כי ההפחתות בתעריפי המים לצרכנים, חקלאים וספקים יחולו החל מיום 1.6.2017, לעומת זאת עליית התעריפים למפיקים, תחול מיום 1.7.2017.
062-2017

תעריפי מים החל מ- 1.6.2017

בעקבות תיקון 27 לחוק המים שנכנס לתוקפו ב 1 ליולי 2017, נקבע כי ההפחתות בתעריפי המים לצרכנים, חקלאים וספקים יחולו החל מיום 1.6.2017, לעומת זאת עליית התעריפים למפיקים, תחול מיום 1.7.2017.
30-06-2017
בעקבות תיקון 27 לחוק המים שנכנס לתוקפו ב 1 ליולי 2017, נקבע כי ההפחתות בתעריפי המים לצרכנים, חקלאים וספקים יחולו החל מיום 1.6.2017, לעומת זאת עליית התעריפים למפיקים, תחול מיום 1.7.2017.
048-2017

עידוד הקצאת קרקע לתיירות - עדכון

א. סעיף 3.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובע את ההנחות בדמי חכירה מהוונים הניתנות על הקצאת קרקע לתיירות כדלהלן:
25-06-2017
א. סעיף 3.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובע את ההנחות בדמי חכירה מהוונים הניתנות על הקצאת קרקע לתיירות כדלהלן:
061-2017

עידוד הקצאת קרקע לתיירות - עדכון

א. סעיף 3.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובע את ההנחות בדמי חכירה מהוונים הניתנות על הקצאת קרקע לתיירות כדלהלן:
25-06-2017
א. סעיף 3.1 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובע את ההנחות בדמי חכירה מהוונים הניתנות על הקצאת קרקע לתיירות כדלהלן:
060-2017

קבלת החלטה לבחירת מסלול לשיוך דירות לחברי קיבוץ

ההחלטה לבחירת המסלול למתווה שיוך דירות לחברים בקיבוץ הינה החלטה מורכבת ותלויה במשתנים רבים רבת סיכונים וחוסר ודאות ובחלקם דינמיים ומשתנים במהירות על ציר הזמן.
21-06-2017
ההחלטה לבחירת המסלול למתווה שיוך דירות לחברים בקיבוץ הינה החלטה מורכבת ותלויה במשתנים רבים רבת סיכונים וחוסר ודאות ובחלקם דינמיים ומשתנים במהירות על ציר הזמן.
047-2017

אין להוסיף מע"מ על היטלי הפקת מים - עדכון

במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים.
20-06-2017
במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים.
059-2017

אין להוסיף מע"מ על היטלי הפקת מים - עדכון

במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים.
20-06-2017
במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים.
046-2017

הגדרת משבצת הקבע - החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134

ביום 20.04.2017 התקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 4134 בנושא "הגדרת משבצת קבע", ראו חוזרינו מס' 43/2017 "הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי".
19-06-2017
ביום 20.04.2017 התקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 4134 בנושא "הגדרת משבצת קבע", ראו חוזרינו מס' 43/2017 "הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי".
058-2017

הגדרת משבצת הקבע - החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134

ביום 20.04.2017 התקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 4134 בנושא "הגדרת משבצת קבע", ראו חוזרינו מס' 55/2017 "הגדרת משבצת קרקע לישוב חקלאי".
19-06-2017
ביום 20.04.2017 התקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 4134 בנושא "הגדרת משבצת קבע", ראו חוזרינו מס' 55/2017 "הגדרת משבצת קרקע לישוב חקלאי".
045-2017

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל"). בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
18-06-2017
בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל"). בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
057-2017

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל"). בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
18-06-2017
בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל"). בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
044-2017

בעל שליטה באגודה שיתופית

בהתאם לחוות דעת האגף לאיגוד שיתופי (רשם האגודות השיתופיות) במשרד הכלכלה מיום 12 יולי, 2015 –
16-06-2017
בהתאם לחוות דעת האגף לאיגוד שיתופי (רשם האגודות השיתופיות) במשרד הכלכלה מיום 12 יולי, 2015 –
056-2017

בעל שליטה באגודה שיתופית

בהתאם לחוות דעת האגף לאיגוד שיתופי (רשם האגודות השיתופיות) במשרד הכלכלה מיום 12 יולי, 2015 –
16-06-2017
בהתאם לחוות דעת האגף לאיגוד שיתופי (רשם האגודות השיתופיות) במשרד הכלכלה מיום 12 יולי, 2015 –
043-2017

הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי

להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מיום 26.4.2017 בנושא הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי אשר פורסמה באתר רמ"י ביום 15.6.2017:
15-06-2017
להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מיום 26.4.2017 בנושא הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי אשר פורסמה באתר רמ"י ביום 15.6.2017:
055-2017

הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי

להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מיום 26.4.2017 בנושא הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי אשר פורסמה באתר רמ"י ביום 15.6.2017:
15-06-2017
להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מיום 26.4.2017 בנושא הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי אשר פורסמה באתר רמ"י ביום 15.6.2017:
042-2017

אין להוסיף מע"מ להיטלי הפקת מים עבור שימוש שאינו עסקי

במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים מיום 1 ליוני 2017 ואילך.
12-06-2017
במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים מיום 1 ליוני 2017 ואילך.
054-2017

אין להוסיף מע"מ להיטלי הפקת מים עבור שימוש שאינו עסקי

במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים מיום 1 ליוני 2017 ואילך.
12-06-2017
במסגרת תיקון 27 לחוק המים וכללי התעריפים מכוח סעיף 111 לתיקון לחוק בוטלה התוספת השניה לחוק המים מיום 1 ליוני 2017 ואילך.
041-2017

חידוש חכירת יובל בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני

ביום 7.6.2017 פורסם באתר רמ"י נוהל ל"חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני" (לצרף לינק לנוהל). הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור. מהות העדכון בנוהל הוא חידוש חכירה בתנאי דח"ש 40% תוקן ל-39% ומעלה (מערך הקרקע) ו-41% תוקן ל-40% ומעלה (מערך הקרקע). כמו כן, נוסף סעיף המתייחס לתנאים להארכת חוזה לתקופת חכירה שניה בנכס לצרכי ציבור שהוקצה לרשות המקומית.
08-06-2017
ביום 7.6.2017 פורסם באתר רמ"י נוהל ל"חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני" (לצרף לינק לנוהל). הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור. מהות העדכון בנוהל הוא חידוש חכירה בתנאי דח"ש 40% תוקן ל-39% ומעלה (מערך הקרקע) ו-41% תוקן ל-40% ומעלה (מערך הקרקע). כמו כן, נוסף סעיף המתייחס לתנאים להארכת חוזה לתקופת חכירה שניה בנכס לצרכי ציבור שהוקצה לרשות המקומית.
053-2017

חידוש חכירת יובל בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני

ביום 7.6.2017 פורסם באתר רמ"י נוהל ל"חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני" (לצרף לינק לנוהל). הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור. מהות העדכון בנוהל הוא חידוש חכירה בתנאי דח"ש 40% תוקן ל-39% ומעלה (מערך הקרקע) ו-41% תוקן ל-40% ומעלה (מערך הקרקע). כמו כן, נוסף סעיף המתייחס לתנאים להארכת חוזה לתקופת חכירה שניה בנכס לצרכי ציבור שהוקצה לרשות המקומית.
08-06-2017
ביום 7.6.2017 פורסם באתר רמ"י נוהל ל"חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני" (לצרף לינק לנוהל). הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור. מהות העדכון בנוהל הוא חידוש חכירה בתנאי דח"ש 40% תוקן ל-39% ומעלה (מערך הקרקע) ו-41% תוקן ל-40% ומעלה (מערך הקרקע). כמו כן, נוסף סעיף המתייחס לתנאים להארכת חוזה לתקופת חכירה שניה בנכס לצרכי ציבור שהוקצה לרשות המקומית.
040-2017

הקצאת קרקע בפטור ממכרז לתאגידים מסויימים

נוהל רמ"י "הקצאת קרקע בפטור ממרכז- לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת" מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות הנהלת רמ"י בעניין.
28-05-2017
נוהל רמ"י "הקצאת קרקע בפטור ממרכז- לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת" מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות הנהלת רמ"י בעניין.
052-2017

הקצאת קרקע בפטור ממכרז לתאגידים מסויימים

נוהל רמ"י "הקצאת קרקע בפטור ממרכז- לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת" מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות הנהלת רמ"י בעניין.
28-05-2017
נוהל רמ"י "הקצאת קרקע בפטור ממרכז- לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת" מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות הנהלת רמ"י בעניין.
039-2017

הרשאה לשימוש בקרקע למגורי עובדים זרים

ביום 22.5.2017 פורסם נוהל B37.07 "מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים". הנוהל מתייחס, בין השאר, להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1448 מיום 27.1.2017 "מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים זרים באגודות חקלאיות".
26-05-2017
ביום 22.5.2017 פורסם נוהל B37.07 "מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים". הנוהל מתייחס, בין השאר, להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1448 מיום 27.1.2017 "מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים זרים באגודות חקלאיות".
051-2017

הרשאה לשימוש בקרקע למגורי עובדים זרים

ביום 22.5.2017 פורסם נוהל B37.07 "מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים". הנוהל מתייחס, בין השאר, להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1448 מיום 27.1.2017 "מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים זרים באגודות חקלאיות".
26-05-2017
ביום 22.5.2017 פורסם נוהל B37.07 "מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים". הנוהל מתייחס, בין השאר, להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1448 מיום 27.1.2017 "מבני מגורים ארעיים להלנת עובדים זרים באגודות חקלאיות".
038-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען - החלטה חדשה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 10.5.2017, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 17.05.2017 ומספרה החדש הוא 1513.
19-05-2017
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 10.5.2017, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 17.05.2017 ומספרה החדש הוא 1513.
050-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען - החלטה חדשה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 10.5.2017, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 17.05.2017 ומספרה החדש הוא 1513.
19-05-2017
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 10.5.2017, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 17.05.2017 ומספרה החדש הוא 1513.
037-2017

תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה-עדכון

ביום 14.05.2017 פורסם עדכון לנוהל "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה", הנוהל מעדכן את הנוהל שפורסם ביום 07.11.2016. על פי העדכון בחלק א' של סעיף נוסף סעיף 7.2 בנושא הפרדה בין מבנה חקלאי לשימוש נלווה. כמו כן, תוקנה הטבלה בשרות השימוש נלווה שהוא "עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית" בעמודת "היקף בניה ומיקום חנות ממכר".
17-05-2017
ביום 14.05.2017 פורסם עדכון לנוהל "תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה", הנוהל מעדכן את הנוהל שפורסם ביום 07.11.2016. על פי העדכון בחלק א' של סעיף נוסף סעיף 7.2 בנושא הפרדה בין מבנה חקלאי לשימוש נלווה. כמו כן, תוקנה הטבלה בשרות השימוש נלווה שהוא "עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית" בעמודת "היקף בניה ומיקום חנות ממכר".
036-2017

חישוב הפרשי הצמדה בגביית כספים ע"י רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (להלן: ' רמ"י ') פרסמה ב-14.5.2017 באתר שלה את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד במסגרת תביעה ייצוגית (ת.צ. 23465-05-15 כהן נ' רשות מקרקעי ישראל, להלן: ' התביעה הייצוגית ') נגד רמ"י, בה נידונה השאלה האם הנוהג של רמ"י לגבות הפרשי הצמדה בגין חיובים כספיים שהוא מטיל על חוכרים בגין שיעור עליית המדד המחירים לצרכן (להלן: ' המדד ') נכון או שמא היה על רמ"י להקטין את החיובים במקרה של ירידה במדד.
15-05-2017
רשות מקרקעי ישראל (להלן: ' רמ"י ') פרסמה ב-14.5.2017 באתר שלה את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד במסגרת תביעה ייצוגית (ת.צ. 23465-05-15 כהן נ' רשות מקרקעי ישראל, להלן: ' התביעה הייצוגית ') נגד רמ"י, בה נידונה השאלה האם הנוהג של רמ"י לגבות הפרשי הצמדה בגין חיובים כספיים שהוא מטיל על חוכרים בגין שיעור עליית המדד המחירים לצרכן (להלן: ' המדד ') נכון או שמא היה על רמ"י להקטין את החיובים במקרה של ירידה במדד.
049-2017

חישוב הפרשי הצמדה בגביית כספים ע"י רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (להלן: ' רמ"י ') פרסמה ב-14.5.2017 באתר שלה את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד במסגרת תביעה ייצוגית (ת.צ. 23465-05-15 כהן נ' רשות מקרקעי ישראל, להלן: ' התביעה הייצוגית ') נגד רמ"י, בה נידונה השאלה האם הנוהג של רמ"י לגבות הפרשי הצמדה בגין חיובים כספיים שהוא מטיל על חוכרים בגין שיעור עליית המדד המחירים לצרכן (להלן: ' המדד ') נכון או שמא היה על רמ"י להקטין את החיובים במקרה של ירידה במדד.
15-05-2017
רשות מקרקעי ישראל (להלן: ' רמ"י ') פרסמה ב-14.5.2017 באתר שלה את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד במסגרת תביעה ייצוגית (ת.צ. 23465-05-15 כהן נ' רשות מקרקעי ישראל, להלן: ' התביעה הייצוגית ') נגד רמ"י, בה נידונה השאלה האם הנוהג של רמ"י לגבות הפרשי הצמדה בגין חיובים כספיים שהוא מטיל על חוכרים בגין שיעור עליית המדד המחירים לצרכן (להלן: ' המדד ') נכון או שמא היה על רמ"י להקטין את החיובים במקרה של ירידה במדד.
035-2017

הגדלת נקודות זיכוי להורים

בתאריך 10 במאי 2015, התקבל בכנסת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז- 2017 (להלן – החוק).
14-05-2017
בתאריך 10 במאי 2015, התקבל בכנסת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז- 2017 (להלן – החוק).
048-2017

הגדלת נקודות זיכוי להורים

בתאריך 10 במאי 2015, התקבל בכנסת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז- 2017 (להלן – החוק).
14-05-2017
בתאריך 10 במאי 2015, התקבל בכנסת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז- 2017 (להלן – החוק).
047-2017

הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2013-2015

בתאריך 10 במאי 2015, שלח המוסד לביטוח לאומי לקיבוצים בקשה להשלמת נתונים לצורך עריכת הפרשי דמי ביטוח לשנים 2013-2015.
12-05-2017
בתאריך 10 במאי 2015, שלח המוסד לביטוח לאומי לקיבוצים בקשה להשלמת נתונים לצורך עריכת הפרשי דמי ביטוח לשנים 2013-2015.
034-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען – תיקון החלטה 1481

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההצעה אושרה ביום 10.5.2017 ע"י מועצת מקרקעי ישראל.
11-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההצעה אושרה ביום 10.5.2017 ע"י מועצת מקרקעי ישראל.
046-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען – תיקון החלטה 1481

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההצעה אושרה ביום 10.5.2017 ע"י מועצת מקרקעי ישראל.
11-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען". ההצעה אושרה ביום 10.5.2017 ע"י מועצת מקרקעי ישראל.
033-2017

הקצאת שטחי ציבור בנויים במשבצת אגודה חקלאית

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 686 בעניין "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת האגודה החקלאית".
10-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 686 בעניין "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת האגודה החקלאית".
045-2017

הקצאת שטחי ציבור בנויים במשבצת אגודה חקלאית

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 686 בעניין "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת האגודה החקלאית".
10-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 686 בעניין "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת האגודה החקלאית".
032-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען - עדכון

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 10.5.2017.
03-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 10.5.2017.
044-2017

ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען - עדכון

ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 10.5.2017.
03-05-2017
ביום 4.5.2017 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") הצעה מספר 685 לתיקון החלטה 1481 "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען" (להלן: "ההצעה"). מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל לאישור הצעת ההחלטה נקבע ליום 10.5.2017.
031-2017

דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר על פי החלטה 1464

ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1464 , " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית". על פי ההודעה כל בעל זכויות בנחלה המעוניין להצטרף להסדר ע"פ החלטה 1464 , וכל מושב המעוניין להצטרף להחלטה 823 שבמושבו קיימת פרצלציה לפיה חלקה א' רשומה כיחידת רישום נפרדת, ימציא לרשות את המסמכים הבאים:
03-05-2017
ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1464 , " קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית". על פי ההודעה כל בעל זכויות בנחלה המעוניין להצטרף להסדר ע"פ החלטה 1464 , וכל מושב המעוניין להצטרף להחלטה 823 שבמושבו קיימת פרצלציה לפיה חלקה א' רשומה כיחידת רישום נפרדת, ימציא לרשות את המסמכים הבאים:
043-2017

דרישות תכנון להצטרפות להסדר על פי החלטה 1488

ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1488 "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי". על פי ההודעה קיבוץ/מושב שיהיה מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרמ"י רשימת מסמכים אשר תפורט להלן.
03-05-2017
ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1488 "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי". על פי ההודעה קיבוץ/מושב שיהיה מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרמ"י רשימת מסמכים אשר תפורט להלן.
042-2017

דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר על פי החלטה 1456

ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1456, "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המוגרים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". על פי ההודעה קיבוץ/מושב שיהיה מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרמ"י רשימת מסמכים אשר תפורט להלן.
03-05-2017
ביום 3.5.2017 פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") בנושא דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1456, "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המוגרים בישובים חקלאים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". על פי ההודעה קיבוץ/מושב שיהיה מעוניין להצטרף להסדר ימציא לרמ"י רשימת מסמכים אשר תפורט להלן.
030-2017

שינויים בתקופת חופשת לידה ובתנאי זכאות לבן הזוג

בתיקון 193 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), נקבעו ההוראות הבאות:
30-04-2017
בתיקון 193 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), נקבעו ההוראות הבאות:
041-2017

שינויים בתקופת חופשת לידה ובתנאי זכאות לבן הזוג

בתיקון 193 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), נקבעו ההוראות הבאות:
30-04-2017
בתיקון 193 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), נקבעו ההוראות הבאות:
029-2017

אפליה בתעריפי עלויות להפקה ולהולכה של מים

עם אישור תיקון 27 לחוק המים פורסמו טיוטת כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז -2017 לשימוע הציבור, בתיקון לחוק נקבע כי כללים אלו יתבססו על עקרונות אחידים..... ,זאת ועוד בדברי ההסבר למפיקים הפרטיים נרשם כי תעריפי ההולכה נקבעו במתכונת הדומה לזו הקבועה בכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתיות) -2011 בשינויים מסוימים.בחנו את אמות המידה והתעריפים של הכללים המוצעים לעיל בהשוואה לתעריפונים המקובלים כיום ברשות המים -
24-04-2017
עם אישור תיקון 27 לחוק המים פורסמו טיוטת כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז -2017 לשימוע הציבור, בתיקון לחוק נקבע כי כללים אלו יתבססו על עקרונות אחידים..... ,זאת ועוד בדברי ההסבר למפיקים הפרטיים נרשם כי תעריפי ההולכה נקבעו במתכונת הדומה לזו הקבועה בכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתיות) -2011 בשינויים מסוימים.בחנו את אמות המידה והתעריפים של הכללים המוצעים לעיל בהשוואה לתעריפונים המקובלים כיום ברשות המים -
040-2017

אפליה בתעריפי עלויות להפקה ולהולכה של מים

עם אישור תיקון 27 לחוק המים פורסמו טיוטת כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז -2017 לשימוע הציבור, בתיקון לחוק נקבע כי כללים אלו יתבססו על עקרונות אחידים..... ,זאת ועוד בדברי ההסבר למפיקים הפרטיים נרשם כי תעריפי ההולכה נקבעו במתכונת הדומה לזו הקבועה בכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתיות) -2011 בשינויים מסוימים.בחנו את אמות המידה והתעריפים של הכללים המוצעים לעיל בהשוואה לתעריפונים המקובלים כיום ברשות המים -
24-04-2017
עם אישור תיקון 27 לחוק המים פורסמו טיוטת כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) התשע"ז -2017 לשימוע הציבור, בתיקון לחוק נקבע כי כללים אלו יתבססו על עקרונות אחידים..... ,זאת ועוד בדברי ההסבר למפיקים הפרטיים נרשם כי תעריפי ההולכה נקבעו במתכונת הדומה לזו הקבועה בכללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתיות) -2011 בשינויים מסוימים.בחנו את אמות המידה והתעריפים של הכללים המוצעים לעיל בהשוואה לתעריפונים המקובלים כיום ברשות המים -
028-2017

פגיעה באלמנים ניצולי שואה בקבלת קצבת שאירים

זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל. זאת בניגוד לאלמנה עליה לא חלים מבחני הכנסה כלשהם.
20-04-2017
זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל. זאת בניגוד לאלמנה עליה לא חלים מבחני הכנסה כלשהם.
039-2017

פגיעה באלמנים ניצולי שואה בקבלת קצבת שאירים

זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל. זאת בניגוד לאלמנה עליה לא חלים מבחני הכנסה כלשהם.
18-04-2017
זכאות אלמן לקצבת שאירים מותנית בכך שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. הכנסות האלמן שיש לקחת בחשבון, נקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התשל"ז -1976, והן כוללות הכנסות של ניצולי שואה ממדינות חוץ (רנטות) והכנסות ניצולי שואה ממדינת ישראל. זאת בניגוד לאלמנה עליה לא חלים מבחני הכנסה כלשהם.
027-2017

הארכת המועד לרכישת בעלות על פי ההחלטה המיטיבה - 1370

ביום 6.4.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") תיקון להוראת המעבר לשיעורי התשלום שיחלו על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" וכן במקרים אחרים שעליהם יחולו התשלומים של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1478 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
06-04-2017
ביום 6.4.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") תיקון להוראת המעבר לשיעורי התשלום שיחלו על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" וכן במקרים אחרים שעליהם יחולו התשלומים של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1478 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
026-2017

נוהל הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים - עדכון

בתאריך 02.04.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") עדכון לנוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים". הנוהל המקורי פורסם בתאריך 09.06.2016.
04-04-2017
בתאריך 02.04.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") עדכון לנוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים". הנוהל המקורי פורסם בתאריך 09.06.2016.
025-2017

עלויות ותעריפים להפקה ולהולכת מים

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) התשע"ז- 2017.
03-04-2017
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) התשע"ז- 2017.
038-2017

הארכת המועד לרכישת בעלות על פי ההחלטה המיטיבה - 1370

ביום 6.4.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") תיקון להוראת המעבר לשיעורי התשלום שיחלו על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" וכן במקרים אחרים שעליהם יחולו התשלומים של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1478 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
06-04-2017
ביום 6.4.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:"רמ"י") תיקון להוראת המעבר לשיעורי התשלום שיחלו על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל" וכן במקרים אחרים שעליהם יחולו התשלומים של החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1478 "רפורמה בניהול מקרקעי ישראל".
037-2017

נוהל הסדרת תחנות דלק בישובים חקלאים - עדכון

בתאריך 02.04.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") עדכון לנוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים". הנוהל המקורי פורסם בתאריך 09.06.2016.
04-04-2017
בתאריך 02.04.2017 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") עדכון לנוהל B37.05 "הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים". הנוהל המקורי פורסם בתאריך 09.06.2016.
036-2017

עלויות ותעריפים להפקה ולהולכת מים

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) התשע"ז- 2017.
03-04-2017
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) התשע"ז- 2017.
024-2017

המרת הסכם פיתוח לתעסוקה בחוזה חכירה לדורות

טרם פורסמו נוהלים ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1481"ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוע", אשר חייבה המרת הסכם הפיתוח לחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016 בתשלומי הפרשי ערך בסכומים גבוהים.
02-04-2017
טרם פורסמו נוהלים ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1481"ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוע", אשר חייבה המרת הסכם הפיתוח לחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016 בתשלומי הפרשי ערך בסכומים גבוהים.
035-2017

המרת הסכם פיתוח לתעסוקה בחוזה חכירה לדורות

טרם פורסמו נוהלים ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1481 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוע", אשר חייבה המרת הסכם הפיתוח לחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016 בתשלומי הפרשי ערך בסכומים גבוהים.
02-04-2017
טרם פורסמו נוהלים ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1481 "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוע", אשר חייבה המרת הסכם הפיתוח לחוזה חכירה לדורות עד 31.12.2016 בתשלומי הפרשי ערך בסכומים גבוהים.
034-2017

פטורים ואישורים לניכוי מס במקור לקיבוצים שיתופים

להלן הנחיות שהוצאו לפקידי השומה על ידי רו"ח גדי הילמן מנהל תחום קיבוצים וחקלאות ברשות המיסים:
29-03-2017
להלן הנחיות שהוצאו לפקידי השומה על ידי רו"ח גדי הילמן מנהל תחום קיבוצים וחקלאות ברשות המיסים:
033-2017

תאומי מס לחברים בקיבוצים מתחדשים

להלן הנחיות שהוצאו לפקידי השומה על ידי רו"ח גדי הילמן מנהל מחלקת קיבוצים וחקלאות ברשות המיסים:
28-03-2017
להלן הנחיות שהוצאו לפקידי השומה על ידי רו"ח גדי הילמן מנהל מחלקת קיבוצים וחקלאות ברשות המיסים:
032-2017

הנחיות המוסד לביטוח לאומי - דיווח בקיבוץ המתחדש

בתאריך 27 למרץ 2017, פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות בדבר אופן הדיווח למוסד לביטוח לאומי עבור חברי הקיבוץ המתחדש, עובדים שאינם חברים ומקבלי ערבות הדדית. משרדנו מסיים להכין בימים אלה קובץ ממוחשב לדיווח בהתאם לפורמט שנדרש על ידי המוסד לביטוח לאומי.
27-03-2017
בתאריך 27 למרץ 2017, פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות בדבר אופן הדיווח למוסד לביטוח לאומי עבור חברי הקיבוץ המתחדש, עובדים שאינם חברים ומקבלי ערבות הדדית. משרדנו מסיים להכין בימים אלה קובץ ממוחשב לדיווח בהתאם לפורמט שנדרש על ידי המוסד לביטוח לאומי.
023-2017

הצעת חוק לביטול "איחוד עוסקים" במע"מ

בתאריך 15 למרס 2017, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז, לביטול סעיף 56 וסעיף 71א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן-החוק).
22-03-2017
בתאריך 15 למרס 2017, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז, לביטול סעיף 56 וסעיף 71א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן-החוק).
022-2017

זקיפת שווי רכב לעובדים – פס"ד

ביום 15 במרץ, 2017, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד השומה חיפה לפיו הוראות פקודת מס הכנסה ותקנות שווי רכב קובעות כללי חישוב נוקשים שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.
16-03-2017
ביום 15 במרץ, 2017, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד השומה חיפה לפיו הוראות פקודת מס הכנסה ותקנות שווי רכב קובעות כללי חישוב נוקשים שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.
031-2017

הצעת חוק לביטול "איחוד עוסקים" במע"מ

בתאריך 15 למרס 2017, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז, לביטול סעיף 56 וסעיף 71א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן-החוק).
22-03-2017
בתאריך 15 למרס 2017, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז, לביטול סעיף 56 וסעיף 71א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן-החוק).
030-2017

זקיפת שווי רכב לעובדים – פס"ד

ביום 15 במרץ, 2017, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד השומה חיפה לפיו הוראות פקודת מס הכנסה ותקנות שווי רכב קובעות כללי חישוב נוקשים שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.
16-03-2017
ביום 15 במרץ, 2017, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד השומה חיפה לפיו הוראות פקודת מס הכנסה ותקנות שווי רכב קובעות כללי חישוב נוקשים שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.
021-2017

הצעת חוק להסדרת כתבי שיפוי בגין תכנית

ביום 6.3.17 פורסמה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 114)  שתכליתה לקבוע באופן מפורש כי ועדה תכנונית תהיה רשאית לדרוש מיזם או קבלן להפקיד כתב שיפוי. הצעת החוק באה בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ואח', בו נקבע כי מוסד תכנון אינו רשאי לדרוש כתב שיפוי לעניין תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
10-03-2017
ביום 6.3.17 פורסמה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 114)  שתכליתה לקבוע באופן מפורש כי ועדה תכנונית תהיה רשאית לדרוש מיזם או קבלן להפקיד כתב שיפוי. הצעת החוק באה בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ואח', בו נקבע כי מוסד תכנון אינו רשאי לדרוש כתב שיפוי לעניין תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
020-2017

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל").בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
05-03-2017
בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל").בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
029-2017

דיווח לביטוח לאומי על ידי קיבוץ מתחדש - עדכון

בתיקון 186 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, נקבע כי החל מ-1 ביולי 2017, תחושב ההכנסה החייבת של חבר קיבוץ מתחדש על בסיס ההכנסה החייבת למס ולא על בסיס הוצאות המחיה ראו פירוט והסברים בחוזרנו 3/2017 " תיקון חוק הביטוח הלאומי - חברי קיבוץ מתחדש").
12-03-2017
בתיקון 186 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, נקבע כי החל מ-1 ביולי 2017, תחושב ההכנסה החייבת של חבר קיבוץ מתחדש על בסיס ההכנסה החייבת למס ולא על בסיס הוצאות המחיה ראו פירוט והסברים בחוזרנו 3/2017 " תיקון חוק הביטוח הלאומי - חברי קיבוץ מתחדש").
028-2017

הצעת חוק להסדרת כתבי שיפוי בגין תכנית

ביום 6.3.17 פורסמה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 114) שתכליתה לקבוע באופן מפורש כי ועדה תכנונית תהיה רשאית לדרוש מיזם או קבלן להפקיד כתב שיפוי. הצעת החוק באה בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ואח', בו נקבע כי מוסד תכנון אינו רשאי לדרוש כתב שיפוי לעניין תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
10-03-2017
ביום 6.3.17 פורסמה הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון 114) שתכליתה לקבוע באופן מפורש כי ועדה תכנונית תהיה רשאית לדרוש מיזם או קבלן להפקיד כתב שיפוי. הצעת החוק באה בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון, פרחי ביקל ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ואח', בו נקבע כי מוסד תכנון אינו רשאי לדרוש כתב שיפוי לעניין תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
027-2017

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל").בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
05-03-2017
בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל").בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.
019-2017

דיווח עלויות הפקת מים - הבהרות

בעקבות פניות רשות המים בבקשה לקבלת נתונים ממפיקי המים, להלן הבהרות:
01-03-2017
בעקבות פניות רשות המים בבקשה לקבלת נתונים ממפיקי המים, להלן הבהרות:
026-2017

דיווח עלויות הפקת מים - הבהרות

בעקבות פניות רשות המים בבקשה לקבלת נתונים ממפיקי המים, להלן הבהרות:
01-03-2017
בעקבות פניות רשות המים בבקשה לקבלת נתונים ממפיקי המים, להלן הבהרות:
018-2017

אישורי מיסים לרישום נחלות בטאבו ולמימוש זכויות החלטה 1464 - עדכון

משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים וליישום החלטה 1464 בעניין הזכויות בחלקת המגורים, ובכלל זה לבעלי נחלות במושבים ששילמו בעבר באופן מרוכז מס רכישה עבור הזכויות בנחלה.
28-02-2017
משרדנו מוביל מזה תקופה ארוכה את הפעולות הדרושות לקבלת אישורי מיסים הדרושים לרישום בטאבו של הנחלות במושבים וליישום החלטה 1464 בעניין הזכויות בחלקת המגורים, ובכלל זה לבעלי נחלות במושבים ששילמו בעבר באופן מרוכז מס רכישה עבור הזכויות בנחלה.
017-2017

קצבת נכות כללית – עדכון

להלן פירוט השינויים בקשר לקצבת נכות כללית שנכללו בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ו -2016:
26-02-2017
להלן פירוט השינויים בקשר לקצבת נכות כללית שנכללו בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ו -2016:
016-2017

גמלאות ביטוח לאומי - עדכוני חקיקה

תוספת ותק בקצבת זקנה ושאיריםבהתאם לסעיפים 248,257 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 (להלן-החוק), שולמה תוספת של 2% לקצבת זקנה ושאירים, עבור כל שנת ביטוח שמעבר ל-10 שנות הביטוח הראשונות (מקסימום 50% תוספת).
24-02-2017
תוספת ותק בקצבת זקנה ושאיריםבהתאם לסעיפים 248,257 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 (להלן-החוק), שולמה תוספת של 2% לקצבת זקנה ושאירים, עבור כל שנת ביטוח שמעבר ל-10 שנות הביטוח הראשונות (מקסימום 50% תוספת).
025-2017

קצבת נכות כללית – עדכון

להלן פירוט השינויים בקשר לקצבת נכות כללית שנכללו בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ו -2016:
26-02-2017
להלן פירוט השינויים בקשר לקצבת נכות כללית שנכללו בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ו -2016:
024-2017

גמלאות ביטוח לאומי - עדכוני חקיקה

תוספת ותק בקצבת זקנה ושאיריםבהתאם לסעיפים 248,257 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 (להלן-החוק), שולמה תוספת של 2% לקצבת זקנה ושאירים, עבור כל שנת ביטוח שמעבר ל-10 שנות הביטוח הראשונות (מקסימום 50% תוספת).
24-02-2017
תוספת ותק בקצבת זקנה ושאיריםבהתאם לסעיפים 248,257 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה- 1995 (להלן-החוק), שולמה תוספת של 2% לקצבת זקנה ושאירים, עבור כל שנת ביטוח שמעבר ל-10 שנות הביטוח הראשונות (מקסימום 50% תוספת).
023-2017

ועדה לצרכים מיוחדים בקיבוץ מתחדש

תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 (להלן - התקנות) קובעת את חובת הקיבוץ לספק את הצרכים המיוחדים של החברים ושל התלויים בהם.
21-02-2017
תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005 (להלן - התקנות) קובעת את חובת הקיבוץ לספק את הצרכים המיוחדים של החברים ושל התלויים בהם.
015-2017

פטור מניכוי מס במקור מתשלום עבור רכישת מקרקעין

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מחייב את מי שמשלם הכנסה לנכות מס במקור שחייב בו מקבל ההכנסה (הנישום). החובה לניכוי המס הינה מיד בעת ביצוע תשלום ההכנסה. חובת הניכוי מס במקור תחול על הכנסות אותן מפרט הסעיף וכן על הכנסות נוספות ככל שתיקבענה בצו, ע"י שר האוצר, המוסמך לכך בסעיף.
20-02-2017
סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מחייב את מי שמשלם הכנסה לנכות מס במקור שחייב בו מקבל ההכנסה (הנישום). החובה לניכוי המס הינה מיד בעת ביצוע תשלום ההכנסה. חובת הניכוי מס במקור תחול על הכנסות אותן מפרט הסעיף וכן על הכנסות נוספות ככל שתיקבענה בצו, ע"י שר האוצר, המוסמך לכך בסעיף.
022-2017

פטור מניכוי מס במקור מתשלום עבור רכישת מקרקעין

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מחייב את מי שמשלם הכנסה לנכות מס במקור שחייב בו מקבל ההכנסה (הנישום). החובה לניכוי המס הינה מיד בעת ביצוע תשלום ההכנסה. חובת הניכוי מס במקור תחול על הכנסות אותן מפרט הסעיף וכן על הכנסות נוספות ככל שתיקבענה בצו, ע"י שר האוצר, המוסמך לכך בסעיף.
20-02-2017
סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מחייב את מי שמשלם הכנסה לנכות מס במקור שחייב בו מקבל ההכנסה (הנישום). החובה לניכוי המס הינה מיד בעת ביצוע תשלום ההכנסה. חובת הניכוי מס במקור תחול על הכנסות אותן מפרט הסעיף וכן על הכנסות נוספות ככל שתיקבענה בצו, ע"י שר האוצר, המוסמך לכך בסעיף.
014-2017

מחירים נורמטיביים בענפי החקלאות ליום 31.12.2016

בשנת 2016 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.3% והממוצע השנתי של מדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.2%. ראו טבלת השינויים בממדים הרצ"ב.
12-02-2017
בשנת 2016 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.3% והממוצע השנתי של מדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.2%. ראו טבלת השינויים בממדים הרצ"ב.
020-2017

הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2009-2012 – עדכון

בימים אלו עורך המוסד לביטוח לאומי את חישוב הפרשי דמי הביטוח לשנים 2009-2012. בכוונת המוסד לביטוח לאומי להוסיף להוצאות המחיה שדווחו, הכנסות פטורות מדמי ביטוח או הכנסות שכלל אינן חייבות בדמי ביטוח ששימשו למימון הוצאות מחיה.
16-02-2017
בימים אלו עורך המוסד לביטוח לאומי את חישוב הפרשי דמי הביטוח לשנים 2009-2012. בכוונת המוסד לביטוח לאומי להוסיף להוצאות המחיה שדווחו, הכנסות פטורות מדמי ביטוח או הכנסות שכלל אינן חייבות בדמי ביטוח ששימשו למימון הוצאות מחיה.
021-2017

פטור ממס לפנסיה לחברים בקיבוץ מתחדש

בהתאם להוראות סע' 9א לפקודת מס הכנסה זכאי מקבל קצבה לפטור ממס על קצבה ממעביד או מקופת גמל לרובד הראשון של הקצבה ועד לתקרה של 49% מסכום הקצבה המזכה, כלומר סך של 4,145 ש"ח (בשנת 2017).
19-02-2017
בהתאם להוראות סע' 9א לפקודת מס הכנסה זכאי מקבל קצבה לפטור ממס על קצבה ממעביד או מקופת גמל לרובד הראשון של הקצבה ועד לתקרה של 49% מסכום הקצבה המזכה, כלומר סך של 4,145 ש"ח (בשנת 2017).
019-2017

תאומי מס לחברים בקיבוץ מתחדש

לאור תיקוני החקיקה הקשורים במיסוי קיבוצים, הוצאו הנחיות מעודכנות במס הכנסה לפיהן יש לטפל בפניות של חברי קיבוץ מתחדש לצורך קבלת אישורים כגון: תיאומי מס, מענקי פרישה, קיבוע זכויות, רצף קצבה, רצף פיצויים וכד', בדומה לכל פניה אחרת אשר הייתה מתקבלת ממי שאינו חבר קיבוץ.
14-02-2017
לאור תיקוני החקיקה הקשורים במיסוי קיבוצים, הוצאו הנחיות מעודכנות במס הכנסה לפיהן יש לטפל בפניות של חברי קיבוץ מתחדש לצורך קבלת אישורים כגון: תיאומי מס, מענקי פרישה, קיבוע זכויות, רצף קצבה, רצף פיצויים וכד', בדומה לכל פניה אחרת אשר הייתה מתקבלת ממי שאינו חבר קיבוץ.
018-2017

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2016

בשנת 2016 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.3% והממוצע השנתי של מדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.2%. ראו טבלת השינויים במדדים הרצ"ב.
12-02-2017
בשנת 2016 ירד מדד המחירים לצרכן בשיעור של 0.3% והממוצע השנתי של מדד התשומות הכללי בחקלאות ירד בשיעור 1.2%. ראו טבלת השינויים במדדים הרצ"ב.
010-2017

דמי הסכמה במכירת נחלה ושטחי עיבוד- עדכון

בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) את מתן הסכמתה בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון, במספר פסקי דין, הכיר בזכותה של הרשות לדרוש תמורה עבור הסכמתה להעברת החכירה בקרקע.  
02-02-2017
בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) את מתן הסכמתה בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון, במספר פסקי דין, הכיר בזכותה של הרשות לדרוש תמורה עבור הסכמתה להעברת החכירה בקרקע.  
013-2017

תיקון 27 לחוק המים

בשבוע שעבר אושר בקריאה שניה ושלישית חוק המים (תיקון מס' 27) התשע"ז – 2017.
09-02-2017
בשבוע שעבר אושר בקריאה שניה ושלישית חוק המים (תיקון מס' 27) התשע"ז – 2017.
012-2017

נוהל רמ"י העברת זכויות – "קרקעות עירוניות"

ב- 22.1.2017 אושר עדכון לנוהל מס' 2B35-21.0 "העברת זכויות במגזר העירוני במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור", המתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 534,1081,1487,1494.
07-02-2017
ב- 22.1.2017 אושר עדכון לנוהל מס' 2B35-21.0 "העברת זכויות במגזר העירוני במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור", המתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 534,1081,1487,1494.
011-2017

נוהל התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה

ב- 22.1.2017 עדכנה הנהלת רמ"י את נוהל B35-37-21.0. "התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה".
05-02-2017
ב- 22.1.2017 עדכנה הנהלת רמ"י את נוהל B35-37-21.0. "התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה".
009-2017

עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים

בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3967 בעניין "עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים" נקבע כדלקמן:
01-02-2017
בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3967 בעניין "עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים" נקבע כדלקמן:
017-2017

תיקון 27 לחוק המים

בשבוע שעבר אושר בקריאה שניה ושלישית חוק המים (תיקון מס' 27) התשע"ז – 2017.
09-02-2017
בשבוע שעבר אושר בקריאה שניה ושלישית חוק המים (תיקון מס' 27) התשע"ז – 2017.
016-2017

נוהל מילוי טופס 101 לחבר קיבוץ

חלק ב' של טופס 101 לשנת 2017 הוסף תא שלא היה בשנים קודמות בה נדרש כל מי שנדרש למלא טופס 101 לסמן אם הוא חבר קיבוץ/מושב שיתופי או שאינו חבר באחת מהאגודות הללו.
08-02-2017
חלק ב' של טופס 101 לשנת 2017 הוסף תא שלא היה בשנים קודמות בה נדרש כל מי שנדרש למלא טופס 101 לסמן אם הוא חבר קיבוץ/מושב שיתופי או שאינו חבר באחת מהאגודות הללו.
015-2017

נוהל רמ"י העברת זכויות – "קרקעות עירוניות"

ב- 22.1.2017 אושר עדכון לנוהל מס' 2B35-21.0 "העברת זכויות במגזר העירוני במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור", המתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 534,1081,1487,1494.
07-02-2017
ב- 22.1.2017 אושר עדכון לנוהל מס' 2B35-21.0 "העברת זכויות במגזר העירוני במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור", המתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 534,1081,1487,1494.
014-2017

נוהל התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה

ב- 22.1.2017 עדכנה הנהלת רמ"י את נוהל B35-37-21.0. "התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה".
05-02-2017
ב- 22.1.2017 עדכנה הנהלת רמ"י את נוהל B35-37-21.0. "התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה".
013-2017

עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים

בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3967 בעניין "עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים" נקבע כדלקמן:
01-02-2017
בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3967 בעניין "עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים" נקבע כדלקמן:
008-2017

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017

שר החקלאות חתם על תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017)(הוראת שעה) התשע"ז - 2017.
29-01-2017
שר החקלאות חתם על תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017)(הוראת שעה) התשע"ז - 2017.
012-2017

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017

שר החקלאות חתם על תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017)(הוראת שעה) התשע"ז - 2017.
29-01-2017
שר החקלאות חתם על תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2017)(הוראת שעה) התשע"ז - 2017.