כותרת מאמר מספר מאמר
041-2020

תעריפי מים החל מיולי 2020

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ 1 ביולי 2020.
19-05-2020
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ 1 ביולי 2020.
037-2020

תעריפי מים החל מיולי 2020

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ 1 ביולי 2020.
19-05-2020
מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מ 1 ביולי 2020.
040-2020

דמי שימוש לתקופת עבר שנגבו שלא כדין

בתאריך 5.5.2020 התפרסם פסק דין של בית המשפט השלום בתל אביב בתיק ת"א 18877-11-14 בר נ' רשות מקרקעי ישראל אשר צמצם את תקופת העבר בגינה גבתה רשות מקרקעי ישראל דמי שימוש. 
13-05-2020
בתאריך 5.5.2020 התפרסם פסק דין של בית המשפט השלום בתל אביב בתיק ת"א 18877-11-14 בר נ' רשות מקרקעי ישראל אשר צמצם את תקופת העבר בגינה גבתה רשות מקרקעי ישראל דמי שימוש. 
036-2020

דמי שימוש לתקופת עבר שנגבו שלא כדין

בתאריך 5.5.2020 התפרסם פסק דין של בית המשפט השלום בתל אביב בתיק ת"א 18877-11-14 בר נ' רשות מקרקעי ישראל אשר צמצם את תקופת העבר בגינה גבתה רשות מקרקעי ישראל דמי שימוש.
13-05-2020
בתאריך 5.5.2020 התפרסם פסק דין של בית המשפט השלום בתל אביב בתיק ת"א 18877-11-14 בר נ' רשות מקרקעי ישראל אשר צמצם את תקופת העבר בגינה גבתה רשות מקרקעי ישראל דמי שימוש.
039-2020

מס רכישה לא ישולם על פיתוח שטרם בוצע

לאחרונה פסקה ועדת הערר שליד ביהמ"ש המחוזי חיפה, בפעם השלישית, כי אין להוסיף הוצאות פיתוח לשווי המכירה, לצורך חישוב מס הרכישה, מקום בו עד למועד החתימה על הסכם הרכישה לא בוצעו עבודות פיתוח במקרקעין הנרכשים. ו"ע 61323-08-18 שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה
10-05-2020
לאחרונה פסקה ועדת הערר שליד ביהמ"ש המחוזי חיפה, בפעם השלישית, כי אין להוסיף הוצאות פיתוח לשווי המכירה, לצורך חישוב מס הרכישה, מקום בו עד למועד החתימה על הסכם הרכישה לא בוצעו עבודות פיתוח במקרקעין הנרכשים. ו"ע 61323-08-18 שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה
035-2020

מס רכישה לא ישולם על פיתוח שטרם בוצע

לאחרונה פסקה ועדת הערר שליד ביהמ"ש המחוזי חיפה, בפעם השלישית, כי אין להוסיף הוצאות פיתוח לשווי המכירה, לצורך חישוב מס הרכישה, מקום בו עד למועד החתימה על הסכם הרכישה לא בוצעו עבודות פיתוח במקרקעין הנרכשים. ו"ע 61323-08-18 שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה
10-05-2020
לאחרונה פסקה ועדת הערר שליד ביהמ"ש המחוזי חיפה, בפעם השלישית, כי אין להוסיף הוצאות פיתוח לשווי המכירה, לצורך חישוב מס הרכישה, מקום בו עד למועד החתימה על הסכם הרכישה לא בוצעו עבודות פיתוח במקרקעין הנרכשים. ו"ע 61323-08-18 שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה
038-2020

דמי ביטוח לאומי לעובד בתקופת חל"ת עבור חודש אפריל

להלן הודעת גב' רותי מור מנהלת תחום בכירה במוסד לביטוח לאומי בנדון:
07-05-2020
להלן הודעת גב' רותי מור מנהלת תחום בכירה במוסד לביטוח לאומי בנדון:
034-2020

דמי ביטוח לאומי לעובד בתקופת חל"ת עבור חודש אפריל

להלן הודעת גב' רותי מור מנהלת תחום בכירה במוסד לביטוח לאומי בנדון:
07-05-2020
להלן הודעת גב' רותי מור מנהלת תחום בכירה במוסד לביטוח לאומי בנדון:
033-2020

פס"ד תקדימי המחזק את תקנון האגודה ביישוב סכסוכים

בתאריך 03.05.2020 פורסם פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון (כב' השופטים נ. סולברג, ד. מינץ, י. וילנר) בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים בתיק רע"א 959/20 נהריה-כפר שיתופי להתישבות חקלאית נ' דפנה פרידמן.
05-05-2020
בתאריך 03.05.2020 פורסם פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון (כב' השופטים נ. סולברג, ד. מינץ, י. וילנר) בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים בתיק רע"א 959/20 נהריה-כפר שיתופי להתישבות חקלאית נ' דפנה פרידמן.
037-2020

פס"ד תקדימי המחזק את תקנון האגודה ביישוב סכסוכים

בתאריך 03.05.2020 פורסם פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון (כב' השופטים נ. סולברג, ד. מינץ, י. וילנר) בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים בתיק רע"א 959/20 נהריה-כפר שיתופי להתישבות חקלאית נ' דפנה פרידמן.
05-05-2020
בתאריך 03.05.2020 פורסם פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון (כב' השופטים נ. סולברג, ד. מינץ, י. וילנר) בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים בתיק רע"א 959/20 נהריה-כפר שיתופי להתישבות חקלאית נ' דפנה פרידמן.
036-2020

החזר קיצוץ ההטבה בסכום המע"מ לחיילי מילואים

בתאריך 4.5.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הודעה בדבר "מילוי פרטים לצורך קבלת החזר כספי בגין ת.צ 36868-03-18 יובל אדלר ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל" זאת בהמשך להודעה על הסכם פשרה שפורסמה בעתונות בתאריך 5.11.2019.
04-05-2020
בתאריך 4.5.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הודעה בדבר "מילוי פרטים לצורך קבלת החזר כספי בגין ת.צ 36868-03-18 יובל אדלר ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל" זאת בהמשך להודעה על הסכם פשרה שפורסמה בעתונות בתאריך 5.11.2019.
032-2020

החזר קיצוץ ההטבה בסכום המע"מ לחיילי מילואים

בתאריך 4.5.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הודעה בדבר "מילוי פרטים לצורך קבלת החזר כספי בגין ת.צ 36868-03-18 יובל אדלר ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל""מילוי פרטים לצורך קבלת החזר כספי בגין ת.צ 36868-03-18 יובל אדלר ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל" זאת בהמשך להודעה על הסכם פשרה שפורסמה בעתונות בתאריך 5.11.2019.
04-05-2020
בתאריך 4.5.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הודעה בדבר "מילוי פרטים לצורך קבלת החזר כספי בגין ת.צ 36868-03-18 יובל אדלר ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל""מילוי פרטים לצורך קבלת החזר כספי בגין ת.צ 36868-03-18 יובל אדלר ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל" זאת בהמשך להודעה על הסכם פשרה שפורסמה בעתונות בתאריך 5.11.2019.
035-2020

הגבלת מועדי התחשבנות ברכישת זכויות מגורים בנחלות

הגבלות על רקע תביעת זכויות היסטוריות בתאריך 17.03.2019 פורסם באתר רמ"י החלטת הנהלה מס' 4563 - "הארכת המועד להתחשבנות לבעלי זכויות בנחלות בישובים שהגישו תביעות בעלות ו/או הכרה בזכויות היסטוריות"
04-05-2020
הגבלות על רקע תביעת זכויות היסטוריות בתאריך 17.03.2019 פורסם באתר רמ"י החלטת הנהלה מס' 4563 - "הארכת המועד להתחשבנות לבעלי זכויות בנחלות בישובים שהגישו תביעות בעלות ו/או הכרה בזכויות היסטוריות"
031-2020

הגבלת מועדי התחשבנות ברכישת זכויות מגורים בנחלות

הגבלות על רקע תביעת זכויות היסטוריות בתאריך 17.03.2019 פורסם באתר רמ"י החלטת הנהלה מס' 4563 - "הארכת המועד להתחשבנות לבעלי זכויות בנחלות בישובים שהגישו תביעות בעלות ו/או הכרה בזכויות היסטוריות"
04-05-2020
הגבלות על רקע תביעת זכויות היסטוריות בתאריך 17.03.2019 פורסם באתר רמ"י החלטת הנהלה מס' 4563 - "הארכת המועד להתחשבנות לבעלי זכויות בנחלות בישובים שהגישו תביעות בעלות ו/או הכרה בזכויות היסטוריות"
030-2020

מענק הסתגלות מביטוח לאומי לנשים ולגברים בני 67 ומעלה

מי שמלאו להם 67 ומעלה ופוטרו או שמעסיקיהם הוציאו אותם לחל"ת מ- 1.3.2020 עד 19.4.2020 בעקבות משבר הקורונה, זכאים למענק, אם הם עונים לתנאי הזכאות.אין צורך להתייצב בשירות התעסוקה, ואין צורך לצרף אישור מעסיק על הפסקת עבודה או אישורי פנסיה.
27-04-2020
מי שמלאו להם 67 ומעלה ופוטרו או שמעסיקיהם הוציאו אותם לחל"ת מ- 1.3.2020 עד 19.4.2020 בעקבות משבר הקורונה, זכאים למענק, אם הם עונים לתנאי הזכאות.אין צורך להתייצב בשירות התעסוקה, ואין צורך לצרף אישור מעסיק על הפסקת עבודה או אישורי פנסיה.
034-2020

מענק הסתגלות מביטוח לאומי לנשים ולגברים בני 67 ומעלה

מי שמלאו להם 67 ומעלה ופוטרו או שמעסיקיהם הוציאו אותם לחל"ת מ- 1.3.2020 עד 19.4.2020 בעקבות משבר הקורונה, זכאים למענק, אם הם עונים לתנאי הזכאות.אין צורך להתייצב בשירות התעסוקה, ואין צורך לצרף אישור מעסיק על הפסקת עבודה או אישורי פנסיה.
27-04-2020
מי שמלאו להם 67 ומעלה ופוטרו או שמעסיקיהם הוציאו אותם לחל"ת מ- 1.3.2020 עד 19.4.2020 בעקבות משבר הקורונה, זכאים למענק, אם הם עונים לתנאי הזכאות.אין צורך להתייצב בשירות התעסוקה, ואין צורך לצרף אישור מעסיק על הפסקת עבודה או אישורי פנסיה.
029-2020

דיווח העובד על חזרה לעבודה לאחר תקופת החל"ת

על העובד לדווח ולעדכן הן את שרות התעסוקה והן את המוסד לביטוח לאומי על סיום תקופת החל"ת כדלקמן:
27-04-2020
על העובד לדווח ולעדכן הן את שרות התעסוקה והן את המוסד לביטוח לאומי על סיום תקופת החל"ת כדלקמן:
033-2020

דיווח העובד על חזרה לעבודה לאחר תקופת החל"ת

על העובד לדווח ולעדכן הן את שרות התעסוקה והן את המוסד לביטוח לאומי על סיום תקופת החל"ת כדלקמן:
27-04-2020
על העובד לדווח ולעדכן הן את שרות התעסוקה והן את המוסד לביטוח לאומי על סיום תקופת החל"ת כדלקמן:
028-2020

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים שטרם קיבלו סיוע

הממשלה אישרה ב 24.4.2020 את החלטה 5015 "מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות הוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה"
26-04-2020
הממשלה אישרה ב 24.4.2020 את החלטה 5015 "מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות הוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה"
032-2020

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים שטרם קיבלו סיוע

הממשלה אישרה ב 24.4.2020 את החלטה 5015 "מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות הוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה"
26-04-2020
הממשלה אישרה ב 24.4.2020 את החלטה 5015 "מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות הוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה"
031-2020

תקנות הפעימה השנייה לסיוע לעצמאי ולבעל שליטה

ב 24.04.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020.
24-04-2020
ב 24.04.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020.
027-2020

תקנות הפעימה השנייה לסיוע לעצמאי ולבעל שליטה

ב 24.04.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020.
24-04-2020
ב 24.04.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020.
026-2020

רישום זכויות בטאבו ללא צורך באישור מס רכוש

ביום 1.1.2000 בוטל החיוב במס רכוש על קרקע פנויה. חוק מס רכוש לא בוטל אך שיעור המס נקבע ל 0%.
23-04-2020
ביום 1.1.2000 בוטל החיוב במס רכוש על קרקע פנויה. חוק מס רכוש לא בוטל אך שיעור המס נקבע ל 0%.
030-2020

רישום זכויות בטאבו ללא צורך באישור מס רכוש

ביום 1.1.2000 בוטל החיוב במס רכוש על קרקע פנויה. חוק מס רכוש לא בוטל אך שיעור המס נקבע ל 0%.
23-04-2020
ביום 1.1.2000 בוטל החיוב במס רכוש על קרקע פנויה. חוק מס רכוש לא בוטל אך שיעור המס נקבע ל 0%.
029-2020

הנחה מתשלום ארנונה בשנת 2020

שר הפנים חתם ב- 21.4.2020 על תקנות הסדרים במשך המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"ף - 2020 (להלן – התקנות).
22-04-2020
שר הפנים חתם ב- 21.4.2020 על תקנות הסדרים במשך המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"ף - 2020 (להלן – התקנות).
025-2020

הנחה מתשלום ארנונה בשנת 2020

שר הפנים חתם ב- 21.4.2020 על תקנות הסדרים במשך המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"ף - 2020 (להלן – התקנות).
22-04-2020
שר הפנים חתם ב- 21.4.2020 על תקנות הסדרים במשך המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"ף - 2020 (להלן – התקנות).
024-2020

סוגיות במיסוי מכירת בית מגורים בנחלה

  החל מ- 01.01.2014 בעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין חל שינוי בכל הקשור למתן פטור בגין מכירת דירת המגורים.
16-04-2020
  החל מ- 01.01.2014 בעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין חל שינוי בכל הקשור למתן פטור בגין מכירת דירת המגורים.
028-2020

סוגיות במיסוי מכירת בית מגורים בנחלה

  החל מ- 01.01.2014 בעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין חל שינוי בכל הקשור למתן פטור בגין מכירת דירת המגורים.
16-04-2020
  החל מ- 01.01.2014 בעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין חל שינוי בכל הקשור למתן פטור בגין מכירת דירת המגורים.
027-2020

הטבות שכר בתקופת החל"ת לעניין ביטוח לאומי

  להלן מספר דגשים ביחס להיבטי ביטוח לאומי והזכאות לדמי אבטלה בתקופת החל"ת:
12-04-2020
  להלן מספר דגשים ביחס להיבטי ביטוח לאומי והזכאות לדמי אבטלה בתקופת החל"ת:
023-2020

הטבות שכר בתקופת החל"ת לעניין ביטוח לאומי

  להלן מספר דגשים ביחס להיבטי ביטוח לאומי והזכאות לדמי אבטלה בתקופת החל"ת:
12-04-2020
  להלן מספר דגשים ביחס להיבטי ביטוח לאומי והזכאות לדמי אבטלה בתקופת החל"ת:
026-2020

הנחה שנתית בשיעור 25% בתשלום ארנונה לעסקים

במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה, גובש מתווה ע"י משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, ובסיוע המשרד להגנת הסביבה, לפיו תינתן הנחה בגובה של 25% בתשלום הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 2020, המשקפת 3 חודשי פטור מתשלום.
10-04-2020
במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה, גובש מתווה ע"י משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, ובסיוע המשרד להגנת הסביבה, לפיו תינתן הנחה בגובה של 25% בתשלום הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 2020, המשקפת 3 חודשי פטור מתשלום.
022-2020

הנחה שנתית בשיעור 25% בתשלום ארנונה לעסקים

במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה, גובש מתווה ע"י משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, ובסיוע המשרד להגנת הסביבה, לפיו תינתן הנחה בגובה של 25% בתשלום הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 2020, המשקפת 3 חודשי פטור מתשלום.
10-04-2020
במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה, גובש מתווה ע"י משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, ובסיוע המשרד להגנת הסביבה, לפיו תינתן הנחה בגובה של 25% בתשלום הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 2020, המשקפת 3 חודשי פטור מתשלום.
021-2020

הקפאת מועדים ו/או הארכת מועדים – רשות מקרקעי ישראל

להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4790 בעניין "מצב חירום (נגיף הקורונה) – הקפאת מועדים ו/או הארכת מועדים":
08-04-2020
להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4790 בעניין "מצב חירום (נגיף הקורונה) – הקפאת מועדים ו/או הארכת מועדים":
025-2020

הקפאת מועדים ו/או הארכת מועדים – רשות מקרקעי ישראל

להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4790 בעניין "מצב חירום (נגיף הקורונה) – הקפאת מועדים ו/או הארכת מועדים":
08-04-2020
להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4790 בעניין "מצב חירום (נגיף הקורונה) – הקפאת מועדים ו/או הארכת מועדים":
020-2020

דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בתקופת הקורונה

בהודעת משרד הפנים מיום 15.3.2020 הנחה שר הפנים את כל ראשי הרשויות המקומיות כי אין בסמכותן להעניק פטורים גורפים מארנונה, וכי נבחן מהלך של הענקת פטור לחלק מהעסקים בהתאם לסוג ופעילות העסק.
07-04-2020
בהודעת משרד הפנים מיום 15.3.2020 הנחה שר הפנים את כל ראשי הרשויות המקומיות כי אין בסמכותן להעניק פטורים גורפים מארנונה, וכי נבחן מהלך של הענקת פטור לחלק מהעסקים בהתאם לסוג ופעילות העסק.
024-2020

דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בתקופת הקורונה

בהודעת משרד הפנים מיום 15.3.2020 הנחה שר הפנים את כל ראשי הרשויות המקומיות כי אין בסמכותן להעניק פטורים גורפים מארנונה, וכי נבחן מהלך של הענקת פטור לחלק מהעסקים בהתאם לסוג ופעילות העסק.
07-04-2020
בהודעת משרד הפנים מיום 15.3.2020 הנחה שר הפנים את כל ראשי הרשויות המקומיות כי אין בסמכותן להעניק פטורים גורפים מארנונה, וכי נבחן מהלך של הענקת פטור לחלק מהעסקים בהתאם לסוג ופעילות העסק.
019-2020

יום אישור העסקה ע"י רמ"י יקבע את שווי המקרקעין למס רכישה

לעיתים קרובות עולה שאלת שווי המכירה במיוחד בעסקאות של העברה ללא תמורה לפי סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין או סעיף 104 לפקודת מס הכנסה והקצאת מניות לצד ג'.
06-04-2020
לעיתים קרובות עולה שאלת שווי המכירה במיוחד בעסקאות של העברה ללא תמורה לפי סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין או סעיף 104 לפקודת מס הכנסה והקצאת מניות לצד ג'.
023-2020

יום אישור העסקה ע"י רמ"י יקבע את שווי המקרקעין למס רכישה

לעיתים קרובות עולה שאלת שווי המכירה במיוחד בעסקאות של העברה ללא תמורה לפי סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין או סעיף 104 לפקודת מס הכנסה והקצאת מניות לצד ג'.
06-04-2020
לעיתים קרובות עולה שאלת שווי המכירה במיוחד בעסקאות של העברה ללא תמורה לפי סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין או סעיף 104 לפקודת מס הכנסה והקצאת מניות לצד ג'.
018-2020

מענק הסתגלות מיוחד מביטוח לאומי לבני 67 ומעלה

בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020, אזרחים ותיקים שעברו את גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחל"ת יכולים להיות זכאים למענק הסתגלות, והכול בהתאם לקבוע בתקנות.
06-04-2020
בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020, אזרחים ותיקים שעברו את גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחל"ת יכולים להיות זכאים למענק הסתגלות, והכול בהתאם לקבוע בתקנות.
022-2020

מענק הסתגלות מיוחד מביטוח לאומי לבני 67 ומעלה

בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020, אזרחים ותיקים שעברו את גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחל"ת יכולים להיות זכאים למענק הסתגלות, והכול בהתאם לקבוע בתקנות.
06-04-2020
בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020, אזרחים ותיקים שעברו את גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחל"ת יכולים להיות זכאים למענק הסתגלות, והכול בהתאם לקבוע בתקנות.
017-2020

עקרונות מענק הסיוע מרשות המיסים לעצמאיים

1. הממשלה אישרה ב 2.4.2020 את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאיים) התש"ף - 2020, זאת במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית עליה הודיעו ראש הממשלה ושר האוצר וכחלק מצעדי הממשלה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים ולאוכלוסיית העצמאים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית בתקופה זו.
05-04-2020
1. הממשלה אישרה ב 2.4.2020 את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאיים) התש"ף - 2020, זאת במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית עליה הודיעו ראש הממשלה ושר האוצר וכחלק מצעדי הממשלה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים ולאוכלוסיית העצמאים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית בתקופה זו.
021-2020

עקרונות מענק הסיוע מרשות המיסים לעצמאיים

1. הממשלה אישרה ב 2.4.2020 את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאיים) התש"ף - 2020, זאת במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית עליה הודיעו ראש הממשלה ושר האוצר וכחלק מצעדי הממשלה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים ולאוכלוסיית העצמאים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית בתקופה זו.
05-04-2020
1. הממשלה אישרה ב 2.4.2020 את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאיים) התש"ף - 2020, זאת במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית עליה הודיעו ראש הממשלה ושר האוצר וכחלק מצעדי הממשלה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים ולאוכלוסיית העצמאים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית בתקופה זו.
016-2020

שווי רכב לעובד שהוצא לחל"ת - בתקופת משבר הקורונה

ב 2.4.20 הוצאה הנחיה על ידי רשות המסים העוסקת בזקיפת שווי רכב שהוצא לחל"ת בתקופת המשבר.
03-04-2020
ב 2.4.20 הוצאה הנחיה על ידי רשות המסים העוסקת בזקיפת שווי רכב שהוצא לחל"ת בתקופת המשבר.
020-2020

שווי רכב לעובד שהוצא לחל"ת - בתקופת משבר הקורונה

ב 2.4.20 הוצאה הנחיה על ידי רשות המסים העוסקת בזקיפת שווי רכב שהוצא לחל"ת בתקופת המשבר.
03-04-2020
ב 2.4.20 הוצאה הנחיה על ידי רשות המסים העוסקת בזקיפת שווי רכב שהוצא לחל"ת בתקופת המשבר.
019-2020

מיסוי שיוך דירות וקליטת חברים חדשים בקיבוץ – עדכון חשוב

בהמשך לחוזרינו מס' 42/2019 – הדן בהיבטי המיסוי ופרקטיקה של הליך שיוך הדירות בקיבוצים. להלן מובא עדכון ותזכורת לגבי דגשים חשובים שיש להפנות אליהם את מלוא תשומת הלב בטרם יחל הקיבוץ בהליך של השיוך.
02-04-2020
בהמשך לחוזרינו מס' 42/2019 – הדן בהיבטי המיסוי ופרקטיקה של הליך שיוך הדירות בקיבוצים. להלן מובא עדכון ותזכורת לגבי דגשים חשובים שיש להפנות אליהם את מלוא תשומת הלב בטרם יחל הקיבוץ בהליך של השיוך.
018-2020

דברי הסבר של רשות המסים לדיווח אישי למס הכנסה של חברי קיבוץ

במסגרת הוראת הביצוע מס' 3/2020 של רשות המסים העוסקת בדוחות אישיים למס הכנסה לשנת 2019 נכללו דברי הסבר ביחס לאופן הדיווח האישי של חברי קיבוצים למס הכנסה. נוסח דברי ההסבר הוא:
01-04-2020
במסגרת הוראת הביצוע מס' 3/2020 של רשות המסים העוסקת בדוחות אישיים למס הכנסה לשנת 2019 נכללו דברי הסבר ביחס לאופן הדיווח האישי של חברי קיבוצים למס הכנסה. נוסח דברי ההסבר הוא:
015-2020

מועד התחשבנות בדיעבד עבור פעולות בנחלות שבוצעו עד 10.04.19

בתאריך 24.07.2019 התקבלה החלטת רשות מקרקעי ישראל (להלן: 'רמ"י') מס' 4746, שכותרתה "דיון מחדש בנושא הארכת מועד ההתחשבנות לפי סימן ז' לפרק משנה 3.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל"
31-03-2020
בתאריך 24.07.2019 התקבלה החלטת רשות מקרקעי ישראל (להלן: 'רמ"י') מס' 4746, שכותרתה "דיון מחדש בנושא הארכת מועד ההתחשבנות לפי סימן ז' לפרק משנה 3.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל"
014-2020

דחיית תקופות בענייני הליכי מס

ביום 27.03.2020 פורסמו 'תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף – 2020, המצ"ב להלן (להלן – התקנות).
30-03-2020
ביום 27.03.2020 פורסמו 'תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף – 2020, המצ"ב להלן (להלן – התקנות).
017-2020

דחיית תקופות בענייני הליכי מס

ביום 27.03.2020 פורסמו 'תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף – 2020, המצ"ב להלן (להלן – התקנות).
30-03-2020
ביום 27.03.2020 פורסמו 'תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף – 2020, המצ"ב להלן (להלן – התקנות).
013-2020

הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

בתאריך 25.03.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") החלטת הנהלת רמ"י מס' 4787 שכותרתה "הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים - הוראת שעה למשבר מגפת הקורונה".
29-03-2020
בתאריך 25.03.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") החלטת הנהלת רמ"י מס' 4787 שכותרתה "הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים - הוראת שעה למשבר מגפת הקורונה".
016-2020

הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

בתאריך 25.03.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") החלטת הנהלת רמ"י מס' 4787 שכותרתה "הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים - הוראת שעה למשבר מגפת הקורונה".
29-03-2020
בתאריך 25.03.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") החלטת הנהלת רמ"י מס' 4787 שכותרתה "הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים - הוראת שעה למשבר מגפת הקורונה".
015-2020

דיווח אישי למס הכנסה של חברים ותושבים בקיבוץ

במסגרת עמ' 19-20 של הפרסום השנתי של מס הכנסה 'דע זכויותיך וחובותיך 2019', דברי ההסבר להגשת הדוח השנתי למס הכנסה , נכללה דרישה חדשה המתייחסת לחברים ותושבים בקיבוץ של צירוף טופס 1443 לדוח האישי המוגש על ידי החברים והתושבים בקיבוץ למס הכנסה.
25-03-2020
במסגרת עמ' 19-20 של הפרסום השנתי של מס הכנסה 'דע זכויותיך וחובותיך 2019', דברי ההסבר להגשת הדוח השנתי למס הכנסה , נכללה דרישה חדשה המתייחסת לחברים ותושבים בקיבוץ של צירוף טופס 1443 לדוח האישי המוגש על ידי החברים והתושבים בקיבוץ למס הכנסה.
012-2020

ניהול אגודה שיתופית במגבלות הקורונה

להלן הנחיות שהוציאו רשם האגודות השיתופיות ב 15.3.2020:"בעקבות ההגבלות החדשות של משרד הבריאות למלחמה בנגיף הקורונה, האוסרת על התכנסויות של מעל ל-10 אנשים בחלל אחד, להלן הנחיותינו:
22-03-2020
להלן הנחיות שהוציאו רשם האגודות השיתופיות ב 15.3.2020:"בעקבות ההגבלות החדשות של משרד הבריאות למלחמה בנגיף הקורונה, האוסרת על התכנסויות של מעל ל-10 אנשים בחלל אחד, להלן הנחיותינו:
014-2020

ניהול אגודה שיתופית במגבלות הקורונה

להלן הנחיות שהוציאו רשם האגודות השיתופיות ב 15.3.2020:"בעקבות ההגבלות החדשות של משרד הבריאות למלחמה בנגיף הקורונה, האוסרת על התכנסויות של מעל ל-10 אנשים בחלל אחד, להלן הנחיותינו:
22-03-2020
להלן הנחיות שהוציאו רשם האגודות השיתופיות ב 15.3.2020:"בעקבות ההגבלות החדשות של משרד הבריאות למלחמה בנגיף הקורונה, האוסרת על התכנסויות של מעל ל-10 אנשים בחלל אחד, להלן הנחיותינו:
011-2020

הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית - עדכון

באתר רמ"י פורסמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלה בתאריך 04.03.2020 לתיקון סימן ב' לפרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בנוגע לפיצויים על קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה, החלטה שהחליפה את החלטת המועצה מס' 1470.
19-03-2020
באתר רמ"י פורסמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלה בתאריך 04.03.2020 לתיקון סימן ב' לפרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בנוגע לפיצויים על קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה, החלטה שהחליפה את החלטת המועצה מס' 1470.
013-2020

הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית - עדכון

באתר רמ"י פורסמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלה בתאריך 04.03.2020 לתיקון סימן ב' לפרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בנוגע לפיצויים על קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה, החלטה שהחליפה את החלטת המועצה מס' 1470.
19-03-2020
באתר רמ"י פורסמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלה בתאריך 04.03.2020 לתיקון סימן ב' לפרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בנוגע לפיצויים על קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה, החלטה שהחליפה את החלטת המועצה מס' 1470.
010-2020

פטור מהיטל השבחה במהלך שיוך דירות בקיבוץ מתחדש

בפסק דין שניתן ביום 16.02.2020 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. קבע כב' השופט אחיקם סטולר כי אין לחייב קיבוץ הנמצא בהליכי שיוך בהיטל השבחה בגין הרחבת דירת מגורים בה מתגוררת חברת הקיבוץ. קיבוץ גזר נ. ועדה מקומית לתכנון ובניה גזר ואח' עמ"נ 5247-10-17.
24-02-2020
בפסק דין שניתן ביום 16.02.2020 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. קבע כב' השופט אחיקם סטולר כי אין לחייב קיבוץ הנמצא בהליכי שיוך בהיטל השבחה בגין הרחבת דירת מגורים בה מתגוררת חברת הקיבוץ. קיבוץ גזר נ. ועדה מקומית לתכנון ובניה גזר ואח' עמ"נ 5247-10-17.
012-2020

פטור מהיטל השבחה במהלך שיוך דירות בקיבוץ מתחדש

בפסק דין שניתן ביום 16.02.2020 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. קבע כב' השופט אחיקם סטולר כי אין לחייב קיבוץ הנמצא בהליכי שיוך בהיטל השבחה בגין הרחבת דירת מגורים בה מתגוררת חברת הקיבוץ. קיבוץ גזר נ. ועדה מקומית לתכנון ובניה גזר ואח' עמ"נ 5247-10-17.
24-02-2020
בפסק דין שניתן ביום 16.02.2020 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. קבע כב' השופט אחיקם סטולר כי אין לחייב קיבוץ הנמצא בהליכי שיוך בהיטל השבחה בגין הרחבת דירת מגורים בה מתגוררת חברת הקיבוץ. קיבוץ גזר נ. ועדה מקומית לתכנון ובניה גזר ואח' עמ"נ 5247-10-17.
009-2020

דחיית ישיבת מועצת מקרקעי ישראל - עדכון

נוכח פניות רבות שהגיעו בתחילת השבוע למועצת מקרקעי ישראל לרבות הבעייתיות שבהצעה לתיקון סימן ב' לפרק משנה 8.18 נדחתה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שזומנה ליום 12.2.2020 ליום 4.3.2020.
12-02-2020
נוכח פניות רבות שהגיעו בתחילת השבוע למועצת מקרקעי ישראל לרבות הבעייתיות שבהצעה לתיקון סימן ב' לפרק משנה 8.18 נדחתה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שזומנה ליום 12.2.2020 ליום 4.3.2020.
011-2020

דחיית ישיבת מועצת מקרקעי ישראל - עדכון

נוכח פניות רבות שהגיעו בתחילת השבוע למועצת מקרקעי ישראל לרבות הבעייתיות שבהצעה לתיקון סימן ב' לפרק משנה 8.18 נדחתה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שזומנה ליום 12.2.2020 ליום 4.3.2020.
11-02-2020
נוכח פניות רבות שהגיעו בתחילת השבוע למועצת מקרקעי ישראל לרבות הבעייתיות שבהצעה לתיקון סימן ב' לפרק משנה 8.18 נדחתה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שזומנה ליום 12.2.2020 ליום 4.3.2020.
008-2020

הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית הנלקחת למטרות מגורים או תעסוקה

ביום 6.12.2010 התקבלה לראשונה במועצת מקרקעי ישראל החלטה מספר 1222 בעניין "הפסקת חכירה בקרקע שייעודה שונה למטרת מגורים – הוראת השעה" (להלן - ההחלטה)
06-02-2020
ביום 6.12.2010 התקבלה לראשונה במועצת מקרקעי ישראל החלטה מספר 1222 בעניין "הפסקת חכירה בקרקע שייעודה שונה למטרת מגורים – הוראת השעה" (להלן - ההחלטה)
010-2020

הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית הנלקחת למטרות מגורים או תעסוקה

ביום 6.12.2010 התקבלה לראשונה במועצת מקרקעי ישראל החלטה מספר 1222 בעניין "הפסקת חכירה בקרקע שייעודה שונה למטרת מגורים – הוראת השעה" (להלן - ההחלטה)
06-02-2020
ביום 6.12.2010 התקבלה לראשונה במועצת מקרקעי ישראל החלטה מספר 1222 בעניין "הפסקת חכירה בקרקע שייעודה שונה למטרת מגורים – הוראת השעה" (להלן - ההחלטה)
007-2020

דמי ביטוח לאומי מהכנסות חברה משפחתית

  בתאריך 27.1.2020, פורסם פסק דין בעניין רפאל נחושתן ו–49 אחרים נ. המוסד לביטוח לאומי (ב"ל 64018-11-16), שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בנושא חבות בדמי ביטוח לאומי מהכנסות חברה משפחתית.
02-02-2020
  בתאריך 27.1.2020, פורסם פסק דין בעניין רפאל נחושתן ו–49 אחרים נ. המוסד לביטוח לאומי (ב"ל 64018-11-16), שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בנושא חבות בדמי ביטוח לאומי מהכנסות חברה משפחתית.
009-2020

דמי ביטוח לאומי מהכנסות חברה משפחתית

  בתאריך 27.1.2020, פורסם פסק דין בעניין רפאל נחושתן ו–49 אחרים נ. המוסד לביטוח לאומי (ב"ל 64018-11-16), שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בנושא חבות בדמי ביטוח לאומי מהכנסות חברה משפחתית.
02-02-2020
  בתאריך 27.1.2020, פורסם פסק דין בעניין רפאל נחושתן ו–49 אחרים נ. המוסד לביטוח לאומי (ב"ל 64018-11-16), שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בנושא חבות בדמי ביטוח לאומי מהכנסות חברה משפחתית.
008-2020

הכנסת חבר קיבוץ שיתופי לעניין ביטוח לאומי לשנת 2020

1. לעניין חוק ביטוח לאומי, קיבוץ שיתופי לרבות מושב שיתופי הם קיבוץ או מושב שסווגו כ"קיבוץ שיתופי" בהתאם לתקנות סוגי אגודות שיתופיות, אלא אם הוגשה על ידם בקשה למס הכנסה לפני שנת המס, שיחולו עליהם ההוראות החלות על קיבוץ מתחדש.
24-01-2020
1. לעניין חוק ביטוח לאומי, קיבוץ שיתופי לרבות מושב שיתופי הם קיבוץ או מושב שסווגו כ"קיבוץ שיתופי" בהתאם לתקנות סוגי אגודות שיתופיות, אלא אם הוגשה על ידם בקשה למס הכנסה לפני שנת המס, שיחולו עליהם ההוראות החלות על קיבוץ מתחדש.
007-2020

הכנסת חבר קיבוץ מתחדש לעניין ביטוח לאומי לשנת 2020

  קביעת הכנסה חייבת בדמי ביטוח ושיעור דמי ביטוח:
23-01-2020
  קביעת הכנסה חייבת בדמי ביטוח ושיעור דמי ביטוח:
006-2020

עדכוני גמלאות וגביה – ביטוח לאומי לשנת 2020

עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, השינוי החל מינואר 2006(עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע).הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2018 עד נובמבר 2019,עלה ב-0.3% ולכן בחודש ינואר 2020,עודכנו ה"סכומים הבסיסיים" בהתאם.
21-01-2020
עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, השינוי החל מינואר 2006(עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע).הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2018 עד נובמבר 2019,עלה ב-0.3% ולכן בחודש ינואר 2020,עודכנו ה"סכומים הבסיסיים" בהתאם.
006-2020

עדכוני גמלאות וגביה – ביטוח לאומי לשנת 2020

עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, השינוי החל מינואר 2006(עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע).הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2018 עד נובמבר 2019,עלה ב-0.3% ולכן בחודש ינואר 2020,עודכנו ה"סכומים הבסיסיים" בהתאם.
19-01-2020
עדכון ה"סכומים הבסיסיים" ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, השינוי החל מינואר 2006(עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע).הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2018 עד נובמבר 2019,עלה ב-0.3% ולכן בחודש ינואר 2020,עודכנו ה"סכומים הבסיסיים" בהתאם.
005-2020

דמי ביטוח לאומי מהכנסות חברה משפחתית - עדכון

ביום 15.12.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי עדכון לפיו יוקפאו חיובי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על הכנסות הפטורות מדמי ביטוח לאומי על ידי יחיד שמקורן בחברה משפחתית וזאת בניגוד לחוות דעת משפטית קודמת מיום 10.11.2019.
16-01-2020
ביום 15.12.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי עדכון לפיו יוקפאו חיובי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על הכנסות הפטורות מדמי ביטוח לאומי על ידי יחיד שמקורן בחברה משפחתית וזאת בניגוד לחוות דעת משפטית קודמת מיום 10.11.2019.
005-2020

דמי ביטוח לאומי מהכנסות חברה משפחתית - עדכון

ביום 15.12.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי עדכון לפיו יוקפאו חיובי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על הכנסות הפטורות מדמי ביטוח לאומי על ידי יחיד שמקורן בחברה משפחתית וזאת בניגוד לחוות דעת משפטית קודמת מיום 10.11.2019.
16-01-2020
ביום 15.12.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי עדכון לפיו יוקפאו חיובי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על הכנסות הפטורות מדמי ביטוח לאומי על ידי יחיד שמקורן בחברה משפחתית וזאת בניגוד לחוות דעת משפטית קודמת מיום 10.11.2019.
004-2020

מס יסף במכירת נחלה של משק חקלאי

  ביום 31 באוגוסט 2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012. במסגרת החוק תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195 לפקודה) והוסף סעיף 121 ב לפקודה שעניינו "מס על הכנסות גבוהות".
12-01-2020
  ביום 31 באוגוסט 2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012. במסגרת החוק תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195 לפקודה) והוסף סעיף 121 ב לפקודה שעניינו "מס על הכנסות גבוהות".
004-2020

מס יסף במכירת נחלה של משק חקלאי

  ביום 31 באוגוסט 2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012. במסגרת החוק תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195 לפקודה) והוסף סעיף 121 ב לפקודה שעניינו "מס על הכנסות גבוהות".
12-01-2020
  ביום 31 באוגוסט 2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012. במסגרת החוק תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195 לפקודה) והוסף סעיף 121 ב לפקודה שעניינו "מס על הכנסות גבוהות".
003-2020

השלכות חמורות להפרת חוזה נחלה של משק חקלאי

  לאחרונה פורסם פסק דין הנוגע לזכויות של חוכרים בנחלה חקלאית במושב. לפיו הזכות, לחכור נחלה תלויה בתנאים, ביניהם חובת המגורים בנחלה ושימוש בנחלה בהתאם למטרות חוזה החכירה.
07-01-2020
  לאחרונה פורסם פסק דין הנוגע לזכויות של חוכרים בנחלה חקלאית במושב. לפיו הזכות, לחכור נחלה תלויה בתנאים, ביניהם חובת המגורים בנחלה ושימוש בנחלה בהתאם למטרות חוזה החכירה.
003-2020

השלכות חמורות להפרת חוזה נחלה של משק חקלאי

  לאחרונה פורסם פסק דין הנוגע לזכויות של חוכרים בנחלה חקלאית במושב. לפיו הזכות, לחכור נחלה תלויה בתנאים, ביניהם חובת המגורים בנחלה ושימוש בנחלה בהתאם למטרות חוזה החכירה.
07-01-2020
  לאחרונה פורסם פסק דין הנוגע לזכויות של חוכרים בנחלה חקלאית במושב. לפיו הזכות, לחכור נחלה תלויה בתנאים, ביניהם חובת המגורים בנחלה ושימוש בנחלה בהתאם למטרות חוזה החכירה.
002-2020

תעריפי מים החל מינואר 2020

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות לאחר שימוע את מכלול הכללים לעניין תעריפי מים לשנת 2020, ביניהם-  כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התש"ף -2019 כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התש"ף- 2019 כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון) התש"ף -2019 .
02-01-2020
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות לאחר שימוע את מכלול הכללים לעניין תעריפי מים לשנת 2020, ביניהם-  כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התש"ף -2019 כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התש"ף- 2019 כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון) התש"ף -2019 .
002-2020

תעריפי מים החל מינואר 2020

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות לאחר שימוע את מכלול הכללים לעניין תעריפי מים לשנת 2020, ביניהם-  כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התש"ף -2019 כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התש"ף- 2019 כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון) התש"ף -2019 .
02-01-2020
מועצת רשות המים פרסמה ברשומות לאחר שימוע את מכלול הכללים לעניין תעריפי מים לשנת 2020, ביניהם-  כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון) התש"ף -2019 כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התש"ף- 2019 כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון) התש"ף -2019 .
001-2020

חיובי ארנונה לשנת 2020

בימים אלו מתקבלות דרישות תשלומי הארנונה לשנת 2020.
01-01-2020
בימים אלו מתקבלות דרישות תשלומי הארנונה לשנת 2020.
001-2020

חיובי ארנונה לשנת 2020

בימים אלו מתקבלות דרישות תשלומי הארנונה לשנת 2020. 
01-01-2020
בימים אלו מתקבלות דרישות תשלומי הארנונה לשנת 2020. 
048-2019

היטל השבחה על מקרקעי ישראל

על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן ה"חוק") ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה.
31-12-2019
על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן ה"חוק") ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה.
050-2019

היטל השבחה על מקרקעי ישראל

על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן ה"חוק") ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה.
31-12-2019
על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן ה"חוק") ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה.
049-2019

דיווח חודשי של קיבוץ מתחדש

המוסד לביטוח לאומי, ביקש להפנות תשומת הלב למספר בעיות תכופות בדיווחי הקיבוצים המתחדשים המקשים על תביעות לגמלאות ע"י חברי הקיבוץ וביקש להקפיד ולדווח בהתאם לתקנות כדלקמן:
29-12-2019
המוסד לביטוח לאומי, ביקש להפנות תשומת הלב למספר בעיות תכופות בדיווחי הקיבוצים המתחדשים המקשים על תביעות לגמלאות ע"י חברי הקיבוץ וביקש להקפיד ולדווח בהתאם לתקנות כדלקמן:
047-2019

קיזוז דמי הסכמה ודמי חכירה מהוונים מ"דמי רכישה" ומ"דמי חכירה"

בסעיף 8.3.52 (ד) לסימן ז' של קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (החלטות שקדמו: 979, 1155, 1399, 1464, 1523, 1553, 1591) נקבע:
22-12-2019
בסעיף 8.3.52 (ד) לסימן ז' של קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (החלטות שקדמו: 979, 1155, 1399, 1464, 1523, 1553, 1591) נקבע:
048-2019

העברת זכויות בקרקע שהוקצתה בפטור ממכרז

בישיבתה של מועצת מקרקעי ישראל מיום 13.11.2019 התקבלה החלטה לתיקון פרק 1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הגדרות כלליות. תוקף ההחלטה מיום 02.12.2019.
22-12-2019
בישיבתה של מועצת מקרקעי ישראל מיום 13.11.2019 התקבלה החלטה לתיקון פרק 1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הגדרות כלליות. תוקף ההחלטה מיום 02.12.2019.
046-2019

העברת זכויות בקרקע שהוקצתה בפטור ממכרז

בישיבתה של מועצת מקרקעי ישראל מיום 13.11.2019 התקבלה החלטה לתיקון פרק 1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הגדרות כלליות. תוקף ההחלטה מיום 02.12.2019.
22-12-2019
בישיבתה של מועצת מקרקעי ישראל מיום 13.11.2019 התקבלה החלטה לתיקון פרק 1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הגדרות כלליות. תוקף ההחלטה מיום 02.12.2019.
047-2019

מיסוי חלוקת רווחי אגודה שיתופית חקלאית לחבריה

ביום 10.12.2019 התקבלה החלטת ביניים הרצ"ב ע"י כב' השופטת יעל ייטב בתיק ע"מ 26214-11-16 מושב בית הגדי נ. פ"ש באר שבע, לפיה בקשתו של המושב לקיים דיון הוכחות נוסף או לחילופין על קיום דיון נוסף בפני פקיד השומה נדחתה.
22-12-2019
ביום 10.12.2019 התקבלה החלטת ביניים הרצ"ב ע"י כב' השופטת יעל ייטב בתיק ע"מ 26214-11-16 מושב בית הגדי נ. פ"ש באר שבע, לפיה בקשתו של המושב לקיים דיון הוכחות נוסף או לחילופין על קיום דיון נוסף בפני פקיד השומה נדחתה.
045-2019

מיסוי חלוקת רווחי אגודה שיתופית חקלאית לחבריה

ביום 10.12.2019 התקבלה החלטת ביניים הרצ"ב ע"י כב' השופטת יעל ייטב בתיק ע"מ 26214-11-16 מושב בית הגדי נ. פ"ש באר שבע, לפיה בקשתו של המושב לקיים דיון הוכחות נוסף או לחילופין על קיום דיון נוסף בפני פקיד השומה נדחתה.
22-12-2019
ביום 10.12.2019 התקבלה החלטת ביניים הרצ"ב ע"י כב' השופטת יעל ייטב בתיק ע"מ 26214-11-16 מושב בית הגדי נ. פ"ש באר שבע, לפיה בקשתו של המושב לקיים דיון הוכחות נוסף או לחילופין על קיום דיון נוסף בפני פקיד השומה נדחתה.
044-2019

הקצאת מים לחקלאות לשנת 2020

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם לשימוע הציבור את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) – התש"פ – 2020 
18-12-2019
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם לשימוע הציבור את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) – התש"פ – 2020 
046-2019

הקצאת מים לחקלאות לשנת 2020

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם לשימוע הציבור את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) – התש"פ – 2020
18-12-2019
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם לשימוע הציבור את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) – התש"פ – 2020
043-2019

מיסוי בהורשת נחלה חקלאית

כללי על פי הוראות חוזה משבצת הנחלות החקלאיות הזכויות בנחלה אינן ניתנות לפיצול בין היורשים.
15-12-2019
כללי על פי הוראות חוזה משבצת הנחלות החקלאיות הזכויות בנחלה אינן ניתנות לפיצול בין היורשים.
042-2019

סמכות שר החקלאות בקביעת משבצת נחלות חקלאיות

בתאריך 18.06.2019 ניתן פסק דין ע"י בית המשפט הגבוה לצדק (להלן: 'בג"ץ') בעתירה של קיבוץ רגבים בגץ 3859/17 קיבוץ רגבים נ' רשות מקרקעי ישראל
10-12-2019
בתאריך 18.06.2019 ניתן פסק דין ע"י בית המשפט הגבוה לצדק (להלן: 'בג"ץ') בעתירה של קיבוץ רגבים בגץ 3859/17 קיבוץ רגבים נ' רשות מקרקעי ישראל
045-2019

סמכות שר החקלאות בקביעת משבצת נחלות חקלאיות

בתאריך 18.06.2019 ניתן פסק דין ע"י בית המשפט הגבוה לצדק (להלן: 'בג"ץ') בעתירה של קיבוץ רגבים בגץ 3859/17 קיבוץ רגבים נ' רשות מקרקעי ישראל 
10-12-2019
בתאריך 18.06.2019 ניתן פסק דין ע"י בית המשפט הגבוה לצדק (להלן: 'בג"ץ') בעתירה של קיבוץ רגבים בגץ 3859/17 קיבוץ רגבים נ' רשות מקרקעי ישראל 
041-2019

שימוש חקלאי הפוטר מהיטל השבחה

בפסק דין שהתפרסם לאחרונה ברמ 8432/18 הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלות תרשיחא נ' מעונה מושב עובדים להתיישבות כי על פי סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה (להלן - סעיף 21) שימוש חקלאי פוטר בתנאים מסוימים מהיטל השבחה.
05-12-2019
בפסק דין שהתפרסם לאחרונה ברמ 8432/18 הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלות תרשיחא נ' מעונה מושב עובדים להתיישבות כי על פי סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה (להלן - סעיף 21) שימוש חקלאי פוטר בתנאים מסוימים מהיטל השבחה.
044-2019

שימוש חקלאי הפוטר מהיטל השבחה

בפסק דין שהתפרסם לאחרונה ברמ 8432/18 הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלות תרשיחא נ' מעונה מושב עובדים להתיישבות כי על פי סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה (להלן - סעיף 21) שימוש חקלאי פוטר בתנאים מסוימים מהיטל השבחה.
05-12-2019
בפסק דין שהתפרסם לאחרונה ברמ 8432/18 הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלות תרשיחא נ' מעונה מושב עובדים להתיישבות כי על פי סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה (להלן - סעיף 21) שימוש חקלאי פוטר בתנאים מסוימים מהיטל השבחה.
040-2019

שינוי בחיוב דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מחברה משפחתית

  ביום 10.11.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוות דעת משפטית מתוקנת בנושא חברה משפחתית ובה הודיע כי הוא חוזר בו מחוות הדעת שניתנה בשנת 2014 שקבעה שיש לייחס את הפטור הניתן ליחיד על הכנסותיו גם להכנסתו מחברה משפחתית.
01-12-2019
  ביום 10.11.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוות דעת משפטית מתוקנת בנושא חברה משפחתית ובה הודיע כי הוא חוזר בו מחוות הדעת שניתנה בשנת 2014 שקבעה שיש לייחס את הפטור הניתן ליחיד על הכנסותיו גם להכנסתו מחברה משפחתית.
044-2019

שינוי בחיוב דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מחברה משפחתית

  ביום 10.11.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוות דעת משפטית מתוקנת בנושא חברה משפחתית ובה הודיע כי הוא חוזר בו מחוות הדעת שניתנה בשנת 2014 שקבעה שיש לייחס את הפטור הניתן ליחיד על הכנסותיו גם להכנסתו מחברה משפחתית.
01-12-2019
  ביום 10.11.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוות דעת משפטית מתוקנת בנושא חברה משפחתית ובה הודיע כי הוא חוזר בו מחוות הדעת שניתנה בשנת 2014 שקבעה שיש לייחס את הפטור הניתן ליחיד על הכנסותיו גם להכנסתו מחברה משפחתית.
039-2019

הנחות אזורי עדיפות לאומית בתשלום דמי רכישה בנחלות

לאחרונה פורסמה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") מס' 4701 שכותרתה "מספר יח"ד בנחלה הזכאיות להנחת אזור עדיפות ביישום ההסדר הקבוע בסימן ז' לפרק משנה 8.3 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל"
26-11-2019
לאחרונה פורסמה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") מס' 4701 שכותרתה "מספר יח"ד בנחלה הזכאיות להנחת אזור עדיפות ביישום ההסדר הקבוע בסימן ז' לפרק משנה 8.3 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל"
043-2019

הנחות אזורי עדיפות לאומית בתשלום דמי רכישה בנחלות

לאחרונה פורסמה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") מס' 4701 שכותרתה "מספר יח"ד בנחלה הזכאיות להנחת אזור עדיפות ביישום ההסדר הקבוע בסימן ז' לפרק משנה 8.3 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל"
25-11-2019
לאחרונה פורסמה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") מס' 4701 שכותרתה "מספר יח"ד בנחלה הזכאיות להנחת אזור עדיפות ביישום ההסדר הקבוע בסימן ז' לפרק משנה 8.3 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל"
042-2019

שיוך דירות - היבטי מיסוי ופרקטיקה

אנו עדים למספר רב של קיבוצים אשר מקדמים הליך של שיוך דירות לחברי הקיבוץ, בין אם במתווה ההחלטות לשיוך פרטני ובין אם במתווה של חלופת האגודה.
17-11-2019
אנו עדים למספר רב של קיבוצים אשר מקדמים הליך של שיוך דירות לחברי הקיבוץ, בין אם במתווה ההחלטות לשיוך פרטני ובין אם במתווה של חלופת האגודה.
041-2019

סיווג ישובי עדיפות לאומית – עדכון

הצעת ההחלטה לשינויים בסיווג ישובי עדיפות לאומית שאמורה הייתה לעלות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.11.2019 – הורדה מסדר היום.
14-11-2019
הצעת ההחלטה לשינויים בסיווג ישובי עדיפות לאומית שאמורה הייתה לעלות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.11.2019 – הורדה מסדר היום.
038-2019

סיווג ישובי עדיפות לאומית – עדכון

הצעת ההחלטה לשינויים בסיווג ישובי עדיפות לאומית שאמורה הייתה לעלות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.11.2019 – הורדה מסדר היום.
14-11-2019
הצעת ההחלטה לשינויים בסיווג ישובי עדיפות לאומית שאמורה הייתה לעלות בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ב 13.11.2019 – הורדה מסדר היום.