כותרת מאמר מספר מאמר
013-2014

חידוש רשיון קבורה בישוב חקלאי - דגשים

הגורם המפעיל את בית העלמין בישוב חקלאי נדרש לחדש את רישיון הקבורה מדי שנתיים. המוסד לביטוח לאומי אינו מעביר את דמי הקבורה בתקופה שרישיון הקבורה אינו בתוקף. הבקשה לחידוש לרישיון עוברת בדיקה מדוקדקת על ידי משרד רואי חשבון.
27-01-2014
הגורם המפעיל את בית העלמין בישוב חקלאי נדרש לחדש את רישיון הקבורה מדי שנתיים. המוסד לביטוח לאומי אינו מעביר את דמי הקבורה בתקופה שרישיון הקבורה אינו בתוקף. הבקשה לחידוש לרישיון עוברת בדיקה מדוקדקת על ידי משרד רואי חשבון.
011-2014

הפעלת בית אריזה או מחסן על קרקע חקלאית

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום ברמלה (מפי כב' השופטת רבקה גלט) נדונה תביעתה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק לוד (להלן- "התובעת") כנגד הנתבעים: בעל משק במושב יגל וחברת לשיווק תוצרת חקלאית (להלן- "הנתבעים"), אשר לטענת התובעת, עשו שימוש חורג במקרקעין, בכך שהשתמשו בשטח של כ-160 מ"ר בקרקע חקלאית מוכרזת, כמחסן. בית המשפט בוחן את השימוש לפי שני המבחנים שנקבעו בפסיקה וקובע כי השימוש שנעשה איננו שימוש אינטגרטיבי הדרוש במישרין לייצור החקלאי. (תו"ב 43231-12-10 ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק לוד נ' י.ל.ת. - שווק בע"מ ואח').
26-01-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום ברמלה (מפי כב' השופטת רבקה גלט) נדונה תביעתה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק לוד (להלן- "התובעת") כנגד הנתבעים: בעל משק במושב יגל וחברת לשיווק תוצרת חקלאית (להלן- "הנתבעים"), אשר לטענת התובעת, עשו שימוש חורג במקרקעין, בכך שהשתמשו בשטח של כ-160 מ"ר בקרקע חקלאית מוכרזת, כמחסן. בית המשפט בוחן את השימוש לפי שני המבחנים שנקבעו בפסיקה וקובע כי השימוש שנעשה איננו שימוש אינטגרטיבי הדרוש במישרין לייצור החקלאי. (תו"ב 43231-12-10 ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק לוד נ' י.ל.ת. - שווק בע"מ ואח').
010-2014

תעריפי שירותי ביוב במועצות האזוריות

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ד 2014.
24-01-2014
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ד 2014.
009-2014

עקרונות לחישוב דמי הסכמה במכירת נחלה במשק חקלאי

בפסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון, במסגרת שני ערעורים אשר אוחדו (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, חיות וזילברטל), נדונו עקרונות לחישוב שעור עליית ערכה של הנחלה לעניין חישוב דמי הסכמה בעת מכירתה, בהתאם להחלטה 534 של מועצת מקרקעי ישראל. (ע"א 229/10 שי שילר וליאורה שילר נגד רשות מקרקעי ישראל).
20-01-2014
בפסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון, במסגרת שני ערעורים אשר אוחדו (בפני כב' השופטים: רובינשטיין, חיות וזילברטל), נדונו עקרונות לחישוב שעור עליית ערכה של הנחלה לעניין חישוב דמי הסכמה בעת מכירתה, בהתאם להחלטה 534 של מועצת מקרקעי ישראל. (ע"א 229/10 שי שילר וליאורה שילר נגד רשות מקרקעי ישראל).
008-2014

חישוב מס נפרד לבני זוג במשק חקלאי

ביום 30 בדצמבר 2013, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 199) התשע"ד - 2013, הקובע כללים חדשים לחישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד (להלן: "החוק").
17-01-2014
ביום 30 בדצמבר 2013, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 199) התשע"ד - 2013, הקובע כללים חדשים לחישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד (להלן: "החוק").
012-2014

הפעלת בית אריזה או מחסן על קרקע חקלאית

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום ברמלה (מפי כב' השופטת רבקה גלט) נדונה תביעתה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק לוד (להלן- "התובעת") כנגד הנתבעים: בעל משק במושב יגל וחברת לשיווק תוצרת חקלאית (להלן- "הנתבעים"), אשר לטענת התובעת, עשו שימוש חורג במקרקעין, בכך שהשתמשו בשטח של כ-160 מ"ר בקרקע חקלאית מוכרזת, כמחסן. בית המשפט בוחן את השימוש לפי שני המבחנים שנקבעו בפסיקה וקובע כי השימוש שנעשה איננו שימוש אינטגרטיבי הדרוש במישרין לייצור החקלאי. (תו"ב 43231-12-10 ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק לוד נ' י.ל.ת. - שווק בע"מ ואח').
26-01-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום ברמלה (מפי כב' השופטת רבקה גלט) נדונה תביעתה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק לוד (להלן- "התובעת") כנגד הנתבעים: בעל משק במושב יגל וחברת לשיווק תוצרת חקלאית (להלן- "הנתבעים"), אשר לטענת התובעת, עשו שימוש חורג במקרקעין, בכך שהשתמשו בשטח של כ-160 מ"ר בקרקע חקלאית מוכרזת, כמחסן. בית המשפט בוחן את השימוש לפי שני המבחנים שנקבעו בפסיקה וקובע כי השימוש שנעשה איננו שימוש אינטגרטיבי הדרוש במישרין לייצור החקלאי. (תו"ב 43231-12-10 ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק לוד נ' י.ל.ת. - שווק בע"מ ואח').
011-2014

תעריפי שירותי ביוב במועצות האזוריות

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ד 2014.
24-01-2014
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ד 2014.
010-2014

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2014

1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
20-01-2014
1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.
009-2014

חישוב מס נפרד למשפחות בקיבוצים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון מס' 199 לפקודת מס הכנסה התשע"ד – 2013, שהגישה הממשלה. הצעת החוק באה לפתור את העיוות הקיים כאשר בני זוג שעבדו בעסק משותף שילמו מיסים בהיקף משמעותי העולה על המס ששילמו בני זוג שעבדו בעסקים נפרדים.
17-01-2014
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון מס' 199 לפקודת מס הכנסה התשע"ד – 2013, שהגישה הממשלה. הצעת החוק באה לפתור את העיוות הקיים כאשר בני זוג שעבדו בעסק משותף שילמו מיסים בהיקף משמעותי העולה על המס ששילמו בני זוג שעבדו בעסקים נפרדים.
007-2014

גביית כספים חוקית בהרחבת ישוב קו עימות

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בנצרת, מפי כב' השופט בנימין ארבל, נדחתה תביעתם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך להחזר כספים אשר שילמו לטענתם, שלא כדין, מכוח החלטות 737 ו-888 של מועצת מקרקעי ישראל. ביהמ"ש קבע כי ההחלטות לעיל חלות במקרה דנן וכי הקיבוץ לא גבה מהתובעים סכומים העולים על הסכומים שהותר להם לגבות. (ת"א 97-10 מאירה שם טוב ואח' נ' קיבוץ מעיין ברוך ואח').
14-01-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בנצרת, מפי כב' השופט בנימין ארבל, נדחתה תביעתם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך להחזר כספים אשר שילמו לטענתם, שלא כדין, מכוח החלטות 737 ו-888 של מועצת מקרקעי ישראל. ביהמ"ש קבע כי ההחלטות לעיל חלות במקרה דנן וכי הקיבוץ לא גבה מהתובעים סכומים העולים על הסכומים שהותר להם לגבות. (ת"א 97-10 מאירה שם טוב ואח' נ' קיבוץ מעיין ברוך ואח').
006-2014

קביעת שיעור ריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו3(י) לפקודת מס הכנסה

ביום 6 בינואר, 2014 פורסמה ברשומות הודעה מטעם שר האוצר, על קביעת שיעור ריבית לפי התקנות לעניין סעיף 3(ט) וסעיף 3(י) לשנת 2014, כדלקמן:
12-01-2014
ביום 6 בינואר, 2014 פורסמה ברשומות הודעה מטעם שר האוצר, על קביעת שיעור ריבית לפי התקנות לעניין סעיף 3(ט) וסעיף 3(י) לשנת 2014, כדלקמן:
005-2014

עדכוני גמלאות וגביה – ביטוח לאומי

להלן עדכוני גמלאות וגבייה לעניין ביטוח לאומי לשנת 2014:
10-01-2014
להלן עדכוני גמלאות וגבייה לעניין ביטוח לאומי לשנת 2014:
008-2014

גביית כספים חוקית בהרחבת ישוב קו עימות

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בנצרת, מפי כב'''' השופט בנימין ארבל, נדחתה תביעתם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך להחזר כספים אשר שילמו לטענתם, שלא כדין, מכוח החלטות 737 ו-888 של מועצת מקרקעי ישראל. ביהמ"ש קבע כי ההחלטות לעיל חלות במקרה דנן וכי הקיבוץ לא גבה מהתובעים סכומים העולים על הסכומים שהותר להם לגבות. (ת"א 97-10 מאירה שם טוב ואח'''' נ'''' קיבוץ מעיין ברוך ואח'''').
14-01-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בנצרת, מפי כב'''' השופט בנימין ארבל, נדחתה תביעתם של מתיישבי הרחבת קיבוץ מעיין ברוך להחזר כספים אשר שילמו לטענתם, שלא כדין, מכוח החלטות 737 ו-888 של מועצת מקרקעי ישראל. ביהמ"ש קבע כי ההחלטות לעיל חלות במקרה דנן וכי הקיבוץ לא גבה מהתובעים סכומים העולים על הסכומים שהותר להם לגבות. (ת"א 97-10 מאירה שם טוב ואח'''' נ'''' קיבוץ מעיין ברוך ואח'''').
007-2014

קביעת שיעור ריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו3(י) לפקודת מס הכנסה

ביום 6 בינואר, 2014 פורסמה ברשומות הודעה מטעם שר האוצר, על קביעת שיעור ריבית לפי התקנות לעניין סעיף 3(ט) וסעיף 3(י) לשנת 2014, כדלקמן:
12-01-2014
ביום 6 בינואר, 2014 פורסמה ברשומות הודעה מטעם שר האוצר, על קביעת שיעור ריבית לפי התקנות לעניין סעיף 3(ט) וסעיף 3(י) לשנת 2014, כדלקמן:
006-2014

עדכוני גמלאות וגביה – ביטוח לאומי

להלן עדכוני גמלאות וגבייה לעניין ביטוח לאומי לשנת 2014:
10-01-2014
להלן עדכוני גמלאות וגבייה לעניין ביטוח לאומי לשנת 2014:
004-2014

אגרת ביוב במרחב הכפרי

רשות המים, בניסיון להסדיר את הספקת המים והביוב במרחב הכפרי, מחייבת את המועצות האזוריות לעבור לתעריפי ביוב עפ"י צריכת המים בפועל.
07-01-2014
רשות המים, בניסיון להסדיר את הספקת המים והביוב במרחב הכפרי, מחייבת את המועצות האזוריות לעבור לתעריפי ביוב עפ"י צריכת המים בפועל.
003-2014

שיווק מגרשים ללא מכרז בישובי המרכז

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה בעלת השלכות משמעותיות לגבי שיווק מגרשים ללא מכרז במושבים בהם נחלות לא מאוישות שאינן בנגב או בגליל.
05-01-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה בעלת השלכות משמעותיות לגבי שיווק מגרשים ללא מכרז במושבים בהם נחלות לא מאוישות שאינן בנגב או בגליל.
005-2014

אגרת ביוב במרחב הכפרי

רשות המים, בניסיון להסדיר את הספקת המים והביוב במרחב הכפרי, מחייבת את המועצות האזוריות לעבור לתעריפי ביוב עפ"י צריכת המים בפועל.
07-01-2014
רשות המים, בניסיון להסדיר את הספקת המים והביוב במרחב הכפרי, מחייבת את המועצות האזוריות לעבור לתעריפי ביוב עפ"י צריכת המים בפועל.
004-2014

שיווק מגרשים ללא מכרז באזורים שאינם בנגב או בגליל

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה בעלת השלכות משמעותיות לגבי שיווק מגרשים ללא מכרז במושבים בהם נחלות לא מאוישות שאינן בנגב או בגליל.
05-01-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה (מיום 31.12.2013), התקבלה החלטה בעלת השלכות משמעותיות לגבי שיווק מגרשים ללא מכרז במושבים בהם נחלות לא מאוישות שאינן בנגב או בגליל.
003-2014

פטור ממס לקצבאות חברים בגיל פרישה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן "הפקודה") הגדיל משמעותית את סכום הקצבה הפטורה המשולמת על ידי קופות הפנסיה וחברות הביטוח לגמלאים.
03-01-2014
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן "הפקודה") הגדיל משמעותית את סכום הקצבה הפטורה המשולמת על ידי קופות הפנסיה וחברות הביטוח לגמלאים.
002-2014

שינויי מדיניות מקרקעין במגזר החקלאי

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 31.12.2013 נתקבלו שורה של החלטות בעלות השלכות משמעותיות על המגזר החקלאי. בהודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מיום 1.1.2014 הוצגו עיקר ההחלטות שאושרו והובאו דבריהם של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל ומנהל רשות מקרקעי ישראל מר בנצי ליברמן לעניין החלטות אלו.
02-01-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 31.12.2013 נתקבלו שורה של החלטות בעלות השלכות משמעותיות על המגזר החקלאי. בהודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מיום 1.1.2014 הוצגו עיקר ההחלטות שאושרו והובאו דבריהם של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל ומנהל רשות מקרקעי ישראל מר בנצי ליברמן לעניין החלטות אלו.
001-2014

תעריפי מים החל מ 1.1.2014

מועצת רשות המים פרסמה לאחר שמיעת עמדות הציבור את כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)( תיקון) התשנ"ד 2013, ואת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ד 2013, כללים שעל פיהם נקבעים תעריפי המים החל מ – 1.1.2014.
01-01-2014
מועצת רשות המים פרסמה לאחר שמיעת עמדות הציבור את כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)( תיקון) התשנ"ד 2013, ואת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ד 2013, כללים שעל פיהם נקבעים תעריפי המים החל מ – 1.1.2014.
002-2014

שינויי מדיניות מקרקעין במגזר החקלאי

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 31.12.2013 נתקבלו שורה של החלטות בעלות השלכות משמעותיות על המגזר החקלאי. בהודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מיום 1.1.2014 הוצגו עיקר ההחלטות שאושרו והובאו דבריהם של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל ומנהל רשות מקרקעי ישראל מר בנצי ליברמן לעניין החלטות אלו.
02-01-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 31.12.2013 נתקבלו שורה של החלטות בעלות השלכות משמעותיות על המגזר החקלאי. בהודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מיום 1.1.2014 הוצגו עיקר ההחלטות שאושרו והובאו דבריהם של יו"ר מועצת מקרקעי ישראל השר אורי אריאל ומנהל רשות מקרקעי ישראל מר בנצי ליברמן לעניין החלטות אלו.
001-2014

עדכון תעריפי מים החל מ – 1.1.2014

מועצת רשות המים פרסמה לאחר שמיעת עמדות הציבור את כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)( תיקון) התשנ"ד 2013, ואת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ד 2013, כללים שעל פיהם נקבעים תעריפי המים החל מ – 1.1.2014.
01-01-2014
מועצת רשות המים פרסמה לאחר שמיעת עמדות הציבור את כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)( תיקון) התשנ"ד 2013, ואת כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התשע"ד 2013, כללים שעל פיהם נקבעים תעריפי המים החל מ – 1.1.2014.
129-2013

צמצום זכויות שטחי תעסוקה עתירי שטח

ביום 11.12.13 נכנסה לתוקפה (בחתימת שר האוצר) החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1293 שעניינה "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח". ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
30-12-2013
ביום 11.12.13 נכנסה לתוקפה (בחתימת שר האוצר) החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1293 שעניינה "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח". ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
128-2013

תנאים לניכוי דמי חכירה לרמ"י מהכנסה חייבת במס

לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב (בפני כב' השופט מגן אלטוביה), ערעורם של חוכרים, אשר הפעילו תחנת דלק בבני ברק וניכו מהכנסתם השנתית השוטפת את הוצאות דמי החכירה ששילמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י). פקיד השומה לא התיר את ההוצאות בניכוי ומכאן הערעור. ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי, בהתאם לתנאי החכירה שנקבעו במקרה דנן, דמי החכירה יותרו בניכוי שוטף. (עמ"ה (ת"א) 1249/08 קסלר נתליה נ' פקיד שומה גוש דן).
24-12-2013
לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב (בפני כב' השופט מגן אלטוביה), ערעורם של חוכרים, אשר הפעילו תחנת דלק בבני ברק וניכו מהכנסתם השנתית השוטפת את הוצאות דמי החכירה ששילמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י). פקיד השומה לא התיר את ההוצאות בניכוי ומכאן הערעור. ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי, בהתאם לתנאי החכירה שנקבעו במקרה דנן, דמי החכירה יותרו בניכוי שוטף. (עמ"ה (ת"א) 1249/08 קסלר נתליה נ' פקיד שומה גוש דן).
132-2013

צמצום זכויות שטחי תעסוקה עתירי שטח

ביום 11.12.13 נכנסה לתוקפה (בחתימת שר האוצר) החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1293 שעניינה "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח". ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
30-12-2013
ביום 11.12.13 נכנסה לתוקפה (בחתימת שר האוצר) החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1293 שעניינה "שינוי יעוד בקרקע המוחזקת בחוזה חכירה למטרת תעסוקה עתיר שטח". ההחלטה החדשה משנה משמעותית את החלטה הקודמת 1245 "תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר", העוסקת בקרקע עירונית אשר הבניה בה מומשה במלואה.
131-2013

תנאים לניכוי דמי חכירה לרמ"י מהכנסה חייבת במס

לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב (בפני כב' השופט מגן אלטוביה), ערעורם של חוכרים, אשר הפעילו תחנת דלק בבני ברק וניכו מהכנסתם השנתית השוטפת את הוצאות דמי החכירה ששילמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י). פקיד השומה לא התיר את ההוצאות בניכוי ומכאן הערעור. ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי, בהתאם לתנאי החכירה שנקבעו במקרה דנן, דמי החכירה יותרו בניכוי שוטף. (עמ"ה (ת"א) 1249/08 קסלר נתליה נ' פקיד שומה גוש דן).
24-12-2013
לאחרונה נדונה בביהמ"ש המחוזי בתל אביב (בפני כב' השופט מגן אלטוביה), ערעורם של חוכרים, אשר הפעילו תחנת דלק בבני ברק וניכו מהכנסתם השנתית השוטפת את הוצאות דמי החכירה ששילמו לרשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י). פקיד השומה לא התיר את ההוצאות בניכוי ומכאן הערעור. ביהמ"ש קיבל את הערעור וקבע כי, בהתאם לתנאי החכירה שנקבעו במקרה דנן, דמי החכירה יותרו בניכוי שוטף. (עמ"ה (ת"א) 1249/08 קסלר נתליה נ' פקיד שומה גוש דן).
127-2013

הצעה לקביעת עקרונות לחוזה חכירה חדש ונחות לעומת הקיים

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 31.12.2013, פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י), הצעת החלטה חדשה הדנה בעניין "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן – "ההצעה החדשה").
19-12-2013
לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב- 31.12.2013, פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י), הצעת החלטה חדשה הדנה בעניין "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן – "ההצעה החדשה").
126-2013

הצעה לשינוי מדיניות איוש נחלות במושבים

רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) הקפיאה, בחריגה מסמכותה, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ (כ- 4,000 נחלות). בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה לשינוי מדיניות שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
18-12-2013
רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) הקפיאה, בחריגה מסמכותה, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ (כ- 4,000 נחלות). בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה לשינוי מדיניות שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
125-2013

השכרת מבני משק לפעילות לא חקלאית

לאחרונה, דחה ביהמ"ש השלום בראשון לציון (מפי כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר), בהחלטה תקדימית, תביעה של רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) כנגד בעל נחלה במושב חגור, להפסקת שימוש חורג במקרקעין – השכרת מבנה חקלאי לצד ג' ופיצול מבנה מגורים ל- 2 יח' דיור. נקבע כי פס"ד פורום הערים העצמאיות (בג"ץ 1027/04 פורום הערים העצמאיות ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל, מיום 9.6.11), אינו פוסל באופן מוחלט את האפשרות של השכרת מבנה משק לפל"ח וכי על רמ"י לבחון כל מקרה לגופו. (ת"א 40611-03-11 מינהל מקרקעי ישראל נ' אשכנזי ואח')
14-12-2013
לאחרונה, דחה ביהמ"ש השלום בראשון לציון (מפי כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר), בהחלטה תקדימית, תביעה של רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) כנגד בעל נחלה במושב חגור, להפסקת שימוש חורג במקרקעין – השכרת מבנה חקלאי לצד ג' ופיצול מבנה מגורים ל- 2 יח' דיור. נקבע כי פס"ד פורום הערים העצמאיות (בג"ץ 1027/04 פורום הערים העצמאיות ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל, מיום 9.6.11), אינו פוסל באופן מוחלט את האפשרות של השכרת מבנה משק לפל"ח וכי על רמ"י לבחון כל מקרה לגופו. (ת"א 40611-03-11 מינהל מקרקעי ישראל נ' אשכנזי ואח')
130-2013

הצעה להסדר ביניים למתן היתרי בניה בקיבוצים

לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 - הסדר ביניים".
20-12-2013
לישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך דירות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 - הסדר ביניים".
129-2013

הצעה לשינוי מדיניות איוש נחלות במושבים

רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) הקפיאה, בחריגה מסמכותה, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ (כ- 4,000 נחלות). בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה לשינוי מדיניות שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
18-12-2013
רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) הקפיאה, בחריגה מסמכותה, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות ברוב אזורי הארץ (כ- 4,000 נחלות). בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.12.2013, תוגש הצעת החלטה לשינוי מדיניות שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים".
128-2013

העדר יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש

בית הדין הארצי לעבודה, בפסק דין שניתן ביום 3 בדצמבר 2013, קבע כי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ מתחדש לקיבוצו או בין חבר הקיבוץ לענף של הקיבוץ שעבר תיאגוד.
16-12-2013
בית הדין הארצי לעבודה, בפסק דין שניתן ביום 3 בדצמבר 2013, קבע כי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ מתחדש לקיבוצו או בין חבר הקיבוץ לענף של הקיבוץ שעבר תיאגוד.
127-2013

השכרת מבני משק לפעילות לא חקלאית

לאחרונה, דחה ביהמ"ש השלום בראשון לציון (מפי כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר), בהחלטה תקדימית, תביעה של רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) כנגד בעל נחלה במושב חגור, להפסקת שימוש חורג במקרקעין – השכרת מבנה חקלאי לצד ג' ופיצול מבנה מגורים ל- 2 יח' דיור. נקבע כי פס"ד פורום הערים העצמאיות (בג"ץ 1027/04 פורום הערים העצמאיות ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל, מיום 9.6.11), אינו פוסל באופן מוחלט את האפשרות של השכרת מבנה משק לפל"ח וכי על רמ"י לבחון כל מקרה לגופו. (ת"א 40611-03-11 מינהל מקרקעי ישראל נ' אשכנזי ואח')
14-12-2013
לאחרונה, דחה ביהמ"ש השלום בראשון לציון (מפי כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר), בהחלטה תקדימית, תביעה של רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) כנגד בעל נחלה במושב חגור, להפסקת שימוש חורג במקרקעין – השכרת מבנה חקלאי לצד ג' ופיצול מבנה מגורים ל- 2 יח' דיור. נקבע כי פס"ד פורום הערים העצמאיות (בג"ץ 1027/04 פורום הערים העצמאיות ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל, מיום 9.6.11), אינו פוסל באופן מוחלט את האפשרות של השכרת מבנה משק לפל"ח וכי על רמ"י לבחון כל מקרה לגופו. (ת"א 40611-03-11 מינהל מקרקעי ישראל נ' אשכנזי ואח')
124-2013

דין "פיצול רעיוני" בקביעת מס שבח לעניין מס רכישה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה סוגיית החלת "עיקרון הפיצול הרעיוני" בעת קביעת החיוב במס רכישה במכירת זכות במקרקעין.
10-12-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה סוגיית החלת "עיקרון הפיצול הרעיוני" בעת קביעת החיוב במס רכישה במכירת זכות במקרקעין.
123-2013

הקצאת מגרשים ל"בני מקום" ללא מכרז

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1300 שעניינה "הקצאה לבני מקום הרשמה והגרלה" (המתקנת את החלטה 1286), נכנסה לתוקף ב- 6.11.2013. להלן עיקר השינויים הרלוונטיים:
08-12-2013
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1300 שעניינה "הקצאה לבני מקום הרשמה והגרלה" (המתקנת את החלטה 1286), נכנסה לתוקף ב- 6.11.2013. להלן עיקר השינויים הרלוונטיים:
126-2013

דין "פיצול רעיוני" בקביעת מס שבח לעניין מס רכישה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה סוגיית החלת "עיקרון הפיצול הרעיוני" בעת קביעת החיוב במס רכישה במכירת זכות במקרקעין.
10-12-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה סוגיית החלת "עיקרון הפיצול הרעיוני" בעת קביעת החיוב במס רכישה במכירת זכות במקרקעין.
125-2013

הקצאת מגרשים ל"בני מקום" ללא מכרז

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1300 שעניינה "הקצאה לבני מקום הרשמה והגרלה" (המתקנת את החלטה 1286), נכנסה לתוקף ב- 6.11.2013. להלן עיקר השינויים הרלוונטיים
08-12-2013
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1300 שעניינה "הקצאה לבני מקום הרשמה והגרלה" (המתקנת את החלטה 1286), נכנסה לתוקף ב- 6.11.2013. להלן עיקר השינויים הרלוונטיים
122-2013

החוזה החדש והנחות המוצע מול החוזה הקיים (אגודה)

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
12-06-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
121-2013

עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2013

להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי לשנת 2013
05-12-2013
להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי לשנת 2013
120-2013

עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות

להלן עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות
03-12-2013
להלן עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות
124-2013

בניה למגורים מעל 160 מ"ר אינה חייבת בתשלום דמי חכירה מהוונים

על אף האמור בהחלטה 1085 של מועצת מקרקעי ישראל, אין לשלם דמי חכירה מהוונים בקיבוצים להם חוזי חכירה לדורות, גם ביחס לזכויות בניה מעבר ל - 160 מ"ר.
12-06-2013
על אף האמור בהחלטה 1085 של מועצת מקרקעי ישראל, אין לשלם דמי חכירה מהוונים בקיבוצים להם חוזי חכירה לדורות, גם ביחס לזכויות בניה מעבר ל - 160 מ"ר.
123-2013

עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2013

להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי בשנת 2013
05-12-2013
להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי בשנת 2013
122-2013

עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות

להלן עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות
03-12-2013
להלן עדכונים בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2013 ולשנים הבאות
119-2013

עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013

להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013
01-12-2013
להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013
118-2013

הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014-2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם פניה לציבור להשמיע עמדתו לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשע"ד 2013, תקנות שעל פיהן יוקצו מכסות המים לחקלאים בשנים 2014-2016.
29-11-2013
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם פניה לציבור להשמיע עמדתו לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשע"ד 2013, תקנות שעל פיהן יוקצו מכסות המים לחקלאים בשנים 2014-2016.
121-2013

עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013

להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013
01-12-2013
להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל בשנת 2013
120-2013

הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014-2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם פניה לציבור להשמיע עמדתו לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשע"ד 2013, תקנות שעל פיהן יוקצו מכסות המים לחקלאים בשנים 2014-2016.
29-11-2013
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם פניה לציבור להשמיע עמדתו לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשע"ד 2013, תקנות שעל פיהן יוקצו מכסות המים לחקלאים בשנים 2014-2016.
117-2013

עדכון תמ"א 35 – יחידת דיור שלישית בראש הנחלה

הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) התכנסה ב- 26.11.2013 כדי לדון בתיקונים לתוכנית המתאר הארצית תמ"א 35, בין היתר בנושא היחידה השלישית בראש הנחלה.
28-11-2013
הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) התכנסה ב- 26.11.2013 כדי לדון בתיקונים לתוכנית המתאר הארצית תמ"א 35, בין היתר בנושא היחידה השלישית בראש הנחלה.
116-2013

החוזה החדש המוצע מול החוזה הקיים (חלקה א')

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן-"החוזה החדש). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
26-11-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן-"החוזה החדש). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
115-2013

החוזה החדש המוצע מול החוזה הקיים (אגודה)

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
24-11-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
119-2013

הפרשי שומות דמי ביטוח לאומי 2008 – 2003 – עדכון

בימים האחרונים ערך המוסד לביטוח לאומי בעקבות השגותינו חישובים מתוקנים של הפרשי שומות דמי הביטוח לשנים 2003-2008. כתוצאה מהחישובים הופחתו במרבית המקרים החיובים באופן משמעותי.
27-11-2013
בימים האחרונים ערך המוסד לביטוח לאומי בעקבות השגותינו חישובים מתוקנים של הפרשי שומות דמי הביטוח לשנים 2003-2008. כתוצאה מהחישובים הופחתו במרבית המקרים החיובים באופן משמעותי.
118-2013

החוזה החדש המוצע מול החוזה הקיים (אגודה)

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
24-11-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה למועצת מקרקעי ישראל שעניינה חוזה חכירה חדש במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים (להלן- "החוזה החדש"). להצעה אשר הייתה אמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 (הדיון נדחה ליום 25.12.13), צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב.
114-2013

הקמת מיזם סולארי לפי החלטה 1254 חלה על נחלות חקלאיות בלבד

ביום 19.11.13 ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון (מפי כב' השופטים רובינשטיין, עמית וברק-ארז), במסגרת ערעור שהגישה רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) על פסה"ד של ביהמ"ש קמא (ה"פ 10824-02-13 מפעלי צאן ישראליים בע"מ ואח' נ' ממ"י), שעניינו החלת החלטה מס' 1254 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- החלטה 1245), אשר קבעה תנאים להתקנת מתקנים סולאריים, בפטור ממכרז, בנחלות חקלאיות. בניגוד לקביעת ביהמ"ש קמא, נקבע כי ההחלטה אינה חלה על חוכרים למטרת עיבוד חקלאי "שלא בתנאי נחלה". (ע"א 4547/13 ממ"י נ' מפעלי צאן ישראליים בע"מ).
20-11-2013
ביום 19.11.13 ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון (מפי כב' השופטים רובינשטיין, עמית וברק-ארז), במסגרת ערעור שהגישה רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) על פסה"ד של ביהמ"ש קמא (ה"פ 10824-02-13 מפעלי צאן ישראליים בע"מ ואח' נ' ממ"י), שעניינו החלת החלטה מס' 1254 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- החלטה 1245), אשר קבעה תנאים להתקנת מתקנים סולאריים, בפטור ממכרז, בנחלות חקלאיות. בניגוד לקביעת ביהמ"ש קמא, נקבע כי ההחלטה אינה חלה על חוכרים למטרת עיבוד חקלאי "שלא בתנאי נחלה". (ע"א 4547/13 ממ"י נ' מפעלי צאן ישראליים בע"מ).
113-2013

פטור מהיטל השבחה בגין בניה או הרחבה של דירה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופט נחום שטרנליכט), במסגרת ערעור על שומת היטל השבחה, נדונה בקשה של יורש מקרקעין בהוד השרון למתן פטור, לו ולכל אחד מילדיו (אשר קיבלו חלקים מהמקרקעין), מתשלום היטל השבחה בגין בניית בתי מגורים בהתאם להוראות סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
18-11-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופט נחום שטרנליכט), במסגרת ערעור על שומת היטל השבחה, נדונה בקשה של יורש מקרקעין בהוד השרון למתן פטור, לו ולכל אחד מילדיו (אשר קיבלו חלקים מהמקרקעין), מתשלום היטל השבחה בגין בניית בתי מגורים בהתאם להוראות סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
117-2013

הקמת מיזם סולארי לפי החלטה 1254 חלה על נחלות חקלאיות בלבד

ביום 19.11.13 ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון (מפי כב' השופטים רובינשטיין, עמית וברק-ארז), במסגרת ערעור שהגישה רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) על פסה"ד של ביהמ"ש קמא (ה"פ 10824-02-13 מפעלי צאן ישראליים בע"מ ואח' נ' ממ"י), שעניינו החלת החלטה מס' 1254 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- החלטה 1245), אשר קבעה תנאים להתקנת מתקנים סולאריים, בפטור ממכרז, בנחלות חקלאיות. בניגוד לקביעת ביהמ"ש קמא, נקבע כי ההחלטה אינה חלה על חוכרים למטרת עיבוד חקלאי "שלא בתנאי נחלה". (ע"א 4547/13 ממ"י נ' מפעלי צאן ישראליים בע"מ).
20-11-2013
ביום 19.11.13 ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון (מפי כב' השופטים רובינשטיין, עמית וברק-ארז), במסגרת ערעור שהגישה רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) על פסה"ד של ביהמ"ש קמא (ה"פ 10824-02-13 מפעלי צאן ישראליים בע"מ ואח' נ' ממ"י), שעניינו החלת החלטה מס' 1254 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- החלטה 1245), אשר קבעה תנאים להתקנת מתקנים סולאריים, בפטור ממכרז, בנחלות חקלאיות. בניגוד לקביעת ביהמ"ש קמא, נקבע כי ההחלטה אינה חלה על חוכרים למטרת עיבוד חקלאי "שלא בתנאי נחלה". (ע"א 4547/13 ממ"י נ' מפעלי צאן ישראליים בע"מ).
116-2013

פטור מהיטל השבחה בגין בניה או הרחבה של דירה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופט נחום שטרנליכט), במסגרת ערעור על שומת היטל השבחה, נדונה בקשה של יורש מקרקעין בהוד השרון למתן פטור, לו ולכל אחד מילדיו (אשר קיבלו חלקים מהמקרקעין), מתשלום היטל השבחה בגין בניית בתי מגורים בהתאם להוראות סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
18-11-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופט נחום שטרנליכט), במסגרת ערעור על שומת היטל השבחה, נדונה בקשה של יורש מקרקעין בהוד השרון למתן פטור, לו ולכל אחד מילדיו (אשר קיבלו חלקים מהמקרקעין), מתשלום היטל השבחה בגין בניית בתי מגורים בהתאם להוראות סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
112-2013

פגיעה בפוטנציאל תכנוני ברת פיצוי- עדכון

בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז, הוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף השרון תביעות רבות לירידת ערך מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 (להלן: "סעיף 197"), בטענה כי התכנית פגעה במקרקעי העוררים, והביאה לירידת ערכם. בעקבות דחיית התביעות בוועדה המקומית עלה הנושא לדיון בוועדת הערר המחוזית.
14-11-2013
בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז, הוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף השרון תביעות רבות לירידת ערך מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 (להלן: "סעיף 197"), בטענה כי התכנית פגעה במקרקעי העוררים, והביאה לירידת ערכם. בעקבות דחיית התביעות בוועדה המקומית עלה הנושא לדיון בוועדת הערר המחוזית.
111-2013

השינויים במיסוי מכירה ורכישה של נחלה ומשק חקלאי

לאחרונה ב- 29.07.2013 חוקקה הכנסת, במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג-2013 (להלן- חוק ההסדרים), את תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשנ"ג- 1963 (להלן- חוק מיסוי מקרקעין).
12-11-2013
לאחרונה ב- 29.07.2013 חוקקה הכנסת, במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג-2013 (להלן- חוק ההסדרים), את תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשנ"ג- 1963 (להלן- חוק מיסוי מקרקעין).
110-2013

חוזה החכירה לדורות הקיים לעומת החוזה המוצע והנחות החדש

הדיון בנוסח חוזי החכירה לדורות החדשים (והנחותים) למושבים ולחבריהם, שהיה אמור לעלות לאישור מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה ב-6.11.2013, נדחה, לאחר שלא הושגו הסכמות במספר נושאים מהותיים. יצוין כי ישיבת מועצת מקרקע ישראל הבאה נקבעה ליום 25.12.2013.
12-11-2013
הדיון בנוסח חוזי החכירה לדורות החדשים (והנחותים) למושבים ולחבריהם, שהיה אמור לעלות לאישור מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה ב-6.11.2013, נדחה, לאחר שלא הושגו הסכמות במספר נושאים מהותיים. יצוין כי ישיבת מועצת מקרקע ישראל הבאה נקבעה ליום 25.12.2013.
109-2013

תיקון נוסף להחלטת המועצה בעניין בנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן- המועצה) מיום 6.11.13 נתקבלה, בין היתר, הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית", המתקנת את החלטה 1271 מיום 26.12.12.
08-11-2013
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן- המועצה) מיום 6.11.13 נתקבלה, בין היתר, הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית", המתקנת את החלטה 1271 מיום 26.12.12.
108-2013

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – תשע"ד

1.שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
06-11-2013
1.שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
115-2013

פגיעה בפוטנציאל תכנוני ברת פיצוי- עדכון

בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז, הוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף השרון תביעות רבות לירידת ערך מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 (להלן: "סעיף 197"), בטענה כי התכנית פגעה במקרקעי העוררים, והביאה לירידת ערכם. בעקבות דחיית התביעות בוועדה המקומית עלה הנושא לדיון בוועדת הערר המחוזית.
14-11-2013
בעקבות אישור תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז, הוגשו לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף השרון תביעות רבות לירידת ערך מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 (להלן: "סעיף 197"), בטענה כי התכנית פגעה במקרקעי העוררים, והביאה לירידת ערכם. בעקבות דחיית התביעות בוועדה המקומית עלה הנושא לדיון בוועדת הערר המחוזית.
114-2013

חוזה החכירה לדורות הקיים לעומת החוזה המוצע והנחות החדש

הדיון בנוסח חוזי החכירה לדורות החדשים (והנחותים) למושבים ולחבריהם, שהיה אמור לעלות לאישור מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה ב-6.11.2013, נדחה, לאחר שלא הושגו הסכמות במספר נושאים מהותיים. יצוין כי ישיבת מועצת מקרקע ישראל הבאה נקבעה ליום 25.12.2013.
12-11-2013
הדיון בנוסח חוזי החכירה לדורות החדשים (והנחותים) למושבים ולחבריהם, שהיה אמור לעלות לאישור מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה האחרונה ב-6.11.2013, נדחה, לאחר שלא הושגו הסכמות במספר נושאים מהותיים. יצוין כי ישיבת מועצת מקרקע ישראל הבאה נקבעה ליום 25.12.2013.
113-2013

תיקון נוסף להחלטת המועצה בעניין בנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן- המועצה) מיום 6.11.13 נתקבלה, בין היתר, הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית", המתקנת את החלטה 1271 מיום 26.12.12.
08-11-2013
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן- המועצה) מיום 6.11.13 נתקבלה, בין היתר, הצעת החלטה שעניינה "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית", המתקנת את החלטה 1271 מיום 26.12.12.
112-2013

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – תשע"ד

1.שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
06-11-2013
1.שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
107-2013

עדכון תעריפי מים החל מ – 1.1.2014

לאחרונה פרסמה רשות המים פניה לציבור להשמיע את עמדתו לגבי השינויים המוצעים לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשע"ד 2013 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשע"ד 2013.
04-11-2013
לאחרונה פרסמה רשות המים פניה לציבור להשמיע את עמדתו לגבי השינויים המוצעים לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשע"ד 2013 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשע"ד 2013.
106-2013

הצעה לתקן השמאי הממשלתי הראשי להערכת שווי קרקע חקלאית

ב-16.09.2013 פרסמה, הוועדה לתקינה שמאית של מועצת שמאי המקרקעין, את הצעת התקן מס' 22.00 שעניינה "פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע שיעודה בתכנית מאושרת אינו לבניה ומיועדת לשיווק על בסיס ציפיות לשינוי יעודה" (להלן- הצעת התקן).
01-11-2013
ב-16.09.2013 פרסמה, הוועדה לתקינה שמאית של מועצת שמאי המקרקעין, את הצעת התקן מס' 22.00 שעניינה "פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע שיעודה בתכנית מאושרת אינו לבניה ומיועדת לשיווק על בסיס ציפיות לשינוי יעודה" (להלן- הצעת התקן).
111-2013

עדכון תעריפי מים החל מ – 1.1.2014

לאחרונה פרסמה רשות המים פניה לציבור להשמיע את עמדתו לגבי השינויים המוצעים לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשע"ד 2013 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשע"ד 2013.
04-11-2013
לאחרונה פרסמה רשות המים פניה לציבור להשמיע את עמדתו לגבי השינויים המוצעים לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) התשע"ד 2013 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) התשע"ד 2013.
110-2013

הצעה לתקן השמאי הממשלתי הראשי להערכת שווי קרקע חקלאית

ב-16.09.2013 פרסמה, הוועדה לתקינה שמאית של מועצת שמאי המקרקעין, את הצעת התקן מס' 22.00 שעניינה "פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע שיעודה בתכנית מאושרת אינו לבניה ומיועדת לשיווק על בסיס ציפיות לשינוי יעודה" (להלן- הצעת התקן).
01-11-2013
ב-16.09.2013 פרסמה, הוועדה לתקינה שמאית של מועצת שמאי המקרקעין, את הצעת התקן מס' 22.00 שעניינה "פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע שיעודה בתכנית מאושרת אינו לבניה ומיועדת לשיווק על בסיס ציפיות לשינוי יעודה" (להלן- הצעת התקן).
105-2013

פגיעה בהוראות חוזה החכירה לדורות של המושב וחבריו

בחוזרנו מס' 108/2013 – "דיון בהצעת חוזה חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל", האמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 הבאנו לפניכם את נוסח הצעת ההחלטה, דברי ההסבר לה, ואת הערות הועדה הבין מושבית לנוסח הוראות טיוטות חוזי החכירה לדורות לאגודה ולחבריה.
29-10-2013
בחוזרנו מס' 108/2013 – "דיון בהצעת חוזה חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל", האמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 הבאנו לפניכם את נוסח הצעת ההחלטה, דברי ההסבר לה, ואת הערות הועדה הבין מושבית לנוסח הוראות טיוטות חוזי החכירה לדורות לאגודה ולחבריה.
104-2013

דיון בהצעת חוזי חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה שעניינה "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן- "ההצעה"). להצעה צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב. נוסחם המלא של טיוטות החוזים מופיע באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.
27-10-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה שעניינה "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן- "ההצעה"). להצעה צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב. נוסחם המלא של טיוטות החוזים מופיע באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.
109-2013

פגיעה בהוראות חוזה החכירה לדורות של המושב וחבריו

בחוזרנו מס' 108/2013 – "דיון בהצעת חוזה חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל", האמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 הבאנו לפניכם את נוסח הצעת ההחלטה, דברי ההסבר לה, ואת הערות הועדה הבין מושבית לנוסח הוראות טיוטות חוזי החכירה לדורות לאגודה ולחבריה.
29-10-2013
בחוזרנו מס' 108/2013 – "דיון בהצעת חוזה חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל", האמורה לעלות לדיון ב-6.11.2013 הבאנו לפניכם את נוסח הצעת ההחלטה, דברי ההסבר לה, ואת הערות הועדה הבין מושבית לנוסח הוראות טיוטות חוזי החכירה לדורות לאגודה ולחבריה.
108-2013

דיון בהצעת חוזי חכירה לדורות במושבים במועצת מקרקעי ישראל

ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה שעניינה "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן- "ההצעה"). להצעה אשר תועלה לדיון ב-6.11.2013 צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב. נוסחם המלא של טיוטות החוזים מופיע באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.
27-10-2013
ביום 24.10.13 פורסמה הצעת החלטה שעניינה "חוזה חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (להלן- "ההצעה"). להצעה אשר תועלה לדיון ב-6.11.2013 צורפו שני נוסחים של חוזי חכירה לדורות- אחד לאגודת המושב ואחד למתיישב. נוסחם המלא של טיוטות החוזים מופיע באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל.
107-2013

חיסול מפעלי המים בישובים הכפריים - אזהרה

בעת האחרונה מנסה רשות המים לשנות את מדיניות הספקת המים בישובים הכפריים בתחומי המועצות האזוריות, בדיונים משותפים עם מרכז המועצות האזוריות עולה האפשרות למודל תיאגוד של מפעלי המים של הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים, במסגרת המועצה האזורית או במסגרת אחרת.
20-10-2013
בעת האחרונה מנסה רשות המים לשנות את מדיניות הספקת המים בישובים הכפריים בתחומי המועצות האזוריות, בדיונים משותפים עם מרכז המועצות האזוריות עולה האפשרות למודל תיאגוד של מפעלי המים של הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים, במסגרת המועצה האזורית או במסגרת אחרת.
106-2013

תשלום מקדמה למס שבח ע"י רוכש זכות במקרקעין

במסגרת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 (להלן- החוק), נוספו הוראות שעניינם תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו, ביחס לעסקאות שנעשו החל מיום 31.3.11.
15-10-2013
במסגרת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 (להלן- החוק), נוספו הוראות שעניינם תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו, ביחס לעסקאות שנעשו החל מיום 31.3.11.
105-2013

שימוש לחקלאות ולמבני משק בהתאם לחוק התכנון והבניה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופט פוגלמן בהסכמת השופטים חיות וסולברג), במסגרת שני ערעורים על פס"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים אשר אוחדו, עלתה השאלה: האם השימוש שנעשה במקרקעין ע"י אגודה שיתופית חקלאית למטרת מחסן מרכזי למיון ולשיווק ביצים למאכל, אשר שימש משקים רבים מיישובים שונים – הוא שימוש חקלאי מותר, בהתאם לשימושים המותרים בתוכנית אשר חלה על המקרקעין. (עע"מ 4487/12 אביחי סטולרו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון)
13-10-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופט פוגלמן בהסכמת השופטים חיות וסולברג), במסגרת שני ערעורים על פס"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים אשר אוחדו, עלתה השאלה: האם השימוש שנעשה במקרקעין ע"י אגודה שיתופית חקלאית למטרת מחסן מרכזי למיון ולשיווק ביצים למאכל, אשר שימש משקים רבים מיישובים שונים – הוא שימוש חקלאי מותר, בהתאם לשימושים המותרים בתוכנית אשר חלה על המקרקעין. (עע"מ 4487/12 אביחי סטולרו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון)
103-2013

חיסול מפעלי המים בישובים הכפריים - אזהרה

בעת האחרונה מנסה רשות המים לשנות את מדיניות הספקת המים בישובים הכפריים בתחומי המועצות האזוריות, בדיונים משותפים עם מרכז המועצות האזוריות עולה האפשרות למודל תיאגוד של מפעלי המים של הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים, במסגרת המועצה האזורית או במסגרת אחרת.
20-10-2013
בעת האחרונה מנסה רשות המים לשנות את מדיניות הספקת המים בישובים הכפריים בתחומי המועצות האזוריות, בדיונים משותפים עם מרכז המועצות האזוריות עולה האפשרות למודל תיאגוד של מפעלי המים של הישובים המתוכננים והישובים הקהילתיים, במסגרת המועצה האזורית או במסגרת אחרת.
102-2013

תשלום מקדמה למס שבח ע"י רוכש זכות במקרקעין

במסגרת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 (להלן- החוק), נוספו הוראות שעניינם תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו, ביחס לעסקאות שנעשו החל מיום 31.3.11.
15-10-2013
במסגרת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 (להלן- החוק), נוספו הוראות שעניינם תשלום מקדמה ע"י רוכש זכות במקרקעין על חשבון מס השבח שהמוכר חייב בו, ביחס לעסקאות שנעשו החל מיום 31.3.11.
101-2013

שימוש לחקלאות ולמבני משק בהתאם לחוק התכנון והבניה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופט פוגלמן בהסכמת השופטים חיות וסולברג), במסגרת שני ערעורים על פס"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים אשר אוחדו, עלתה השאלה: האם השימוש שנעשה במקרקעין ע"י אגודה שיתופית חקלאית למטרת מחסן מרכזי למיון ולשיווק ביצים למאכל, אשר שימש משקים רבים מיישובים שונים – הוא שימוש חקלאי מותר, בהתאם לשימושים המותרים בתוכנית אשר חלה על המקרקעין. (עע"מ 4487/12 אביחי סטולרו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון)
13-10-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופט פוגלמן בהסכמת השופטים חיות וסולברג), במסגרת שני ערעורים על פס"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים אשר אוחדו, עלתה השאלה: האם השימוש שנעשה במקרקעין ע"י אגודה שיתופית חקלאית למטרת מחסן מרכזי למיון ולשיווק ביצים למאכל, אשר שימש משקים רבים מיישובים שונים – הוא שימוש חקלאי מותר, בהתאם לשימושים המותרים בתוכנית אשר חלה על המקרקעין. (עע"מ 4487/12 אביחי סטולרו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון)
100-2013

מיסוי אופציה להפסקת חכירה

לאחרונה נדרשה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (בביהמ"ש המחוזי בחיפה) לשאלה האם אופציה שניתנת למחכיר להפסיק את החכירה טרם חלפה תקופת החכירה המצטברת (העולה על 25 שנים), מאיינת את המושג "חכירה לתקופה" שבחוק מיסוי מקרקעין ומוציאה את החכירה מגדר 'זכות במקרקעין'? כן נשאלה השאלה האם הודעת מימוש אופציה לרכישת זכות החכירה ע"י המחכיר, בטרם חלפה תקופת החכירה, מהווה ביטול העסקה וזכות השבה למס הרכישה ששולם בגינה? ו"ע 7439-06-09 מגדל חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חיפה ו"ע 723-05-10 המגן חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חדרה.
11-10-2013
לאחרונה נדרשה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (בביהמ"ש המחוזי בחיפה) לשאלה האם אופציה שניתנת למחכיר להפסיק את החכירה טרם חלפה תקופת החכירה המצטברת (העולה על 25 שנים), מאיינת את המושג "חכירה לתקופה" שבחוק מיסוי מקרקעין ומוציאה את החכירה מגדר 'זכות במקרקעין'? כן נשאלה השאלה האם הודעת מימוש אופציה לרכישת זכות החכירה ע"י המחכיר, בטרם חלפה תקופת החכירה, מהווה ביטול העסקה וזכות השבה למס הרכישה ששולם בגינה? ו"ע 7439-06-09 מגדל חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חיפה ו"ע 723-05-10 המגן חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חדרה.
104-2013

מיסוי אופציה להפסקת חכירה

לאחרונה נדרשה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (בביהמ"ש המחוזי בחיפה) לשאלה האם אופציה שניתנת למחכיר להפסיק את החכירה טרם חלפה תקופת החכירה המצטברת (העולה על 25 שנים), מאיינת את המושג "חכירה לתקופה" שבחוק מיסוי מקרקעין ומוציאה את החכירה מגדר 'זכות במקרקעין'? כן נשאלה השאלה האם הודעת מימוש אופציה לרכישת זכות החכירה ע"י המחכיר, בטרם חלפה תקופת החכירה, מהווה ביטול העסקה וזכות השבה למס הרכישה ששולם בגינה? ו"ע 7439-06-09 מגדל חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חיפה ו"ע 723-05-10 המגן חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חדרה.
11-10-2013
לאחרונה נדרשה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (בביהמ"ש המחוזי בחיפה) לשאלה האם אופציה שניתנת למחכיר להפסיק את החכירה טרם חלפה תקופת החכירה המצטברת (העולה על 25 שנים), מאיינת את המושג "חכירה לתקופה" שבחוק מיסוי מקרקעין ומוציאה את החכירה מגדר 'זכות במקרקעין'? כן נשאלה השאלה האם הודעת מימוש אופציה לרכישת זכות החכירה ע"י המחכיר, בטרם חלפה תקופת החכירה, מהווה ביטול העסקה וזכות השבה למס הרכישה ששולם בגינה? ו"ע 7439-06-09 מגדל חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חיפה ו"ע 723-05-10 המגן חב' לביטוח בע"מ נ' מנהל מס שבח חדרה.
099-2013

הפעלת משתלה וחוות ליטוף במשק חקלאי במושב

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופטת כרמלה האפט) התקבלה בחלקה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") כנגד אגודת כפר אז"ר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית ושני חברי האגודה (להלן: "הנתבעים"). התובענה הוגשה בגין שימוש חורג שעשו הנתבעים במקרקעין, בין היתר, בכך שהשכירו את הקרקע בתמורה לצדדים שלישיים ועשו שימוש מסחרי בקרקע בהפעלת משתלה, עסק לשזירת פרחים וחוות ליטוף חיות. (ת"א 59250-07 מדינת ישראל נ' עיון יצחק ואח').
07-10-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופטת כרמלה האפט) התקבלה בחלקה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") כנגד אגודת כפר אז"ר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית ושני חברי האגודה (להלן: "הנתבעים"). התובענה הוגשה בגין שימוש חורג שעשו הנתבעים במקרקעין, בין היתר, בכך שהשכירו את הקרקע בתמורה לצדדים שלישיים ועשו שימוש מסחרי בקרקע בהפעלת משתלה, עסק לשזירת פרחים וחוות ליטוף חיות. (ת"א 59250-07 מדינת ישראל נ' עיון יצחק ואח').
098-2013

קביעת כמות מוכרת לספקי מים לשנת הרישוי 2014

בהתאם לכללים, קביעת הכמות המוכרת לספקי מים, 3.5 מ"ק לנפש לחודש, לשנת 2014 תתבסס על מספר הנפשות עפ"י הצהרות הספקים בתוספת 2% מקדם גידול.
04-10-2013
בהתאם לכללים, קביעת הכמות המוכרת לספקי מים, 3.5 מ"ק לנפש לחודש, לשנת 2014 תתבסס על מספר הנפשות עפ"י הצהרות הספקים בתוספת 2% מקדם גידול.
103-2013

הפעלת משתלה וחוות ליטוף במשק חקלאי במושב

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופטת כרמלה האפט) התקבלה בחלקה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") כנגד אגודת כפר אז"ר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית ושני חברי האגודה (להלן: "הנתבעים"). התובענה הוגשה בגין שימוש חורג שעשו הנתבעים במקרקעין, בין היתר, בכך שהשכירו את הקרקע בתמורה לצדדים שלישיים ועשו שימוש מסחרי בקרקע בהפעלת משתלה, עסק לשזירת פרחים וחוות ליטוף חיות. (ת"א 59250-07 מדינת ישראל נ' עיון יצחק ואח').
07-10-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום (מפי כב' השופטת כרמלה האפט) התקבלה בחלקה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") כנגד אגודת כפר אז"ר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית ושני חברי האגודה (להלן: "הנתבעים"). התובענה הוגשה בגין שימוש חורג שעשו הנתבעים במקרקעין, בין היתר, בכך שהשכירו את הקרקע בתמורה לצדדים שלישיים ועשו שימוש מסחרי בקרקע בהפעלת משתלה, עסק לשזירת פרחים וחוות ליטוף חיות. (ת"א 59250-07 מדינת ישראל נ' עיון יצחק ואח').
102-2013

בני זוג לצורך שיוך דירות בקיבוצים

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופטת ע' ארבל, בהסכמת השופטים הנדל ו- זילברטל) נקבע כי לשם מענה לשאלה מיהם "בני-זוג" לצורך שיוך דירות בקיבוצים לפי החלטה 751 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י"), יש להשתמש במבחן מהותי המתבסס על מצב הדברים בפועל.
10-06-2013
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי השופטת ע' ארבל, בהסכמת השופטים הנדל ו- זילברטל) נקבע כי לשם מענה לשאלה מיהם "בני-זוג" לצורך שיוך דירות בקיבוצים לפי החלטה 751 של מועצת מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י"), יש להשתמש במבחן מהותי המתבסס על מצב הדברים בפועל.
101-2013

קביעת כמות מוכרת לספקי מים לשנת הרישוי 2014

בהתאם לכללים, קביעת הכמות המוכרת לספקי מים, 3.5 מ"ק לנפש לחודש, לשנת 2014 תתבסס על מספר הנפשות עפ"י הצהרות הספקים בתוספת 2% מקדם גידול.
04-10-2013
בהתאם לכללים, קביעת הכמות המוכרת לספקי מים, 3.5 מ"ק לנפש לחודש, לשנת 2014 תתבסס על מספר הנפשות עפ"י הצהרות הספקים בתוספת 2% מקדם גידול.
097-2013

פגיעה קשה בזכויות חוזי החכירה לדורות של המושב וחבריו - עדכון

בישיבה מיום 10.9.2013, אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) נוסח חוזה חכירה לדורות חדש (לאגודה ולמתיישב) הפוגע קשות בזכויות חוזי החכירה של אגודת המושב וחבריו. נוסח החוזה יובא לאישורה הסופי של מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הקרובה.
02-10-2013
בישיבה מיום 10.9.2013, אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) נוסח חוזה חכירה לדורות חדש (לאגודה ולמתיישב) הפוגע קשות בזכויות חוזי החכירה של אגודת המושב וחבריו. נוסח החוזה יובא לאישורה הסופי של מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הקרובה.
096-2013

ביטול ההכרה ברכיב המוניטין בקביעת ערך הקרקע בישובים חקלאיים

ביום 31.10.2012 קיבל בית משפט השלום בקרית גת את תביעתה של כרמית בריקמן ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י") וקבע כי ערך הקרקע בהרחבות ישובים חקלאיים כולל את מרכיב מוניטין היישוב ("רוח הקהילה"), הנובע מהמרקם האנושי-קהילתי של מתיישביו, זאת בנוסף להשבחות בקרקע שנעשו על ידי חברי האגודה. (ת"א 1464/03 בריקמן ואח' נ' מדינת ישראל).
30-09-2013
ביום 31.10.2012 קיבל בית משפט השלום בקרית גת את תביעתה של כרמית בריקמן ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י") וקבע כי ערך הקרקע בהרחבות ישובים חקלאיים כולל את מרכיב מוניטין היישוב ("רוח הקהילה"), הנובע מהמרקם האנושי-קהילתי של מתיישביו, זאת בנוסף להשבחות בקרקע שנעשו על ידי חברי האגודה. (ת"א 1464/03 בריקמן ואח' נ' מדינת ישראל).
095-2013

מחדל הקפאת איוש הנחלות הפנויות

רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה, בחריגה מסמכות, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות במושבים ברוב אזורי הארץ. כיום, מבקשת רמ"י להיבנות ממחדל ההקפאות ולשווק במכרז את אותן הנחלות שטרם אוישו.
27-09-2013
רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה, בחריגה מסמכות, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות במושבים ברוב אזורי הארץ. כיום, מבקשת רמ"י להיבנות ממחדל ההקפאות ולשווק במכרז את אותן הנחלות שטרם אוישו.
100-2013

ביטול ההכרה ברכיב המוניטין בקביעת ערך הקרקע בישובים חקלאיים

ביום 31.10.2012 קיבל בית משפט השלום בקרית גת את תביעתה של כרמית בריקמן ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י") וקבע כי ערך הקרקע בהרחבות ישובים חקלאיים כולל את מרכיב מוניטין היישוב ("רוח הקהילה"), הנובע מהמרקם האנושי-קהילתי של מתיישביו, זאת בנוסף להשבחות בקרקע שנעשו על ידי חברי האגודה. (ת"א 1464/03 בריקמן ואח' נ' מדינת ישראל).
30-09-2013
ביום 31.10.2012 קיבל בית משפט השלום בקרית גת את תביעתה של כרמית בריקמן ואח' כנגד רשות מקרקעי ישראל (להלן- "רמ"י") וקבע כי ערך הקרקע בהרחבות ישובים חקלאיים כולל את מרכיב מוניטין היישוב ("רוח הקהילה"), הנובע מהמרקם האנושי-קהילתי של מתיישביו, זאת בנוסף להשבחות בקרקע שנעשו על ידי חברי האגודה. (ת"א 1464/03 בריקמן ואח' נ' מדינת ישראל).
099-2013

הקפאת איוש הנחלות הפנויות – החוטא ייצא נשכר

רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה, בחריגה מסמכות, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות במושבים ברוב אזורי הארץ. כיום, מבקשת רמ"י להיבנות מחטאה ולשווק במכרז את אותן הנחלות שטרם אוישו.
27-09-2013
רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") הקפיאה, בחריגה מסמכות, לפני יותר מעשור, את איוש הנחלות במושבים ברוב אזורי הארץ. כיום, מבקשת רמ"י להיבנות מחטאה ולשווק במכרז את אותן הנחלות שטרם אוישו.
094-2013

אגודה שיתופית רשאית לגבות מיסים למימון שירותים מוניציפאליים נוספים

לאחרונה דחה ביהמ"ש העליון בקשת רשות ערעור של בני זוג (להלן: "המבקשים") המתגוררים בהרחבה של אגודת מושב ניר יפה (להלן: "המושב") וחברים באגודה השיתופית הקהילתית המאגדת את תושבי היישוב (להלן: "האגודה"), אשר סירבו לשלם את מיסי הישוב הנגבים על ידי האגודה, בטענה לחוסר סמכות בגבייתם. ביהמ"ש קבע כי האגודה רשאית לגבות מיסים שנועדו לממן שירותים המהווים תוספת על השירותים המוניציפאליים (רע"א 6499/12 גולן גבאי נ' ניר יפה – מושב עובדים להתיישבות חקלאית).
22-09-2013
לאחרונה דחה ביהמ"ש העליון בקשת רשות ערעור של בני זוג (להלן: "המבקשים") המתגוררים בהרחבה של אגודת מושב ניר יפה (להלן: "המושב") וחברים באגודה השיתופית הקהילתית המאגדת את תושבי היישוב (להלן: "האגודה"), אשר סירבו לשלם את מיסי הישוב הנגבים על ידי האגודה, בטענה לחוסר סמכות בגבייתם. ביהמ"ש קבע כי האגודה רשאית לגבות מיסים שנועדו לממן שירותים המהווים תוספת על השירותים המוניציפאליים (רע"א 6499/12 גולן גבאי נ' ניר יפה – מושב עובדים להתיישבות חקלאית).
093-2013

ניהול בית העלמין ביישוב חקלאי

על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי לא משולמים דמי הקבורה אם אין במועד הקבורה רישיון בר תוקף, לרבות באם התקבל הרישיון לאחר מכן. הרישיון ניתן לתקופה של שנתיים וחידושו מותנה בהגשת בקשה. הבקשה נבדקת באופן מדוקדק ע"י משרד רו"ח ולכן יש חשיבות להקפדה על מילוי מלא ומדויק של הבקשה.
20-09-2013
על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי לא משולמים דמי הקבורה אם אין במועד הקבורה רישיון בר תוקף, לרבות באם התקבל הרישיון לאחר מכן. הרישיון ניתן לתקופה של שנתיים וחידושו מותנה בהגשת בקשה. הבקשה נבדקת באופן מדוקדק ע"י משרד רו"ח ולכן יש חשיבות להקפדה על מילוי מלא ומדויק של הבקשה.
092-2013

קביעת אזורי פיתוח בחקלאות

ועדת הכספים אישרה ב-10/7/2013 את הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א׳ ו-ב׳), התשע״ג -2013, המגדיר אזורי עדיפות לאומית הזכאים להטבות שונות; הטבות במס ומענקים. במסגרת הצו הוגדרו אזורי פיתוח א', ב' לגביהם נקבעה עדיפות בהתאם לייצור תוצרת חקלאית, פריסת ההתיישבות והשגתן של תועלות אקולוגיות.
18-09-2013
ועדת הכספים אישרה ב-10/7/2013 את הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א׳ ו-ב׳), התשע״ג -2013, המגדיר אזורי עדיפות לאומית הזכאים להטבות שונות; הטבות במס ומענקים. במסגרת הצו הוגדרו אזורי פיתוח א', ב' לגביהם נקבעה עדיפות בהתאם לייצור תוצרת חקלאית, פריסת ההתיישבות והשגתן של תועלות אקולוגיות.
098-2013

אגודה שיתופית רשאית לגבות מיסים למימון שירותים מוניציפאליים נוספים

לאחרונה דחה ביהמ"ש העליון בקשת רשות ערעור של בני זוג (להלן: "המבקשים") המתגוררים בהרחבה של אגודת מושב ניר יפה (להלן: "המושב") וחברים באגודה השיתופית הקהילתית המאגדת את תושבי היישוב (להלן: "האגודה"), אשר סירבו לשלם את מיסי הישוב הנגבים על ידי האגודה, בטענה לחוסר סמכות בגבייתם. ביהמ"ש קבע כי האגודה רשאית לגבות מיסים שנועדו לממן שירותים המהווים תוספת על השירותים המוניציפאליים (רע"א 6499/12 גולן גבאי נ' ניר יפה – מושב עובדים להתיישבות חקלאית).
22-09-2013
לאחרונה דחה ביהמ"ש העליון בקשת רשות ערעור של בני זוג (להלן: "המבקשים") המתגוררים בהרחבה של אגודת מושב ניר יפה (להלן: "המושב") וחברים באגודה השיתופית הקהילתית המאגדת את תושבי היישוב (להלן: "האגודה"), אשר סירבו לשלם את מיסי הישוב הנגבים על ידי האגודה, בטענה לחוסר סמכות בגבייתם. ביהמ"ש קבע כי האגודה רשאית לגבות מיסים שנועדו לממן שירותים המהווים תוספת על השירותים המוניציפאליים (רע"א 6499/12 גולן גבאי נ' ניר יפה – מושב עובדים להתיישבות חקלאית).
097-2013

ניהול בית העלמין ביישוב חקלאי

על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי לא משולמים דמי הקבורה אם אין במועד הקבורה רישיון בר תוקף, לרבות באם התקבל הרישיון לאחר מכן. הרישיון ניתן לתקופה של שנתיים וחידושו מותנה בהגשת בקשה. הבקשה נבדקת באופן מדוקדק ע"י משרד רו"ח ולכן יש חשיבות להקפדה על מילוי מלא ומדויק של הבקשה.
20-09-2013
על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי לא משולמים דמי הקבורה אם אין במועד הקבורה רישיון בר תוקף, לרבות באם התקבל הרישיון לאחר מכן. הרישיון ניתן לתקופה של שנתיים וחידושו מותנה בהגשת בקשה. הבקשה נבדקת באופן מדוקדק ע"י משרד רו"ח ולכן יש חשיבות להקפדה על מילוי מלא ומדויק של הבקשה.
096-2013

קביעת אזורי פיתוח בחקלאות

ועדת הכספים אישרה ב-10/7/2013 את הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א׳ ו-ב׳), התשע״ג -2013, המגדיר אזורי עדיפות לאומית הזכאים להטבות שונות; הטבות במס ומענקים. במסגרת הצו הוגדרו אזורי פיתוח א', ב' לגביהם נקבעה עדיפות בהתאם לייצור תוצרת חקלאית, פריסת ההתיישבות והשגתן של תועלות אקולוגיות.
18-09-2013
ועדת הכספים אישרה ב-10/7/2013 את הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א׳ ו-ב׳), התשע״ג -2013, המגדיר אזורי עדיפות לאומית הזכאים להטבות שונות; הטבות במס ומענקים. במסגרת הצו הוגדרו אזורי פיתוח א', ב' לגביהם נקבעה עדיפות בהתאם לייצור תוצרת חקלאית, פריסת ההתיישבות והשגתן של תועלות אקולוגיות.
095-2013

הודעה על הפרשי דמי ביטוח לאומי

כזכור, דרש המוסד לביטוח לאומי, מקיבוצים ומושבים שיתופיים, להגיש לכל המאוחר עד דצמבר 2010, את כל הנתונים לצורך חישוב הפרש דמי ביטוח (עדכון מקדמות) לשנים 2000-2008.
17-09-2013
כזכור, דרש המוסד לביטוח לאומי, מקיבוצים ומושבים שיתופיים, להגיש לכל המאוחר עד דצמבר 2010, את כל הנתונים לצורך חישוב הפרש דמי ביטוח (עדכון מקדמות) לשנים 2000-2008.